Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.12.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/186-20

2. dan rada

09.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dejan Kesar

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovana predsednice Vlade, poštovani ministre, predsedavajući, pred nama su danas predlozi zakona iz oblasti finansija koji zajedno sa Predlogom budžeta za narednu godinu čine veoma važan akt Vlade na kraju same jedne kalendarske godine. Tu bih pre svega istakao Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, čijim ćemo izmenama i dopunama zakona obezbediti zakonske okvire za nastavak povećanja zarada u 2021. godini.

Osim povećanja zarada, isti Predlog zakona će doprineti dodatnoj relaksaciji mera zapošljavanja u javnom sektoru koja je uvedena 2013. godine kao privremena mera fiskalne konsolidacije o kojoj ću nešto kasnije takođe govoriti.

Novim zakonskim rešenjem će se omogućiti korisnicima javnih sredstava da u periodu od 1. januara 2021. godine do kraja 2023. godine bez posebnih dozvola i saglasnosti u tekućoj godini prime lica u radni odnos, kako na određeno, tako i neodređeno vreme i to do 70% ukupnog broja lica kojima je prestao radni odnos u prethodnoj kalendarskoj godini.

Upravo ovakvo rešenje je dodatni signal tržištu rada da je država uprkos novonastaloj situaciji i recesiji na teritoriji cele Evrope našla načina i sredstva da zapošljava novi neophodni kadar, iako je to od 2013. godine do danas bilo kontrolisano iz razloga katastrofalnih poteza bivše vlasti.

Na ovakve mere bili smo prinuđeni, jer su nas predstavnici bivše vlasti doveli do toga da potrebu za novim kadrovima uslovimo kontrolama, jer smo se nalazili u vremenu kada smo započinjali mere fiskalne konsolidacije.

Uzmimo period vladavine bivšeg režima od 2009. do 2012. godine za koji mogu slobodno reći da je period našeg ekonomskog sunovrata koji nas je doveo do ivice ambisa. Ukoliko se vratimo u 2009. godinu videćemo da je privredni rast Republike Srbije iznosio minus 2,7%, da bi 2010. godine bio u minimalnom porastu, a zatim 2012. godine opet bio negativan.

Ukoliko pogledamo stopu nezaposlenosti, tu ćemo tek videti da smo bili mnogo slabiji u odnosu na države regiona ispred kojih smo danas, a sve zahvaljujući odgovornoj i ozbiljnoj politici Aleksandra Vučića. Pa je tako stopa nezaposlenosti 2011. godine iznosila čitavih 23%, da bi 2012. godine iznosila neverovatnih 23,9%, a danas 2020. godine ona iznosi nešto ispod 9%.

Da bismo ispravili ovako katastrofalno stanje nismo mogli da koristimo čarobni štapić, već smo morali da se suočimo sa izuzetno teškim merama fiskalne konsolidacije, čiji teret su podneli svi građani, a naročito naši penzioneri.

Da smo tada uradili dobre stvari pokazuju rezultati po kojima je Srbija danas prva zemlja u Evropi po stopi privrednog rasta i to prvo mesto će zauzimati i u naredne tri godine. To ne kažemo mi, već to kaže MMF, a kada to kaže MMF znamo da smo na pravom putu.

Predlogom zakona o budžetskom sistemu i Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu stvorili smo zakonske okvire i isplanirali smo novčana sredstva, kako za povećanje plata i penzija, tako i za značajne projekte i na to bih želeo da građani Srbije posebno obrate pažnju.

Predlogom budžeta za narednu godinu izdvojili smo novčana sredstva za povećanje plata i to 5% za sve zdravstvene radnike koji su podneli najveći teret krize prouzrokovan pandemijom korona virusa, zatim 5% za sve zaposlene u javnom sektoru, plus na tih 5% još 10% za određene kategorije zaposlenih u vojsci.

