Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Reč ima gospodin Aleksandar Jovanović, koji je tražio isto po Poslovniku.

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Zdravo živo, ne sns snošljivi….
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Član Poslovnika, molim vas, navedite član Poslovnika.

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Član 106. - nepridržavanje dnevnoga reda.

Ovako, drugovi i drugarice ne sns snošljivi, vi ste primer ne slobode govora, sve što radite je ogledalo onoga što se zove ne sloboda govora, jer vi niste slobodni ljudi. Vi ste robovi Aleksandra Vučića i nemate prava da kažete svoje mišljenje. Toliko, hvala lepo za početak.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Molim za red.

Reč ima poslanica Pantić Pilja ima reč, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam, predsedavajući.

Član 27. molim vas, predsednik Narodne skupštine u ovom slučaju predsedavajući stara se o primeni ovog Poslovnika. Ja verujem da je vama popustila koncentracija, ali molim vas da se starate o ovom Poslovniku i da vodite računa i da primenite načelo reciprociteta, jer ovde kad neko nešto kaže iz SNS, vi izričete opomenu, a kada imamo arlaukanje preko puta, vi samo zamolite da se lepo obrate.

Molim vas, pošto ne mogu neposredno da se obraćam i ako je kolega, sad se pozvao na član Poslovnika i neposredno se obratio da primenite ovaj Poslovnik i da kažete da ovo nije Srpska akademija nauka i umetnosti, ovo je Narodna skupština i ovde se sukobljavaju mišljenja, a to što oni nemaju mišljenje samo uvrede za vladajuću stranku, to je problem za vas, koji ste dužni da primenite Poslovnik i da se starate o njemu. Hvala vam.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Poslanica, Pilja me je lako i definitivno ubedila da ovo nije Srpska akademija nauke i umetnosti, sasvim sam siguran. A što se tiče direktnog obraćanja, mislim da je poslanica upravo to učinila, obraćajući se meni, a kada je reč o arlaukanju upravo imamo i taj primer.
Prema tome, zašto ne bismo malo smirili strasti i pokušali da obavimo posao zbog kojeg smo se okupili, ako dopustite. To je najdobronamernije, verujte mi bez imalo zle krvi, bez imalo stranačke pristrasnosti. Pokušajmo da budemo uzajamno tolerantni i da se ponašamo, kao prosvećeni ljudi, ako možemo, a ako ne, ima i drugih načina. Evo, recimo, gospodin ima nešto da kaže? Jeste li hteli? Izvolite, gospodine.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Vrlo kratko, čisto kao komentar na ovo.

Govoriću u svoje ime, ne mogu da kažem u ime svih, ali mislim da svi misle isto. Nismo, naravno, robovi Aleksandra Vučića, ali ćemo uvek pre biti i robovi Aleksandra Vučića nego slobodni plaćenik Viole Fon Kramon, koji će za njen račun po Srbiji da pravi haos, da se njena zemlja razvija, a njegova da propada. Sramite se.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pošto nema vremena da sledeći govornik završi svoje izlaganje pre dva sata…
(Nebojša Zelenović: Ja sam vrlo koncizan, samo dva minuta)
Da li ste pomenuti? Ne, nismo čuli. Žao mi je gospodine, Zelenoviću, niko za predsedavajućim stolom nije čuo da ste vi pomenuti, molim vas ne zamerite. Molim poslanike, sednica nije završena, molim poslanike da sačekaju, da učine tu dobrotu.
Povreda Poslovnika, Zelenović. Izvolite.

Nebojša Zelenović

MORAMO - ZAJEDNO
Hvala, predsedavajući.

Povreda Poslovnika, član 104.

Dakle, u ovom svom izlaganju nisam imao želju da bilo koga i na bilo koji način dovedem u lošiji položaj nego što on jeste, ali ovo sada što ste vi uputili meni, dakle, bilo da je u pitanju kritika rada i poslovanja Aleksandra Obradovića, o tome kako je poslovao Krušik, DRI je dala svoj zvaničan izveštaj, a ne ja. Ona je rekla da firma koja proizvodi oružje u Srbiji, naša firma propada zbog kriminala i korupcije.

Što se tiče toga kako i na koji način se oseća uvređenim ili ne Jelena Zorić ili njen brat ili oseća se pod pretnjom Vuk Cvijić, to je NUNS rekao, gospodine Đukanoviću i UNS. I jedno i drugo udruženje novinara, a ne ja.

Treća stvar, vrlo krakto ću, treća stvar, baš me briga kako je u istočnoj Nemačkoj, zato što u istočnoj Nemačkoj nema ono što ima u zapadnoj Srbiji. Nema podzemno nalazište pijaće vode od 4,1 tona u sekundi, koji može da se napoji cela Vojvodina ako treba. I umesto pare koje ste dali da kupite premijer ligu i da zidate stadione, da ste uložili u sisteme za navodnjavanje i u sisteme za distribuciju vode i Zrenjanin i Subotica i Novi Sad koji će za dve godine da ostane bez vode, ste mogli da napojite pijaćom vodom, ima je svaki dan, svakog meseca, svake godine samo ako brinemo o tome, ako nam je stalo.

Zbog toga, mislim da je važno i da tu temu otvorimo, uvaženi predsedavajući. Hvala vam što ste mi dali priliku da kažem.