Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Dragana Rakić

Demokratska stranka - DS
Poštovani predsedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici u ime predlagača mogu da kažem da imam zadovoljstvo što sam u prilici da predložim predsednika DS, dr Zorana Lutovca za kandidata za potpredsednika Narodne skupštine.

Zorana Lutovca smo kandidovali sa osnovnom idejom da se rad Narodne skupštine podigne na značajnije viši nivo, ali i da se povrati ugled ove institucije koja se permanentno urušava od 2012. godine.

Doktor Zoran Lutovac je predlog 35 opozicionih poslanika iz četiri poslanička kluba, to su poslanički klubovi „Ne davimo Beograd“, „Moramo-Zajedno“, Narodna stranka i poslanici DS, hvala ovim poslanicima što su u predsedniku DS videli čoveka od ličnog i profesionalnog integriteta, dostojnog da bude potpredsednik Narodne skupštine.

Pošto vidim da postoje određene dileme u javnosti, naglašavam da je kandidatura Zorana Lutovca plod isključivo ove inicijative 35 opozicionih poslanika u ovom parlamentu.

Na osnovu Poslovnika o radu Narodne skupštine, u članu 15. predviđeno je da najmanje 30 poslanika podnese kandidaturu za jednog od potpredsednika. Mi smo to uradili i ja vam se još jednom zahvaljujem, drage kolege, na ovom poverenju.

To što je većina u ovom parlamentu odlučila da proširi broj potpredsednika, to je vaša odluka, odluka većine, to nije naša odluka, Mi nismo tražili da se povećava broj potpredsedničkih mesta.

Kako god ovaj parlament bude izgledao u budućnosti, mi smo sigurni da predlažemo čoveka dostojnog ove funkcije i sigurni smo da kada bi više takvih ljudi bilo u srpskom parlamentu, njegova društvena uloga bila bi mnogo zdravija i po društvo napravljena na mnogo korisnijim osnovama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Znate da nema potrebe da meni objašnjavate šta ste tražili vi ili bilo ko drugi, a ni ostalima koji su učestvovali u našem dijalogu. Svi znaju sve.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 16. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o predlozima kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.

Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)

Zahvaljujem.

Zaključujem pretres.

Kao što sam najavio, pre nego što pređemo na izbor potpredsednika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština prethodno utvrdi broj potpredsednika Narodne skupštine.

Stavljam na glasanje predlog da Narodna skupština utvrdi da ima sedam potpredsednika.

Molim da se izjasnimo.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 211, nije glasalo pet od ukupno 216 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština, jednoglasno, donela odluku da ima sedam potpredsednika.

Nastavljamo rad i prelazimo na izbor potpredsednika Narodne skupštine.

Dozvolite mi da, saglasno članu 16. stav 5. Poslovnika, utvrdim listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine po azbučnom redu prezimena.

Prema podnetim predlozima, utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine: 1) Sandra Božić, 2) Božidar Delić, 3) Usame Zukorlić, 4) Elvira Kovač, 5) Zoran Lutovac, 6) Snežana Paunović i 7) Borko Stefanović.

Podsećam vas da, prema članu 17. stav 1. Poslovnika, pre pristupanja izboru potpredsednika, Narodna skupština na predlog predsednika odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom narodnih poslanika.

Predlažem da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Molim da se izjasnimo.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 171, nije glasalo 32 od ukupno 217 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, odlučila da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanje, prozivkom narodnih poslanika.

Pošto je Narodna skupština odlučila da se izbor potpredsednika obavi javnim glasanjem, u tom slučaju je članom 17. stav 2. Poslovnika propisano da ako Narodna skupština odluči da glasa javno, glasa se prozivkom.

Prema odredbi člana 17. stav 3. Poslovnika, glasati se može najviše za onoliko kandidata koliko se i bira potpredsednika i to između kandidata čija su imena navedena na listi kandidata.

Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam da je članom 131. Poslovnika utvrđen postupak sprovođenja javnog glasanja - prozivkom i da, shodno toj odredbi: Generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, narodni poslanici koji pristupaju glasanju izgovaraju puno ime i prezime kandidata za koje glasaju, predsednik ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa, generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.

