Treće vanredno zasedanje , 27.06.2023.

12. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

12. dan rada

27.06.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodni poslanika konstatujem da je prisutno 97 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u elektronske jedinice.
Zahvaljujem.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 124 narodnih poslanika, što je, dakle, više od 84 i možemo da nastavimo sa radom.
Da li neko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje?
Reč ima Jelena Jerinić.
...
Zeleno-levi front

Jelena Jerinić

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem, predsedavajući.

Počeću sa nekim pitanjima na koje poslanici i poslanice Zeleno – Levog fronta ili nisu dobili odgovore u propisanim rokovima ili su ti odgovori bili paušalni i neprecizni, čime se praktično obesmišljava postavljanje pitanja na ovaj način, a građani i građanke se uskraćuju za informacije o tome kako se u njihovo ime ostvaruje javni interes.

Dakle, 2. juna ove godine poslala sam Regulatornom telu za elektronske medije zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, tražila da mi se dostavi dozvola za pružanje medijske usluge televizije „Informer“. Stručna služba REM-a obavestila me je da dozvola izdata 24. maja, dva dana nakon podnošenja zahteva. Zaista sam bila zadivljena efikasnošću Saveta REM-a.

Međutim, služba REM-a propustila je da dostavi elaborat koji čini sastavni deo te dozvole, a iz koje se vidi šta je zapravo opredelilo Savet REM-a da u ovom ekspresnom roku omogući Draganu J. Vučićeviću da ima i televiziju.

Podsećam da je jedan od zahteva protesta „Srbija protiv nasilja“ gašenje tabloida koji promovišu nasilje, u čemu prednjači Vučićevićev tabloid „Informer“.

Danas je 27. jun i zakonski rokovi za REM su istekli. Ja ću svoje pravo na pristup ovog informaciji, kao građanka, potražiti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja.

Danas, kao narodna poslanica, imam druga pitanja. Moram još jednom da pitam – gde je Olivera Zekić? Možda koristi stari godišnji odmor.

Inače je teško objasniti zbog čega se ona, inače žustra učesnica javne debate po mnogim pitanjima koja nisu u njenom opisu posla, u javnosti skoro nije oglasila od 10. maja, kada smo na vrata REM-a zalepile ostavku i za nju i za sve druge članove Saveta koju je samo potrebno potpisati.

Gospođo Zekić, da li ste vi naložili stručnoj službi da elaborat ne učini dostupnim javnosti? Ako to nije bila vaša ideja, molim vas da obezbedite da se u instituciji koju predvodite sprovodi Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Dakle, 6. juna ove godine moj kolega Robert Kozma postavio je pitanje vršiocu dužnosti ministra prosvete – da li je tačno da je pravi razlog za odlaganje državne mature u tome što softver koji je država platila firma „Komtrejd“ više stotina miliona dinara ne radi? Rok za davanje odgovora je istekao, a v.d. ministra nije se oglasio.

Pretragom podataka na portalu javnih nabavki može se videti da je u periodu dve godine „Komtrejd“ dobio ukupno 211 projekata za javnu upravu, a 10 za Ministarstvo prosvete.

U periodu dok čekamo ovaj odgovor na pitanje od ministra prosvete, „Komtrejd“ je dobio još pet dodatnih ugovora za različite organe javne vlasti. Da li je moguće da u zemlji koja se promoviše kao raj za IT jedna firma dobije tolike poslove, a da na kraju softver ne radi?

Nekoliko pitanja iz oblasti unutrašnjih poslova. Ministar Gašić je prošle nedelje u ovom domu izrekao niz optužbi na račun inspektora Milenkovića i Mitića koji su rukovodili istragom u slučaju „Jovanjica“. Rekao je da je protiv obojice podnet veliki broj prijava Službi unutrašnje kontrole zbog zloupotrebe, ali je propustio da kaže da službom rukovodi Goran Colić, čovek koga je on u MUP doveo direktno iz BIA.

Pitanje za ministra Gašića – zašto je proglašena službenom tajnom procena bezbednosti za ova dva inspektora nakon što je prijavljeno da su im životi ugroženi i da je pripremljena njihova likvidacija?

