Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja , 05.05.2021.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Veljović.
Reč ima Zoran Tomić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Tomić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, potpredsedniče Orliću.

Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, gospođo ministarko, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama su tri seta važni sporazuma uz pomoć kojih ćemo dalje unaprediti važne segmente za dalji razvoj naše države i naše ekonomije.

Pre svega, okrenuću se ka Sporazumu sa SAD koji se odnosi na naučnu saradnju.

Inče, kao što i sami znate, Srbija je zemlja koja je rasadnik mladih talenata. Imamo veliki broj mladih naučnika, inovatora sa kojima možemo da se ponosimo. U prethodnom periodu Republika Srbija je uložila značajna sredstva kako bi im poboljšala uslove za njihov rad i boravak u Srbiji i da svoja naučna dostignuća mogu u inostranstvu da predstave.

Sam ovaj Sporazum biće nastavak nečega što je započeto još pre 10 godina, uz određene segmente koji će doprineti daljem intenzitetu poboljšanja same saradnje. Ono što je jako bitno je da će ta saradnja biti obostrana iz razloga što i mi kao država imamo čime da se ponosimo kada je u pitanju razvoj nauke, kada je u pitanju razvoj mladih talenata. Pre svega, govorim o istraživačkoj stanici „Petnica“ koja je inače jedinstvena u ovom delu sveta, u kojoj veliki broj mladih srednjoškolaca, ali i studenata koji se nalaze u ulozi mentora imaju prilike da se bave i naučnim radom. Zahvaljujući ovakvim sporazumima takva stanica, ali i brojne druge koje će se graditi u Srbiji koje će se baviti određenim oblastima nauke omogućiće da mladi ljudi imaju prilike da svoje prve korake u nauci započnu sa ljudima koji su i te kako iskusni i odlični u tom segmentu.

Ono što je dalje važno da napomenemo jeste da smo i kao država uložili dosta sredstava u razvoj start-ap inovacionih generatora, u razvoj centara u kojima mladi ljudi mogu da razvijaju svoje ideje koje mogu kasnije da pretoče i u određeni biznis. Sa ponosom mogu reći da je i Kruševac jedan od gradova u kojima je takav jedan inovacioni generator kreiran, u kome mladi talentovani ljudi mogu da razviju svoj biznis i ostvare uspešnu saradnju sa brojnim inostranim kompanijama gde ostvaruju značajne koristi kada je u pitanju i svoj sopstveni razvoj, razvoj svoje kompanije, ali takođe mogu doprineti u značajnom segmentu kada je u pitanju razvoj same inovacije i nauke.

Saradnja sa Rusijom je jako bitna zbog daljeg razvoja same poljoprivrede. Znamo da je poljoprivreda jedan od značajnih potencijala koji naša Republike i te kako ima, koji trebamo iskoristiti i svakako da ovaj sporazum će omogućiti da ta saradnja i izvoz naših proizvoda bude znatno bolji, ali da se uz poštovanje samih mera i standarda koji su propisani obezbedi i sam kvalitet proizvodnje.

Ono što je jako bitno kada je u pitanju sporazum vezan sa Vladom Kvebeka, da ćemo našim ljudima koji su tamo, omogućiti i socijalnu zaštitu, s obzirom kako je uvažena ministarka napomenula, da oni kao posebna oblast u Kanadi imaju svoju regulativu i da na ovaj način zaokružimo taj jako bitan segment za boravak naših građana u Kanadi.

Inače, možemo videti da smo kao država i u ovo vreme krize ostvarili ostvarili značajne i uspešne rezultate. Imali smo prilike da čujemo i od našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji su to rezultati koje smo ostvarili, da zapravo bojne stvari kada je u pitanju razvoj naše ekonomije i drugih segmenata, smo i te kako nadmašili u odnosu na ono što je planirano i zbog čega i te kako možemo biti optimisti kada je u pitanju realizacija plana, a to je da će sigurno naš realni rast BDP biti 6%, da ćemo u svakom slučaju realizovati veliki broj investicija.