Napominjem da Narodna skupština članom 104. stav 1. Ustava Republike Srbije bira potpredsednike Narodne skupštine većinom glasova svih narodnih poslanika.

Imajući to u vidu stavljam na glasanje Predlog da se za potpredsednike Narodne skupštine izaberu Sandra Božić, Božidar Delić, Usame Zukorlić, Elvira Kovač, Zoran Lutovac, Snežana Paunović i Borko Stefanović.

Molim generalnog sekretara, odnosno zamenika generalnog sekretara da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.

Napominjem da svaki narodni poslanik treba da izgovori puno ime i prezime kandidata za koje glasa.

Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.

...
Socijalistička partija Srbije

Veljko Odalović

| Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
Možemo da počnemo.

Albahari Natan: glasao za svih sedam

Aleksić Zagorka: glasala za šest, protiv - Borko Stefanović

Aleksić Miroslav: za – Zoran Lutovac i Borko Stefanović, protiv - ostali

Antić Ivan: glasao za svih sedam

Arsić Veroljub: glasao za svih sedam

Atlagić prof. dr Marko: glasao za svih sedam

Acković dr Dragoljub: glasao za svih sedam

Adžić Stefan: glasao za svih sedam

Bajatović dr Dušan: glasao za svih sedam

Bajić dr Živan: glasao za svih sedam

Bakarec Nebojša: glasao za svih sedam

Basta Rade: glasao za šest, protiv – Borko Stefanović

Bačevac dr Muamer: glasao za šest, protiv – Borko Stefanović

Begović dr Jelena: glasala za svih sedam

Beloica Ana: glasala za svih sedam

Bečić dr Igor: glasao za svih sedam

Bogdanović Jelena: glasala za svih sedam

Bogdanović dr Marko: glasao za svih sedam

Bogunović Nataša: glasala za svih sedam

Božić Sandra: glasala za svih sedam

Bojović Milorad: glasao za svih sedam

Bojović Miloratka: glasala za svih sedam

Bokan Nikola: glasao za svih sedam

Braunović Igor: glasao za svih sedam

Bujuklić dr Žika: glasao za svih sedam

Bukumirović Bojana: glasala za svih sedam

Bulatović Dejan: glasao za svih sedam

Bulatović Slaviša: glasao za svih sedam

Vasić Andrijana: glasala za svih sedam

Vasić Dejana: glasala za svih sedam

Vasić Radmila: za – Delić Božidar, uzdržana za ostale

Veljković Jelisaveta: odsutna

Veselinović Željko: glasao za svih sedam

Veselinović Janko: glasao za svih sedam

Vesić Goran: glasao za svih sedam

Vlk Draginja: glasao za svih sedam

Vojinović Marija: odsutna

Vujadinović Milimir: glasao za svih sedam

Vujačić Svetozar: glasao za svih sedam

Vujić Vojislav: odsutan

Vujičić mr Danijela: glasala za svih sedam

Vuksanović Momčilo: glasao za svih sedam

Vučević Miloš: glasao za svih sedam

Gavrilović Miodrag: za – Zoran Lutovac i Borko Stefanović, uzdržan za ostale

Gajić Vladimir: za – Zoran Lutovac i Borko Stefanović, uzdržan za ostale

Gajić Gorica: odsutna

Gojković Žika: glasao za svih sedam

Grbović Pavle: odsutan

Grujić dr Danijela: glasala za svih sedam

Grujičić prof. dr Danica: odsutna

Davidovac Tijana: glasala za svih sedam

Dani Zoltan: glasao za svih sedam

Dačić Ivica: glasao za svih sedam

Delić Božidar: odsutan

Dragić Biljana: glasala za svih sedam

Dragićević Nikola: glasao za svih sedam

Dragišić prof. dr Zoran: glasao za svih sedam

Drecun mr Milovan: glasao za svih sedam

Đanković Aleksandra: glasala za svih sedam

Đorđević doc. Dr Biljana: glasala za svih sedam

Đorđić Đorđo: glasao za svih sedam

Đukanović Vladimir: glasao za svih sedam

