Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.03.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/86-21

3. dan rada

25.03.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko od predstavnika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas, da su sprečeni da sednici prisustvuju Aca Petrović i Đuro Perić.
Nastavljamo rad i prelazimo na Zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačka 3. i 4. dnevnog reda.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Milan Marinović - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Ivan Jovičić - izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, Nataša Đelić – šef odseka za statusna pitanja sudija i Rada Kovačević – savetnica Poverenika.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članovima 192. stav 3. i 201, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaj za zaštitu podataka o ličnosti i Predlogu odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.
Da li predstavnici predlagača žele reč?
Gospodin Marinović.
Izvolite.

Milan Marinović

Hvala.
Uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, dragi građani Srbije, svaki put kada dobijem priliku da se obratim vama narodnim poslanicima i građanima Srbije prožima me osećanje časti i izuzetnog zadovoljstva, ali istovremeno i velike odgovornosti.
Moram, ipak na početku da vam izrazim dvostruku zahvalnost. Prvo, što ste u veoma kratkom roku po prijemu mog predloga stavili ovu tačku na dnevni red zasedanja, čime ste dokazali da ste u potpunosti shvatili značaj pitanja izbora zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Drugo, što ste me pozvali da učestvujem na današnjoj sednici i tako mi omogućili da vam se tim povodom obratim.
Zašto sam uopšte predložio izbor svog zamenika? Naime, oba zakona po kojima postupa Poverenik, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, svaki ponaosob propisuje da Poverenik ima po jednog zamenika za svaku od navedenih oblasti. Međutim, u stvarnosti, Poverenik još od marta 2017. godine kada je prethodnom zameniku za ovu oblast istekao mandat, nema zamenika za zaštitu podataka o ličnosti.
Šta više, od aprila 2020. godine Poverenik nema ni zamenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja pošto je dotadašnjoj zamenici tada takođe istekao mandat.
Praktično, skoro čitavu godinu Poverenik i njegova služba funkcionišu bez ijednog od dva moguća zamenika. U početku, posebno u vreme trajanja vanrednog stanja, kada je obim posla prirodno bio smanjen, izostanak zamenika kao problem u funkcionisanju nije bio izražen u tako velikoj meri. Međutim, sa prestanom vanrednog stanja, a što je dovelo do povećanja broja predmeta u radu, a naročito sa produženjem ove situacije, tzv. nove normalnosti, koju bih nazvao novom nenormalnosti, prouzrokovane pandemijom Kovid 19, shvatio sam da niko nije nedodirljiv i da je lako moglo da se dogodi da rad službe Poverenika bude blokiran kao posledica eventualnog mog dužeg odsustva usled bolesti ili boravka u izolaciji i da bi bilo ne samo neozbiljno, već i nedgovorno sa moje strane ukolio ne bih u što kraćem roku po konstituisanju novog saziva Narodne skupštine predložio izbor bar jednog zamenika.
Kako je u toku, zbog čega sam veoma zahvalan Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i ministarki Mariji Obradović, veoma aktivan rad na izradi zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i očekuje se da uslede veoma značajne promene postojećeg zakona, što će neminovno dovesti i do promena u organizaciji rada Poverenika i njegove službe sa jedne strane, a sa druge strane novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je u primeni od avgusta 2019. godine i doneo je značajne nove nadležnosti Povereniku i sledstveno tome značajno povećan obim posla, što zahteva sasvim drugačiju organizaciju rada u postupanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti, odlučio sam da bi u ovom trenutku bilo važnije i celishodnije da predložim zamenika za oblast zaštite podataka o ličnosti.
Kada je već tako, opravdano se postavlja pitanje – zašto baš predloženi kandidat, odnosno kandidatkinja Sanja Unković. Odgovor je veoma jednostavan za mene iz samo jednog razloga, a to je što je u ovom trenutku Sanja Unković ubedljivo najbolji mogući kandidat za tu funkciju. Razlozi za to su već znatno brojniji.
Prvo, oblast zaštite podataka o ličnosti, posebno po novom Zakonu zaštite podataka o ličnosti, koji se primenjuje tek nešto više od 19 meseci je osim što se bavi zaštitom jednog od osnovnih ljudskih prava, čija zaštita je garantovana u Ustavu i veoma kompleksna i zahteva usko, stručno, specijalizovano znanje kakvim nažalost u ovom trenutku u Republici Srbiji ne raspolaže veliki, pa čak ni dovoljan broj građana.
Samo kao primer potvrde navešću činjenicu da je do danas od više desetine hiljada rukovalaca našim podacima i obrađivača podataka, u Republici Srbiji svega njih nešto preko 3.200 odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti, a od tih formalno određenih lica, dobar deo njih nema odgovarajuće stručne kvalifikacije kako bi mogao kvalitetno na zadovoljavajućem nivou da obavlja tu veoma zahtevnu dužnost.
