Drugo vanredno zasedanje , 24.02.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-323/23

1. dan rada

24.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 21:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

  Stefan Krkobabić

  PUPS - solidarnost i pravda
  Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, uvaženi potpredsednici, uvaženi predstavnici regulatornih tela, pre svega uvaženi potpredsedniče Vlade gospodine Vučeviću i ministri koji su tu danas sa nama, puno je tačaka dnevnog reda, ali bih se, pre svega, osvrnuo i na izveštaj fiskalnog saveta.

  Dnevni red koji je pred nama, a tu su i izveštaji nezavisnih tela i nezavisnih državnih organa, što nam otvara mogućnost da ovde u plenumu neposredno i argumentovano raspravljamo o njima i da se o njihovom prihvatanju izjasnimo.

  Uvaženi narodni poslanici, radi se o izveštajima posebnih državnih organa koji su po slovu zakona samostalni u svom radu, nezavisni, sa pravom da javno iznose stavove.

  Koliko su ovi državni organi suštinski nezavisni i samostalni, naša spremnost i stvarna potreba da prihvatimo njihove stavove, određuje i sam stepen njihove nezavisnosti i samostalnosti.

  Što se tiče nas iz PUPS – Solidarnost i pravda, kritičko mišljenje da, ali, poštovane dame i gospodo, želimo da čujemo i argumentovano obrazloženu alternativu. Samo tako mi, ali i svi u ovoj sali možemo da potvrdimo svoje stavove, da ih eventualno korigujemo ili čak iz korena menjamo.

  Izveštaji su tu, ali je bitan je i ugao gledanja. Pre svega, kakvu mi to državu danas želimo, neoliberalnu ili državu socijalne pravde? Za nas iz PUPS-a, samo socijalno-odgovorna država je država po meri najvećeg broja stanovnika Srbije i zato u prvi plan stavljam penzije i plate, jer one su od posebnog značaja za najveći broj građana ove zemlje, sasvim razumljivo, jer su im jedini izvor prihoda i egzistencije.

  Kada je reč o povećanju, bolje reći usklađivanju penzija, moram da istaknem da je upravo naša inicijativa bila da se arbitrarnost zameni sa objektivnom švajcarskom formulom. Istovremeno, ukazivali smo i na njene slabosti i na neophodnost da se dorade određeni delovi formule. To je urađeno i mi danas možemo da kažemo da je zaživeo onaj naš vrednosni stav "Tri P ", da penzije prate plate, to znači da onoliko koliko rastu plate u javnom sektoru, toliko rastu i penzije.

  Posebno ističem da je punu podršku ovom konceptu dao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Napominjem da su dalja unapređenja u sistemu usklađivanja urgentna i neophodna, uklanjanje sve većih razlika između najviše i najniže penzije, ali postizanje optimalnog odnosa prosečne penzije i prosečne zarade ne ispod 50%.

  Uvaženi narodno poslanici, dragi građani Srbije, ali to su sve pitanja za juče. Ali, pred nama je istovremeno i neophodnost revolucionarne reforme penzijsko-invalidskog osiguranja, koje se odnosi pre svega na poljoprivrednike.

  Kada je reč o socijalnoj državi, nju karakteriše i adekvatna, celovita, utemeljena socijalna politika. Osvrnuo bih se na delove te politike koju Fiskalni savet u svom izveštaju svrstava u anti-kriznu pomoć građanima i karakteriše je, ako mi dozvolite, kao ekonomski neefikasno i neselektivno davanje svima. Tu su Vlada i Fiskalni savet na dijametralnim pozicijama.

  Mi iz PUPS-a smatramo da su ta sredstva podeljena blagovremeno i više nego opravdano. Biću direktan. Novac utrošen za kupovinu lekova i jedan jedini spašeni život su bitniji i vredniji od u izveštaju predviđenog povraćaja u budžet, kroz povećanje naplate poreza.

