Drugo vanredno zasedanje , 24.02.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-323/23

1. dan rada

24.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 21:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Da li vi mislite da vi meni na bilo koji način možete da prekinete izlaganje? Da li vi stvarno posle šest meseci i dalje živite u uverenju da svojim urlanjem možete u bilo kom trenutku da mi poremetite koncentraciju?

  (Tatjana Manojlović: Doći će i taj dan.)

  Nadajte se, Manojlović. Samo se nadajte.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Manojlović, ne morate ni vi.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Nada poslednja umire. To vi na RTS-u kao urednica tamo odradite jednu temu – kako poremetiti koncetraciju Milenku Jovanovu. To će biti zanimljiva emisija.

  U svakom slučaju, ni u replici ništa o dnevnom redu. Ni u replici ništa o tačkama dnevnog reda. Ni u replici u ovom vajkanju o sopstvenoj bolesti ni reči o dnevnom redu, ali ponovo priča o zagađenjima, ponovo priča o patkicama i ne davimo Beograd.

  Ali, hajde još jedno pitanje da postavim – koliko Haki Abazi plaća ovo izlaganje? Koliko košta ovo izlaganje? Koliko vam NVO prihoduju za 2023. godinu?

  (Radomir Lazović: Šta imaš još da kažeš?)

  Imam to da kažem. Imam to da kažem, lopuže jedne! Imam da kažem kako otimate pare, kako vas finansiraju najgori mrzitelji Srbije.

  (Radomir Lazović: Vidi lek!)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo nemojte iz klupa da vičete sa te strane.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Eto, imam to da kažem.

  (Radomir Lazović: Vidi lek!)

  Pa, nemate odgovarajući lek. Taj lek ne pomaže za bolest od koje vi bolujete. To ne pomaže.

  To vi nama objasnite – kako formirati NVO, pa prihodovati 20 miliona godišnje. Dajte malo o tome. Kada već pričate van teme dnevnog reda, pričajte o tome. Dajte, prosvetlite građane Srbije.

  Ako stvarno želite da pomognete građanima, pa recite im kako da oni osnuju nevladine organizacije, pa dobiju pare kao što vi dobijate. Jedino što nećete naći nikoga ko će da uzima pare od onih kod kojih vi uzimate. Niko u Srbiji, osim vas, nema toliko beščašće u sebi, da uzima pare od Haki Abazija. To je vaš specijalitet.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vama.
  (Radomir Lazović: Replika!)
  Možemo li da nastavimo?
  (Radomir Lazović: Pa, ne možemo da nastavimo.)
  Možemo da nastavimo. Zatvorićemo ovaj krug.
  Potpuno je besmisleno da vičete iz klupa, jer se posle svađate oko toga što ste vikali jedni drugima dok neko govori na suprotnoj strani.
  Reč ima Elvira Kovač.
  ...
  Savez vojvođanskih Mađara

  Elvira Kovač

  Savez vojvođanskih Mađara
  Zahvaljujem.

  Poštovani predsedniče...

  (Radomir Lazović: Opet pomoć drugara iz klupe.)

  … predsedništvo, predsedniče i članovi Vlade…

  (Milenko Jovanov: Ajde prekini, bre, više, narkomančino jedna raspala! Šta se dereš od rane zore, narkomane jedan? Prestani da urlaš.

  (Radomir Lazović: Nisi na ulici!)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Lazoviću, dao sam reč Elviri Kovač.
  Nemojte da smetate i gospođi Kovač.
  (Radomir Lazović: Kako te nije sramota? Koji si ti ološ!)
  Nemojte da smetate i gospođi Kovač.
  Sedite lepo, gospođa Kovač ima reč.
  Nema nikakvog smisla da njoj smetate sada.
  Nećemo računati ovo vreme.
  Slobodno govorite.
  ...
  Savez vojvođanskih Mađara

  Elvira Kovač

  Savez vojvođanskih Mađara
  Zahvaljujem.

  (Milenko Jovanov: Teletabisu!)

  Ja ću pokušati da govorim…

  (Radomir Lazović: Tražio sam repliku.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Lazoviću, zašto i dalje galamite?
  Zamolio sam vas lepo. Dao sam reč gospođi Kovač. Zašto vi i dalje galamite?
  Šta želite?
  (Radomir Lazović: Šta će se desiti za dva minuta. Samo mi dajte repliku.)
  Sedite lepo, saslušajte dok govori gospođa Kovač.
  Reč jednu rekla nije dok ste govorili vi.
  Žena jednu reč nije rekla dok ste govorili vi. Saslušajte.
  Možete toliko pristojnosti da pokažete.
  Da li možete toliko pristojnosti da pokažete?
  (Radomir Lazović: Ali, dajte vi meni repliku!)
  Hajde, sedite onda i pokažite.
  Gospođo Kovač, rekao sam vam, neću vam računati ovo vreme, ali…
  Vidite, ovo sad što radi Lazović jeste, pre svega, nešto što govori o njemu.
  (Radomir Lazović: Govori, ali dajte vi meni repliku!)
  Hoćete li da dozvolite gospođi Kovač da govori?
  (Radomir Lazović: Naravno, samo mi dajte repliku!)
  Jel hoćete? E, ajde onda to uradite u tišini. Ništa nemam protiv da stojite, samo nemojte da vičete. Možete da stojite, ako želite, samo nemojte da vičete, da bi Elvira Kovač mogla da govori.