Međutim, služba Poverenika raspolaže sa kvalitetnim ljudima, vrhunskim stručnjacima u ovoj oblasti, a jedan od njih je upravo moj kandidat za zamenika Sanja Unković. U prilog njene stručnosti govore sledeće činjenice, da radi u službi Poverenika od februara 2011. godine, da svo to vreme, dakle, više od 10 godina, postupa isključivo u oblasti zaštite podataka o ličnosti za koju sam i predložio za zamenika. Da je u okviru Sektora za nadzor svo vreme vršila odgovorne poslove inspekcijskog nadzora, kao lice ovlašćeno za inspekcijski nadzor, pa je čak imala i najveći broj sprovedenih nadzora. Da je ovlašćeni predavač za oblast zaštite podataka o ličnosti. Navedeno i još mnogo toga što nije navedeno, zbog ograničenog vremena za izlaganje, najbolje govori o tome o kakvom iskusnom profesionalcu i stručnjaku za oblast zaštite podataka o ličnosti se radi.
Dalje, na osnovu činjenice da ona već preko 10 godina radi u službi Poverenika može se lako zaključiti sledeće, da veoma dobro poznaju organizaciju rada i način funkcionisanja službe Poverenika i da posebno dobro poznaje zaposlene u službi što je od izuzetnog značaj za kvalitetno obavljanje funkcije zamenika Poverenika, zato što joj neće biti neophodno da troši određeno vreme radi upoznavanja zaposlenih i načina funkcionisanja organa.
Ovde posebno moram istaći da je ona najbolji, ali svakako ne i jedini primer koji pokazuje i dokazuje da u službi Poverenika ima dosta stručnih i kvalitetnih ljudi, u šta sam se uostalom i sam uverio ubrzo po postupanju na funkciju Poverenika. Zbog toga izražavam posebno zadovoljstvo što sam u prilici da kandidate za svog zamenika predlažem upravo iz reda zaposlenih u službi, u dubokom uverenju da služba Poverenika raspolaže najkvalitetnijim kadrovima kako u oblasti zaštite podataka o ličnosti, tako i u oblasti slobodno pristupnih informacija od javnog značaja.
Pored navedenog, ali kao podjednako važno, a možda i najvažnije, moram istaći da se u ovom slučaju radi o osobi koju krasi izuzetne ljudske osobine, o veoma inteligentnoj osobi sa izraženim smislom za komunikaciju, o osobi sa dobrim idejama i smislom za inovacije, o osobi koja je kooperativna, o osobi koja je prilično iskusna, a opet dovoljno mlada da poseduje pokretačku energiju i pozitivnu ambiciju koja je neophodna kako bi mi u očekivanoj, veoma velikoj meri pomogla u unapređenju rada Poverenika, kao nezavisnog državnog organa i u većoj prepoznatljivosti Poverenika i njegove službe u javnosti, što nažalost, ni posle više od 15 godina postojanja Poverenika kao nezavisnog državnog organa, još uvek nije ostvareno u neophodnoj meri. Na kraju, da se radi o osobi koja, što je meni posebno značajno, u potpunosti deli moju viziju razvoja službe Poverenika u budućem periodu.
Smatram takođe da nije zanemarljiva ni činjenica da se radi o ženi, uzimajući u obzir da u službi Poverenika radi 71 žena i 30 muškaraca, tako da ne bi bilo ni korektno, ni primereno, a ni u skladu sa proklamovanim principom ravnopravnosti polova da Poverenik i zamenik budu istog pola.
Na kraju, zbog svega navedenog, nadam se da sam u dovoljnoj meri, koliko mi je to dopustilo vreme, predočio da sam predložio najbolje kandidate za svog zamenika za zaštitu podataka o ličnosti koji poseduje sve potrebne kvalifikacije za uspešno obavljanje ove odgovorne i veoma značajne funkcije, te vas molim da baš kao što je to uradio vaš Odbor za kulturu i informisanje, na čemu im se i ovom prilikom posebno zahvaljujem, podržite i prihvatite moj predlog i Sanju Unković izaberete za zamenika Poverenika za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za oblast zaštite podataka o ličnosti.
Posle svega, dozvolite mi, nadam se da se ni predsedavajući neće ljutiti, da mi nećete zameriti što koristim priliku da vam se obratim i tim povodom, odnosno dozvolite mi da kažem sledeće.
Kako sam upoznat da je na dnevnom redu sednice Narodne skupštine, zakazane za 30. mart ove godine, tačka koja se odnosi na izmene Zakona o sudijama, predložen od strane četvoro poslanika vladajuće koalicije, a zbog činjenice da sam se, pre nego što sam postao Poverenik, kao predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije i kao predsednik najvećeg prekršajnog suda, Prekršajnog suda u Beogradu, intenzivno bavio rešavanjem tog pitanja, pozivam vas da podržite predlog vaših kolega da se položaj sudija prekršajnih sudova izjednači sa položajem sudija ostalih sudova opšte i posebne nadležnosti, što je i bio zacrtani cilj nacionalne strategije reforme i pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine, ali nažalost još nije ostvaren.
Na taj način, bez preterivanja, ući ćete u istoriju kao skupštinski saziv koji je otklonio jednu nepravdu koja traje već 12 godina.
Hvala vam na pažnji. Želim vam uspešan rad na dobrobit svih građana Srbije i da budete i ostanete zdravi.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Kao što je i gospodin Marinović rekao, taj zakon će biti na dnevnom redu. Ja sam već zakazao sledeću sednicu za 30. mart. To je predlog naših kolega poslanika gde smo tražili, sećate se prošlog puta kada je bila ministarka pravde, da sam je zamolio da razmotre ta pitanja.
Znate kako, kada neko, kada taj zakon nije predložen od Vlade, nego od poslanika ili nekih drugih ovlašćenih predlagača, ponekad se predstavnici Vlade ne ponašaju odgovorno baš prema tom pitanju i ne razmotre da li je to zaista potrebno ili nije potrebno.
Tako da, stiglo je pozitivno mišljenje uz određene amandmane koji su potrebni i uz potrebna usaglašavanja različitih predloženih amandmana da ne bi oni bili suprotni jedni drugima. Generalno gledano, idemo ka ostvarenju toga i to će biti praktično 1. aprila glasanje. Hvala.
Ovlašćeni predlagač, vezano za sudije, Ivan Jovičić.