Đukić Vladan – za svih sedam

Đukić prof. dr Vladimir – za svih sedam

Đurđević Stamenković Milica – za svih sedam

Đurić Nevena – za svih sedam

Ekres Rozalija – za svih sedam

Erac Strahinja – za svih sedam

Erić mr Ninoslav – za svih sedam

Žarić Kovačević Jelena – za svih sedam

Žigmanov Tomislav – odsutan

Zagrađanin Vladan – za svih sedam

Zdravković doc. dr Marija – za svih sedam

Zelenović Nebojša – za svih sedam

Zečević Zoran – za svih sedam

Zukorlić Usame – za svih sedam

Ivanović Nataša – za svih sedam

Ivković Lepomir – za svih sedam

Ignjatović Dejan – odsutan

Ilić prof. dr Dejan – odsutan

Ilić-Stošić Biljana – za svih sedam

Imamović Enis – odsutan

Jakovljević Milovan – odsutan

Janković Vladeta – odsutan

Janković Tomislav – za svih sedam

Janošević Stanislava – za svih sedam

Janjušević Krsto – za svih sedam

Jevđić Marija – za prvih šest, protiv Stefanović Borko

Jekić Dalibor – za svih sedam

Jeremić prof. dr Jelena – za svih sedam

Jefić Branković Sanja – za svih sedam

Jovanov Milenko – za svih sedam

Jovanović Aleksandar – za svih sedam

Jovanović Branimir – za svih sedam

Jovanović Darko – za svih sedam

Jovanović Dragan – za svih sedam

Jovanović mr Jadranka – odsutna

Jovanović B. Marija – za svih sedam

Jovanović Z. Marija – za prvih šest, protiv Stefanović Borko

Jovanović dr Miloš – odsutan

Jovanović Nataša – za svih sedam

Jovanović Stefan – za Lutovac Zoran, protiv ostali

Jovanović dr Tatjana – za svih sedam

Jovančićević prof. dr Branimir – za Zoran Lutovac i Stefanović Borko, ostali protiv

Joksimović Nemanja – za svih sedam

Jugović Aleksandar – za svih sedam

Kalajdžić Jelena – za svih sedam

Kamberi Šaip – odsutan

Karanac Jasmina – za svih sedam

Karić Dragomir – odsutan

Karić Ivan – za svih sedam

Kešelj Marko – za svih sedam

Kovač Elvira – za svih sedam

Kovačević Siniša – odsutan

Kozma Robert – za svih sedam

Kolundžija Jovan – odsutan

Komlenski Đorđe – za svih sedam

Kondić Miroslav – za svih sedam

Kostić Ivan – odsutan

Kralj Dubravka – za svih sedam

Krkobabić Milan – za svih sedam

Krkobabić Stefan – za svih sedam

Kučević Selma – odsutna

Lazović Radomir – za svih sedam

Laketić prim. doc. dr Darko – za svih sedam

Lakić Sanja – za svih sedam

Linta Miodrag – za svih sedam

Lipovac Tanasković Marina – za Lutovac Zoran i Stefanović Borko, protiv ostali

Lukić Dragana – za svih sedam

Lukić Marija – odsutna

Lukić-Šarkanović prof. dr Mirka – za svih sedam

Lutovac dr Zoran – Lutovac Zoran za, Borko Stefanović za

Maksimović Smiljana – odsutna

Manojlović Tatjana – Zoran Lutovac za, Borko Stefanović za, ostali protiv

Marić Dušan – svih sedam za

Marić Sanja – svih sedam za

Marković Aleksandar – svih sedam za

Marković Dragan – odsutan

Marković mr Ksenija – Zoran Lutovac za, Borko Stefanović za, ostali protiv

Marković Uglješa – svih sedam za

Marsenić Predrag – svih sedam za

Martinović dr Aleksandar – svih sedam za

Mateović Jana – svih sedam za

Matić Veroljub – svih sedam za

Matić Tatjana – svih sedam za

Matković Gordana – odsutna

Macura dr Nada – svih sedam za

Mačužić Puzić Maja – svih sedam za

Medved Tatjana – svih sedam za

Miketić Đorđe – svih sedam za

Milenković Kerković Tamara – Božidar Delić za, ostali protiv

Miletić Milija – svih sedam za

Milivojević Srđan – Božidar Delić za, Zoran Lutovac za, Borko Stefanović za, ostali protiv

