Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2022.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

2. dan rada

06.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:35

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Dejana Vasić

Socijaldemokratska partija Srbije
Uvaženi predsedniče, poštovane kolege i koleginice poslanici, izuzetna mi je čast da imam priliku danas da se obratim prvi put i da postavim pitanje Ministarstvu za turizam i omladinu.

Radujem se što je omladina dobila svoje mesto u novom ministarstvu. Time je data mogućnost unapređenja i nastavka svih aktivnosti koje su započete u okviru prethodnog ministarstva. Znamo da su mladi najosetljivija kategorija našeg stanovništva i znamo da jako veliki deo svojih aktivnosti oni realizuju u okviru raznih manifestacija, okupljanja, aktivnosti koje podrazumevaju dinamiku, kretanje i okupljanja.

Drago mi je takođe što kao narodni poslanik i kao neko ko je dugo imao priliku da radi neposredno sa mladima ukažem na važnost ove teme u segmentima koji mislim da su neophodni i koje bismo trebali možda jasnije da sagledamo i da intenzivnije radimo na unapređenju.

Mladi su u razvijenijim zemljama sveta promovisani u sve važniju kategoriju stanovništva, posebno zbog činjenice višedecenijskog starenja stanovništva. Oni su zbog svoje specifičnosti onaj segment populacije koji predstavlja jako važnu kategoriju. Značajni su i kao akteri društvenih promena.

Zakonom o mladima Republike Srbije mladi se podrazumevaju u lica koja od 15 do 30 godina starosti i prema poslednjem popisu stanovništva čine 21% populacije.

Narodna skupština Republike Srbije je 2011. godine usvojila Zakon o mladima i njime se uređuju mere i aktivnosti koje preduzima Republika Srbija, AP Vojvodina, jedinice lokalne samouprave, a one imaju za cilj unapređenje položaja mladih i ostvarivanje njihovih potreba, prava i interesa.

Vlada Republike Srbije je 2015. godine usvojila Nacionalnu strategiju za mlade. Od 2015. godine do 2025. godine ona utvrđuje osnovne principe i načine delovanja, kao i rezultate koji su dati kao cilj u Zakonu mladih i zasniva se na strateškom opredeljenju naše države, da sarađuje sa mladima i da polazeći od ciljeva koji su zadati teži ka obezbeđenju uslova koji će omogućiti da se kod mladih postignu veći razvoj njihovih potencijala, da oni aktivno učestvuju u društvu, doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju, nego i razvoju celokupnog društva.

Nacionalna strategija je jako važan dokument i ona je negde garancija mladima, ali i garancija državi da će zajednički delovati na realizaciji ciljeva, poštujući dogovorena načela i negujući partnerski odnos.

Ministarstvo sporta i omladine je u skladu sa zakonom uporedo počelo dva procesa. Jedan je proces bio izmena i dopuna Zakona o mladima, ali i revizija Nacionalne strategije za mlade. I sama sam učestvovala u tim aktivnostima, formirani su podtimovi, radilo se zaista svojski, bili su predstavnici Ministarstva, omladinskog sektora, analiziralo se, diskutovalo, na datu temu i zaista mislim, što će ujedno da bude i moje poslaničko pitanje, da bi ova dva dokumenta trebala da budu donesena što pre.

Moje pitanje jeste – kada će zvanično biti završen proces donošenja Nacionalne strategije za mlade u periodu 2022. do 2030. godine i kada će biti pripremljen zakon o izmenama i dopunama Zakona za mlade, kako bi što pre imali ta dva dokumenta?

Sama premijerka je juče rekla da je budžet uvećan za 1/3 za mlade i ono što je neophodno da što pre ova dva dokumenta budu donesena, jeste da bi mladima mogli da na osnovu toga realizuju svoje aktivnosti.

Ono što bih još volela da kažem, jeste da vodimo računa o tome da mladi uče po modelu. Govorim ovih dana o nasilju, o tome šta se dešava u našim školama, šta se dešava van škola, mislim da bismo mi ovde prvi trebali da vodimo računa o tome kakvu sliku ostavljamo našoj deci i onim mladima koji trebaju da nas naslede. Ono što je jako važno jeste da negujemo neku kako da kažem retoriku i govor koji će našim mladima na neki način pomoći da i oni slede nas, ali da slede na pravi način. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.