Drugo vanredno zasedanje , 24.02.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-323/23

1. dan rada

24.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 21:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  Aleksandar Jovanović

  MORAMO - ZAJEDNO
  Gospodine predsedavajući, molim za jedno objašnjenje. Nije po Poslovniku, samo ću kratko.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Nema po osnovu- samo kratko.
  Jeste li hteli po Poslovniku?

  Aleksandar Jovanović

  MORAMO - ZAJEDNO
  Dobro, hteo sam po Poslovniku.

  Član 318. Pitajte gospodina Jovanova zašto laže.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Šta piše u članu 318?
  Ne znate šta piše. Ne znate ni što ste se javili.
  (Aleksandar Jovanović: Znam što sam se javio, a da li vi znate što sam se javio?)
  Da li ja znam što ste vi javili? Pa, kad ne znate ni sami, kako da vam pomogne bilo ko? Ko da vam pomogne.
  (Aleksandar Jovanović: Zašto laže Jovanov?)
  Izmislili ste. Pogledajte malo Poslovnik koliko ima članova uopšte.
  Ne postoji, Jovanoviću, član 420.
  (Narodni poslanik Aleksandar Jovanović dobacuje iz klupe.)
  Znate li šta radite uopšte? Nemate pojma ni to.
  Izvinite, nastavite.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Hvala vam, predsedniče.

  Prema članu 106. govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Član 107 – govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

  Prozivanjem narodnih poslanika da su razbarušeni, da su naduveni, da se u holu obračunavaju sa onima koji ovde ulaze u salu nakon svih ostalih novinara, šef poslaničke grupe SNS-a, u zaštiti novinara koji očigledno ima privilegiju u ovoj Skupštini da uđe nakon svih i da se ponaša kako se već ponaša na konferenciji za štampu, očigledno zaboravlja da je trenutno u pritvoru takođe jedan novinar, a tu nam je i ministar informisanja…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Da li vi to sada replicirate Jovanovu?
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Ne repliciram, nego hoću da kažem da nema prava…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ukazali ste meni ovde meni na član 106.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Tako je. Ukazala sam i očekujem da zaštite, jer ne može da štiti jednog novinara, a ne drugog, koji se nalazi u pritvoru neosnovano pritvoren.

  Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala i vama. Vrlo ste ljubazni.
  (Aleksandar Jovanović: Po kom osnovu ste dali Jovanovu pravo da govori?)
  Jovanoviću, nemojte da urlate iz klupe.
  Pokušavam da razgovaram sa narodnim poslanicima koji se, za razliku od vas, navodno bar formalno pridržavaju nekih pravila koje Poslovnik nalaže.
  (Aleksandar Jovanović: Po kom osnovu ste dali reč gospodinu Jovanovu?)
  Vama sam rekao dva puta već da ne urlate iz klupe, a vi to radite i dalje. Prestanite to da radite.
  Dakle, što se tiče člana 106, gospođo Kerković, tema dnevnog reda, a i vi sada razgovarate i družite se. Ne zanima vas šta ja pričam?
  Dobro, ako ste se javili samo da biste replicirali nekome i sada vas obrazloženje ne zanima, nema svrhe ni da vas pitam da li hoćete da se glasa, ali vam kažem sada da sledeći put kada budete radili na taj način, to će da bude na račun vremena vaše poslaničke grupe, jer to nikakve veze nema sa članom 106. kada neko ukazuje na povredu Poslovnika.
  (Tamara Milenković Kerković: Ima, vređa dostojanstvo Narodne skupštine.)
  Nikakve veze to nema. To nije taj član, ali cenim što ste uložili bar napor da nešto pokušate da objasnite kroz Poslovnik, za razliku od Jovanovića, koji je sve pokušao ovako divljački pa ako prođe.
  Da li se još neko javio po Poslovniku? (Da.)
  Izvolite.