Nikada se u istoriji Srbije nije dogodilo da vi imate osam autoputeva koji se istovremeno ili će se istovremeno graditi. Upravo juče kada sam dolazio za Beograd i na sednicu Skupštine, imao sam prilike da vidim koliko taj Moravski koridor napreduje i koliko zapravo ljudi vredno rade kako bi i taj deo Srbije bio spojen i kako bi se stvorili dodatni novi uslovi za razvoj investicija, za razvoj industrijskih zona.

To je nešto čime se ja i te kako ponosim, čime se i moje uvažene kolege narodni poslanici ponose, jer je to politika koju i SNS, ali i naš predsednik Aleksandar Vučić vodi. Upravo zahvaljujući takvim investicijama, zahvaljujući ulaganjima koje država usmerava, zahvaljujući pomoći, ne samo građanima, već i privredi koja se sada realizuju, i te kako ćemo uspeti da ovaj period krize prebrodimo i da sve ono što smo planirali ostvarimo i da dalje budemo šampioni kada je u pitanju privlačenje direktnih stranih investicija, ali i kada je u pitanju međunarodna saradnja.

Ono što bih takođe iskoristio priliku samo da pozovem građane Republike Srbije da iskoriste svoje pravo koje imaju kada je u pitanju vakcinacija, jer jedino uz pomoć vakcinacije možemo obezbediti taj potrebni kolektivni imunitet kako bismo polako naše živote vraćali u normalu, kako bismo ponovo mogli da uživamo kao što smo to radili i pre pojave same korone.

Država je uradila sve što je potrebno. Kao što vidimo, svakog dana u gradovima u Srbiji se otvaraju novi punktovi za vakcinaciju, imamo i te kako dovoljno količine vakcina koje su obezbeđene. Institut „Torlak“ je počeo proizvodnju Sputnjik-V vakcine, u toku je priprema i za izgradnju fabrike u kojoj će se proizvoditi Sinofarmova vakcina, imamo dve kovid bolnice koje su izgrađene, treća koja je započeta u Novom Sadu koja će se takođe izgraditi u rekordnom vremenu, obezbeđene sve potrebne medikamente.

Tako da, ono što je Republika Srbija uredila je nešto što je mali broj država uspeo u ovom periodu krize da uradi, da obezbedi sve potrebne uslove da se zdravlje građana zaštiti, da se zaštiti naša ekonomija kako bi moglo uspešno da funkcioniše, kako bi mogla i dalje da bude konkurentna u svetu.

U danu za glasanje svakako sa zadovoljstvom ćemo podržati ove sporazume i sve druge sporazume koji su u interesu razvoja naše države i onih, da kažemo, potreba naših građana, a i te kako ovi sporazumi su u korist poljoprivrednika, i naših mladih naučnika, ali i ljudi koji rade u inostranstvu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem gospodinu Tomiću.
Reč ima Ivana Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri sa saradnicima, danas govorimo o tri predloga zakona, odnosno o potvrđivanju Ugovora ili Sporazuma koji su potpisani između Vlade Republike Srbije sa jedne strane i sa druge strane sa Vladom Kvebeka, kada je u pitanju Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti sa Vladom SAD, kada je u pitanju potvrđivanje protokola za izmenu i dopunu Sporazuma koji se odnosi na naučno-tehnološku saradnju i sa Vladom Ruske Federacije kada je u pitanju Sporazum o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.

Što se tiče Ugovora sa Vladom Kvebeka, koji se odnosi na socijalnu sigurnost, važno je istaći da je ugovorom uređeno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, kao i zaštite u slučaju povrede na radu ili u slučaju profesionalne bolesti. Inače, ono o čemu ste i jutros ovde govorili, Republika Srbija primenjuje ovakve sporazume sa 31 zemljom, od toga je većina članica EU i u poslednjih nekoliko godina zaključeni su sporazumi sa Republikom Grčkom, sa Ruskom Federacijom, sa Kinom, a plan je da i u narednim mesecima imamo sporazume sa Tunisom, Azerbejdžanom, itd.

