Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Prekoračili ste temu ove tačke dnevnog reda. Molim vas da nastojimo da je se držimo, koliko je to moguće.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Prosto, ja sam saglasan sa vama, nije tema, ali ako dozvolite sa jedne strane priču na taj način, onda morate očekivati i odgovor na taj način. Ja ne mogu sada da odgovorim gospodinu Oleniku na tezu da ja mrzim Vojvodinu i da mi ništa nismo uradili za Vojvodinu tako što ću da pročitam tri reda iz biografije gospodina Orlića.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Razumem, imali ste dovoljno vremena. Ako hoćete da nastavite, nastavite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam. Ipak nekako svoj govor uokvirim u ono što mislim da je potrebno, a da li je zamorno vama da slušate, stvarno nisam kriv.

(_______________: Dosadan si.)

Dobro, šta da radim. Ne mogu svi da budu zabavni kao vi.

Prema tome, kada govorimo o Vojvodini, mi govorimo o rezultatima koje smo postigli, mi ne govorimo o praznim pričama, o igranju državom, o igranju i stvaranju nacija, o daljem razbijanju srpskog nacionalnog korpusa i svemu ostalom. Govorimo o tome da želimo da podignemo životni standard građana, da otvorimo fabrike, da završimo puteve, da izgradimo bolnice itd. I to radimo, i to građani vide. Jer nemoguće je na kraju, i evo time da završim, da svi glasači u Vojvodini i svi građani Srbije u Vojvodini u toj meri glasaju za one koji ih mrze i uništavaju, a tako malo za vas koji ih toliko volite. To je prosto logički neodrživo. To je nemoguće.

Zato ako ćemo da pričamo o tome, možemo da pričamo o konkretnim stvarima, a ne o ovim apstraktnim kategorijama ljubavi, mržnje, ovoga ili onoga, jer prosto toga nema, ovde su stvari vrlo konkretne. Hvala vam.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Sada možemo nastaviti.
Reč ima narodni poslanik Balint Pastor.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara će podržati gospodina dr Vladimira Orlića i nadamo se da će velikom većinom biti izabran za predsednika Narodne skupštine.

Gospodin Orlić je iskusan poslanik, ovo mu je četvrti mandat. Bio je zamenik predsednika najveće poslaničke grupe, bio je potpredsednik Narodne skupštine, ima bogato političko iskustvo, a ono što je bitno, nije neko ko se u životu bavio samo politikom, ima zaista zavidnu i stručnu, naučnu biografiju, sa više od 80 napisanih naučnih radova. Ubeđeni smo u Savezu vojvođanskih Mađara da će biti dobar predsednik Narodne skupštine jer je mlad, energičan, a pored toga je već i iskusan.

Uopšte nije svejedno ko je na čelu Narodne skupštine. Pre dve godine, kada je i gospodin Dačić biran za predsednika Narodne skupštine, rekao sam da je funkcija predsednika Narodne skupštine po našem Ustavu druga po značaju i do tog zaključka dolazim i stoga da predsednik Narodne skupštine zamenjuje predsednika Republike u slučaju njegove sprečenosti. Mi smo imali takve situacije u istoriji Srbije prethodnih decenija.

Narodna skupština je ustavotvorno i zakonodavno telo, ali je pre svega predstavničko telo svih građana Republike Srbije. To smatram bitnim reći zbog toga što i ustavotvorna i zakonodavna i kontrolna i izborna funkcija Narodne skupštine proizilazi iz predstavničke funkcije. Mi ćemo u ovom sazivu Narodne skupštine imati najmanje 16 poslaničkih grupa, što je rekord od 1991. godine, kada je januara 1991. godine formiran prvi saziv nakon uvođenja višestranačja u Srbiji. Svakako je dobro za legitimitet, svakako je dobro za demokratiju što su svi učestvovali na izborima i što je 12 lista tu u parlamentu i sa tih 12 lista je formirano 16 poslaničkih grupa.

To je značajno zbog toga što će svi građani Republike Srbije imati svog predstavnika ili svoje predstavnike. Nadam se da će i skupštinske rasprave biti takve sa obe strane, kakve treba da budu u jednoj parlamentarnoj demokratiji kakva je Republika Srbija.