  Život ili porez, mi uvek glasamo za život. Novčana pomoć građanima učvrstila je njihovo jedinstvo i vratila je samopouzdanje, a sve to nema cenu.

  Kada smo kod selektivnosti, hajde da budemo selektivni do kraja. U Srbiji prema nekim podacima ima 130 hiljada građana starijih od 65 godina koji nisu obuhvaćeni sistemom penzijsko-invalidskog osiguranja, nemaju imovinu, niti bilo koji drugi vid prihoda. Među njima je, procenjuje se, 85% žena i to žena sa sela. Polazeći od toga, mi iz PUPS - Solidarnost i pravda, zalažemo se za uvođenje socijalne garantovane penzije, kao posebnog vida socijalnog davanja, u iznosu ne manjem od 100 evra. Smatramo da je to najmanje što država Srbija kao socijalno odgovorna država može da učini za te ljude. Sigurno i redovno primanje obezbediće im neophodan mir u starosti i vratiti poljuljano dostojanstvo.

  Poštovani narodni poslanici i uvaženi predstavnici regulatornih tela, u nastavku sednice moje kolege iz poslaničkog kluba PUPS - Solidarnost i pravda uzeće dalje aktivno učešće u razmatranju prezentovanih izveštaja, ali bih hteo da ponovim neke stvari, socijalna penzija ne manje od 100 evra, penzije prate plate.

  Uvaženi narodni poslanici i dragi građani Srbije, da se izborimo da Srbija bude stvarno zemlja socijalne pravde. Živela Srbija! Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Edis Durgutović.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Edis Durgutović

  Socijaldemokratska partija Srbije
  Poštovani predsedniče, uvaženi potpredsedniče Vlade, ministre odbrane, dame i gospodo iz regulatornih tela Srbije, danas bih želeo na samom početku, uz puno zakona koji trasiraju i govore o budućnosti, o razvoju, o nastavku razvoja Srbije, želeo bih na samom početku da istaknem zadovoljstvo, poštovanje i podršku Zaštitnici za ravnopravnost, kao i Povereniku za zaštitu građana, zaštitu prava građana.

  Ono što našu državu i naš narod odlikuje, a to je pravdoljubivost i solidarnost. U ovom trenutku želim da iskažem svoj lični ponos kao građanin Srbije, ponos za sve građane Srbije i za Vladu Republike Srbije, da smo pravovremeno, brzo pokazali i svoju solidarnost za ugrožene građane i Turske i Sirije i time pokazali da osnovne ljudske vrednosti baštinimo i pokazali svoju spremnost da na najbolji način se nađemo uvek drugom u nevolji i to je odlika našeg društva, naše države.

  Možda ne tako manje važni izveštaji koje je podnela Zaštitnica za ravnopravnost, s obzirom da se odnose na sad možemo da kažemo neku prošlost, a to je 2021. godinu, da tu trebamo da znamo da je to druga godina pandemije i da je okosnica problema sa kojima ste se nosili, suočavali, bilo problemi sa vakcinacijom, odnosno izražena neravnopravnost vezano za vakcinisanje i lečenje, ali tu takođe u toj teškoj godini kovida, u godinama kovida, u kojima smo se svi snalazili i pokušavali da nađemo najbolje modele rada i funkcionisanja, država je pokazala spremnost i odlučnost, obezbedila dovoljan broj vakcina, što je samo pre godinu i po dana iza nas. I imali smo mogućnost da pomognemo i svojim susedima i komšijama, ali i da omogućimo da se stranci vakcinišu.

  Takođe, želim da podržim vaše nastojanje i rad za borbu za ravnopravnost i za one izveštaje koje ste dodatno podneli vezano za ravnopravnost starijih osoba i dece, kao i borbu za ravnopravnost žena i pravovremenu, brzu vašu ličnu reakciju, što je svakako za pohvalu.

