Treće vanredno zasedanje , 23.02.2021.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/40-21

1. dan rada

23.02.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Todorović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Đorđe Todorović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Dame i gospodo, imam nekoliko poslaničkih pitanja koja bih danas postavio. Prvo upućujem DRI i ono se odnosi na izveštaj o završnom računu opštine Trstenik za 2014. godinu i to je izveštaj koji je ova institucija sačinila.

Na osnovu tog izveštaja, jasno se vidi na strani 31, da je bivši predsednik opštine Trstenik, Miroslav Aleksić, protivpravno povećao koeficijent za obračun i isplatu plata i time sebi obezbedio titulu najplaćenijeg predsednika opštine u Srbiji.

Na stranu to što se ne domaćinski odnosio prema novcu građana Trstenika, on je na ovaj način oštetio budžet za više miliona dinara i povredio, odnosno prekršio Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, član 9. i Zakon o budžetskom sistemu, član 56.

Ja pitam DRI da li je podneta prijava protiv Miroslava Aleksića i ako jeste, dokle smo došli u tom postupku?

Moje druge pitanje se odnosi na malverzacije ovog osvedočenog i odnedavno osuđenog lažova Miroslava Aleksića i kada to kažem, pozivam se na presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu koji je doneo presudu zvaničnu, javnu presudu da je Miroslav Aleksić lagao za sve ono što je govorio o bratu predsednika Srbije.

Setite se samo kakva je mučna kampanja, gnusna vođena protiv Andreja Vučića. Kampanja laži, kampanja kriminalizacije porodice Vučić od strane i tog Aleksića i od strane Đilasovih medija, svih, i onih štampanih i elektronskih. U nekoliko meseci, duže od godinu dana oni su razapinjali Andreja Vučića po ovom pitanju da bismo mi tek danas došli do zvanične presude i konačnog sudskog epiloga da je veštačenjem telefona utvrđeno da ni Aleksandar ni Andrej Vučić nisu imali nikakav kontakt sa osumnjičenima iz slučajevima „Jovanjice“. Nikakav.

Odavno je nama i u ovoj sali i građanima Srbije bilo jasno da se ovde radi o jednom lažovu, sada već i osuđenom lažovu, pa bi i Šeherezadi bilo malo 1000 i jedna noć da prepriča sve laži Miroslava Aleksića.

Zbog toga, kada govorim o malverzacijama, pitam Tužilaštvo – da li je i ako nije kada će podneti prijavu protiv Aleksića i njegovog druga Predraga Stevanovića sa kojim je zajedno ušao u posao gasifikacije u opštini Trstenik kroz nameštene tendere gde mu je omogućio monopolsku poziciju, a opštinu Trstenik uveo u dugove za stotine miliona dinara?

Kada govorim o ovome ja mislim i na onih osam javnih nabavki za koje nikada nije raspisan tender. Tome treba Tužilaštvo da posveti pažnju, a ja građanima Srbije mogu da poručim da ovo nije bilo dovoljno grofu od Trstenika pa se udružio sa svojim tastom da kroz porodični fond iz državne kase iščupa preko 55 miliona dinara.

Pitam Tužilaštvo, ovo je pitanje broj dva za Tužilaštvo – da li je i ako nije pokrenulo postupak i u ovom slučaju, jer je ovo važno pitanje, suštinski važno za građane Srbije da znaju ko stoji iza malverzacija o kojima sam govorio i da li se i kako, na koji način Miroslav Aleksić, bivši predsednik opštine, obogatio zajedno sarađujući sa Ljubišom Kneževićem, a to mu je, znate, tast kojeg je izvukao iz tog porodičnog fonda i postavio na mesto direktora Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku, a ovaj mu je iz zahvalnosti pomogao, jel tako, da iščupa iz državne kase preko 55 miliona dinara, ponavljam, u taj fond koji se zove Fond za unapređenje resursa građana.