To što će biti 16 poslaničkih grupa, to što je prisutna i opozicija, to znači da će sve ideje biti zastupljene, od republikanaca, preko monarhista, od levice do desnice, od regionalnih stanaka do nekih kojima je Srbija unitarna država i koje smatraju da Srbija treba da bude maksimalno centralizovana itd. Iz svega ovoga, proizilazi da je nakon prošlih izbora demokratija pobedila, ali je sa druge strane apsolutno jasno ko čini većinu i apsolutno je jasno ko je koliko glasova dobio i ko kakvu i koliku podršku uživa među građanima Republike Srbije.

Savez vojvođanskih Mađara će biti i u ovom sazivu deo vladajuće većine, zajedno sa SNS i našim koalicionim partnerima SPS i drugim strankama. Mi ćemo potpisati, kao što smo to činili i 2014, 2016. i 2020. godine koalicioni sporazum sa SNS. Naša vizija, naši bitni projekti će činiti deo programa Vlade Republike Srbije i za sve građane u svakom trenutku će biti jasno u kolikoj meri se taj program ostvaruje i šta je ono što je postignuto u interesu građana Republike Srbije.

Apsolutno je evidentno i jasno da u političkoj borbi, naravno sem nasilja u parlamentarnom životu, sve je dozvoljeno i da svako može da zastupa interese svojih građana, kako misli da je to najcelishodnije. Ipak, sa druge strane, smatram da ozbiljni ljudi treba da budu vođeni istinom i da svi mi tu treba da govorimo istinu, i da je apsolutno nedozvoljeno i da niko ne bi smeo sebi da dozvoli da izgovara neke rečenice koje apsolutno nemaju ikakvih dodirnih tačaka sa istinom, odnosno sa realnim stanjem stvari.

Meni kao predsedniku poslaničke grupe SVM je izuzetno značajno i bitno i drago mi je što je Vojvodina odmah drugog dana u radu ovog saziva, Narodne skupštine dobila ovakav značaj, ovakav publicitet. Ali, interesantno je kada neko smatra da istorija počinje sa njim, da pre njega, pre nego što je on ušao u Narodnu skupštinu neke reči su bile zabranjene, neke reči niko nije izgovarao, za neke prioritete se niko nije borio. To je malo licemerno.

Ukoliko neko želi da bude poslanik, a da ne poznaje blisku političku prošlost države u čijem parlamentu sedi, onda ja lično to smatram malo problematičnim. Meni je ovo sedmi mandat u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovde sam od 14. februara 2007. godine. U prošlom sazivu je poslanička grupa SVM imala preko 190 obraćanja, preko 190 obraćanja samo u prošlom sazivu koji je trajao nešto malo manje od dve godine.

Kada ja ustanem ovde i kažem u vezi bilo koje tačke dnevnog reda, poslanička grupa SVM će glasati ovako ili onako, već je spomenut termin Vojvodina. Ako ništa drugo nisam rekao, samo ime poslaničke grupe, već je Vojvodina spomenuta. Mi smo samo u prošlom sazivu imali preko 190 obraćanja. I naravno, da se ogromna većina tih obraćanja odnosila na poboljšanje položaja građana Vojvodine, a ono što je dobro za građane Vojvodine, to je i dobro za sve građane Republike Srbije.

Ovo nisam rekao zbog toga da bih se pravdao, jer apsolutno nemam potrebe da se pravdam u vezi ovih tema, kao ni u vezi nekih drugih tema, ali smatram da mi ovde narodni poslanici treba da govorimo istinu i da predsedavajući i budući predsednik Narodne skupštine treba da vodi računa o tome da ono što poslanici govore budu u nekakvoj vezi sa realnim stanjem stvari. A da ne govorimo o tome što smo mi o Vojvodini u prethodnih šest saziva ne samo govorili nego smo se za tu Vojvodinu Autonomnu pokrajinu i borili. I, ne samo da smo se borili za tu Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, nego smo bili brutalno kažnjeni zbog toga što smo zastupali interese građana Autonomne pokrajine Vojvodine.

I, neki poslanici koji sede na ovoj strani sale, to ne samo da znaju, nego su u tome bili i saučesnici, 2009. i 2010. godine kada je 2009. godine, krajem 2009. godine SVM u ovoj Skupštini glasao iako je bio deo vladajuće većine, protiv budžeta Republike Srbije za 2010. godinu zbog toga što je Ustav bio prekršen tim predlogom budžeta, tadašnja vladajuća većina, ova strana sale, deo ove strane sale, rekao sam deo ove strane sale je taj budžet usvojio, podržao. Taj budžet je uz pomoć nekih opozicionih poslanika čija stranka više ne postoji na političkoj sceni Srbije, taj budžet usvojila. Nakon toga je SVM bio kažnjen u Subotici i u Senti smenjivanjem u lokalnoj samoupravi zbog toga što smo se borili za Vojvodinu. A neki koji su opet nestali sa političke scene Srbije, jedna stranka sa trideset godina prošlosti, Liga socijaldemokrata Vojvodine, zahvaljujući čijoj infrastrukturi su određeni poslanici ovde sada trenutno prisutni je taj budžet podržala.

