Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Prednost ima Poslovnik.
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Po Poslovniku, član 104, član 109, takođe.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Ne možete po istom članu.
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Član 109. Kaže se „ako upotrebljava uvredljive izraze“. Upotrebio je uvredljiv izraz „da li ste uzeli terapiju“. Tako se ne obraća poslanicima, tako se ne obraća poslanicima u parlamentu, na taj način. Poslanik je uvredio ne samo ovaj dom i ne samo poslanike opozicije. On je uvredio svog kandidata za predsednika, jer ako ovakav čovek predlaže kandidata za predsednika, to je uvreda za takvog kandidata i vređa biografiju koju ima ovaj kandidat. Njegova biografija je za poštovanje, ali kad neko izađe i ovako predlaže svog kandidata on unižava i svog kandidata i opoziciju i ceo ovaj dom i sve građane Srbije.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Da li želite da se izjasnimo o ovome?
...
Demokratska stranka

Zoran Lutovac

Demokratska stranka - DS
Da.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Izvolite, gospodine Lazoviću.

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Povreda Poslovnika, član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Kada bi mene neko predstavljao, ja bih bio malo nezadovoljan na ovakvo predstavljanje. Ako je to najbolji, ako je to najbolje što ima da ponudi SNS, pa što o njemu ne pričate, dajte malo detalja, ali hajde malo da uđemo u to. Čemu ova dramatizacija, sve okolo, a samo da ne pomenete onog koga predstavljate? Hajde da otvorimo to.

Drago mi je samo da je ovde jasno da se razvejala svaka ideja da će ovaj parlament izgledati drugačije, da će biti neko mesto rasprave i razmene argumenata. Pokazali ste upravo ovim dobacivanjem i na ovaj način, ovom dramaturgijom sa aplauzima.

Hteo bih samo jednu stvar da vam kažem i sa time završavam. Čini mi se da je gospođa Ana Brnabić nešto slabije aplaudirala, pa ako biste to mogli malo da rešite, nije vam dobra ova dramaturgija.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Da li želite da se izjasnimo ovome.

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Da, želim da se izjasnimo.