Ivan Jovičić

Hvala.
Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, pred vama je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put bira na sudijsku funkciju za Privredni sud u Zaječaru.
Na osnovu člana 47. Zakona o sudijama Visoki savet sudstva je u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dnevnom listu "Politika" oglasio izbor jednog sudije za Privredni sud u Zaječaru.
Stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata za Privredni sud u Zaječaru Visoki savet sudstva je utvrdio na osnovu odredaba Zakona o sudijama, te Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira.
Na osnovu člana 13, alineja 3) Zakona o Visokom savetu sudstva, a u vezi sa članom 51. stav 1. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je na sednici održanoj dana 23. februara 2021. godine, utvrdio Predlog odluke za izbor sudije i predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor jednog kandidata tako što se Ivana Dimitrijević, sudijski pomoćnik Privrednog suda u Zaječaru predlaže za izbor sudije za Privredni sud u Zaječaru.
Ne bih vas opterećivao biografskim podacima kandidatkinje, jer ih svakako imate u vašim materijalima, pa mi jedino preostaje da vas u danu za glasanje pozovem da podržite predlog Visokog saveta sudstva. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li izvestioci odbora žele reč?
Sandra Božić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedniče Narodne skupštine.

Uvaženi gosti, uvaženi narodni poslanici i građani Republike Srbije, kao izvestilac Odbora za kulturu i informisanje ukratko ću vas upoznati sa procedurom koju je Odbor sproveo u vezi sa izborom Sanjom Unković za zamenika Poverenika.

Naime, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gospodin Milan Marinović podneo je Narodnoj skupštini 2. marta 2021. godine Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za oblast zaštite podataka o ličnost.

Na osnovu člana 33. Zakona o slobodnom pristupu i informacija od javnog značaja, a u vezi sa članom 73. stav 2. i 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenik je za svog zamenika za oblast zaštite podataka o ličnosti, kao što ste i čuli od samog predlagača, predložio Sanju Unković, diplomiranog pravnika iz Beograda.

