Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 07.04.2021.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zoran Tomić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvaženi gospodine ministre sa saradnikom, poštovane kolege narodni poslanici, svakako da podržavam podnete amandmane i da je dobra odluka da se sam proces obavljanja popisa pomeri za 2022. godinu.

Kolege su već i govorile dosta o tome i u argumentima zbog čega je to važno, inače to je i praksa koja se sprovodi svuda u svetu. Veliki broj drugih ozbiljnih zemalja apsolutno jako važnu aktivnost odlaže, da se to sprovede u periodu kada se za to stvore i uslovi.

Sami smo svesni da to nije proces koji traje samo mesec dana, to je već celokupna procedura od pripreme samih ljudi koji su uključeni u proces materijala, obezbeđivanja opreme, naravno, i u ovom slučaju vodiće se računa i o samoj zdravstvenoj situaciji.

Dok mi ovde diskutujemo i radimo, i dok se radi na realizaciji plana „Srbija 2025“, na realizaciji infrastrukturnih projekata, videli smo i da je petlja na Batajnici otvorena, da se intenzivno radi i na Moravskom koridoru, i da Srbija zaista iz dana u dan postaje sve veće gradilište i da nikada u istoriji nismo imali toliki broj projekata koji se realizuje, druga strana se apsolutno bavi pitanjem popisa, ali ne popisa o kome mi ovde govorimo, već se bavi popisom političkih neistomišljenika, političkih protivnika.

Dokle god taj popis kako bi trebalo da se radi se radi licem u licem, oni zapravo, naravno koriste samo društvene mreže, jer jedini prostor na kome oni znaju da se bave politikom ili zapravo, bolje rečeno politikanstvom, jer nažalost, nikada nisu u svojoj biti bili ozbiljni političari, jesu društvene mreže.

Naravno, kad god neko argumentacijom iznese svoje stavove, svoja viđenja koja se krše sa njihovima, ta osoba uđe na njihovu listu popisu političkih neistomišljenika, naravno, neki od tih lidera to rade samostalno, nekontrolišući se, verovatno su pod dejstvom nekog gasa, ne naravno ovog gasa sa kojim se mi trudimo da uvedemo za naše domaćinstvo i da održimo energetsku efikasnost, već drugog zapravo gasa, gde se naravno završavaju ti argumenti time da su ti ljudi upisani gde im se preti da će platiti, da će deliti ćelije sa nekim drugima, a neki drugi, naravno za te potrebe koriste svoje poltrone i ljude koji rade prljav posao i onda se ta argumentacija završava pretnjama da će neko biti ošišan, i tako dalje.

Ono što je interesantno za sve njih, za razliku od Srpske napredne stranke i ozbiljnih političkih stranaka, oni za sebe zapravo nemaju nikakvu podršku ni građana. Sve ankete i sva istraživanja koja se rade upravo govore u tom pravcu da oni čak i ovih 3% izbornog praga koji je predviđen ne mogu da preskoče, a o njihovoj sposobnosti govori i to da nisu mogli ni da skupe minimalni broj potpisa građana da bi mogli da formiraju svoje stranke, već su morali da troše novac sa svojih računa sa egzotičnih destinacija ili računa koje su formirali preko svojih NVO organizacija kako bi skupili stranke i lica od kojih su kupili stranke, naravno, stavili na počasno mesto prvog potpredsednika ili kako god, u stvari produžene ruke koja treba da radi prljav posao za njih.

Inače, koliko su zapravo spremni za razgovor, pošto se oni u stvari samo time bave, kako mi treba da se bavimo nekim međupartijskim dijalogom, kako bismo razgovarali o boljim predizbornim uslovima, zaboravljaju kakve su izborne uslove oni napravili i svojim zakonskim rešenjem učinili, zapravo pokazali su u jučerašnjoj emisiji gde ih je moja uvažena koleginica Sandra Božić, kada im je sasula istinu u lice i kada ih je podsetila kakvi su, oni prete kako će napustiti emisiju. Toliko o njima, toliko o njihovoj hrabrosti, toliko o njihovoj argumentaciji, jer oni da imaju argumente, oni bi zapravo te argumente izneli, ali ih nemaju.

Naravno, oni smatraju da su oni jako bitni, da su te emisije zapravo kreirane zbog njih. Dok su se bavili politikom, nikada nisu u prvi fokus stavili građane Srbije, već uvek im je bilo bitno i veću pažnju su čak posvećivali životinjama koje su, zapravo, obilazili, umesto ljudima, gde su se više brinuli o zdravlju nekih kokošaka, nego o tome kako su ljudi podneli elementarne nepogode koje su zadesile krajeve koje su oni obilazili.