Što se tiče Protokola između Srbije i SAD, omogućuje se ne samo nastavak, već i unapređenje i intenziviranje saradnje između srpske i američke strane kada su u pitanju naučno-istraživačke i tehnološke oblasti, i to je za period od narednih 10 godina. Takođe, ovo je značajno za unapređivanje ukupnih bilateralnih odnosa u svim oblastima nauke i tehnologije.

Što se tiče Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, važno je istaći da će potpisani sporazum doprineti olakšavanju procedura i smanjenju barijera kada je u pitanju izvoz iz Republike Srbije na tržište Ruske Federacije, naročito voća, povrća, semenskog i sadnog materijala, kao i ostalih proizvoda biljnog porekla koji podležu fitosanitarnom pregledu.

Želim odmah da istaknem da kada je u pitanju bilo koja oblast društveno odgovornog života, kada je u pitanju saradnja sa Srbijom, danas se to posmatra iz jednog drugog ugla, danas je Srbija, za razliku od ranije, poštovana, ekonomski jaka i pouzdan partner, zahvaljujući, pre svega, predsedniku Aleksandru Vučiću, čija je međunarodna reputacija nacionalno dobro. U to smo se uverili mnogo puta, a uveravamo se naročito sada kada vidimo kako se neke razvijenije zemlje bore sa naletom pandemije korona virusa i sa nabavkom vakcina, a kako to radi Srbija.

Jako je važno da istaknem i danas kada govorimo o predlozima zakona koji su na dnevnom redu i o svemu onom o čemu smo govorili u prethodnom periodu, mi zaista potvrđujemo da se intenzivno borimo na dva fronta. Prvi je svakako očuvanje života i zdravlja naših građana, jačanje zdravstvenog sistema, a drugi jeste jačanje naše ekonomije, jeste kontinuitet razvoja i napretka u svim oblastima društvenog života, jeste podizanje životnog standarda i jeste nastavak ili početak realizacije kapitalnih projekata.

Moram da naglasim da, uprkos pandemiji korona virusa, a zahvaljujući pre svega naporima i borbi predsednika Aleksandra Vučića, zahvaljujući Vladi Republike Srbije i odgovornog rukovodstva koji sprovodi program SNS, mi uspevamo da realizujemo i ono što je predstavljeno Planom Srbija 2020/25, što će tek u godinama koje su ispred nas i te kako promeniti način života našim građanima.

Mi smo prošle godine imali dva paketa pomoći privredi i građanima, u aprilu i u septembru. Vrednost tih paketa jeste 704 milijarde dinara. Ovih dana mi govorimo o trećem paketu pomoći, čija je vrednost 257 milijardi dinara. Dakle, od aprila prošle godine do danas, država Srbija je odvojila osam milijardi evra za pomoć svakom sektoru privrede, za pomoć svakom građaninu.

Mi smo ovde u Skupštini pre dve nedelje usvojili rebalans budžeta, gde smo definisali sredstva za ove namene, ali takođe smo definisali i sredstva za nastavak realizacije onoga što je predstavljeno u petogodišnjem planu Srbija 2020/25, čija je vrednost 14 milijardi evra, a to je za ulaganje u putnu, železničku infrastrukturu, za komunalnu infrastrukturu. Građani to vide. Građani vide da se grade putevi, da se grade pruge, vide nove i obnovljene škole, vide bolnice, nove fabrike, nova radna mesta.

Mi intenzivno radimo na jačanju našeg zdravstvenog sistem. Država odvaja ogromna sredstva za nabavku lekova, za medicinsku opremu, za vakcine. Prošle nedelje je započeta izgradnja još jedne kovid bolnice u Novom Sadu. Prošle godine smo izgradili dve, u Batajnici i Kruševcu. Za samo četiri meseca su izgrađene te dve bolnice. Plan je da i ova, čija je izgradnja započeta prošle nedelje, bude završena do 1. septembra. Takav neki scenario je mogao da se zamisli samo u najrazvijenijim zemljama, ali danas je to moguće i u Srbiji, da se izgradi bolnica za četiri meseca.