Odbor za kulturu i informisanje, kao nadležni odbor Narodne skupštine, razmotrio je podneti predlog odluke i na osnovu dostavljene dokumentacije utvrdio da Sanja Unković ispunjava sve zakonske uslove da bude izabrana za zamenika Poverenika.

Dodatno, gospodin Marinović je kao predlagač odluke upoznao članove Odbora na sastanku, na sednici Odbora za kulturu i informisanje sa razlozima zbog koji je predložio gospođu Unković na ovu funkciju.

Imajući sve navedeno u vidu, Odbor za kulturu i informisanje je predložio Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja i za zaštitu podataka o ličnosti, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti.

Takođe, napomenula bih da je u nastavku sednice Odbor, shodno primenom člana 203. stav 3. Poslovnika, obavio javni razgovor sa predloženim kandidatom za zamenika Poverenika i u ovom delu sednice narodni poslanici su gospođi Unković postavljali pitanja, a ja ću nešto više o tome govoriti u narednom delu sednice, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.

Smatram da je ovo pravi izbor i nadam se da ćemo u danu za glasanje, odnosno danas, ovaj predlog i prihvatiti. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Prelazimo dalje, na predsednike, odnosno predstavnike poslaničkih grupa.
Potpredsednik Skupštine, narodni poslanik Muamer Zukorlić.
...
Stranka pravde i pomirenja

Muamer Zukorlić

Poštovani predsedavajući, poštovani povereniče sa saradnicima, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su dve jako važne teme.

Prvo, izbor zamenika Poverenika za informacije od javnog značaja, odnosno konkretno za zaštitu podataka ličnosti. Ova institucija, kao što svi znamo i verujem da se u tome slažemo, je jedna od izuzetno važnih institucija u društvu, iako novina za naše društvo poslednjih godina, ali kao i sa svakim institutom koji predstavlja novinu imali smo određeni period raznih eksperimenata, navikavanja i na sami institut i u samom institutu. Ali, van svake sumnje da je institucija Poverenika jedan važan iskorak u pogledu ostvarivanja pune slobode, ali pre svega u pogledu zaštite čoveka, njegovog dostojanstva, u smislu zaštite podataka ličnosti, ali isto tako i u pogledu dostupnosti informacija od javnog značaja.

Sada već imamo solidan period u tom smislu, tako da možemo konstatovati određeno punoletstvo ili više se ne možemo izvlačiti na to da smo početnici i da već nemamo iskustva. Dakle, radi se već o ozbiljnom iskustvu, već smo imali promene na čelu same institucije. Evo, sada imamo i promene na pozicijama zamenika, tako da je već tu solidno iskustvo i solidna zrelost.

Svakako nije dobro da imao ove pauze koje su se desile u pogledu važnih pozicija, odnosno izbora ljudi na važnim pozicijama, pogotovo pozicija zamenika je odmah nakon Poverenika najbitnija i nije dobro da imamo toliko duge pauze u izboru. Drago mi je da je Skupština ovako ekspeditivno reagovala. Ono što me čini ponosnim i srećnim, jeste da sam i u samom rukovodstvu Skupštine i na Kolegijumu smo možda po prvi put u prilici da idemo brže i od Vlade i od svih onih koji bi trebalo da nas servisiraju sa predlozima zakona, tako da često odradimo više nego što to društvo i okruženje proceduralno od nas očekuje. Nastavićemo tim konceptom i to zapravo pokazuje kvalitet rada i rukovodstva parlamenta, ali i svih narodnih poslanika, odnosno poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Na osnovu onoga što smo dobili i što smo čuli, očito se radi o kvalitetnom kandidatu i to svakako treba podržati i svakako da će narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja, koju ovog trenutka predstavljam, podržati ovaj predlog i u danu za glasanje dati svoj glas predloženom kandidatu.

No, svakako da je ovo prilika da govorimo i o kandidatu i o predlozima. Međutim, prilika je i da govorimo o samoj instituciji Poverenika, s obzirom na navedeno iskustvo, s obzirom na to da je Narodna skupština ne samo najviši zakonodavni organ, već istovremeno i najviši nadzorni organ u celokupnom sistemu države. Tako da, i narodni poslanici i smisao njihovog izbora i činjenica da dolaze sa područja cele države, ne samo njenog jednog dela, zapravo smo i mi neka vrsta mehanizama tog nadzora i zapravo neka vrsta vaskularnog sistema, ako mogu kazati, celog društva i države, koji doseže kroz svoje kapilare do svih njenih delova, do periferija.