  Ono što želim da istaknem, da se osvrnem, vezano za Zaštitnika građana, jeste da takođe u tim pandemijskim uslovima Zaštitnik građana je morao da pređe na neki neobičan režim rada, ali ono što svakako želim istaći je da broj svih predmeta koje je Zaštitnik građana primio, realizovan je skoro 90%, 87%, ako ne grešim, i to je stvarno za pohvalu.

  Pokazali smo i kroz to se videlo da ti trenuci kada se zemlja nalazi u krizi, a ovo je bila globalna pandemija, prve probleme imaju najugroženije grupe, deca, stara lica, bolesni, osobe sa invaliditetom, LGBT plus osobe, kao i predstavnici nacionalnih manjina, pre svega Romi i Romkinje i da je tu pokazana spremnost da u tim novonastalim okolnostima se snađemo i dobro reagujemo prema građanima. I to je vremenom ukazalo na činjenicu da građani veruju kancelariji Zaštitnika građana i da ta institucija polako postaje sve jača i jača i pokazuje suštinsku vrednost i opravdanje svog postojanja.

  Takođe, želim da naglasim da kroz novi zakon koji je te 2021. godine usvojen su dodata nova ovlašćenja Zaštitniku građana i osnažili i otvorili mogućnost za brži i efikasniji rad.

  Ono što bih danas želeo da istaknem to je deo seta zakona koji se, sa jedne strane, tiču razvoja naše železničke infrastrukture, a sa druge strane razvoja, odnosno uređenja naših rečnih vodotokova kako bi infrastruktura, odnosno vodni saobraćaj funkcionisao što bolje, a u interesu svih građana.

  Setićemo se, do skoro smo komentarisali i izgradnju infrastrukture, koju je Vlada Srbije stavila kao prioritet, kako je to nemoguće, pa smo uspeli da putnu infrastrukturu dovedemo u pristojno stanje, koja je bila garant razvoja naše privrede, jer bez kvalitetnih i dobrih puteva ne možemo očekivati ni bolji standard i život građana.

  Takođe, sada nastavljamo sa investicijama, odnosno sa razvojem infrastrukture u okviru železnica i u okviru vodnog saobraćaja.

  U okviru vodnog saobraćaja imamo jedan sporazum sa Savetom ministara BiH kojim postižemo olakšavanje, odnosno ubrzavanje jako komplikovanih procedura za rešavanje spornih pitanja, kao i izdavanja dozvola. Sa druge strane, rešavamo jedan od problema vezano za korito reke Save, odnosno ušće Drine i Save koje je jedno od obeleženih uskih grla vezano za vodni saobraćaj, naročito u periodu kada je taj vodostaj reke Save niži, a time ugrožavamo transport u rečnom saobraćaju i time nanosimo štetu privredi i smanjujemo mogućnost rasta i razvoja naše ekonomije.

  Sve ono što radimo, kada je u oblasti puteva, kada je u oblasti železnice i u ovom slučaju vodnog saobraćaja, jasno ukazuje intenciju Vlade i nekog perioda koji je iza nas, ali mnogo značajnije onog perioda koji je ispred nas da razvoj Srbije, razvoj naše ekonomije, bolji život i standard građana zavisi od jasne rešenosti i opredeljenosti Vlade da investira i da se okrene železnici.

  Složićemo se i danas je ministar Vesić u svom izlaganju skrenuo pažnju da skoro pola veka nije ulagano u Železnicu Srbije. Svi znamo u kakvom je stanju železnica, svi znamo u kakvom su stanju pruge, ali isto tako kroz neku brošuru, odnosno Izveštaj za 100 dana rada ministar Vesić je jasno istakao šta je ono što se u tim oblastima radi i šta je ono što će se raditi. Ovo su sve započeti projekti.