Nakon prijave trebalo je pune dve godine da bi se izradila ova procena bezbednosti. Da li je u tom periodu nešto trebalo da se desi?

Zbog čega je provera urađena tek nakon reakcije Zaštitnika građana, i to u gotovo jednom jedinom danu?

Ko je ispitan u toku te provere i da li je tačno da je to učinjeno tako što su policija, vojska i BIA jednostavno pitane – da li neko iz vaše službe učestvuje u pripremi likvidacije, na šta su oni jednostavno odgovorili – ne?

Javnosti je potrebno pokazati taj dokument da se vidi kako je izrađen i ko je ispitan.

Gospodine Gašiću, kako vidite ulogu ministra unutrašnjih poslova? Da li mislite da je u redu da u toku sudskog postupka na ovaj način diskreditujete zaposlene u vašem ministarstvu koji su ovde svedoci Tužilaštva? Da li znate da na taj način vršite neprimereni uticaj na samostalno javno tužilaštvo i nezavisni sud, što je Ustavom zabranjeno? Na čiju stranu se na ovaj način stavljate?

(Predsednik: Pet minuta.)

Pitanje za ministarku pravde, VST i VSS – kada ćete reagovati na ove izjave ministra Gašića i upozoriti ga to što čini je zabranjeno Ustavom i zakonom?

Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Akoš Ujhelji.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Akoš Ujhelji

Savez vojvođanskih Mađara
Hvala lepo.

Poštovani predsedniče, predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, naša poslanička grupa od samog početka podržava Program „Čista Srbija“ jer se u potpunosti slažemo sa poslovicom – ponašajte se dobro prema zemlji, ona vam nije data od vaših roditelja, nego je pozajmljena od vaše dece. Ne nasleđujemo zemlju od naših predaka, pozajmljujemo je od naše dece.

Projekat izgradnje komunalne infrastrukture i infrastrukture za odlaganje komunalnog čvrstog otpada u Republici Srbiji sa radnim nazivom „Čista Srbija“, za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koncipiran je na osnovu potrebe za povećanom ekološkom zaštitom voda i zemlje. Cilj programa – izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda je da se problemi gradova i opština koji do sada nisu bili u fokusu iz razloga nedovoljne aktivnosti samih lokalnih samouprava, ali i zbog nedostatka finansijskih sredstava potpuno reše što se tiče ovog segmenta.

Program u fokusu ima tri dela – održavanje sistema pijaćih voda u gradovima i opštinama koji su ugroženi usled nekontrolisanog izlivanja kanalizacije, zatim na zaštitu reka od prekomernog zagađenja i očuvanje životne sredine i samim tim obezbeđivanje jednog od najbitnijih uslova za dalji opstanak ljudi na ovom prostoru.

U koalicionom sporazumu SVM i SNS posebno smo se osvrnuli na važnost izgradnje kanalizacione mreže i prečistača u Malom Iđošu, Srbobranu, Bajmoku, Čantaviru i Sivcu, Kovačici, Debaljači, kao i njen završetak u Kanjiži, sanaciju zagađenog toka Krivalje, završetak izgradnje postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi i Zrenjaninu, kao i na rekonstrukciju mreže i izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Novom Kneževcu, Senti, Adi, Bečeju i Čoki.

Efekat programa „Čista Srbija“ je nemerljiv. Očuvanje vode za piće koja će biti glavni resurs u godinama pred nama i sprečavanje zagađenja reka koja je sada dostigao kritičan nivo. Ujedno ćemo ispuniti jednu od najbitnijih obaveza prema EU u postupku pristupanja. Broj stanovnika koji je obuhvaćen ovim programom je 2,5 miliona u 69 jedinica lokalne samouprave. Izgradiće se preko pet miliona metara kanalizacione mreže, a broj postrojenja je skoro polovina od potrebnih za celu Srbiju. Projekat je uključen u program Srbija od 2020. do 2025. godine koji sadrži plan investicionih projekata za dalji razvoj Srbije u narednih pet godina što potvrđuje njegov izuzetan značaj, naglašava potrebu za hitnom realizacijom. Zahvaljujući koalicionom sporazumu između Saveza Vojvođanskih Mađara i SNS i programu „Čista Srbija“ u gradu Subotica uskoro će krenuti izgradnja kanalizacije ukupne dužine od oko 50 kilometara sa crpnom stanicom kojim se omogućava da se dodatnih 2.735 domaćinstava priključe na mrežu. U naselju Palić izgradiće se oko 11,2 kilometara kanalizacione mreže i tri crpne stanice kojim se omogućava priključenje oko 500 domaćinstava. Vrednost ove investicije iznosi 25,4 miliona evra.