Dakle, tu ćemo se sigurno složiti, da bilo koji segment razvoja društva, bilo da je to ekonomski, bilo da je to vezano za pravni sistem, bilo da je vezano za našu današnju temu, da je ravnomerni razvoj ideal i ideja od koga smo još prilično daleko i da je uvek kvalitet određenih usluga i kvalitet sistema u centru, u glavnom gradu, u metropoli jači, bolji, a onda kako se udaljavamo od centra, odnosno od glavnog grada po tim cikličnim krugovima, što smo dalje imamo više problema, u stvari imamo i veću zapostavljenost. Opet, s druge strane, to je po logici tog vaskularnog sistema na neki način razumljivo, jer nije isto, da tako kažem, dobaciti pravdu i pravičnost blizu i dosegnuti sa njom tamo na samoj periferiji, u svakom smislu.

Ono na šta želim skrenuti pažnju jeste puna podrška instituciji Poverenika, ali ta podrška bi morala da bude višestrana. Ona ne bi trebala da bude samo na retoričkom nivou nas narodnih poslanika, odnosno političara, jer čak i oni koji se ne slažu sa postojanjem ove institucije ne usuđuju se da govore protiv nje. Ono što jeste manjkavost i ono na šta treba posebno obratiti pažnju, jeste pitanje da li smo dosledni kao sistem, pre svega, u pogledu nadležnih organa koji bi trebali da budu direktna podrška i direktni servis Povereniku. Mislim da nam tu fali još unapređenje ili razrada državnog sistema i državnog aparata.

Svakako da imam tu i lična iskustva, jer uvek nastojim govoriti sa pozicije sigurnih podataka. Ako krenemo samo na osnovu onoga što čujemo i što je neprovereno, nisam siguran da ćemo imati dobre zaključke i da će biti koristi od onoga što mi ovde iznosimo. Od trenutka 2012. godine kada sam bio kandidat na predsedničkim izborima tada u ovoj zemlji, to je bilo neko moje prvo iskustvo sa političkim aktivnostima te vrste, ali suočio sam se sa problemom zaštite podataka. Nekoliko godina posle toga, njih preko 10.000, koliko je tada po propisu trebalo da svojim potpisom da podršku kandidaturi, je imalo problema jer ih je neko sa lokalnog nivoa vlasti iz suprotnog političkog tabora, odnosno neko kome sam svojom kandidaturom pokvario neke interese, pozivao na lične kućne ili mobilne telefonske brojeve, preteći im raznim načinima zbog toga što su dali podršku svojim potpisom, recimo, tada mojoj kandidaturi.

Slično se kasnije ponavljalo i u pogledu još nekih izbora nakon toga, gde su ljudi imali probleme, dolazili, žalili se, tražili zaštitu i čudili ste, iščuđavali se pre svega kako je moguće da im se to dešava. Ključno pitanje je zapravo nezaštićenost podatka. Tada je to bilo u nadležnosti pravosudnog organa u Novom Pazaru, a kasnije su te nadležnosti izmeštene, ali je činjenica da ti ljudi nisu zaštićeni, da mi nemamo i dalje efikasnost sistema zaštite podataka o ličnosti, u ovom slučaju gde se zapravo vrši zloupotreba podatka zato što je neko svojevoljno vršio svoje pravo zagarantovano Ustavom i zakonom, da kojem god političkom kandidatu, odnosno političkoj stranci ili političkoj izbornoj listi poveri podršku svojim potpisom. Dakle, to je jedno iskustvo.

Drugo iskustvo koje se dešava isto tako u gradu iz kog dolazim jeste pitanje dostupnosti informacija od javnog značaja. Nama se desilo, kada je u pitanju dodela budžetskih sredstava medijima u Novom Pazaru, u pitanju su veoma ozbiljna sredstva, znači sredstva koja prelaze pola miliona evra, da to bude jasnije i shvatljivije, dakle, da se konkursi koji se raspisuju za dodelu tih sredstava kriju, da se oni objavljuju ili nejasno, na nekim nebitnim portalima, zapravo, jasno se vidi iz načina objave tih konkursa da je namera da se oni sakriju.