Milijić mr Svetlana – svih sedam za

Milić Goran – svih sedam za

Milićević Đorđe – svih sedam za

Milošević Jelena – svih sedam za

Miljanić Ana – svih sedam za

Miljanić Dragana – svih sedam za

Mirković Aleksandar – svih sedam za

Mitrović dr Nenad – Usame Zukorlić za, Zoran Lutovac za, Borko Stefanović za, ostali protiv

Mihailović Vojislav – svih sedam za

Mladenović Marko – svih sedam za

Mrdić dr Uglješa – svih sedam za

Nedović Vesna – svih sedam za

Nestorović Danijela – svih sedam za

Nešić Nikola – svih sedam za

Nikolić Dragan – odsutan

Nikolić Ivana – svih sedam za

Nikolić Milinka – svih sedam za

Nikolić Milica – svih sedam za

Nikolić Ratko – svih sedam za

Novaković Borislav – svih sedam za

Novaković Nebojša – Zoran Lutovac za, Borko Stefanović za, ostali protiv

Obradović Boško – Božidar Delić za, ostali uzdržan

Obradović Vladimir – svih sedam za

Obradović Jasmina – svih sedam za

Obradović Jelena – svih sedam za

Obradović Milica – svih sedam za

Olenik Aleksandar – odsutan

Oreg dr Ana – odsutna

Orlić Vladimir – svih sedam za

Pavićević prof. dr Đorđe – svih sedam za

Pajkić Lav-Grigorije – svih sedam za

Palalić Jovan – svih sedam za

Pantić Pilja Biljana – svih sedam za

Parandilović Miloš – svih sedam za

Parlić Ivana – za Zoran Lutovac, za Borko Stefanović, ostali protiv

Pastor dr Balint – svih sedam za

Paunović Snežana – svih sedam za

Pašić Tatjana – svih sedam za

Perić Ranković Borislava – odsutan

Petrović Olja – svih sedam za

Pilipović Tamara – svih sedam za

Popović dr Nenad – svih sedam za

Puškić Borko – odsutan

Raguš Marina – svih sedam za

Radenković mr Dejan – svih sedam za

Radenović Stojan – odsutan

Radin Milan – svih sedam za

Radovanović Slavica – odsutna

Radović Dijana – svih sedam za

Radojević Dušan – svih sedam za

Radojičić prof. Zoran – svih sedam za

Radosavljević Dušan – svih sedam za

Radosavljević Nikola – svih sedam za

Radulović Marija – odsutna

Rakić Dragana – za Zoran Lutovac, za Borko Stefanović, ostali protiv

Rašković Ivić Sanda – odsutna

Redžepović Zain – svih sedam za

Ristić Slaviša – svih sedam za

Rističević Marijan – svih sedam za

Ristović Nenad – svih sedam za

Ristovski Lazar – odsutan

Savić prof. dr Andrea – svih sedam za

Savović Petković Vesna – svih sedam za

Sandić Zoran – svih sedam za

Simonović Bratić Dunja – svih sedam za

Srbulović Ivana – svih sedam za

Stanimirović Rodoljub – svih sedam za

Stanković Đorđe – svih sedam za

Starčević Života – sve - za osim za Borka Stefanovića

Stevanović Veroljub – svih sedam za

Stević Dragana – svih sedam za

Stević Zvonimir – svih sedam za

Stefanović Borko – svih sedam za

Stojanović Dragan – odsutan

Stojanović Staša – svih sedam za

Stojilković Momir – svih sedam za

Stojiljković Dušan – svih sedam za

Stošić hadži Milorad – svih sedam za

Tasić Knežević Nataša – svih sedam za

Tvrdišić Radovan – odsutan

Tepić Marinika – svih sedam za

Tomašević Branislav – odsutan

Tomašević mr Nenad – svih sedam za

Tomić dr Aleksandra – svih sedam za

Tomić Zoran – svih sedam za

Tončev Novica – svih sedam za

Torbica Bojan – svih sedam za

Ujvari Žombor – svih sedam za

Fehratović prof. dr Jahja – svih sedam za

Filip Violeta – svih sedam za

Filipovski Dubravka – svih sedam za

Fremond Arpad – svih sedam za

Hodžić Jasmin – svih sedam za

Cakić Nebojša – svih sedam za

Čotrić Aleksandar – svih sedam za

Šulkić Dejan – svih sedam za