Srbija se zaista uspešno bori i čvrsto stoji na nogama, za razliku od velikog broja zemalja koje nisu uspele da se izbore sa naletom pandemije korona virusa, gde ima mnogo zatvorenih fabrika, gde je mnogo ljudi ostalo bez posla. Nažalost, to je jednako loš scenario kakav je mogao da se vidi u Srbiji, ali ne zbog neke prirodne katastrofe ili zbog neke pandemije, već zbog neodgovorne vlasti bivšeg režima. Ovde naročito mislim na nivo nezaposlenosti i na zatvorene fabrike. Onda, oni koji su Srbiju doveli na rub propasti, Dragan Đilas i njegovi stručnjaci, oni komentarišu kako se mi zadužujemo skupim kreditima, kritikuju ove pakete pomoći, komentarišu u negativnom smislu izgradnju bolnica i svaki akt koji usvoji Vlada Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srbije. Kritikuju sve ono što uradi predsednik Aleksandar Vučić, ne dajući nikakav smislen argument. Verovatno je mana onome što uradi Aleksandar Vučić otprilike samo to što je on uradio. Oni su sebi dali za pravo da komentarišu, oni koje građani Srbije pamte po nedomaćinskom i bahatom ponašanju i kojima su jedine strategije i planovi razvoja bili kako će da zgrnu što veću količinu novca za svoje potrebe. Oni koji su za vreme izbornih kampanja uzimali skupe kredite kako bi isplatili građanima Srbije penzije i plate.

Đilas i njegova družina, oni su ugovarali neke poslove, započinjali su ih, ugrađivali se, a onda su raspoređivali novac širom sveta. Sigurna sam da građani Srbije iščekuju doslednu primenu Zakona o poreklu imovine, naročito imajući u vidu da postoji tipičan primer, da postoji čovek koji ne može da dokaže poreklo svoje imovine, da postoji čovek koji već preko mesec dana ne može da odgovori na pitanje novinara odakle mu taj novac i zašto je raspoređen širom sveta. On je priznao da se obogatio za vreme dok je bio na vlasti, ali nije odgovorio na pitanje kako to pravda poreskoj upravi, kako to pravda Agenciji za borbu protiv korupcije, zašto je novac širom sveta, a nije u Srbiji, i kako je došao do tog novca. Nije odgovorio. Nije odgovorio kako je stekao toliki kapital u vreme dok je Srbija bila ekonomski devastirana, u vreme dok su se sprovodile pljačkaške privatizacije i kada je stotine hiljada ljudi ostalo bez posla.

Onda, u najmanju ruku je sramno da Dragan Đilas i njegovi zaposleni u kompaniji „Multikom“, koji su mu bili saradnici dok je bio na vlasti, koji su danas njegovi politički glasnogovornici, da oni komentarišu ono što radite vi, ministri, što radimo mi, poslanici, što radi predsednik Aleksandar Vučić. Oni na takav način žele samo da nanesu štetu ugledu Srbije. To rade izmišljenim aferama, iznošenjem neistina, ponižavanjem svega ovde što se uradi. Oni žele da naruše ugled naše zemlje i onemoguće čuvanje teško stečene reputacije fiskalno stabilne zemlje. To im ne ide za rukom.

Predsednik Aleksandar Vučić je nedavno imao i sastanak sa predstavnicima MMF-a i Srbija je ocenjena kao ozbiljna država, kao ekonomski jaka država, koja uspešno upravlja krizom i koja uspeva da realizuje najznačajnije projekte. Dakle, naša zemlja, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, snažno odgovara na sve izazove zbog pandemije korona virusa, bori se za zdravlje naših sugrađana i za jačanje naše ekonomije. Mi se borimo za rast od šest, pa čak i sedam posto, što nam je jako važno. Važan nam je rast, kako bismo imali nove investicije, kako bismo imali više novca u budžetu, kako bismo imali više ulaganja u infrastrukturu. Potrebno nam je još fabrika, još novih radnih mesta, zatim povećanje plata i penzija za što bolji životni standard naših građana. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala, gospođo Nikolić.
Reč ima Svetlana Milijić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Svetlana Milijić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću.