E sada, imali smo taj slučaj, zapravo iz Novog Pazara, nadam se da je i Poverenik u toku tog predmeta, jer je on jako dugo aktuelan, da se jedan od aktera tog konkursa žalio Povereniku i da su informacije bile nedostupne i da smo zbog toga imali neku vrstu diskvalifikacije ili onemogućenost jednog konkurenta da se pojavi za ta sredstva i da bude ravnopravno tretiran. Prema tome, imali smo proceduru, Poverenik je reagovao, to je išlo godinama i na neki način Poverenik je, ako mogu kazati, pravično postupio, tražio je da se to ispravi, međutim, tu se potok gubi, tu više nemamo dalje nastavak procesa. Nadležni organi koji bi trebalo da reaguju da se ovo ispravi dalje nisu reagovali.

Postavlja se pitanje ovde sada, ovo je pitanje svima nama narodnim poslanicima, ovo je pitanje parlamentu, pitanje Vladi, pitanje svim institucijama – da li mi želimo Poverenika radi poverenika, da on postoji, da mi pred nekim, što je meni uvek jako ružno zvučalo kada nam dolaze neki zahtevi iz Evropske unije, kako se mi ponašamo kao neki loši učenici koji treba da ispune neku formu, pa mi sad treba da imamo institucije koje ima taj savremeni svet i mi se potrudimo da ih formalno nacrtamo, izgradimo, ali je to samo neka forma. Nas ne zanima da li to radi, da li to funkcioniše, da li to vrši ulogu.

Dakle, ovde se radi o instituciji koja je veoma ozbiljna, koja upošljava, koliko sam razumeo, oko stotinu službenika. Dakle, tu je ogroman deo budžetskih sredstava, to ide sve na leđa građana i to ima smisla samo ukoliko će zaista raditi, ukoliko će ta institucija imati podršku celokupnog sistema države da vrši svoju funkciju i svoju ulogu. A inače koji je smisao? Meni je to, ne bih da koristim teške reči, iako mi dolaze na jezik pa pokušavam da ih izbegnem, ali meni je to jako ružno da mi prihvatamo tu vrstu neke hipokrizije, da se ponašamo kao loš učenik koji treba da ispuni formu domaćeg zadatka, nije bitno jel domaći zadatak prepisan ili netačan, bitno je da, eto, pred učiteljicom kažemo – evo, učiteljice, ja sam nešto napisao. Meni to tako izgleda, meni je to jako ružno.

Iskreno, ja sam od onih političara i od onih narodnih poslanika koji sve ono što je dobro iz Evropske unije i dolazi nam kao neki zahtev i da podržim ne zato što je njihov zahtev, već zato što je dobro, ali jednako, a to ćete se uveriti kroz neke druge i možda buduće diskusije, jednako sam spreman da im kažem – ne, ili – njet, za ono sa čime se ne slažem ili što ja mislim da ne valja, ili što se sukobi sa mojim principima. Zapravo, mi takav odnos treba da gradimo, dakle, da se borimo za ono što verujemo da je dobro. Eto, ono dolazi iz Evropske unije, eto, mi jesmo orijentisani prema Evropskoj uniji, ali za mene je važnije da ja verujem da je to dobro. Zašto? Zato što nikada ne možemo uspeti u onome za šta nemamo uverenje da je dobro. Dakle, to uvek proizvodi licemerstvo. Uvek ćemo se ponašati licemerno.

Mislim da toj hipokriziji ovde nema mesta. Da li ta hipokrizija dolazi iz toga što mi mislimo da nam ovo ne treba ili ona dolazi iz onih raznih oblika naše aljkavosti, neurednosti ili nečeg drugog, to više ovde sada nije važno, ali je važno pre svega da sa ustavno-zakonskog aspekta mi imamo obavezu da omogućimo funkcionisanje Poverenika u punom njegovom kapacitetu, s jedne strane, a s druge strane, koji je smisao postojanja Poverenika koji će imati savetodavni karakter, koji će biti kao neki stari dedo koji će nama da pametuje ili neki mudrac koji će nama da priča šta je dobro, a bez ikakvog mehanizma da sprovede svoje odluke. To meni nema nikakvog smisla i to je preskupa igračka za društvo i državu i za građane, ukoliko ćemo se na taj način ophoditi i ponašati.