Svi penzioneri će za nekoliko dana dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000 dinara, a njihove penzije će na kraju, odnosno od početka nove godine iznositi za 5,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prosečna plata u RS danas iznosi preko 500 evra, što je još jedno od obećanja koje smo ispunili na početku sprovođenja mera teške fiskalne konsolidacije. Sve to smo uspeli da obezbedimo onda kada se Evropa nalazi u recesiji i onda kada i najrazvijenije zemlje nalaze načine da uspore svoj ekonomski pad.

Kada govorimo o infrastrukturi, odnosno onome što u značajnijoj meri utiče na naš BDP, planirana sredstva u 2021. godini su namenjena za završetak obilaznice oko Beograda, izgradnju autoputa Preljina-Požega koji će povezati Moravički i Zlatiborski okrug, kao i sredstva za izgradnju i revitalizaciju železničke infrastrukture.

Sve ovo predstavlja nastavak politike koja za cilj ima modernizaciju naše infrastrukture, bolju povezanost svih delova zemlje i stvaranje uslova za još veće privlačenje stranih direktnih investicija po kojima smo lideri u regionu.

Da želimo bolju povezanost sa regionom pokazuju izdvojena sredstva za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Da radimo u dobrom smeru pokazuju i rezultati kao što su autoput Miloš veliki, koridori 10 i 11.

Svim ovim projektima, stvorili smo od Srbije jedno veliko gradilište, gradilište naše budućnosti.

Na početku 2020. godine susreli smo se sa pandemijom korona virusa koja je pred nas postavila nove izazove, a jedan od najznačajnijih izazova jeste zaštita života i zdravlja naših sugrađana. U ovoj oblasti susreli smo se sa ogromnim problemima i taj sistem smo počeli da gradimo od nule. Izgradili smo potpuno novi Klinički centar Niš, rekonstruišemo Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Kragujevac. U toku je izgradnja kardiovaskularne bolnice „Dedinje 2“. Na nešto manje od 120 dana izgradili smo kompletno novu bolnicu u Batajnici i potpuno novu bolnicu u Kruševcu. Nastavićemo sa postupkom rekonstrukcije kako bolnica, tako i domova zdravlja širom Srbije, jer su nama životi i zdravlje građana najbitniji.

Svega ovoga ne bi bilo da nismo radili marljivo i odgovorno, da nismo otvarali nova radna mesta, da nismo započinjali, završavali projekte u svim oblastima društvenog života, kao i da nismo imali stabilnu političku situaciju koja je Srbiju u posrnuću postavila na mesto ozbiljno države i još ozbiljnijeg partnera u odnosu na sve relevantne kako političke, tako i privredne činioce.

Danas je Srbija mesto u kojoj strani investitori dolaze da ulažu, da grade, da zapošljavaju bez bojazni da će na građevinsku dozvolu čekati u nedogled ili da će njihove investicije biti dovedene u pitanje zbog nestabilne političke situacije, jer mi želimo da ostanemo lideri u regionu u pogledu privlačenja stranih direktnih investicija, da naši građani iz godine u godinu imaju veće plate i penzije i da dostignemo cilj i projekta „Srbija 2025“, a to je plata od 900 evra i penzije za svakog našeg penzionera u iznosu od 440 evra.

Nikada nismo obećavali ono što nismo mogli da ispunimo i nikada se nismo koristili demagogijom i praznim obećanjima, jer smo uvek imali plan i cilj, a za to je bila potrebna hrabrost, odlučnost i rad. Na kraju, građani treba da znaju da tu nećemo stati. Nećemo stati, jer je naša obaveza da gradimo svaki dan još više, još marljivije za našu decu, za sve nas, jer naša budućnost je Srbija, a mi drugu Srbiju nemamo. Hvala.
...
Srpski patriotski savez - SPAS

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa SPAS | Predsedava
Zahvaljujem.
Sledeći je kolega Mladen Bošković.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Bošković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, uvažena predsednice Vlade, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, dolazim sa krajnjeg istoka Srbije, iz opštine Negotin poznate po našem najvećem kompozitoru Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, Hajduk Veljku Petroviću, Đorđu Stanojeviću i naravno po dobrom vinu.