Zbog toga mislim da niko u ovoj sali osim SVM, mislim na stranke sa sedištem u Vojvodini nema moralno pravo da govori o Vojvodini i da traži bilo šta i da zamera bilo šta SVM u nekim prethodnim mandatima.

Da ne govorimo o tome da su baš oni poslanici koji su o tome malo pre govorili u ovu Skupštinu ušli zahvaljujući, ja ću da kažem, jer stojim iza toga i to su činjenice koje se mogu dokazati, koji su tu zahvaljujući klasičnoj, pravnoj zloupotrebi. Zahvaljujući klasičnoj pravnoj zloupotrebi, jer Vojvođani nisu nacionalna manjina. Rusini jesu nacionalna manjina, Hrvati jesu, Mađari jesu i još mnogi Vojvođani to nisu. To što ste vi poslanik, to je rezultat jedne klasične pravne zloupotrebe, ali se ja radujem tome što ćemo se zajedno boriti za Vojvodinu. Hajde, videćemo u nekoj budućnosti šta ćete osim određenih velikih govora kao što je to činio i neko drugi u ovom parlamentu, u nekim prethodnim sazivima učiniti za Vojvodinu.

Reći ću šta smo mi učinili, samo jedan primer, šta je Savez vojvođanskih Mađara učinio.

Gospodine predsedavajući, pošto određeni poslanici postaju nervozni i hvataju se mikrofon, ja vam samo želim skrenuti pažnju, najljubaznije i sa poštovanjem da ja nikoga imenom, prezimenom, niti funkcijom nisam spomenuo, nikoga, bilo koga, nikoga.

Znači, želim samo da kažem jednu stvar šta je Savez Vojvođanskih Mađara učinio za Vojvodinu i za Republiku Srbiju. Nakon 25 godina borbe je juče krenuo teretni saobraćaj na pruzi Subotica – Segedin. Ta pruga je bila predviđena za eliminaciju. Od 1995. godine smo se borili za revitalizaciju te pruge i izgradnja te pruge će se nastaviti i prema Baji. Krenuo je teretni saobraćaj, a leta sledeće godine će krenuti i putnički saobraćaj, iz Subotice do Segedina će se stizati uključujući i graničnu kontrolu za 40 minuta. Ta pruga je bila predviđena za eliminaciju.

Uspeli smo zahvaljujući saradnji sa Srpskom naprednom strankom da tu prugu učinimo delom razvoja železnica Republike Srbije, nakon toga smo u saradnji sa Srpskom naprednom strankom uspeli da nađemo finansijska sredstva za revitalizaciju te pruge, ta pruga je izgrađena, završena je juče i krenuo je teretni saobraćaj, a dogodine će i putnički saobraćaj. Samo jedan primer.

Oni koji se busaju u grudi i koji samo govore o Vojvodini, kada treba da se ustane i glasa za Vojvodinu onda pobegnu iz sale ili glasaju za protivustavan budžet, a neki drugi koji će isto govoriti o Vojvodini su učestvovali i bili saučesnici u najbrutalnijem kažnjavanju jedne političke stranke u novijoj istoriji i Republike Srbije početkom 2010. godine, izbacivanjem iz Subotice i Sente funkcionera Savez vojvođanskih Mađara, u dve opštine koje su najbitnije i najznačajnije za vojvođanske Mađare i to je bio simboličan čin i jedan brutal i jedna brutalna odmazda.

Kao što smo bili napadnuti za još jednu temu, i želim i to da spomenem, jer je ovo predstavnički Dom svih građana i treba da govorimo o temama koji su bitni građanima. Govorimo o prisustvu ilegalnih migranata. Tu su prisutni određeni poslanici u ovom delu sale, koji su, kada sam ja u ovoj sali leta 2015. godine prvi put govorio o tome da naši građani ne mogu da žive u svojim naseljima zbog prisustva ilegalnih migranata koji ne beže od rata, koji su klasični ekonomski migranti, koji se ponašaju kao da je i ova zemlja njihova, ušli su bez pasoša, da naši ljudi, naši građani ne mogu od njih da žive. Godine 2015. sam prvi put o tome govorio u Skupštini i tražio od Vlade Republike Srbije da se čuva naša južna granica i da se obezbedi…
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Poslaničke, ponovo smo se jako udaljili od osnovne teme. Vratite se, molim vas.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Slažem, vraćam se.