Da se neozbiljno shvataju preporuke i stavovi poverenika zapravo evo i na primeru Novog Pazara o čemu govorim se pokazalo. Ne samo da to nije ispravno, nego je nastavljeno i naredne dve godine i evo ove godine vi imate, znači, ta količina novca koja je preko pola miliona evra, skoro možda i 600.000 evra, nemam sada ovde podatke, je opet podeljena na jedan brutalno nepravičan, sebičan i koruptivan način. Znači, opet je jednoj televiziji čiji je suvlasnik gradonačelnik Novoga Pazara dodeljeno oko 400.000 evra. Svima ostalima je taj jedan deo koji ne prelazi ni 30% dodeljen svim ostalim medijskim kandidatima, a među tim ostalim su opet još neki veoma bliski tom lokalnom režimu vlasti koji su uposlenici, koji su novinari, zaposleni sa te televizije sa nekim projektima itd.

Dakle, koji je smisao, molim vas, i kako ćemo mi pred građane? Koji je smisao uopšte bavljenja ovim poslom kojim se mi ovde bavimo? Zašto mi ovde postojimo? Zašto mi trošimo toliki novac građana ukoliko se igramo sa ovim stvarima, ukoliko mi glumimo državu, glumimo narodne poslanike, glumimo pravdu, glumimo pravičnost, a tamo nam se ljudi smeju, pljačkajući budžetska sredstva građana? Molim vas, ja se sa tim neću pomiriti. Ja znam kada ustanem da govorim pa kad moram jednu temu po šesti put tretirati, osećam se ružno i onda kažem sebi - da li da ponovim pa da budem dosadan i naporan ili da prećutim pa da olakšam onima koji pljačkaju budžet, građane i ovako se ponašanju? Kažem - ne, ne, ponoviću. Da, ponavlja se, kome? Lošim učenicima, onima koji ne slušaju. Izvinite, ideja ponavljanja jeste dosadna, ali nećemo posustati jer bi naše odustajanje zapravo značilo podršku tima koji tako rade.

Prema tome, moramo iznaći način, nemam opet dovoljno vremena, koliko god izgledalo da je 20 minuta puno vremena, da bismo sada razmatrali i načine unapređenja, ako treba i zakonskog unapređenja, dakle, očito mi imamo i tu neke nedostatke, da bi omogućili Povereniku da bude efikasan i da njihove odluke budu do kraja izvršne.

Ostaje još par minuta vezano za izbor sudije predloženog. Isto tako verujem da je kandidat neko ko ispunjava sve uslove i naši poslanici će mu dati podršku. Ali opet, kada je u pitanju pravosuđe i tema pravosuđa, još jedna od onih tema u kojoj moramo biti dosadno naporni ponavljajući, opet po istom modelu, da imamo krajeve zemlje i delove pravosudnog sistema u ovoj zemlji koje je zahvatila gangrena i prema kojima se ne možemo ophoditi samo proceduralno, kada nam, eto, ovo pitanje dođe da ovog sudiju zamenimo ili ovog predsednika suda.

Moramo naći, svi zajedno, ja znam da ni Visoki savet sudstva, ni samo pravosuđe ne može da reši te probleme, ali ako vi imate situaciju iz Sjenice o kojoj sam ovde isto tako nekoliko puta govorio, da se direktor škole kidnapuje, da ga trojica kriminalaca kidnapuju, da ga drže kidnapovanog nekoliko sati, da posle toga samo jedan od njih bude procesuiran, veoma blago procesuiran, ovi ostali ni to, da kada predsednik opštine zakaže taj Savet za bezbednost, komandir policije kaže - ma nemojte, ljudi, oni su drugovi, družili se pa se posvađali, gde tužiteljica kaže isto tako - nemojte, ne bih ja u to ulazila, gde neko treći kaže - ma situacija je redovna, pa dešava se.

Halo, molim vas, ako mi imamo tu strukturu, ako za kidnapovanje bilo koga, na kraju nema razlike da li se kidnapuje direktor škole ili se kidnapuje bilo ko od građana, kidnapovanje je alarm, to nije samo pitanje običnog kriminala ili običnog nasilja, to je alarm jedan, još kada se to desi prema direktoru škole, kakva je to poruka deci, kakva je to poruka svim građanima? Kakva je to poruka našoj opštoj sigurnosti?

Možete to uvek da se desi, nije problem. Ono što ne sme da se dešava jeste ležernost ili siguran sam određena sprega sa tim kriminalcima, ljudi koji su se na taj način postavili da umanjuju značaj samog kidnapovanja.