Čast mi je što mogu da se po prvi put obratim sa skupštinske govornice i ujedno velika odgovornost što ću svojim zalaganjem doprinositi radu najvišeg zakonodavnog tela.

Ja ću pričati i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, tj. razlozima za donošenje zakona.

U narednom periodu ekonomska i fiskalna politika zavisiće od razvoja pandemije i uspeha na polju borbe protiv nje. Ciljevi su usmereni na održanju fiskalne stabilnosti i smanjenje učešća javnog duga u BDP. Fiskalni okvir predviđa smanjenje deficita države na nivo od 1% BDP do 2023. godine i pad učešća javnog duga na 56% BDP.

Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije u prethodnom periodu stvoren je prostor koji je omogućio paket mera u sklopu borbe protiv efekata krize izazvane pandemijom tokom 2020. godine.

U narednoj godini ne očekuje se ovakav uticaj pandemije, ali biće obezbeđene određene rezerve u slučaju pogoršanja ekonomskih kretanja. Fiskalni prostor će u 2021. godini biti iskorišćen za povećanje kapitalnih investicija, dodatno ulaganje u zdravstveni sistem, povećanje penzija i plata u javnom sektoru.

Sve ove mere i njihove fiskalne implikacije napravljene su tako da ne ugroze stabilnost javnih finansija i tempo smanjenja javnog duga. Takođe, da održe životni standard naših građana i pomognu privredni razvoj, ali takođe, da osiguraju i fleksibilnost reakcije na eventualne nove udare krize.

Što se tiče budžeta za 2021. godinu, Predlog budžeta za 2021. godinu oslanja se na dva glavna stuba. Jedan je podizanje standarda građana da do 2025. godine prosečna plata bude 900 evra, a prosečna penzija bude 440 evra. Drugi je povećanje kapitalnih investicija i dostizanje projektovanog rasta od 6%.

U budžetu se nalazi predlog povećanja penzija od 5,9%, od 1. januara 2021. godine, kao i povećanje minimalne cene rada od 6,6%. Za zdravstvene radnike od 1. januara 2021. godine, plate će biti uvećane za 5%, dok će za ostale u javnom sektoru 3,5%, a od aprila meseca za još 1,5%.

Kapitalne investicije u Predlogu budžeta za 2021. godinu iznose 330,6 milijardi dinara što je 5,5% budžeta. Na ovaj način pokazalo se da što više država investira u javnu infrastrukturu i kapitalne investicije. Time se više ohrabruju privatni investitori na ulaganje.

Stopa nezaposlenosti nam je 7,3% i ona je na istorijskom minimumu. Setimo se samo da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila 25,9%. Držimo makroekonomsku stabilnost pod kontrolom, naravno uz stabilnost unutrašnje i spoljne politike, uz svo zalaganje našeg predsednika Republike Aleksandra Vučića i njegovu iskrenu borbu za dalji razvoj naše zemlje još snažnije i odlučnije krećemo u nove pobede i gradimo zajedno snažnu i ekonomski jaku zemlju za budućnost naše dece.

Moram i ovo da naglasim i da kažem da je odavno trebao Dragan Đilas da nauči da se poverenje građana dobija poštenim radom, pametnim političkim potezima, što on niti zna, niti ume.

U ovoj borbi koja čeka sve nas moramo se držati šest osnovnih ciljeva nove Vlade. Na prvom mestu jeste očuvanje života i zdravlje građana naše zemlje i jači zdravstveni sistem. To smo pokazali na delu i do sada u borbi protiv svetske epidemije korona virusa pravovremenim merama. Republika Srbija zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću nabavila je preko 1.000 novih respiratora, otvorena je najsavremenija laboratorija u Evropi, izgrađen je Klinički centar Niš, rekonstruisana je za samo 14 dana kompletno VMC Karaburma, završava se Klinički centar Srbije, svim zdravstvenim radnicima su zarade povećane za 10%.

