Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.12.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/543-21

3. dan rada

23.12.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 15:10 do 18:35

 • ZAKONI

 • Zakon o inovacionoj delatnosti
 • Zakon o kulturnom nasleđu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o tržištu kapitala
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam - Univerzitetska infrastruktura
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - Požega), izm
 • Odluka o izboru člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Hvala, gospodine Tomiću.

  Poslednji prijavljeni za diskusiju, narodni poslanik Bratimir Vasiljević. Preostalo vreme za raspravu, samo se prijavite, šest minuta, i nismo trenutno u prenosu, da znate.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Bratimir Vasiljević

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Poštovani potpredsedniče Skupštine, poštovani ministre, dame i gospodo poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja bih samo ukratko garantnu šemu da pomenem kao jedan od velikih doprinosa koje je Vlada Republike Srbije uradila na čelu sa ministrom finansija, gospodinom Malim, i sa našim predsednikom države gospodinom Aleksandrom Vučićem i da podsetim da je Srbija za vreme pandemije koja je zahvatila ceo svet pomogla da opstanu veliki sistemi i sva mala i srednja preduzeća.

  To je rezultiralo time što je izdvojeno više od osam milijardi evra za jednu malu zemlju kao što je Srbija i kao što znamo u kakvim je finansijskim teškoćama bila. Mogla je zato što je vođena ispravna politika u zemlji i zato što je finansijski sistem funkcionisao besprekorno i time smo spasili privredu od načiste propasti, a svakako i građane Republike Srbije koji su kroz različite donacije dobijali i različite pomoći, dobijali sredstva da mogu da prežive najteže trenutke u vremenu koja su bila pred nama.

  Podsetio bih da je garantna šema dala dobre rezultate i za mala i srednja preduzeća, gde je preko dve i po milijarde pored tih osam milijardi evra koja je data kao pomoć, dve i po milijarde evra garantnim fondom su mala i srednja preduzeća dobila mogućnost da mogu da poprave svoju finansijsku situaciju i da mogu da opstanu na tržištu. Dakle, produžava se garantna šema, tako da agencije, pre svega turističke organizacije, mogu da i dalje koriste tu šemu, obzirom na one koji su uspeli da na vreme vrate pozajmljena sredstva.

  Osvrnuo bih se, pre nekoliko meseci sam ovde govorio da bi trebalo da se da podrška kada su u pitanju istraživanja kao što su geotermalne vode. Ono što mogu da pohvalim jeste upravo što je ministarstvo uslišilo takav jedan predlog i videlo se da je u tome dobra šansa za obnovljive izvore, obnovljive energije kao što su geotermalne vode i da je u Nišu da su se opredelila sredstva za otvaranje bušotine koja može da preporodi grad Niš.

  Znamo da je situacija, kada je u pitanju zagađenost grada Niša, vrlo neprijatna, pa će ovom bušotinom možda da se ostvare i obistine predlozi stručnjaka da se grad Niš nalazi na jezeru geotermalne vode koja može da se iskoristi i za grejanje grada Niša. Time bi se potpuno životna sredina unapredila i jedan grad Niš bi po tom osnovu postao jedan od najčistijih gradova možda i u Evropi.

  Ne mogu da se otrgnem, a da se ne osvrnem, na neljudski način i poziv uvaženog reditelja, gospodina Gorana Markovića na poziv na rumunski scenarijo, a ono što je još i tragičnije, građane Srbije, tj. narod Srbije ponižava i na taj način je ponizio i poslanike Narodne skupštine Republike Srbije. Kroz istoriju nam je poznato da je u srpskom rodu bilo takvih slučajeva i bilo takvih izdajnika koji su se služili time i da je Srbija plaćala vrlo visoku cenu.

  Samo u poslednje vreme, da podsetim, da je ceo državni vrh i vojni vrh države Srbije izdat, ja bih rekao prodat. Ono što je još opasnije i ono što je još opasnije i ono što je još gore, drznuo se do te mere da ni manje ni više proziva predsednika države, da ga stavlja na rumunski scenarijo, ni manje ni više, za odstrel.

  Zašto bi to trebao predsednik države, Aleksandar Vučić da bude streljan po rumunskom scenariju? Evo, ja ću da pokušam što kraće mogu, da to podvučem. Zato što je smanjena nezaposlenost od 2014. do 2021. godine sa 27% na ispod 10%, zato što je javni dug zemlje od 2014. godine do 2021. godine sa 78% smanjen na 58%, zato što je bruto proizvod zemlje od 2014. do 2021. godine sa 33 milijarde evra porastao na 52 milijarde evra, zato što je prosečna plata do 2014. godine bila 320 evra, a danas je preko 620, zato što je obezbedio sve potrebne aparate i lekove za lečenje od Kovida-19, zato što je rast BDP za 2021. godinu najveći kumulativno uzeto 2020. i 2021. godinu, najveći rast u Evropi.