Dakle, u pitanju je gangrena, pravosudna gangrena, gangrena u policiji, gangrena u tužilaštvu, u tim delovima gde se naviklo da se živi po pravilima nasilja, gde imamo jasnu spregu kriminala, policije, politike na lokalu, pravosuđa, tužilaštva, itd.

Mi se ovde ponosimo time što se Ministarstvo policije, odnosno država ovako hrabro bori protiv krupnog i organizovanog kriminala. Molim vas, ne možemo potceniti ni onaj zadnji mali prst na našem telu, jer ako se on razboli, može to lako dobaciti i do srca. I ne samo to. To telo je naša obaveza, kompletno, što kažu, ni nokat ne sme da nas zaboli, da bi bili zdravi. Hvala.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem kolega Zukorliću.
Za reč se javio predlagač, gospodin Milan Marinović. Izvolite.

Milan Marinović

Hvala.
Moram da odgovorim, ali na pozitivan način, na diskusiju poslanika Zukorlića, zato što je pogodio u metu.
Reći ću sada ono što, nadam se da ću i njega malo usrećiti i navući mu osmeh na lice, posle ovih mojih reći, a povezano je sa nečim što sam ja rekao u svom izlaganju, predlažući kandidata, kada sam rekao da je u toku rad na izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Izrazio sam tada zahvalnost Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i posebno ministarki Mariji Obradović, zato što je taj rad dosta intenziviran, dosta aktiva. To mogu da kažem, kao neko ko je član radne grupe i koji će dati značajne rezultate.
Naime, ovo što ste rekli, da li samo hoćemo formalno Poverenika ili suštinski jedan nezavistan državni organ koji u ovom slučaju štiti dva, jedno od osnovnih ljudskih prava. Naravno, želim da verujem da svi hoćemo jedan takav organ koji će stati u zaštitu ljudskih prava onda kada su ona ugrožena. Uveren sam i očekujem da značaj Poverenika, u smislu proširenja nadležnosti u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, pošto Poverenik u oblasti zaštite podataka o ličnosti, zaista ima široka ovlašćenja i da ne kažem da je glavni organ koji o tome brine u Srbiji, ali u pristupu informacijama još uvek nije, biti povećan predstojećim izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Naročito, ono što ste istakli kao prvo. Ja sam to delimično pomenuo i kada sam predstavljao godišnji izveštaj u ovom domu 26. decembra prošle godine, a to je moj predlog za koji sam uveren da će proći i da će, najpre radna grupa, zatim nadležno ministarstvo i na kraju Skupština usvojiti, da Poverenik izađe iz Beograda, da se Poverenik decentralizuje.
Predložio sam da se zakon u organizaciji rada Poverenika menja u odnosu na organizaciju rada Poverenika menja u tom smislu, da se Povereniku da zakonsko ovlašćenje i mogućnost da obrazuje organizacione jedinice ili kancelarije, kako god da se zovu, van mesta svog sedišta. Znači, širom Srbije, odnosno u zavisnosti od procena gde je to u tom trenutku moguće.
U svakom slučaju ja od tog predloga neću odustati, ali mislim da više nema ni potrebe, zato što je prihvaćen. Mogu da vas informišem da sam u tom smeru već održao razgovore sa gradonačelnicima, gradonačelnicom Niša, gradonačelnikom Kragujevca i sa zamenikom gradonačelnika Novog Sada i zamenikom predsednika Skupštine AP Vojvodine i da su mi svi dali podršku da krenemo u tu priču, da izguramo do kraja.
Radna grupa je shvatila značaj, ministarstvo je shvatilo značaj i ja se nadam kada taj zakon bude usvojen da ćemo moći da se pohvalimo da smo izašli iz Beograda i da smo ostvarili ono što je gospodin Zukorlić rekao, jednak i formalni, ali suštinski položaj svih građana Republike Srbije u odnosu na ona prava koja štiti Poverenik. To jeste cilj i to hoćemo da uradimo. Evo, ja vam garantujem da ćemo to izgurati i da će dati dobre rezultate.
Hvala vam na tome što ste spomenuli da je Poverenik reagovao i kako je reagovao u vezi konkretnog predmeta. Samo da vam još jednom izrazim zahvalnost zato što ste rekli da svi nadležni organi, u ovom slučaju Skupština, da ste ih pozvali da podrže rad Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Vaša podrška nam je preko potrebna i hvala vam unapred na tome.