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Saopštićemo rezultat za nekih 15 minuta, tako da vas molim da u to vreme budete u sali.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dame i gospodo, pošto smo obavili glasanje za izbor potpredsednika Narodne skupštine prozivkom zaključujem glasanje i pristupam utvrđivanju rezultata.
Pošto smo utvrdili rezultate glasanja za izbor potpredsednika Narodne skupštine, dozvolite da saopštim rezultate glasanja.
Predloženi kandidati dobili su sledeći broj glasova: Sandra Božić 194, Božidar Delić 197, Usame Zukorlić 195, Elvira Kovač 194, Zoran Lutovac 207, Snežana Paunović 194, Borko Stefanović 204.
Pošto su svi kandidati dobili većinu glasova svih narodnih poslanika, a konstatujem i više glasova nego predsednik Narodne skupštine na čemu čestitam sa svoje strane, konstatujem da su izabrani za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije.
Zahvaljujem posebno svima koji su se držali našeg dogovora.
Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam potpredsednicima Narodne skupštine na izboru i molim sve da zauzmu mesta pored predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda – IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE.
Primili ste Predlog predsednika Narodne skupštine da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Otvaram pretres o predlogu kandidata za imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.) Zahvaljujem.
Zaključujem pretres.
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je, prema članu 21. stav 3. Poslovnika, generalni sekretar Narodne skupštine imenovan ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Molim da glasate.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 182, protiv – 5, uzdržanih – 10, nije glasalo – 15, ukupno – 212 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika imenovala Srđana Smiljanića za generalnog sekretara Narodne skupštine.
Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam Srđanu Smiljaniću na imenovanju za generalnog sekretara narodne skupštine.
Molim gospodina Smiljanića da zauzme svoje mesto.
Peta tačka dnevnog reda je – IZBOR ČLANOVA RADNIH TELA NARODNE SKUPŠTINE.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije sa izmenom u Odboru za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, informatičko društvo.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima gospodin Zukorlić.
Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Usame Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Započeću moj prvi govor rečima Selam alejkum – mir vama narodni poslanici.

Izvinjavam se što vam oduzimam vreme u ovom maratonskom skupštinskom zasedanju. Možda ćete neki zameriti ali moji glasači će mi zameriti još više ako prođe ovaj dan, a da se ja ne obratim.

Pre svega, zahvaljujem se na poverenju za izbor za mesto potpredsednika Narodne skupštine. Hvala i građanima koji su od 36.000 glasova dali listi Muftijin amanet – Stranke pravde i pomirenja i to Bošnjaci, Romi, Albanci, Aškalije i veliki broj pripadnika srpskog naroda koji su podržavali muftijinu politiku.

To je politika projekata, to je politika podizanja stepena prava naroda nacionalnih zajednica. Ne volim reći nacionalne manjine jer ne želim da učestvujem u marginalizaciji manje brojnih naroda u ovoj državi.

Mi se zalažemo za projekte zajedno sa koalicionim partnerima Stranke pravde i pomirenja i SNS kojima smo mi partneri, ne poltroni kako je muftija govorio. Nastavićemo tu politiku.

Pre svega su nam prioritet projekti u Sandžaku. Tu reč neko ili neki možda ne bi želeli da čuju u ovoj Skupštini, ali Sandžak je postojao, postoji i postojaće kao kulturni istorijski i region u Srbiji i Crnoj Gori.

