Dvanaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 19.05.2021.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Muamer Bačevac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Pozivam se na član 109.

Moram da kažem narodnom poslaniku da je upravo slušao sebe mogao bi da čuje da sam ja upravo rekao sve ono što on potvrđuje. Nema šta da se opovrgava nešto za šta kažemo da je laž. Apsolutne laže koje smo čuli i neistine koje se sada brane nekakvim prijavama je ono što je on vrlo zlonamerno stavio u kontekst moje političke opcije i mog političkog lidera.

Ne mislim da su građani koji su glasali za njega, njega ni ovlastili da laže, iznosi lažne podatke o svojim sugrađanima. Mislim da o tome treba da ta politička opcija povede računa. Niti mislim da su građani koji su glasali za njih glasali da oni na ovakav ružan način i u ovakvom ružnom maniru prenose neko svoje nezadovoljstvo i frustriranost sa terena, odnosno iz Novog Pazara u ovaj visoki dom.

Jednostavno, njih građani Novog Pazara ne žele u vlasti i to pokazuje kontinuirano iz izbora u izbore. Uopšte kao neko ko je u političkom životu jako dugo, ne shvatam zbog čega i dalje oni tvrdo drže taj stav da laganjem, omalovažavanjem, stavljanjem u usta nečega što nije istina drugima, pokušavaju da izbore neki politički rezultat. To nije dobro ni za njih, a ni za građane koji glasaju za sve nas. Nije dobro za građane Novog Pazara, nije dobro za Novi Pazar da se ovako u njihovo ime nastupa. Na kraju, nije dobro ni za Srbiju kao našu zajedničku domovinu.

Molim vas da povedete računa o sadržaju govora, jer sadržaj govora poslanika koji dolaze iz te opcije nikada se ne poklapaju sa tačkama dnevnog reda. Devedeset posto njihovog govora nije vezano za tačku dnevnog reda. Molim vas, vodite računa o tome.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa SPAS | Predsedava
Hvala, gospodine Bačevac.
Smatram da nisam povredio Poslovnik, član 109.
Dakle, sugestija sa vaše strane je da se primeni mera izricanja opomene. Smatram da ni jedan od uslova za primenu ovih mera nije ispunjen, barem za sada.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Ne)
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, Jahja Fehratović.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Član 102.

Upravo ste čuli narodnog poslanika koji drugom narodnom poslaniku govori da laže, da iznosi neistine itd, što znači da je u tom momentu prekršio…
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa SPAS | Predsedava
Gospodine Fehratoviću, možete li samo da ponovite član?
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Član 102.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa SPAS | Predsedava
Član 102 – zaključivanje sednice?
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Izvinjavam se, član 103.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa SPAS | Predsedava
Hvala vam.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Dakle, nije dobro da na ovaj način narodni poslanici spočitavaju drugim narodnim poslanicima nešto za šta nemaju dokaza, govoreći o onome što sam ja potkrepio činjenicama da nije istina.

To govori o njima, kao što govori o njima i mnogo toga što se dešavalo u prošlosti, a što naravno oni žele zaboraviti, a što je građane i Novog Pazara i Republike Srbije jako puno koštalo.

Isto tako mogu govoriti da je bivši narodni poslanik iz ove političke partije uhvaćen na međunarodnom aerodromu u krađi parfema što je na sramotu i Republike Srbije i te političke partije, ali je to činjenica. Dakle, oni mogu govoriti što god hoće, međutim činjenice, istina, dokazane stvari su nešto što opovrgava njih i njihovu politiku na taj način da se ona sukobi sa istinom i da dovodi do toga da oni obmanjuju narodne poslanike ovde u plenumu i obmanjuju građane Novog Pazara i Republike Srbije.

Mi nemamo potrebe da govorimo nešto što nije potkrepljeno činjenicama i nemamo potrebe da iznosimo bilo šta što izlazi iz okvira, iz razloga što se mnogo toga izdešavalo i što dolazi na naplatu urađeno i za šta postoje dokazi i na koncu za šta se vode određeni procesi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa SPAS | Predsedava
Smatram da ni u ovom slučaju Poslovnik nije prekršen.
Član 103. reguliše da se ne može pozvati na neku meru na koju je već ranije ukazano, to pravilo smo u ovoj raspravi poštovali svi, dakle, i vas dvojica narodnih poslanika, a i ja.
Da li tražite da se glasa? (Ne)
Zahvaljujem i na tome.
Sada reč ima predstavnik predlagača, predsednica Odbora za kulturu i informisanje Sandra Božić.