Znači, kada sam o tome govorio, onda su neki poslanici koji su sada ponovo poslanici mene optužili za fašizam, za ksenofobiju, tužili su me Zaštitniku građana i sudu Republike Srbije. Naravno, da nisam bio osuđen, jer ništa loše nisam rekao, i mi ćemo insistirati na tome i dalje.

Što se tiče gospodina dr Vladimira Orlića, još jednom da ponovim. Smatram da ima zavidnu biografiju, smatram da ima dovoljno političko iskustvo, smatram da je zreo za ovu funkciju i SVM će ga podržati, ne samo danas u danu za glasanje, nego u njegovom budućem radu.

Još da kažem pošto rasprave najverovatnije o potpredsedničkim mestima, o delegacijama i odborima neće biti, da kažem da me izuzetno raduje što je postignuta apsolutna saglasnost i u vezi potpredsedničkih mesta, da sve što je opozicija tražila i htela, da je to dato, garantovano od strane vladajuće većine i smatram da je to dobro, da će Narodna skupština imati sedam potpredsednika, da će Elvira Kovač ispred SVM i dalje biti potpredsednica Narodne skupštine. Mislim da se dokazala u prethodnom sazivu, ne samo u ovoj sali nego i u Strazburu i na mnogim mestima gde je zastupala našu Narodnu skupštinu i Republiku Srbiju i da me izuzetno raduje što je ta saglasnost postignuta i u vezi delegacija i skupštinskih odbora.

U ovih prethodnih petnaest godina od kada sam ja ovde u Narodnoj skupštini opozicija nikada ovoliki broj odbora nije vodila, nije imala toliko predsedničkih mesta, nije imala toliko mesta srazmerno broju ni u delegacijama, i smatram da je to dobro.

Svakako, za to želim da se zahvalim Ivici Dačiću koji je vodio te razgovore kao predsednik u prethodnom sazivu i Vladimiru Orliću koji je isto vodio te razgovore kao budući predsednik. Ti razgovori nisu bili laki, trajali su tri puta po četiri sata, ali je apsolutna saglasnost postignuta. To dokazuje da ima nade, da će ovaj saziv Narodne skupštine funkcionisati na drugačiji način i da ipak postižemo određene rezultate u razvoju demokratije.

Predsedavajući, hvala vam na toleranciji.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Poslanik Balint Pastor, hvala lepo.
Iskoristili ste bukvalno do poslednje sekunde vreme.
Reč ima narodni poslanik Radomir Lazović.
Izvolite.

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Dobar dan, poštovani predsedavajući, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani i građanke Republike Srbije.

Moje ime je Radomir Lazović i danas vam se prvi put obraćam u Narodnoj skupštini kao šef poslaničke grupe „ZELENO – LEVI KLUB – NE DAVIMO BEOGRAD – MORAMO“.

Pre svega, želeo bih da se zahvalim građanima koji su glasali za nas i dali nam poverenje na izborima, pre nego što bilo šta drugo kažem.

Smatram da je malo nepristojno da gospodin Orlić ne bude u sali dok se govori o njegovoj kandidaturi, takođe smatram da je nepristojno da gospodin Dačić ne bude u sali dok se govori o ovoj važnoj funkciji i takođe smatram da je nepristojno da koalicioni partner iznese bolje predstavljanje kandidata nego oni koji ga predstavljaju, ali dobro.

Mi smo ovde da bi vodili drugačiju politiku od one koju ste navikli da gledate u ovim prenosima. Nismo došli da se svađamo, uprkos tome što vi na tim svađama insistirate, došli smo da postavljamo pitanja, tražimo odgovore, nudimo rešenja i vodimo dijalog sa drugima o tim rešenjima. Želimo da budemo glas onih ljudi koji sve lošije žive i osećaju se loše što žive u društvu sa najvećim ekonomskim razlikama u Evropi, onih koji žele da žive u zdravom i zelenom okruženju, udišu čist vazduh, piju čistu vodu i imaju gde da se okupe.

Imajući to na umu zaista ne mogu da zamislim da će predlog Vladimira Orlića za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije doprineti tome da se u ovoj instituciji čuju neki argumenti, da rasprava bude zdrava i da se na kritiku odgovara. Evo, videli smo odmah na startu kako to planirate da sprovodite.

