Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Ja moram da vas pozovem na red, gospodine Novakoviću. Kada repliku dajete, budite dobri, nemojte se obraćati direktno poslaniku, obraćajte se meni, poštujmo neki red.
Možemo li sada da pređemo na pretres?
Reč ima Milenko Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Gospodin, Novaković, njegovo sećanje je apsolutno tačno, sve je to tako baš bilo, i ne pada mi na pamet da se ja sada sa njim ovde raspravljam gde je ko bio, u čijoj kancelariji itd. nevažno. Neka bude da je sve u pravu. Sve je tako bilo. Jeste bilo tako, i kažem da je tako bilo i sve ste u pravu, ali, stvarno ste nosili nalepnicu, a sad ste odlepili.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Možemo li nastaviti sa radom, ako su iscrpljene sve primedbe na Poslovnik, na izlaganje?
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, član 96. stav 4. Poslovnika.
Saglasno članu 9. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o Predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima poslanik Aleksandar Olenik.
...
Zajedno za Vojvodinu

Aleksandar Olenik

EVROPSKI REGIONI - Vojvodina, Sandžak, Preševska dolina
Poštovane dame i gospodo, Vojvođanke, Vojvođani, dragi građani, pozdravljam vas sve i odmah na početku…
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Molim vas ne čujete se dobro gospodine poslaničke, budite dobri, govorite u mikrofon, a ostale molim za mir u kojem bismo ga saslušali.
...
Zajedno za Vojvodinu

Aleksandar Olenik

EVROPSKI REGIONI - Vojvodina, Sandžak, Preševska dolina
Mogu da budem i glasniji, nema problema. Da li je ovako bolje, da li se sada čujemo? Ako se čujemo, mogu da nastavim.

Dame i gospodo narodni poslanici Vojvođani i Vojvođanke, dame i gospodo, u zadnje dve godine u prošlom mandatu, u ovoj sali, u ovom domu je Vojvodina pomenuta 20 puta, od ukupno 9800 obraćanja. Da neki stranac dođe i da pogleda tu statistiku, ili te transkripte i zapisnike, pomislio bi da je reč Vojvodina nešto pogrdno, da je to zabranjeno, da to ne sme da se upotrebljava. Znači, imamo situaciju da Vojvodina čini trećinu, otprilike, građana Srbije i da puni budžet sa trećinom otprilike, novca, a pomenuta je za dve godine 20 puta. To se više neće desiti zato što se Vojvodina vratila u parlament.

Oni koji su u prošlom sazivu, ali i u ovom bili ovde i imali ličnu kartu sa adresom u Vojvodini su ćutali. Ćutali su glasno, nisu rekli ili nisu otvorili nijednu temu koja je vezana za Vojvodinu.

O čemu su tačno ćutali? Ćutali su npr. da je zadnje dve godine razmontirano, odnosno, iščupano 450 kilometara pruge kroz Vojvodinu. Niko nikada u ovom domu ni reč nije rekao o tome. Više nema pruge između Bečeja i Čuruga. Više nema pruge između Vršca i Zrenjanina. Više te pruge građani ovih mesta, Vojvođani i Vojvođanke ne mogu da koriste, jer ih nema. Ti Vojvođani su lojalni građani ove države. Lojalni, ponosni i smatraju da je najveći patriotizam kada se plati porez, a ne busanje u grudi, ne provociranje nego plaćanje poreza, jer od tog poreza se izdržava i ovaj dom, i škole, i vojska, i policija i sve ostalo. A, ovde im se odlukama ove vlasti, sadašnje, u kontinuitetu, čupaju pruge, a da se o tome ćuti.

Ono što je naravno, možda još možemo da kažemo bitnije od pruga, o čemu se takođe ćutalo u prošlom parlamentu, a što je najbitnije možda, to su subvencije za vojvođanske paore, ali ne samo za njih, za sve poljoprivrednike u Srbiji. One su sedam puta, ne 7%, ne 70%, one su sedam puta manje nego u okruženju. U takvoj situaciji vojvođanski paori i svi ostali poljoprivrednici nikako na tržištu ne mogu da zarade, ne mogu da opstanu. Na taj način se uništavaju. Niko nikada to nije pomenuo ovde.