  To su divne vesti sa prugom, odnosno koridorom, železničkim Koridorom 10 i prugom Beograd – Niš, kasnije do granice, je nešto što menja sliku Srbije, menja život svakog građanina. Neke su procene da će direktnu korist od te investicije koja je znatno velika imati preko dva miliona ljudi.

  Pored toga, i danas je ta pruga značajna za privredu i za razvoj privrede, za transport u toj oblasti, ali tek naknadno, nakon investicija u prvoj godini, nakon investicija ćemo videti i osetiti pune efekte toga, jer očekivano je skoro 9,7 miliona tona robe da pređe već u prvoj godini, što će značajno poboljšati uslove života.

  Tim i takvim namerama i delovanjima politike Vlade Republike Srbije dolazimo u situaciju da građani i duž koridora i južnoj i istočnoj Srbiji ostaju na mestima gde su rođeni, gde se omogućava dolazak novih investitora, jer razvoj privrede.

  Ova investicija u železnicu Srbije je preko 2,7 milijardi evra, od toga nešto preko 500 miliona je direktno iz budžeta Srbije, a 2,2 milijarde kroz određene tranše EU, odnosno Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

  Ono što je bitno naglasiti jeste da oko 600 miliona evra dobijamo bespovratnih sredstava za modernizaciju i usavršavanje naše železnice. Naša železnica, naročito ta dvokolosečna elektrifikovana železnica Beograd – Niš, koja je jedna od retko zapostavljenih železnički koridora, može u narednom periodu, odnosno u budućnosti biti najznačajniji stub privrednog razvoja Srbije. Kada pogledamo ono što su intencije i što su namere, razvoj putne infrastrukture, razvoj železničke infrastrukture i razvoj rečnog transporta uz avio saobraćaj nama zaokružuje jednu celinu moderne, savremene države. Srbiju u periodu od pet do sedam godina nećemo moći prepoznati u kojim okvirima i u kojim razmerama to donosi višestruku korist za građane i za privredu.

  Želeo bih, kada govorimo o tim dvokolosečnim elektrificiranim koridorima, odnosno Koridoru Niš – Beograd ili Beograd – Niš, da naglasim da, nažalost, godinama iza nas nije ulagano i ta infrastruktura je faktički apsolutno propala, odnosno nemogućnost praćenja savremenih tehnologija i savremenog razvoja nismo u mogućnosti na najbolji način da odgovorimo savremenom tržištu i savremenom svetu. Voz, kako je ministar rekao, putni od Beograda do Niša putuje sada šest sati, a takvom investicijom će putovati manje od dva sata, odnosno…

  To je kičma, to stub razvoja Srbije. Na takav način mi razvojamo Srbiju, razvijamo privredu, na najbolji način investiramo, omogućujemo građanima Srbije da ostanu u svojoj zemlji, ali i potencijalno domaćoj privredi da može da se osloni još više, još bolje na tu našu infrastrukturu.

  Ja u ovom trenutku, gospodin Vesić nije tu, bih želeo da mu čestitam i da mu poželim puno uspeha i sreću u daljem radu u nadi da ćemo sve započete projekte izgurati u korist svih građana Srbije. Hvala.

  (Đorđe Miketić: Poslovnik.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Po Poslovniku?
  Prijavite se.

  Đorđe Miketić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Hvala vam.

  Javljam se po članu 104, pravo na repliku. Čuo sam da je ovde moje ime pomenuto u apsolutno netačnom kontekstu…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Sada, tokom prethodnog izlaganja?

  Đorđe Miketić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Član 104. ne znači da mora apsolutno u ovom trenutku kada je pomenut. Pomenut sam pre pet minuta od strane poslanika Jovanova.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Znači, ovako član 104. kao i bilo šta drugo podrazumeva da budete u sali.

  Đorđe Miketić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Tako je.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Tako je, a vi niste bili u sali kada se govorili o tome. Došli ste malo kasnije, onda ste vi čuli nešto i sada hoćete da govorite po tom osnovu.