Poštovani ministri, Kisić Tepavčević i Ružić sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, međunarodnim ugovorima o socijalnoj sigurnosti kao takozvanim elementima koordinacije omogućava se usklađena primena nacionalnih zakonodavstava država zemalja ugovornica sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja.

Ovim se garantuje jednak tretman državljana, odnosno osiguranika obe države ugovornice, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima, utvrđuje se primenljivo zakonodavstvo, što bi značilo pravila na osnovu kojih se može utvrditi u određenoj situaciji da li se primenjuju nacionalna zakonodavstva jedne ili druge države ugovornice, obezbeđuje se očuvanje stečenih prava i garantuje transfer, odnosno isplata davanja ukoliko dođe do promene prebivališta osiguranika iz jedne zemlje u drugu zemlju.

U svetu je prvi sporazum o socijalnoj sigurnosti potpisan davne 1827. godine, između Francuske i Velikog Vojvodska Parme. Srbija danas ima potpisan sporazum sa 31 zemljom sveta. Danas na dnevnom redu nalazi se Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, iz tog razloga što Sporazumom između Republike Srbije i Kanade, koji je stupio na snagu decembra 2014. godine, nisu obuhvaćeni građani, odnosno osiguranici Kvebeka kao jedne od najvećih pokrajina Kanade, iz razloga što se penzioni sistem Kvebeka razlikuje od ostalih kanadskih pokrajina.

S tim u vezi, a imajući u vidu sveobuhvatnu zaštitu osiguranika, bilo je potrebno napraviti poseban ugovor i ovim ugovorom obuhvaćeni su osiguranici obe zemlje ugovornice, u smislu penziono-invalidskog osiguranja, uključujući i povrede na radu i profesionalne bolesti i zdravstvenog osiguranja, odnosno obuhvata zdravstvene zaštite.

Ono što treba da istaknemo jeste da, imajući u vidu zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kvebeka, jača se i proširuje saradnja između države Srbije i Kanade, a samim tim i Kvebeka. Kao što je istakao i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, kada se sastao sa kanadskim ambasadorom DŽajlsom Normanom u februaru 2021. godine, ova saradnja ne treba samo da bude u smislu socijalne sigurnosti, već i da se jača po političkoj osnovi, vezano za politički dijalog, podsticanja za razvoj svih oblasti kanadsko-srpskih odnosa.

Vučić je istakao takođe da u godini kada se obeležava jubilej, a to je 80 godina postojanja diplomatskih odnosa, između Republike Srbije i Kanade, je veoma zadovoljan time što mnoge kanadske firme dolaze u Srbiju jer je Srbija otvorena zemlja za investitore, što smo i pokazali tim da smo u 2020. godini, godini korone, imali najveći priliv direktnih stranih investicija od svih zemalja u regionu, čak u Evropi i ono što je istakao jeste da je izrazio nadu da, osim rudarstva i energetike, bi voleo da kanadski privrednici ulažu i u druge oblasti.

Srbija je danas otvoreno i demokratsko društvo. Srbija danas ima dobre odnose sa međunarodnom zajednicom i sadržajnu saradnju sa drugim zemljama koju želi iz određenih oblasti, ne samo Kanade i Kvebeka, iz oblasti kako poljoprivrede, nauke i tehnologije, što danas pokazuje i sporazum koji takođe imamo na dnevnom redu sa SAD, iz oblasti poljoprivrede, što pokazuje sporazum koji danas imamo na dnevnom redu sa Ruskom Federacijom. Važno je napomenuti da danas u Srbiji posluje preko 50 kanadskih firmi, pa i ovaj sporazum koji je danas na dnevnom redu ima još veći značaj. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Uglješa Mrdić.
...
Srpska napredna stranka

Uglješa Mrdić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, potpredsedniče, gospodine Orliću.