Time treba Tužilaštvo da se pozabavi, a se iskreno nadam i duboko verujem da ćemo i u ovim slučajevima dobiti sudski epilog, kao što ga imamo i sada, a on glasi da je Miroslav Aleksić jedan običan lažov za sve ono što je izneo o Andreju Vučiću i konačno ćemo dobiti, ja se nadam, presudu da je Miroslav Aleksić, to je ono što svi već znamo, najveći lopov Rasinskog okruga koji je arčio budžet građana Trstenika, koji je arčio budžet građana Srbije sa svoj lični račun. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto nema više prijavljenih, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodna poslanica Ana Karadžić.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv 3. sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 239 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Za sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu određen je sledeći
D n e v n i r e d:
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu;
Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Beograd (Regionalni program za elektronsku efikasnost u prenosnom sistemu 2);
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni, i Republike Srbije, koju predstavlja ministar finansija, za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora“;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Meksičkih država;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Republike Srbije i EU o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;
Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 3. februara 2021. godine.
Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović na osnovu članova 92. stav 2, 157. stav 1. i 170, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi pod jedan: zajednički načelni i jedinstveni pretres o prve tri tačke dnevnog reda i pod dva: zajednički jedinstveni pretres o tačkama 4, 5 i 6.
Da li gospodin Martinović želi reč? (Ne)
Molim poslanike da se izjasne, da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno 186, za - 160, protiv - niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 25.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Maja Popović, ministar pravde, Siniša Mali, ministar finansija, Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Jovan Ćosić, pomoćnik ministra pravde, Ana Tripović, direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija i Vladimir Vinš, viši savetnik u Ministarstvu pravde.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članovima 157. stav 1. i 150. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički, načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Beograd (Regionalni program za elektronsku efikasnost u prenosnom sistemu 2) i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, koju predstavlja ministar finansija, za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora“.
Dame i gospodo narodni poslanici, predstavnik predlagača povodom ove prve tri tačke dnevnog reda će biti ministar finansija Siniša Mali. Imajući u vidu da me je gospodin ministar obavestio juče da ima veoma važan sastanak kod predsednika Republike i da neće moći da bude prisutan do 12.00 sati, obaveštavam vas da ćemo nastaviti našu raspravu u 12.00 sati.
Hvala vam.
(Posle pauze)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Pošto sam već otvorio zajednički, načelni, jedinstveni pretres o predlogu ova tri zakona, želim da pozdravim predstavnike predlagača. Pretpostavljam da će ministar Siniša Mali da da uvodno izlaganje. Izvolite.