Ovaj popis koji će se sprovesti naredne godine će biti jasan pokazatelj uspeha politike SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića, koju smo zapravo promenu uneli u našu zemlju, koliko se zapravo Srbija promenila za ovaj period od 10, 11 godina, gde je od zemlje sivila, od zemlje gde su ljudi bežali iz nje, postala zemlja šampiona i u privlačenju direktnih stranih investicija i u ekonomskom razvoju, ali i da smo postali zemlja gde se mladi, obrazovani ljudi vraćaju i odlučuju da svoje poslove pokrenu.

Svakako, u danu za glasanje, kao i moje uvažene kolege, podržaćemo i ove amandmane i zakon koji je pred nama.

Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Preostalo vreme za poslaničku grupu Aleksandar Vučić – Za našu decu je dva i po minuta.
Reč ima narodni poslanik Tomislav Janković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Poštovani potpredsedniče Vlade Republike Srbije i ministre gospodine Nedimoviću, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, mi danas zaista govorimo o jednoj vrlo važnoj temi, temi koja će u narednih 10 godina ponovo biti tema, nešto što će oslikavati život u Srbiji i kroz statistiku, ali i kroz kvalitet života.

Srbija ima dugu i bogatu tradiciju, dugu i bogatu istoriju, a samim tim i dugu i bogatu tradiciju organizovanja institucija, a samim tim i popisa na prostoru naše zemlje. Popis kao takav u jednom delu oslikava politiku jednog vremena, jer politika utiče na sva zbivanja u jednom društvu.

Kolika je uloga i značaj popisa ne želim puno da trošim vreme, obzirom da su kolege dosta danas govorili na tu temu, ali ja bih da se vratim na popis iz 2011. godine. Tu je dobra osnova da vidimo kakva je bila politika u prethodnom periodu, šta je ono što je bilo u Srbiji 2011. godine i šta treba da uradimo za naredni period da posle 10 godina od narednog popisa možemo da uporedimo i kažemo gde se danas nalazimo.

Po popisu iz 2011. godine, u Srbiji je bilo 2.487.886 domaćinstava u kojima je živelo nešto više od sedam miliona stanovnika, 7.106.000 stanovnika Republike Srbije. Nažalost, danas u Srbiji ima manje od sedam miliona stanovnika sa daljim trendom smanjenja ukupnog broja.

Po tom popisu, u vangradskim sredinama živelo je 2.914.000 stanovnika, 40,5% od ukupnog broja. To dovoljno govori da nam se sela smanjuju, da rastu samo gradovi, tri najveća grada Beograd, Novi Sad i Niš, a da nam je demografija takva da na godišnjem nivou 35.000 do 40.000 ljudi više umre nego što se rodi.

Ja tu vidim vrlo značajnu ulogu vašeg ministarstva, gospodine Nedimoviću, kao i Ministarstva za brigu o selu i Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, jer upravo srpskog selo treba da bude dobra baza koja će dati dobar osnov da nas u narednom periodu bude više.

Imao sam tu priliku da sarađujem sa vama i znam vašu energiju i vašu posvećenost. Verujem da ono što vi radite kroz vaše ministarstvo, ali i Vlada u celini, uz snažnu podršku predsednika Republike Srbije, da ćemo u narednom periodu imati mnogo bolje i kvalitetnije rezultate što se tiče samog popisa.

Naravno da je opravdano što se popis pomera za narednu godinu i da ćemo kroz nove ljude, kroz način popisivanja i sredstva koja budemo imali uraditi dobar, kvalitetan popis koji će biti dobra osnova za neke naredne periode.

Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Vreme poslaničke grupe je potrošeno.
Pošto u sistemu ne vidim nikog kog ne pripada toj poslaničkoj grupi koja više nema vremena, završili smo pretres.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 7. april 2021. godine, sa početkom u 17.15 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 170 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnog poslanika Đorđa Todorovića, na naziv Predloga zakona, sa ispravkom, i na član 3, kao i amandmani Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kojim se ispred člana 1. dodaje novi član i na članove 1. 2. i 5.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, u načelu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 171, za – 171.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Podsećam vas da je Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio da član 1. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
Prema članu 197. stav 2. Ustava Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada Predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
Stavljam na glasanje predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 1. Predloga zakona.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština, jednoglasno, posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 1. Predloga zakona.
Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je narodni poslanik Nikola Radosavljević, pisanim putem, povukao amandman koji je podneo na član 44. Predloga zakona, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti drugi amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o muzejskoj delatnosti, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o muzejskoj delatnosti.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BIH O ODRŽAVANjU I REKONSTRUKCIJI PUTNIH MEĐUDRŽAVNIH MOSTOVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BIH
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i BiH, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Peta tačka.
Stavljam na glasanje Predlog Odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Šesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U NEGOTINU, OSNOVNOG SUDA U KRUŠEVCU I OSNOVNOG SUDA U NOVOM PAZARU
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 12. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o prestanku funkcije predsednika sudova.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, želim samo pre kraja da vas podsetim da sam za sutra zakazao Šestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine sa početkom u 10.00 časova sa jednom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Glasanje će biti nakon rasprave sutra, kasno popodne.
Saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Zahvaljujem.