Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Poštovani gospodine, Jankoviću i narodni poslanici, zdravo živo. Poštujući dogovor šefova poslaničkih grupa, koji kaže da treba da skratimo diskusiju, ja ću svoju diskusiju svesti samo na jedno. Ja ne znam da li je gospodin Orlić tu, ne vidim ga, nije, ali obratiću mu se bez obzira što nije tu, on je budući predsednik Narodne skupštine.

Budući predsednik Narodne skupštine dužan je da poštuje volju građana izraženu kroz narodnu inicijativu koja je podneta ovoj Skupštini a koji traže da se ova Skupština izjašnjava i odlučuje o predlogu građana da ova Skupština donese zakon o trajnoj zabrani eksploatacije litijuma i bora na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

Vidim ovde danas neke komentare i žalopojke za litijumom. Hajde, izjasnite se odmah, vi preko puta, jeste li za nastavak rudnika Rio Tinto ili ne, da znamo šta da radimo. Da ili ne?

(Vladimir Đukanović: Da.)

E, hvala vam lepo gospodine Đukanoviću, u tom smislu pozivam sve aktiviste, sve one koji su ovde se izborili da predsednik Vučić pod pritiskom ukine i da nalog da se ukine sramna odluka Vlade, uredba Vlade koji stoji da za potrebe projekta Jadar – Rio Tinto je neophodno izvršiti relokaciju stanovništva sa područja Nedeljica. U Gornjim Nedeljicama živi hiljadu ljudi. U Gornjim Nedeljicama skoro 300 učenika pohađa osnovnu školu. Gornje Nedeljice su prostor gde svaki pedalj zemlje je obrađen, to selo proizvede godišnje milion litara mleka. To su ljudi koji nas hrane. To su ljudi kojima svi treba da se poklonimo do zemlje, a na to ste se nameračili. To ste našli da raseljavate.

Ovde sa nama sedi i stanarka Jovankine vile, gospođa Ana Brnabić i bilo bi lepo gospođo Brnabić da konačno kažete pred svima, šta ste se to dogovarali sa Rio Tintom u Londonu. Nikako nismo imali prilike da čujemo, kakve ste to tajne dogovore vodili sa predstavnicima Rio Tinta.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Molim vas, narodni poslaniče, nemojte se ne neposredno obraćati.

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Samo polako.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Narodni poslaniče, moram vas opomenuti, nemojte se direktno obraćati nikome. Molim vas, to važi za svakog ovde.

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Ja vas predsedavajući molim da omogućite mir i red u sali.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
To je opomena.

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Mi smo tu, dakle, da kao što smo vas sprečili da nam sve reke Stare planine gurnete u cev, kao što smo sprečili Gorana Vesića i njegovu ekipu da živu šumu na Revi zatrpavaju šutom. Kao što smo sprečili mnogobrojne ekološke zločine, da poručim samo ljudima Kličevca, da nikada neće biti izgrađena ona legendarna deponija tamo gde oni gaje suncokret. Da poručim ljudima iz Bosilegrada, dole se trudnicama preti smrću, dole se ljudi gađaju kamenjem u glavu samo zato što štite svoju imovinu. Evo, nas uskoro u Bosilegradu. Da poručim Igoru Braunoviću, direktoru „Srbijašuma“ da ćemo ga uskoro posetiti i da će imati priliku da otvori sve papire i dokumente, da vidimo šta se to radi sa našim šumama. Ima tih mesta zločina koliko hoćete. Da li vi stvarno mislite da ćemo mirno gledati kako vaši domaći, belosvetski pajtosi otimaju naše šume, naše prirodne resurse i teraju naše seljake sa naših njiva.

Pozivam sve ljude da budu spremni da brane svoju prirodu, sve poštujući Ustav ove zemlje, ako bude bilo kome palo na pamet da vraća Rio Tinto, ponovo u priču, budite sigurni, hoćete stotine ljudi ponovo na barikadama. Toliko i hvala lepo i prijatno.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milenko Jovanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem.

Dakle, nadam se samo da gospodin Jovanović neće zabraniti kolegi Đukanoviću da ima stav. Kao što ste vi protiv eksploatacije litijuma, on je za.

Što se tiče vašeg zastupanja ljudi koji žive u Gornjim i Donjim Nedeljicama, na prethodnim izborima od 153 izašla birača, 88 je glasalo za predsednika Vučića ili 57% - 52%.

U Donjim Nedeljicama od 260 izašlih birača, 150 je glasalo za predsednika Vučića ili 57,69%. Na biračkom mestu 8. Brezjak sa koga je Marijana Trbović Petkovića, predsednica udruženja „Ne davimo Jadar“ od 261 birača, 142 je glasalo za predsednika Vučića. Na biračkom mestu 40. Jarebica, iz koga je Zlatko Kokanović, ekološki aktivista, od 141, 109 je glasalo za Vučića ili 77% itd.

Jedini ko ima legitimitet da govori u ime ovih građana je onaj koga su građani podržali. Tako funkcioniše demokratija. Vi, naravno, imate pravo da zastupate određene stavove.

(Narodna poslanica dobacuje sa mesta.)
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Molim vas da ne vodite raspravu na taj način.