Siniša Mali

| Ministar finansija
Hvala puno.
Uvaženi predsedničke Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi građani Srbije, pred vama se danas nalaze izmene i dopune Zakona o utvrđivanju porekla imovine, kojim se preciziraju pojedine odredbe tog zakona. Ovaj zakon, inače, važan je i za sve nas, za sve građane Srbije. Njime se povećava efikasnost borbe protiv korupcije, sprečava mogućnost poreske utaje i nelegalnog sticanja imovine.
Osim ovog zakona danas su pred vama i dva zakona koja se odnose na energetski sektor i povećanje energetske efikasnosti, dve garancije koje daje Vlada Republike Srbije. Jedna garancija je usmerena je na „Elektromreže Srbije“ i povećanje njihove efikasnosti i efikasnosti distributivne mreže, i s druge strane imamo zakon koji je vezan za garanciju i povećanje energetske efikasnosti za Vojnomedicinsku akademiju. Vojnomedicinska akademija koja je otvorena, ako se ne varam, 1981. godine, i ovaj novac će dobro doći da se poveća energetska efikasnost te zgrade, da se unapredi sve ono što treba građevinski, kako bi i dalje ta bolnica bila na ponos svih građana Srbije.
Kada je reč o Zakonu o utvrđivanju porekla imovine, kao što znate, taj zakon je donesen 29. februara prošle godine, stupa na snagu 12. marta ove godine, i zato je veoma važno da ove nedelje donesemo izmene tog zakona, koje su prevashodno usmerene ka određenim pojašnjenjima, termina koji se već nalaze u postojećem zakonu, kako bismo uspeli da efikasnije i bolje taj zakon i sprovedemo.
Jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona, kao što sam malopre i rekao, je unapređenje efikasnosti poreskog sistema, sprečavanje svakog oblika zloupotrebe, odnosi se na sva lica i predviđa mogućnost ispitivanja celokupne imovine fizičkih lica. Odnosi se na sve građane Srbije, tako da se isključuje bilo kakva selektivnost u njegovoj primeni. Naravno, na udaru usvojenih rešenja će se pre svega, naći ona lica kod koji je najveća nesrazmera između zakonitih prihoda i rashoda. Osim toga, oporezivanje lica čije se poreklo ne može dokazati zakonitim prihodima, istovremeno predstavlja jedan od najvažnijih i najjačih oružja u borbi protiv korupcije.
Naravno, zakon doprinosi i ostvarenju određenih ekonomski ciljeva. Naime, izbegavanje plaćanja poreza, poreska utaja, utiče i na smanjenje javnih prihoda, utiče i na smanjenje javnih prihoda, ali takođe predstavlja i pretnju poštenoj tržišnoj utakmici. Zbog toga je upravo postupak utvrđivanja porekla imovine i posebnog poreza veoma važan i doprinosi unapređenju tržišne privrede Republike Srbije.
U okviru Poreske uprave koja treba da sprovede ovaj zakon već je formiran poseban Sektor za poreklo imovine. On trenutno broji 20 inspektora. To su najiskusniji inspektori koji rade već dugi niz godina u Poreskoj upravi. Taj sektor će ukupno, kada zakon bude u punoj primeni, imati 60 inspektora. Ovi inspektori trenutno prolaze i razne vrste obuke, kao što znate reformu Poreske uprave radimo i zajedno sa MMF-om i ovo je deo celokupne strategije unapređenja rada Poreske uprave i naravno rada na sprečavanju korupcije i unapređenju tržišne utakmice. Kao što sam već i rekao, ovaj zakon upravo tome treba da doprinese.
Upravo kako bismo efikasnije sproveli ovaj zakon, bilo je neophodno pojedine odredbe zakona preciznije utvrditi. Ja ću vam dati dva primera tako da ćete vi, kao i građani Srbije videti o čemu se radi. Dakle, u ovim izmenama zakona predložena je izmena naziva izraza – nezakonito stečena imovina, u – imovina na koju se utvrđuje poseban porez, kako se ovaj izraz ne bi poistovećivao sa izrazom – imovina proistekla iz krivičnog dela.
Takođe je predloženo i dodavanje izraza – izdaci za privatne potrebe fizičkog lica, koji je definisan kao - izdaci koje fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine.
Dakle, radi se o dva primera koji nam daju dovoljnu indikaciju ili razumevanje zbog čeka i na koji način preciznije pojedine odredbe ovog postojećeg zakona definišemo ili menjamo kako bismo 12. marta, kada formalno kreće primena ovog zakona, upravo sprovođenje tog zakona mogli da uradimo efikasnije i bolje.
Inače, ovaj zakon je rezultat zajedničkog rada Ministarstva pravde, finansija i poreske uprave.
Pred vama, uvaženi poslanici, su i ratifikacije dva zakona – Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW po pitanju zaduženja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, iznos garancije 40 miliona evra. Ovo je zajam koji je deo regionalnog programa za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu i treba da nam obezbedi nacionalnu energetsku bezbednost i, naravno, zamenu dotrajale mreže.
Inače, kao što znate, Srbija se ubrzano ekonomski razvoja. Imate sve veći broj novih kompanija koje se osnivaju, novih kompanija koje u našoj zemlji rade i sve je veća potrošnja električne energije i zato je neophodno obezbediti kontinuiran, stabilan i elektroprenosni sistem. Upravo će ovaj zajam doprineti da se taj sistem dodatno unapredi.
Takođe, pred vama je i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke za projekat „Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja – Ozelenjavanje javnog sektora“. Vrednost ovog sporazuma je 50 miliona evra i upravo se odnosi, kao što sam malo pre i rekao, na unapređenje energetske efikasnosti VMA u Beogradu. Ova bolnica otvorena je 1981. godine i jedna je od najvećih bolnica u Evropi. Nakon četiri decenije rada, i to danonoćnog rada, 24 časa, neophodno je zameniti dotrajalu stolariju i uraditi sve ono što je neophodno kako bi se energetska efikasnost ove zgrade unapredila i kako bi, na kraju krajeva, ova bolnica na pravi način obavljala svoju delatnost.
Uvaženi poslanici, to su izmene i zakoni koji su danas ovde pred vama. S obzirom na to da je verovatno najvažniji od ova tri upravo zakon koji se odnosi na ispitivanje porekla imovine, pred vama su izmene koje treba da 12. marta, kada kreće primena ovog zakona, doprinesu efikasnijoj, uspešnijoj i boljoj primeni ovog zakona. Ministarka pravde i ja vam ostajemo na raspolaganju za bilo koje pitanje koje možete imati, a nadam se da ćete u danu za glasanje i podržati izmene ovog zakona. Hvala puno.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Izvestilac Odbora, Aleksandra Tomić, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, ima reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedniče, poštovani ministri, kolege poslanici, mi smo na Odboru razmatrali dva sporazuma koja se odnose na garancije koje Srbija zajedno sa KfW bankom u stvari otvara projekte koji su od izuzetnog značaja kada je u pitanju i energetska efikasnost i primena obnovljivih izvora energije, ali ono što je važno, što ovaj prvi sporazum daje praktično realizaciju tog regionalnog projekta.