Pre neki dan je otvorena i kovid bolnica u Batajnici koja je izgrađena u rekordnom roku od četiri meseca, u pravom momentu, sa 1.500 novih zdravstvenih zaposlenih radnika, a do 20. decembra će biti i kovid bolnica u Kruševcu, sa novih 900 zaposlenih zdravstvenih radnika. Ali, moram da istaknem da će u okviru Programa 2025 biti potpuno rekonstruisan i zdravstveni centar u Negotinu.

Dalji rast naše ekonomije pored izdvojenih 5,1 milijardu evra za paket mera koje su ublažile posledice po privredu uveden je moratorijum na otplatu rata kredita i lizinga, odobreni su mnogobrojni krediti za likvidnost i obrtni kapital, stvorena je garantna šema za podršku privredi, u uslovima krize usled korona virusa, odloženo je plaćanje doprinosa i poreza na zarade za privatni sektor tokom trajanja vanrednog stanja, direktna novčana pomoć u vidu jednokratne isplate od 100 evra svakom punoletnom građaninu Republike Srbije.

Takođe, moram da naglasim da je u opštini Negotin Planom 2025 predviđena izgradnja industrijsko-hemijskog parka u Prahovu, što će dodatno stvoriti uslove za zapošljavanje kako mladi ljudi ne bi odlazili iz grada, a sadašnji studenti se vraćala kao svršeni studenti i nastavili da žive i rade tamo odakle su pošli.

Ovom prilikom bih se zahvalio premijerki, gospođi Ani Brnabić što je u svom ekspozeu najavila hemijsko-industrijski park u Prahovu nadomak Negotina što će za ovaj kraj biti od izuzetne važnosti. Zadržaćemo mlade ljude u Negotinu i u Borskom okrugu. Trenutno u ovoj hemijskoj industriji radi oko 1.000 radnika. Predviđa se da radi duplo više, do 2.000 radnika.

Veliki značaj za opštinu Negotin imaće i završetak deonice puta Negotin-Zaječar koji je započet prošle godine, kao i rekonstrukcija pruge koja je stara više decenija.

Samo još da istaknem da je u toku realizacija veoma značajnog projekta za ovaj kraj u podizanju turističkog potencijala, a to je projekat rekonstrukcije Rajačkih i Rogljevačkih pivnica i infrastrukturnih radova, vodovoda, kanalizacije i elektrifikacije. Posebno ističem da se Rajačke i Rogljevačke pivnice nalaze na preliminarnoj UNESKO rang listi svetske baštine. Na ovaj način ćemo podići turistički potencijal našeg kraja, a samim tim doprineti i oživljavanju sela.

Sa zadovoljstvom mogu reći da će se u opštini Negotin raditi rekonstrukcija i izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, a takođe radimo i navodnjavanje Negotinske nizije i naravno proces komasacije koji se odvija godinama unazad veoma uspešno.

Na kraju, zahvalio bih se predsedniku Aleksandru Vučiću što je obišao Negotin i Rogljevačke pivnice 2019. godine i dao nam punu podršku za sve projekte.

Da ne dužim više, hoću samo da kažem da ću sa velikim zadovoljstvom podržati ovakav razvojni i uvećan budžet za 2021. godinu, i sve ostale predloge zakona, što pozivam i moje kolege da isto učine. Živeo Negotin, živela Srbija. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodna poslanica Milica Obradović.
...
Srpska napredna stranka

Milica Obradović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena predsednice Vlade, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici.

Pred nama je danas set zakona koji se nadovezuju na budžet Republike Srbije za 2021. godinu.