Tome je došao kraj, zato što smo se vratili u parlament i zato što na ovaj način ponovo, posle dve godine otvaramo pitanje Vojvodine u ovom parlamentu, jer je ovo jedino mesto za to.

Prosto mora da se pomene i pitanje pijaće vode. Deset godina ste na vlasti, imate apsolutnu vlast, niste uspeli da obezbedite zdravu pijaću vodu za Zrenjanin, za Kikindu i za okolinu. To je 700 hiljada ljudi u Vojvodini, u 21. veku koji nemaju osnovnu stvar.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Poslaničke Olenik, nemojte mi zameriti što vas prekidam, hteo sam da vas upozorim da je praksa i na kraju dobar običaj, da se držimo tačke dnevnog reda.
Sve što vi govorite razume se i dozvoljeno je, a i razumno, ali ste napustili dnevni red kao takav. Molio bih vas da se toga držite. Hvala vam.
...
Zajedno za Vojvodinu

Aleksandar Olenik

EVROPSKI REGIONI - Vojvodina, Sandžak, Preševska dolina
Poslanička grupa Evropski regioni-Vojvodina-Sandžak-Preševska dolina neće podržati kandidata, zato što predstavlja ovu politiku o kojoj sam govorio prethodnih pet minuta. To je politika kontinuiteta sa onima koji teraju građane Zrenjanina da na godišnjem nivou potroše 700 miliona za kupovinu flaširane vode. Kandidat za predsednika ovog doma je reprezent te politike i to je jedan od više razloga zbog kojih nećemo dati podršku.

Takođe, nikad u ovom parlamentu nije bilo reči u prethodnoj vladi gde bi učestovao u radu i sadašnji kandidat za predsednika, o plaćanju u budžet Vojvodine, nikad. Nikad nije Ustav primenjen, nikad nije uplaćeno onoliko koliko je pripisano Ustavom u budžet Vojvodine. To je još jedan razlog zbog kojeg Evropski regioni neće podržati predloženog kandidata.

Dolazim na ono što se desilo pre nekoliko dana što je takođe rezultat politike koje prezentuje gospodin Orlić kao kandidat, a to je nasilje u Novom Sadu, gde su građani Novog Sada bili izloženi batinama, moram tako da kažem i to od siledžija koje je angažovala sadašnja vlast, čiji je takođe reprezent u ovom domu predloženi kandidat.

Policija koja je bila prisutna je takođe bila pod utiskom i uticajem sadašnje vlasti koju takođe predstavlja kandidat za predsednika ovog doma. Nisu reagovali, dopustili su da civili, obezbeđenje privatno, siledžije u njihovom prisustvu primenjuju silu protiv građana Republike Srbije. Ako su obezbeđenje samo su mogli da budu u sali i da ne puste nikog da uđe. Nisu smeli da primenjuju silu van objekta koji su čuvali. Nikako nemaju pravo da formiraju kordone, da tuku, a policija ne da ne može da im asistira, morala je da primeni silu prema siledžijama. To je podržano od strane sadašnje vlasti čiji je reprezent sadašnji kandidat i mi sigurno takvu politiku i kandidata te politike nikada nećemo podržati.

Moramo da otvorimo ovde i pitanje legitimiteta tj. matematike. Gospodin Orlić kao kandidat, mora da se prizna, u svim ovim dogovorima i pregovorima oko konstituisanja Skupštine je pokazao zavidnu fleksibilnost. To jeste tako. Ali, ako pogledamo matematiku i koliko poslanika ima vladajuću većinu, to je veliki broj, ako pogledamo koliko glasova su dobili i to je veliki broj, ali se postavlja pitanje za koga su građani glasali? Da li su glasali za gospodina Orlića kao kandidata ili za šefa poslaničke grupe vladajuće koalicije, ja bih rekao da nisu. Rekao bih da su građani glasali za Aleksandra Vučića, ali njega nema ovde.