  Zatim, zato što se u Srbiji u 2021. godini gradi 10 auto-puteva i brzih saobraćajnica, zato što se gradi na desetine magistralnih puteva diljem Srbije, zato što se u Srbiji grade brze pruge Beograd-Novi Sad, Subotica i u 2022. godini Beograd-Niš-Dimitrovgrad, zato što je počela izgradnja metroa u 2021. godini posle priče o njemu preko 50 zadnjih godina, zato što se u Srbiji grade pet kliničkih centara, Niš izgrađen, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Novi Pazar, zato što je širom Srbije izgrađeno više bolnica, zato što se u Srbiji gradi i obnavlja sve više narodnih pozorišta, domova kulture, zato što se u Srbiji grade i obnavljaju škole.

  Zatim, zato što je u Srbiji stranih investicija u 2021. godini bilo tri milijarde i 200, zato što je u Srbiji dovedeno preko 275 novih kompanija, zato što je zdravstvo podignuto na najviši mogući nivo, zato što je vojska Republike Srbije dobro naoružana i obučena, što danas predstavlja ozbiljnu i respektabilnu silu za očuvanje mira, bezbednosti i suvereniteta Srbije i što će se i dalje naoružavati, omasovljavati obavezno služenje vojnog roka.

  Da li zbog svega ovoga i samo zato što je izgrađen gasovod u celoj Srbiji i zato što se i dalje nastavlja? Da li zbog svega ovoga i još mnogo ne nabrojenih izgrađenih uslova možemo da pozivamo narod na rumunski scenario, a to je nezabeleženo i ja mislim da ovaj narod odlično vidi ko šta i koliko radi i da od tog scenarija nikada neće biti ništa?

  Samo na kraju, za Srbiju sve, Srbiju ni za šta. Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.

  Dame i gospodo, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine sada određujem četvrtak 23. decembar 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Četrnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

  Podsećam da je dan za glasanje Petnaeste sednice odmah nakon ovog glasanja.

  Pozivam sve narodne poslanike da uđu u veliku salu.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
  Hvala.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 169 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O INOVACIONOJ DELATNOSTI.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o inovacionoj delatnosti u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog Zakona o inovacionoj delatnosti.
  Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji.
  Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANjU I VASPITANjU.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 171, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasanja usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
  Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u načelu.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – četiri, protiv – četiri, nije glasalo – 164.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
  Peta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da je na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Šesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da je amandman Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo na član 28. postao sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
  Sedma tačka dnevnog reda – Predlog zakona o tržištu kapitala.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o tržištu kapitala, u celini. Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o tržištu kapitala.
  Osma tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u načelu.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je članom 6. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju.
  Deveta tačka dnevnog reda.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Deseta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, protiv - jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine.
  Jedanaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o kulturnom nasleđu.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o kulturnom nasleđu, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o kulturnom nasleđu.
  Dvanaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima, u načelu.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 171, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o podnetom amandmanu.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marijan Rističević i Đorđe Komlenski.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 171, za – devet, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 161.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima, u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 162, uzdržan – jedan, nije glasalo dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima.
  Trinaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa od 2021. do 2027.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027), u načelu.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 172, za – 170, nije glasalo dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je Vlada predložila da član 6. tačka 2. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
  Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
  Stavljam na glasanje predlog Vlade da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 6. tačka 2. Predloga zakona.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: Ukupno - 173, za – 172, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 6. tačka 2. Predloga zakona.
  Podsećam vas da je članom 4. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027), u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 173.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Četrnaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope Republike Srbije za projektni zajam – Univerzitetska infrastruktura, u celini.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 172, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Petnaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta u izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-Lajkovac (veza sa auto-putem E-763 Beograd-Požega), između kineske Eksport-Import banke, kao Zajmodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javna zaduživanja i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 171, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Šesnaesta tačka dnevnog reda – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 171, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
  Pošto sada prelazimo na odlučivanje o listama kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (tačke 17. i 18. dnevnog reda), podsećam vas da Narodna skupština, prema članu 8. stav 2. Zakona o elektronskim medijima, članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije bira većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Sedamnaesta tačka dnevnog reda – Lista kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije.
  Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.
  Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece su Radoje Kujović i Zoran Mirosavljević.
  Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.
  1. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Radoje Kujović.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 172, nije glasao – jedan.
  2. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Zoran Mirosavljević.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – jedan, nije glasalo – 172.
  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece izabrala Radoja Kujovića.
  Osamnaesta tačka dnevnog reda – Lista kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije.
  Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji.
  Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji su prof. dr Vesna Baltezarević i dr Nemanja Tasić.
  Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.
  1. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere prof. dr Vesna Baltezarević.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 173, za – 1, uzdržan – jedan, nije glasao – 171.
  2. Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere dr Nemanja Tasić.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 172, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji izabrala dr Nemanju Tasića.
  Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam članovima Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na izboru i poželim im uspeh u radu.
  Devetnaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 172, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 171, nije glasalo – troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 172, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.
  Dvadeseta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 173, nije glasalo – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 173, nije glasalo – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima u celini.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 173, nije glasalo – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima.
  Pošto je Narodna skupština danas obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četrnaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.
  Hvala.