Kao što smo imali prilike da vidimo iz završnog računa za 2019. godinu, u našoj državi je u tom periodu urađen zaista ogroman broj projekata i ostvaren značajni suficit koji je pozitivno uticao na životni standard svih naših građana.

Budžet Replike Srbije za 2021. godinu, takođe je projektovan u istom smeru. Mogu slobodno da kažem da je reč o jednom razvojnom budžetu.

Zašto je važno naglasiti da je reč o razvojnom budžetu? Zato što kada su neki drugi vladali našom državom njihove vlade su donosile budžet vođen isključivo ličnim interesima štetnim po građane Republike Srbije i po čitavu našu privredu. Povećanje plata i penzija finansirali su iz stranih kredita koji su uzimali sa kamatnim stopama od 8%, koje i država i građani Srbije i dan danas vraćaju.

Mi u našem budžetu za 2021. godinu, takođe imamo projektovano povećanje plata i penzija, ali isključivo iz suficita koji je ostvaren u prethodnom periodu.

Ogromna je razlika kada vi povećanje plata i penzija finansirate iz stranih kredita i time opterećujete buduće generacije kao što je to činila prethodna vlast i kada to činite iz ušteda koje je država uspela da ostvari zahvaljujući svojoj odgovornoj politici koja je vodila u prethodnom periodu.

Mi danas ne uzimamo strane kredite da bi očuvali makroekonomsku stabilnost, mi danas ne prodajemo imovinu Srbije da bismo isplaćivali plate i penzije. Zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije koje su na predlog Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera sprovedene u našoj državi uspeli smo da ozdravimo javne finansije i da oporavimo čitavu našu ekonomiju.

Šta bi se desilo da u tome nismo uspeli? Da li bismo imali nove škole, nove bolnice, nove puteve, da li bismo mogli da povećavamo plate i penzije. Kako bismo se izborili sa svim ovim posledicama koje korona virus nosi sa sobom. Tu je ključna razlika između nas i stranaka bivšeg režima koje su ovu Srbiju dovele na ivicu bankrota, zbog kojih je na stotine preduzeća zatvoreno, na stotine hiljade građana je ostalo bez posla. Odgovornost je ta ključna reč između nas i njih, kao i sposobnost i spremnost ove Vlade da učini sve ono najbolje za građane naše države, pa bilo da oni dolaze iz seoske, bilo iz gradske sredine.

Zbog toga je ovim budžetom za 2021. godinu, kao i ovim zakonom o budžetskom sistemu koji je danas na dnevnom redu, već od 1. januara predviđeno podizanje penzija za 5,9%, povećanje minimalne cene rada za 6,6%, a takođe, i povećanje plata onima koji rade u zdravstvu za 5%.

Takođe, već od 1. januara, kada usvojimo danas, tj. sutra ovaj zakon o budžetskom sistemu, više se neće čekati na zeleno svetlo od Vlade za zapošljavanje u javnom sektoru.

Dakle, u Trenutku kada po celom svetu imate otpuštanje radnika, zatvaranje fabrika, kada su svi u panici od Kovida-19, a ne kažem ni da je kod nas lako, mi pored povećanja plata, penzija, minimalne cene rada, povećanja plata u javnom sektoru, odvajamo i maksimalni kapitalni budžet.

Plan je da u narednoj godini za kapitalne investicije bude uložen nikada veći novac, čak 330 milijardi dinara.

Samo neke od tih investicija jesu izgradnja Moravskog koridora, autoputa Požega – Preljina, izgradnja brojnih industrijskih parkova, brzih pruga, kao i brojnih drugih brzih saobraćajnica.

Novi put Vožd Karađorđe, koji će spojiti Šumadiju i konkretno opštinu iz koje ja dolazim, opštinu Rača, sa istočnom Srbijom u 2021. godini biće urađen projekat, a već od 2022. godine očekujemo izgradnju tog puta.