Uvaženi potpredsedniče Vlade i ministre, gospodine Ružiću, uvažena ministarko, gospođo Tepavčević-Kisić, ovom prilikom želim da kažem da je maj mesec mesec kada ćemo najbolje da vidimo sve uspehe i Vlade Srbije i predsednika Vučića u prethodnih nekoliko meseci. To je jasno i glasno i predsednik Vučić najavio jutros.

Kao što vidimo, ovi sporazumi i sve ovo o čemu danas govorimo potvrđuju koliko dobro radi Vlada Republike Srbije u ovim teškim uslovima borbe protiv korona virusa. Potpisujemo sporazume sa prijateljskim državama, a pred nama su danas tri sporazuma, sa Vladom provincije Kvebek u Kanadi i sa prijateljskim državama, Ruskom Federacijom i SAD.

Pored podrške za sva tri sporazuma, posebno ću da se osvrnem na Sporazum sa SAD, jer smatram da je u našoj istoriji jako bitan svaki sporazum sa velikim silama. Kad govorim o SAD, želim da kažem da su Srbija i srpski narod dali dva velika naučnika, Mihajla Pupina i Nikolu Teslu, koji su svoj naučni zenit dostigli upravo u SAD i gde je u tom periodu, govorim o periodu krajem 19. i početkom 20. veka, ceo svet video šta mogu da postignu srpski naučnici.

Mi danas imamo i situaciju da državno rukovodstvo, predvođeno Vučićem, koje vodi sjajnu spoljnu politiku, se ugledalo i na sjajne diplomatske postupke našeg velikog naučnika Mihajla Pupina, koji je gradeći prijateljstva sa američkim moćnicima i sa tadašnjim predsednikom SAD Vilsonom uspeo da završi diplomatskim putem, prijateljskim odnosima, dobrim odnosima, srpskog i američkog naroda, da tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, možemo slobodno reći diplomatskim putem, dodeli važne teritorije.

Zahvaljujući Pupinu, zahvaljujući njegovom prijateljstvu sa američkim predsednikom, Banat nije pripao Rumuniji, nego je pripao Kraljevini SHS, deo Makedonije i istočne Srbije nije pripao Bugarskoj nego našoj državi i isto se dogodilo sa većim delom Dalmacije, koja nije pripala Italiji nego, zahvaljujući srpskom rukovodstvu i srpskom naučniku koji nije imao političke funkcije ali je imao veliki autoritet i ugled i u Americi i u Svetu, tako je Dalmacija pripala tadašnjoj državi.

Zašto ovo govorim? Zato što je ponovo došlo vreme da se Srbija i srpski velikani uvažavaju i cene širom sveta, da se cene i na zapadu i na istoku. U SAD nekada se govorilo o Pupinu i Tesli, i sada se govori o Pupinu i Tesli, ali se sada govori i o Aleksandru Vučiću. Mi konačno imamo predsednika države koji je priznat i na zapadu i na istoku, o kome možemo da čujemo reči hvale i u Kini i u Rusiji i u EU i u SAD. Ovaj sporazum to samo potvrđuje, kao i sadašnja i spoljna i unutrašnja politika i predsednika Vučića i Vlade Republike Srbije.

Ono što moram da prokomentarišem sa vama, dragi moji poslanici, dragi građani Srbije, naši dragi predstavnici Vlade Srbije, da mi danas imamo ostrašćene napade i kritike svega ovoga o čemu su govorili i ministri i moje kolege poslanici i o čemu je govorio predsednik Vučić prilikom današnjeg gostovanja na televiziji, a to su napadi na porodicu. Dakle, našim političkim protivnicima nisu sveti ni praznici, ni porodica. Predsednik Aleksandar Vučić je lepo govorio o programu i sve izložio, a mi s druge strane imamo opet napade na njegovo najmlađe dete Vukana Vučića koji još nije napunio četiri godine, a koji je kriv Draganu Đilasu, njegovim političkim saborcima samo zato što je najmlađe dete predsednika Srbije. Da ne govorim o napadima na Danila i Milicu Vučić, da ne govorim o napadima na brata predsednika Republike Andreja Vučića ili o napadima na roditelje. Dakle, Dragan Đilas, Marinika Tepić, Vuk Jeremić napadaju tri generacije Vučića samo zato što su bliski srodnici predsednika Srbije, samo zato što narod predvođen Aleksandrom Vučićem na izborima ne dozvoljava da se vrate na vlast oni koji su otimali i krali od građana.