Mi kao stranka se zalažemo da Srbija pristupi EU. Zalažemo se i za centralizaciju Srbije, zalažemo se da na jedan civilizovan način doprinesemo da se razvije jedan od najsiromašnijih regiona u ovoj državi na Balkanu, a to je Sandžak.

Sandžak vidimo kao mesto koje vole i Bošnjaci i Srbi i Crnogorci i drugi, kao mesto koje će približiti Srbiju i Crnu Goru.

Ali, s obzirom da program koji imamo po pitanju Sandžaka, a koji podrazumeva da kroz evro-regione doprinesemo razvoju tog kraja, mi ćemo se zajedno sa našim partnerima boriti da dovedemo projekte zato što su evropski procesi dugotrajni, a mi ćemo u tim procesima raditi na razvoju Sandžaka, kroz projekte autoputa, aerodroma, železnice, gasovoda i Kliničkog centra.

Poštovani svi koji slušate, ovo Sandžak ništa nema, to je toliko zapostavljena regija da su za nas ovo sve krucijalni projekti. Neki koji su predstavljali Bošnjake su, kada bi bili u vlasti, se zalagali za Sandžak, a kada nisu u vlasti, ne zalažu se.

Mi ćemo biti u vlasti i zalagaćemo se za Sandžak i braniti pravo, mi kao stranka koja će biti deo vladajuće većine ćemo se boriti da se ovde prihvati reč Sandžak i da niko od te reči ne zazire, kao što su se u prošlosti svi narodi na tom tlu podjednako borili za to ime. Zašto bi bilo kome smetao izraz Sandžak, kad nije smetao ni partizanima, ni četnicima? Za njega su se borili i Treća sandžačka proleterska i Četvrta i Peta sandžačka brigada i 37. sandžačka divizija iz partizanske vojske i za njega su se borili sandžačka vojska, kraljevine, koja se sastojala od 1. i 2. sandžačke divizije Kraljeve vojske. Ako njima nije smetalo, zašto bi danas nekome smetalo ovde?

Mi nismo za separatizam, mi smo konstruktivni deo ove države i želimo graditi ovu državu zajedno sa svima, ali želimo poštovanje i pravdu. Mi smo pre svega pravda, pa onda pomirenje.

Ako je neko mislio da muftijinom smrću neće niko da se zalaže za prava nacionalnih zajednica i prava Bošnjaka, nemoj to da misli. Imaće i nastavićemo da se borimo za pravdu i pomirenje i koliko god neki mislili i nama zamerali iz mog naroda, mi i dalje verujemo da je moguće pomirenje između srpskog i bošnjačkog naroda i ne samo pomirenje i nego i suštinsko prijateljstvo.

(Predsednik: Hvala vam, gospodine Zukorliću.)

Završiću samo sa jednom rečenicom - ne dirajte nam Sandžak, već dođite da vas ugostimo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Lazoviću, izvolite.

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Gospodine predsedavajući, ja bih mogao da reklamiram član 106. stav 1. ali neću, reklamiraću član 108. - o radu na sednici se brinete vi i biće mi uživanje da budem prvi koji će vam skrenuti pažnju da ste prekršili Poslovnik. Nekako ste samouverenije delovali na početku, pa vas molim da koristite svoju moć, da ne kažem, da malo sugerišete ovde. Evo, ceo dan se bavimo vašim promašajima tema, vašim izletanjima da pričate o čemu hoćete, pa ste, evo, i na koalicionog partnera to preneli. Hajte, ljudi, molim vas da idemo u pravcu dnevnog reda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Lazoviću, tražite od mene da budem manje tolerantan nego što sam spreman da pokažem. Nisam razumeo da li to stvarno mislite. Trideset sekundi je bilo premašeno vreme. Mislim da to možemo da… Rekli ste - ne 106, nego 108.
Da li želite da se izjasnimo o povredi Poslovnika? (Ne.) Hvala vam.
Gospodine Dačiću, da li ste se vi javili za reč? (Da)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
Gospodine predsedniče, prvo, čestitam na izboru i želim vam puno uspeha.