Znate, ogroman je uspeh kada je jedina zamerka na budžet za 2021. godinu od strane Fiskalnog saveta i od strane opozicije to što povećavamo plate i penzije, i to iz realnih izvora finansiranja.

Kada neko iza sebe ima ovakve rezultate, kao što ih ima naš predsednik Aleksandar Vučić, i kada imate ovakav razvojni budžet iza sebe, pa ni viša sile ne može da pomogne ovim bojkotašima da ubede naše građane da bi njihovim dolaskom na vlast život u Srbiji bio bolji i perspektivniji.

Samo neki od očiglednih dokaza za to su i prosečne minimalne zarade koje su 2012. godine iznosile 15.000 dinara, a one danas iznose preko 32.000 dinara, a da ne govorim o brojnim novootvorenim fabrikama, kao i kilometrima novoizgrađenih puteva.

Zbog toga, uz svo zalaganje predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, kao i njihovu iskrenu borbu za dalji neometan razvoj naše države na svim poljima, još ćemo snažnije, odlučnije krenuti u nove pobede i zajedno graditi jaču i snažniju ekonomski državu za budućnost sve naše dece. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima poslednja prijavljena na listi poslanika, narodna poslanica Ana Pešić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Pešić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovana predsednice Vlade, uvaženi ministre, poštovani građani Republike Srbije, Predlogom zakona o izmenama i dopunama budžetskog sistema predviđeno je povećanje plata za zdravstvene radnike, za zaposlene u Vojsci, kao i za zaposlene u javnom sektoru.

Rast plata i penzija je jedan od prioriteta budžeta za 2021. godinu. Pored toga, velika ulaganja u zdravstvo, nove bolnice i rekordna kapitalna ulaganja.

Budžet za 2021. godinu je razvojni, okrenut ka investicijama i, ono što je najvažnije, okrenut je ka građanima Republike Srbije i unapređenju njihovog životnog standarda.

Srbija je godinama unazad gradila i jačala zdravstveni sistem i zbog odgovorne politike predsednika Aleksandra Vučića i građana koji su podržali reforme, uspeli smo da spremni dočekamo pandemiju korona virusa.

U proteklom periodu država je izdvojila ogromna sredstva za zdravstveni sistem, za rekonstrukciju bolnica, kliničkih centara širom zemlje, za izgradnju dve nove kovid bolnice od kojih će jedna biti u Kruševcu.

Ova bolnica je od izuzetnog značaja ne samo za građane Kruševca, već za čitav Rasinski okrug. U ovom trenutku pomoći će nam da pobedimo koronu, a nakon toga građani Rasinskog okruga imaće jednu sasvim novu i moderniju bolnicu. Pacijenti iz Kruševca, Ćićevca, Trstenika, čitavog Rasinskog okruga imaće lečenje najmodernijom medicinskom opremom, a pored toga bolnica će zaposliti 900 radnika.

Jedan moderan grad kao što je Kruševac, a pored toga i privredni, kulturni, zdravstveni centar Rasinskog okruga, zaista je imao potrebu za jednom ovakvom bolnicom i zahvalni smo vam na tome.

Kada je reč o kapitalnim projektima, izdvojeno je 330 milijardi dinara i, kao što možemo da vidimo, uloženo je više novca nego inače. Srbija nastavlja sa izgradnjom i rekonstrukcijom putne železničke infrastrukture, sa povezivanjem gradova i opština sa velikim kapitalnim investicijama.

Kao neko ko dolazi iz opštine Ćićevac, opštine kroz koju će proći Moravski koridor posebno bih se osvrnula na značaj ovog projekta kako za građane opštine Ćićevac, tako za građane Rasinskog okruga, cele centralne Srbije.