Ako se sećate, mi smo pre nekoliko godina usvojili taj tzv. transbalkanski koridor. U stvari, mi modernizujemo svoju mrežu u skladu sa zahtevima koje imaju moderno razvijene države EU i ceo Balkan u stvari treba da se na taj način umreži, time što prelazimo sa mreže od 220 kilovolti na mrežu od 400 kilovolti. Ova sekcija koja se odnosi na Obrenovac-Bajinu Baštu u stvari je deo ovog projekta i ovog sporazuma koji je predmet prvog sporazuma.

Interesantno je da u ovom delu kada se zadužujemo od 58,9 miliona, 12,8 miliona je bespovratno, iz fonda koji se odnosi na balkanske zemlje. To znači da se zadužujemo samo za 40 miliona, a šest miliona evra je u stvari predmet učešća same elektromreže Srbije.

Mislim da je to od velikog značaja, da je mogućnost povlačenja prema tranšama i radovima do 2025. godine, čime u stvari otvaramo mogućnosti da Srbija postane jedan od lidera kad je u pitanju elektroenergetika.

Kad pričamo o ovom drugom sporazumu, imali smo prilike u stvari da vidimo da je Ministarstvo finansija pokretač tog jednog velikog posla kada je u pitanju rekonstrukcija objekata koji su u stvari predmet javnih zgrada. Inače, mi smo ovde u Skupštini govorili nekoliko godina ranije da je energetska efikasnost u javnim zgradama, u zgradarstvu, znači državne institucije koje želimo da napravimo kao pametne zgrade, odnosno da im podignemo nivo energetske efikasnosti, u stvari jedan energetski zamajac. Zašto? Zato što ako se zadužite 50 miliona evra, 20% ćete odmah vratiti u budžet kroz PDV. Drugi deo, koji će se odnositi na samo ulaganje, doći će do uštede u električnoj energiji. U stvari, vi time generišete finansijska sredstva koja će prevazići uopšte ova zaduživanja koja se odnose na ove cifre.

Praktično, vi za tri godine imate vraćanje kredita, od tri do pet godina kada je u pitanju račun za struju, a onih narednih godina imate u stvari direktne prihode u budžet, odnosno manje plaćanje troškova za jedan VMA. VMA je za nas jako bitna institucija, ona je naučno-istraživačka, univerzitetska institucija, uvek su najbolji kadrovi radili u toj instituciji. Sada, kada je vreme korone, kada jednostavno mi brinemo o zdravlju građana Srbije kao država, najvažnije je u stvari da tu infrastrukturu podižemo kada je u pitanju VMA. Pokazatelj toga je što pravite jednu komisiju gde će Ministarstvo energetike biti u stvari neko ko će da implementira ovaj kredit, zajedno sa vašom jedinicom za harmonizaciju projekata Ministarstva finansija, Kancelarija za javna ulaganja i na kraju Ministarstvo odbrane. Mislim da će od toga imati koristi i pacijenti i lekari i studenti i profesori i pripadnici Vojske Srbije.

Na kraju bih rekla da nam je žao što Predlog zakona o poreklu imovine nije predmet i u nadležnosti rada Ministarstva finansija, jer smatramo da su i ove izmene koje ste dali u stvari deo poreskih rešenja. Jako je dobro u stvari i treba reći da i ljudi koji se direktno bave ekonomijom i finansijama treba da kažu u javnosti šta je u stvari predmet ovog zakona i koje su ovo izmene od krucijalnog značaja. To je da u stvari podižemo prag kada je u pitanju opšta osetljivost na nezakonito bogaćenje kada su u pitanju svi pojedinci. Znači, podjednako su svi pod lupom poreske uprave.

S druge strane, nije samo predmet deo koji se odnosi na imovinu i sticanje imovine kada su u pitanju zadnje tri godine i vrednost veća od 150.000 evra, već i onaj život svakog pojedinca koji možda može da bude i skuplji od same imovine, pa samim tim ta finansijska forenzika u stvari treba da dovede do toga da su negde svi pod lupom istraživanja poreskih organa, bez obzira na posao koji rade, poziciju koju imaju u društvu i bez obzira na to da li mogu ili ne mogu jednostavno da pokažu da žive jednim normalnim životom.