Mi danas imamo opet lepe vesti. Danas je predsednik Srbije najavio da će dobiti i novčanu nagradu svi oni koji će biti vakcinisani i koji su već vakcinisani. Dakle, država Srbija svakodnevno pomaže građane, brine o narodu, brine se o svakom sektoru, a s druge strane imamo napade.

Imamo napade od onih zato što jednostavno njima ne odgovara da Srbija nije mafijaška država i da Srbijom više ne vladaju kriminal i korupcija. U Srbiji se zna koliki je budžet, gde ide svaki dinar, ko koliku pomoć dobija, kolika je socijalna pomoć, kolika je pomoć za penzionere, za zaposlene, koliko se ulaže u privredu, koliko kilometara auto-puta se gradi, nema više lopovluka i što se tiče gradnje puteva. Tri i po meseca nemamo mafijaško ubistvo u Beogradu i Srbiji, dakle, već se vide i prvi rezultati borbe protiv mafije. Gradi se po celoj Srbiji. Evo, imamo najavu i da će se srediti put od Gornjeg Milanovca do Kladova, dakle, ne samo na teritoriji severne Srbije, ne samo što će se izgraditi i nova železnica od Niša prema Severnoj Makedoniji, da ne govorimo o putevima u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji.

Dakle, u celoj Srbiji se gradi. U celu Srbiju se ulaže. Svim građanima se pomaže. Srbija je, što se tiče ekonomskog rasta najbolja u Evropi. Što se tiče borbe protiv korona virusa, a vi to isto, gospođo Kisić Tepavčević, zanate, jer i kao član Kriznog štaba ste sa nama delili svakodnevno sve podatke, dakle, među najboljima smo u Evropi i u svetu što se tiče borbe protiv korona virusa i što se tiče vakcinacije. Raduje me i poslednji podatak da je već u Beogradu revakcinisano, čini mi se oko 35% građana.

Dakle, idemo polako ka našem konačnom cilju da pokušamo da dostignemo jedan Izrael i da steknemo taj kolektivni imunitet, kako kažu naši čestiti i časni članovi Kriznog štaba.

Ovom prilikom treba da pružimo podršku svim članovima Kriznog štaba, i onima koji su tu po državnoj funkciji i onima koji su tu kao predstavnici struke, jer oni zajedno sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem brinu i o zdravlju svih nas.

Dakle, danas imamo Srbiju koja brine o zdravlju građana, o finansijama građana, o privredi Srbije, o odličnoj politici regionalnoj, spoljnopolitičkoj i sa velikim silama i u regionu. Dakle, Srbija se izgradila u državu lidera jugoistočne Evrope i država koja je primer i na Balkanu i u Evropi.

Kako može domaćinski da se vodi jedna država? Država je po nekim parametrima mala, po nekima velika, a za nas koji živimo u državi Srbije je najveće, jer je to naša otadžbina, naše srce kuca za Srbiju. Zato mi i narodni poslanici i većina građana Srbije i vi iz Vlade Srbije naravno da prepoznajete sve ove dobre rezultate u kojima i sami učestvujete i naravno da svi zajedno treba da damo svoj doprinos da se svaki dan borimo za što veći broj vakcinisanih, za zdravlje naših građana, da sačuvamo dinar, da ne dozvolimo kriminalcima da se vrate na vlast, da ne dozvolimo mafiji da pobedi državu i da svaki dan brinemo o našim komšijama, o našoj deci, o svim građanima Srbije, a to mi možemo samo kao jaka država, što sada i jesmo zahvaljujući odličnoj politici koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Mrdiću.
Dame i gospodo narodni poslanici, određujem pauzu.
Nastavljamo u 15.00 časova.
(Posle pauze)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo, nastavljamo sa radom.
Reč ima prof. dr LJubiša Stojmirović.