Ne mogu da zamislim da će Vladimir Orlić doprineti normalnoj demokratskoj parlamentarnoj praksi da se čuje glas opozicije i nezadovoljnih građana, kao neko ko se u javnosti istakao upravo uništavanjem svakog dijaloga, gospodin Orlić nema šta da traži na ovom mestu. Ovo mesto bi trebalo da bude garant da će sve političke grupacije imati jednaku šansu da predstave svoje argumente u skupštini.

Sve što znamo o gospodinu Orliću, a imali smo prilike da vidimo debate u medijima i diskusije upravo u Narodnoj skupštini govori nam da je on tu da dijaloga ne bude. On je šampion nadvikivanja, on je as dobacivanja i prekidanja sagovornika, on je svetska klasa kada je u pitanju lansiranje uvreda i pretnji, on je neprikosnoveni vladar kada se vikom treba sakriti od argumenata i tako pobeći od odgovornosti za probleme koji na kraju ostaju građanima.

Ako hoćete o rezultatima vaše vlasti, ako hoćete o tome da pričamo, šta će vam onda gospodin Orlić kao predsednik parlamenta? Njegovi zadaci su dosta drugačiji bili u prethodnom periodu.

Ono što je takođe važno istaći je i to da on nije neki zaneseni zaljubljenik u lik i delo svog vođe, kojeg tako ponesu emocije, pa malo burnije reaguje, poput Kebare i drugih polaznika i polaznica akademije mladih lidera. Ne, ne, on debatama pristupa metodično. Sistemski se trudi da nadvikivanjem sa sagovornicima pojede i ono malo vremena koje opozicija dobije u medijima. On je trenirano oruđe u rukama partije. On je čovek na zadatku.

Ako je tako, onda gospodin Orlić krši i zakletvu koje smo juče položili, jer on ne služi u najboljem znanju i umeću građanima, kako u zakletvi piše, već služi svojoj partiji da sakrije sva njena nedela.

Da kažem i nešto pozitivno. Evo, mogu da vam obećam, uvek ću se truditi da nađem nešto pozitivno čak i u onome što vi radite. Činjenica da je on jedan od retkih visokih funkcionera SNS koji nema problem sa plagijatom doktorata, poput Siniše Malog, Aleksandra Šapića, Nebojše Stefanovića, diplome Tomislava Nikolića ili nemojmo nikada zaboraviti nekako zaboravljenu, čini mi se nismo je dovoljno pominjali, Jorgovanku Tabaković, govori nam u ovom slučaju da se radi o inteligentnom i obrazovanom čoveku. Nemojmo da napravimo tu grešku da nije tako.

Siguran sam da ove tehnike manipulacije, svu tu bahatost i oholost pri sprečavanju dijaloga nije naučio na fakultetu.

Hteo bih da istaknem još jedan podatak iz biografije Vladimira Orlića koji, čini mi se, mogao bi da postane nekako zapostavljen. On je takođe i pesnik. Zašto je to važno vidim pitate se, gospođo Brnabić.

Kao pesnik Vladimir Orlić jeko dobro razume važnost reči. Razume važnost načina izražavanja, metafora, poređenja i formi obraćanja. Kao umetnik on razume važnost kritičkog propitivanja stvarnosti u kojoj živimo. Ove razumevanje nije ograničeno samo na umetnički svet, već i na politički. Zato kada gospodin Orlić sa neke od ovih govornika iznosi uvrede ili kada u medijima vikom guši debatu, on to ne radi jer ne zna za bolje. Naprotiv, on to radi upravo zato što je izuzetno svestan i dobro razume svoj zadatak, da se ni najmanji opozicioni glas u Srbiji ne sme čuti. Njegova odgovornost kao obrazovanog i inteligentnog čoveka koji se stavio u službu tamne strane je zbog toga mnogo veća. On je svestan šta radi.

Odgovoran je za najbrutalnije ubijanje dijaloga kako bi se sakrila odgovornost vlasti za brojne afere i štetne projekte koji ostavljaju posledice po život građana, pa bi onda očekivao od bivše premijerke jedan malo bolji aplauz kada je već to uspeo da sakrije šta ste radili.

Srbija je danas zemlja sa najvećim ekonomskim razlikama u kojoj malo povlašćena grupa ljudi, uglavnom bliskih SNS, ima ogromno bogatstvo, a obični ljudi zarađuju nedovoljno da prehrane porodicu. Zato kada Orlić zaurla preko nekog od medija, kada prekida opozicione predstavnike, znajte da ovako nešto on želi da sakrije.