Ukoliko dolazi do toga da neko ima određena saznanja da se troše veće pare nego što treba na osnovu određenih nelegalnih poslova, ima pravo, na kraju krajeva, i poreskoj upravi da ukaže na određen život ljudi koji su se pokazali u prošlosti da su sticali bogatstvo i putem politike najviše i jednostavno osakatili budžet Republike Srbije do 2012. godine, pa nisu podlegli ni jednom zakonskom rešenju do sada. Nama je jako drago iz oblasti finansija da možemo o tome da razgovaramo i da možemo da koristimo te modele kojima ćemo osvetliti, na kraju krajeva, sve prethodne ljude koji su političke funkcije koristili za svoje lično bogaćenje.

Zahvaljujem se na strpljenju, predsedniče, što sam prekoračila vreme. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, predsednica Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala vam, uvaženi predsedniče Skupštine.

Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo raspravljao je i utvrdio da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu ispunjava uslove da se nađe u plenumu, da tako kažemo, odnosno jeste u skladu sa Ustavom i zakonodavnim sistemom Republike Srbije.

Suštinu izmena i dopuna ovog zakona čuli smo i od ministra, gospodina Siniše Malog. Ono što bih ja možda istakla, jako kratko, jeste svakako unapređenje efikasnosti poreskog sistema, unapređenje tržišne privrede Republike Srbije kao rezultat primene ovog zakona.

Smatram da ono što je najvažnije jeste da će se ovaj zakon odnositi, odnosno primenjivati na sve građane Srbije, čime ćemo ponovo pokazati da nema zaštićenih u borbi protiv korupcije. Ostaje nam posle usvajanja da vidimo koji su to pozitivni efekti njegove primene, o čemu ćemo danas svakako govoriti u plenumu šta od toga očekujemo, a znamo da je svakako borba protiv korupcije i kriminala prioritet u radu Vlade Republike Srbije.

Vi ste, predsedniče Skupštine, do sada primetili da ja u svojim javljanjima kao izvestilac vrlo često iskoristim priliku da nešto kažem i o nekim aktuelnim temama koje su važne za građane Srbije. To je iz razloga što želim da u plenumu ostavim prostor za nove poslanike da svi iskoriste svoje vreme za javljanje. To ću učiniti i danas.

Želim da pozovem sve građane Srbije da se pridržavaju mera kako bismo istrajali u borbi protiv korona virusa i sačuvali zdravlje nacije. Dakle, danas kada možemo da kažemo da imamo izbor koju vakcinu možemo da primimo, dok druge zemlje vape za vakcinama, danas kada smo prvi u Evropi po imunizaciji stanovništva, Niš je ponosan na tu borbu za ljudske živote i ponosan na sve lekare, medicinske sestre, tehničare, nemedicinsko osoblje, jer su se oni svesno odrekli normalnog života, svog vremena i svoje znanje posvetili borbi protiv korona virusa.

Predsednik Aleksandar Vučić je na Sretenje uručio odlikovanja od kojih je pet otišlo u Niš i ja ovim putem želim javno i zvanično da se tim ljudima zahvalim što se bore, ali i svim njihovim kolegama.

Doktor Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja Niš, doktor Marko Nikolić iz Specijalne bolnice „Niška Banja“, doktor Steva Stanišić iz Kliničkog centra Niš i bračni par Zekić, Marija i Marko, koji su se od početka prijavili za crvenu zonu, i dalje su tamo, Marko u Domu zdravlja, a Marija Zekić u Kliničkom centru Niš. Želim da kažem da su oni prvi tehničar i medicinska sestra u Nišu koji su dobili odlikovanje od predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Nišlije su na to ponosne.

Nemojte mi zameriti, želela sam da bar deo obraćanja posvetim ovim ljudima, da im se zahvalim za požrtvovanost, za sva odricanja. To je najmanje što mislim da mogu da učinim sa ovog mesta. U svakom slučaju, nastavljamo dalje sa borbom za svaki život, sa borbom za zdravlje naše nacije, paralelno sa tim i sa borbom za razvijenu Srbiju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Sada prelazimo na predsednike, odnosne predstavnike poslaničkih grupa.
Reč ima potpredsednik Narodne Skupštine Muamer Zukorlić. Izvolite.