Ovo je prvi digitalni koridor Srbije i kao takav omogućiće građanima bolju i moderniju infrastrukturu, a nama u opštini Ćićevac pružiće još jednu industrijsku zonu i izdvojiti nas kao savršeno mesto za buduće investitore, novu fabriku, nova radna mesta i ostanak mladih ne samo u opštini iz koje ja dolazim, nego u ovom delu Srbije.

Kao što vidimo, za razliku od Miroslava Aleksića, čoveka koji je prodao svoju stranku i čiji je jedini kapitalni projekat bio Akva park, i to u trenutku kada građani opštine Trestenik nisu imali zdravu pijaću vodu, mi možemo da se pohvalimo ozbiljnim kapitalnim projektima.

Godinama pokušavamo da saznamo gde je Aleksić stekao svoju diplomu Ekonomskog fakulteta. Ako čujemo njegovu izjavu gde je izjavio da je javni dug Srbije 2012. godine bio 15 milijardi dinara, pomešao dinare i dolare, jasno nam je zašto to još uvek nismo utvrdili.

Dok iza njega staju silne malverzacije u opštinskoj kasi, kao što je prodao i stranku, obraz, unovčio nevladinu organizaciju, uspeo je da za vreme dok je bio predsednik Opštine Trstenik sebi protivzakonito podigne platu.

Iza nas ostaje rad i konkretni rezultati. Srbija je danas politički stabilna zemlja, ima stabilan budžet, plate i penzije su redovne. Fiskalni sistem je siguran, kurs dinara se ne menja i ono što je najvažnije, građani investitori osećaju sigurnost, veruju politici Aleksandra Vučića, cene rad i konkretne rezultate, kao i jasno postavljene ciljeve za bolju budućnost svih nas.

Na poslednjim izborima građani su jasno pokazali da su uvideli i prepoznali politiku SNS i istovremeno kaznili kriminal, korupciju i bahatost drugih.

Imajući u vidu sve ove komponente budžeta za 2021. godinu, u danu za glasanje podržaću vaš predlog.

Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto na listama nema više prijavljenih poslanika, pitam da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupe žele reč? (Ne.)
Predsednik Vlade, ministre želite reč? (Ne.)
Hvala.
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz dnevnog reda, tačke od dva do šest.
Saglasno odluci Narodne skupštine imaćemo sada i zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od sedam do 10. dnevnog reda.
Istovremeno se zahvaljujem predsednici Vlade i ministru.
Pošto je reč o izmenama u sastavu članova odbora, u principu oko toga nikad nismo nešto puno diskutovali, ja iz formalnih razloga želim samo da naglasim, da vas podsetim, da je ukupno vreme pet časova.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, formalno otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa SPAS, Predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Savez Vojvođanskih Mađara, isto tako poslanička grupa Savez Vojvođanskih Mađara je podnela još dve odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora.
To je sve vezano za podnošenje ostavki poslanika, imenovanje, odnosno verifikacija mandata novih poslanika.
Pitam da li neko od predlagača želi reč, poslanika, šefova grupa poslanika? (Ne.)
Pošto nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem zajednički jedinstveni pretres.
Pošto smo obavili zajednički jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlozima odluka.
Na kraju današnjeg rada želim samo da vas podsetim da nastavljamo našu sednicu sutra. U 10.00 časova ujutru je prva tačka dnevnog reda - Predlog zakona o budžetu, rasprava u pojedinostima.
Rasprava u pojedinostima o grupi zakona o kojoj smo danas raspravljali ne može da počne pre 18.10 časova sutra. Nakon toga, imaćemo onda raspravu u pojedinostima oko predloga zakona o kojima smo danas raspravljali.
Pošto u ovoj trećoj grupaciji nema amandmana, nema nikakvih promena, očekujemo nakon toga, posle 18.00 sati, i to vreme za glasanje, odnosno dan za glasanje, kada ćemo glasati o usvajanju budžeta i svih ostalih tačaka dnevnog reda.
Zahvaljujem se još jednom na pažnji i nastavljamo sutra u 10.00 časova. Hvala.