Kada je reč o prethodnoj diskusiji, mislim da nije dovoljno ozbiljno i odgovorno da pod tačkom dnevnog reda koja se tiče odbora, radnih tela Narodne skupštine Republike Srbije, govorimo o pitanjima koja mogu imati i imaju ozbiljne reperkusije na druga nacionalna i državna pitanja. Jer, ako bismo sada otvorili raspravu o tome, a niti je tema, niti je mesto za to, vreme naročito, onda bismo otišli previše daleko. A naročito ukoliko insistiramo na nečemu gde ne verujem da u ovom trenutku postoji bilo kakva potreba za tim.

Više puta je upotrebljavano, i danas i u prethodnim periodima, neki izrazi koji nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ja sam samo na to skrenuo pažnju kada sam govorio.

Drugo je pitanje da li neko pod tim smatra neko regionalno udruživanje ili smatra neki začetak separatizma. Nemojmo samo govoriti o tome da to nije slučaj. To je bilo još pre 30 godina. Odvojimo ta pitanja. Jedno je pitanje regionalizma, a drugo je pitanje državnog integriteta, teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Znači, za prava Bošnjaka, za prava nečega što se može organizovati kao Sandžak, a koliko sam shvatio, odnosi se i na deo teritorije Crne Gore, o tome se može ozbiljno razgovarati, naročito kada je reč o ustavnim promenama i drugim pitanjima.

Ali, sada nametati to pitanje i postavljati na ovakav način, da sada ispada kao da neko dira Sandžak, šta to znači? Ko dira Sandžak? Ko dira Sandžak? A naročito da se obraćate na takav način - ne dirajte nam Sandžak. Ne dirajte nam Srbiju. To je glavna stvar.

Prema tome, Stara Raška je stariji naziv i termin od Sandžaka. Ali, jel mi insistiramo da sada govorimo o tome i da ne možete da govorite o Sandžaku? Govorite. Ali, pod ovom tačkom dnevnog reda mislim da to nije u skladu sa onim što smo govorili.

Imali smo dobru saradnju sa gospodinom Zukorlićem i nije problem, nastavićemo i dalje. Ali, treba da znate da u tome što vi zovete Sandžak, sigurno jedno 30-40% stanovništva su Srbi, i više verovatno. Tako da to nije samo pitanje bošnjačkog naroda, to je pitanje ustrojstva države Srbije. Država Srbija ima svoj Ustav. Ako mislite da se taj Ustav promeni, nikakvih problema nema. Dok je ovaj Ustav na snazi, on mora da se poštuje.

To je bio cilj moga govora, a ne sada da raspravljamo o tome da li neko osporava nekome da se zove na jedan ili drugi način. Naročito zato što, kao što sam rekao, u staroj Jugoslaviji, nekadašnjoj, bilo je 25 Sandžaka krajem 17. veka. Jedino se koristi na ovoj teritoriji, čak se ni u Turskoj ne govori. Ali, želimo dobre odnose sa Bošnjacima i sa strankom gospodina Zukorlića. Samo je pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao što svaka druga država brine o svom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, a naročito nije vreme da pod tačkom dnevnog reda radna tela Narodne skupštine razgovaramo o ovoj temi. Bez želje da izazivam bilo kakve polemike, ali sam spreman da polemišem.

Podsetiću, ja više nisam predsednik Narodne skupštine. Ja sam predsednik poslaničke grupe SPS i kao što ste svi danas govorili i ja sam spreman da o tome govorim na jedan način, a dobro znate da u vreme ove vlasti su značajno unapređeni odnosi u tom delu Srbije. Nadam se da će se to odraziti i na međusobnu toleranciju i zajednički život Srba, Bošnjaka i svih ostalih koji tamo žive.

Nisam uopšte mislio da se javim, ali sam se javio kao reakcija na nešto što mi nije ličilo na nešto što može da ima dobru poruku – ne dirajte nam Sandžak. Niko ne dira Sandžak. Ko dira Sandžak? A niko ne može ni da nam dira Srbiju i Staru Rašku. Hvala vam.