Siguran sam kada bi gospodin Orlić kao kandidat izašao na izbore pod svojim imenom i prezimenom da nekako skupi potpise i ostalo, siguran sam da ne bi prošao nijedan cenzus. Zašto je to bitno? Bitno je zbog pitanja kome će odgovarati za svoj rad kada bude izabran? Hoće li odgovarati građanima? Ja mislim da neće, jer ga nisu ni birali. Hoće li odgovarati poslanicima ovde koji će ga izglasati najverovatnije? Ja mislim da neće, jer ga nisu ni oni predložili, nego ga je predložila stranka, prvo medijski, a onda su poslanici većine čuli ko je kandidat i zbog toga će da glasaju, kada dođe vreme, za njega.

Kako kandidat ne odgovara građanima, niti će odgovarati poslanicima, postavlja se pitanje kome će odgovarati? Odgovaraće samo i jedino onome ko ga je tu postavio. Ko ga je postavio? Postavio ga je Aleksandar Vučić. Tako da, imamo situaciju da jedan čovek kontroliše Skupštinu kao zakonodavnu vlast u potpunosti. Ali, taj isti čovek u potpunosti kontroliše i izvršnu vlast, znači Vladu i predsednik Republike. Kada jedan čovek kontroliše i Skupštinu i Vladu, u svim pravnim teorijama, političkim teorijama, to je diktatura, jer nema niko da mu ograniči vlasti.

Naravno, tome je doprineo i zakon o izboru, nakaradni Šešeljev zakon sa jednom izbornom jedinicom sa zatvorenim listama i to je nešto što mora da se promeni, ali nije tema u ovom trenutku. U ovom trenutku imaćemo formalno predsednika Skupštine, ali neće on kontrolisati rad Skupštine i neće odgovarati građanima, jer građani nisu glasali ni za njega.

Naša koalicija, koja je dobila mnogo manje glasova, ima samo dva poslanika u grupi, a ima nas naravno petoro, ali svaki taj glas je dat lično mojim kolegama, Tomi, meni i ostalima. Mi lično za ono što radimo ovde odgovaramo njima. Za svaku stvar koju uradimo, ne uradimo ili loše uradimo odgovaramo onima koji su nas birali i oni nas već pitaju i već nam nalažu. To se zove odgovornost i to je nešto što moramo da vratimo u ovu Skupštinu. Tako bi na taj način rešili pitanje legitimiteta.

Vidim da je pola vremena isteklo, zadržavam pravo da na kraju diskusije iskoristim još polovinu vremena. Hvala vam.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Obaveštavam vas da su, saglasno članu 96. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, do otvaranja pretresa prijave za reč u pisanom obliku sa redosledom narodnih poslanika podnele poslaničke grupe.
Sledeći govornik po redosledu je poslanik Balint Pastor.
Izvinite, imamo prijavljenu repliku.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Rečeno je nekoliko stvari na koje prosto moram da reagujem. Spominjanje Vojvodine. Pa, meni se čini da se kolega Olenik potpuno saobrazio sa onima koji su mu pomogli da dođe u ovu Skupštinu, a govorim o Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Jer, oni godinama i decenijama samo pričaju o Vojvodini, pričaju o tome šta bi moglo, kako bi moglo, gde je ugroženo, ko je ugrožen itd, pitaju di su naši novci, oni sve bogatiji, a za vreme njihove vlasti Vojvodina je samo propadala.

Da vas podsetim, ta pitanja koja ste postavili ovde nama, što se tiče vode i što se tiče svega ostalog, treba da postavite i njima, jer su to ljudi koji su u periodu od 2000. do 2016. godine bili u svakoj pokrajinskoj vlasti, u svakoj pokrajinskoj vlasti, zastupljeni na nivou pokrajinskih sekretara upravo za poljoprivredu, recimo, o kojoj ste malopre pričali, šumarstvo i vodoprivredu, koji su dolazili u situaciju da zbog raznih turbulencija unutar tadašnje vladajuće većine u Skupštini Vojvodine nameću neka svoja rešenja i koji se ničim drugim nisu bavili, osim crtanjem nekakvih simbola. Doduše, imali su pomoć tu nekih ljudi koji se izdaju za velike patriote, koji su im predlagali kako ta čudnovata znamenja treba da izgledaju.

Znači, mi o Vojvodini ne pričamo, mi u Vojvodini radimo. Potrebno vam je 32 minuta vozom od Novog Sada do Beograda, 32 minuta. Je li to rezultat? Kamenica 2 završena, Kamenica 3…