Naši radnici imaju najdužu radnu nedelju u Evropi, a zarade su među najnižima. Oko 1,4 miliona građana, dakle svaki peti građanin je, prema zvaničnim podacima, dakle, vašim podacima, koje često frizirate, ispod granice siromaštva. U Srbiji dve trećine radnika prima platu koja je manja od prosečne, pa onda ne čudi što vlast upravo Orlića stavlja na čelo Skupštine, jer treba ubiti svaku mogućnost da se odgovornost i za rezultate njihove politike razgovara. Za to služi.

Ali, da sada ne pravimo preveliku grešku kada kažemo da je samo Orlić kriv, zar se u Srbiji sakrivaju najvažnije teme? Nije tako, on je deo toga.

Pogledajte šta su uradili sa nacionalnim frekvencijama. Dali su ih najgorim televizijama koje samo hvalospeve Vučiću smeju da puštaju i gde ne sme ni sekunde biti opozicije, a ako ostane neka sekunda, Orlić je tu da ono malo što pretekne, ono malo medijskog prostora što se dobije za opoziciju u debatama ili ovde u Skupštini popuni svojim nadvikivanjem i besmislenim upadicama.

Hrana je za godinu dana poskupela 16%. Cene rastu već više godina za redom. Inflacija je dvocifrena. Ovo se dešava, a najviše pogađa najsiromašnije. Znam da vi o tome ne znate mnogo, jer ne znate koliko cene hrane koštaju. Ovo su sve teme o kojima režim ne želi da priča, jer kvari sliku naprednjačkog napretka.

Da ne mislite da sam pogrešio, nisam pogreši. Pored pojma napredak, uvodimo i pojam naprednjački napredak. To vam je kada je dobro ekipi oko vladara, vašim drugaricama, braćalama, baticama, a ostalima se na „Pinku“ i „Hepiju“ ispira mozak da živimo u zlatnom dobu.

Srbija je za poslednjih osam godina povećala budžet, ali za odbranu, vojsku i policiju, a smanjila za zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Udeo BDP-a za obrazovanje i socijalnu zaštitu je sve niži, a ulaganje za zdravstvo ispod svakog minimuma i to želite da sakrijete, gospodo.

Mi smo u Srbiji u situaciji da se na protestima borimo za ono najosnovnije. Organizujemo proteste da bi sačuvali pijaću vodu. Ej, bre, SNS bi da gradi na vodoizvorištima. Borimo se i protestvujemo da se nešto uradi po pitanju otrovnog vazduha, a vi gradite spalionicu koja će da nas truje. Petnaest hiljada ljudi nam umre godišnje od ovog zagađenja. Pola Srbije želite da prepustite rudarskim kompanijama poput „Rio Tinta“ da za jednu od najmanjih rudnih renti potrujete ljude, zemlju i vodu.

Mi ćemo se suprotstaviti izboru gospodina Orlića za predsednika. Suprotstavićemo se štetnim zakonima u Skupštini, kao što smo se na ulici suprotstavili rušenju u Hercegovačkoj, seči Košutnjaka, otimanja aerodroma u Nišu, isto kao što smo se suprotstavili namerama vlasti da sprovede projekat „Rio Tinto“ ili kao što smo organizovali proteste zbog stradanja radnika na gradilištima ili podržavali one koji su nedavno ustali protiv katastrofalnih urbanističkih planova u Novom Sadu.

Videli smo, gospodo, vaš odgovor. Vas gledam. Videli smo vaš odgovor – nasilje. To je ono što imate kada nemate argumente. Imate nasilje, ali od argumenata bežite. Od njih se sakrivate i zato vam treba gospodin Orlić na ovom mestu, da vas zaštiti, jer ne umete, jer ne znate, ali on ume i on zna i on je najbolji od vas da vas od toga spasi.

U Skupštini ili na ulici uvek smo se borili da Srbija bude dobro mesto za život, a to je, po pravilu, značilo da bi nam je naprednjački režim na suprotnoj strani i drago mi je da se sada gledamo sa suprotnih strana. Naš Zeleno levi klub – Ne davimo Beograd – Moramo će zbog svih ovih razloga glasati protiv da gospodin Vladimir Orlić bude predsednik parlamenta, a pozivamo i sve druge narodne poslanike da glasaju protiv.

Hvala.