Moje pitanje želim da postavim Ministarstvu građevine u vezi izgradnje kanalizacione mreže u naselju Bajmok i Čantavir na osnovu podataka koje sam dobio od subotičkog vodovoda u oba naselja bi se izgradilo po 25 kilometara kanalizacione mreže sa prečistačima. U Bajmoku će nakon izgradnje moći da se priključe 1.556 domaćinstava u Čantaviru oko 1.300 domaćinstava. Kada se očekuje potpisivanje aneksa ugovora u vezi izgradnje prečistača i kanalizacione mreže u ova dva naselja i kada se očekuje početak radove ne samo u Bajmoku i Čantaviru nego u Subotici. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Radmila Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala predsedniče.

Poštovani građani, postavljam pitanja predsedniku Narodne skupštine, predsedniku i Vladi Republike Srbije, nadležnim ministarstvima.

Na prostoru Kosova i Metohije uhapšeno je brutalno pretučeno više Srba toliko brutalno da im je zdravlje ugroženo sa rizikom da nikada živi ne izađu iz šiptarskih kazamata a da Srbija nije preduzela nijedan korak da ih zaštiti. Koliko je Srba uhapšeno od januara ove godine kao i koliko i koji se Srbi nalaze u zatvorima, na Kosovu i Metohiji koliko njih je osuđeno na koju kaznu i zbog kojih dela, koliko je ukupno Srba u zatvorima a koliko njih na slobodi, ali sa neizvesnim sudskim postupcima.

Zahtevamo od Ministarstva spoljnih poslova i drugih važnih nadležnih institucija da upute pisma Agenciji za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Savetu Evrope, „… internešnl“, „Hjuman rajts voč“ i drugim srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama da hitno pošalju svoje predstavnike da posete sve srpske zatvorenike na Kosovu i Metohiji i lično se uvere o njihovom stanju. Da Skupština Srbije hitno pošalje zvaničnu delegaciju na KiM koja bi posetila sve zatočene isključivo za asistenciju KFOR-a.

Zašto niste još uvek zatražili sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji zbog očigledne opasnosti od etničkog čišćenja, ne samo Srba sa severa Kosova i Metohije nego Srba sa čitavog prostora Kosova i Metohije. Zašto generalni sekretar UN Antonio Guteres nije osudio represiju i brutalno nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji i koja je njegova uloga u ćutanju na zločine protiv Srba. Zahtevamo da se prekinu svi pregovori, svi razgovori o Kosovu i Metohiji dok Srbi sa Kosova i Metohije ne budu pušteni na slobodu kao i da se prekine zajednička vežba „Platinasti vuk“ u kojoj vojska Srbije učestvuje zajedno da NATO vojnicima. Zašto je vojska Srbije dozvolila sebi takvo poniženje? Zašto taj isti NATO nije dao zadatak KFOR-u da zaštiti Srbe i da zabrani kretanje ROS specijalaca na severu Kosova i Metohije, nego hapsi ljude koji mirno sede i pevaju. Zašto KFOR ne postupa nepristrasno i ne poštuje rezoluciju 12/44 Saveta bezbednosti UN po kojoj jasno stoji da garantuje da će narod Kosova uživati suštinsku autonomiju u okviru tadašnje SRJ a današnje Republike Srbije. Da li ćete zatražiti odgovornosti i smenu komandanta KFOR-a? Tražim hitnu smenu i odgovornost ministra pravde Maje Popović i hitnu smenu i odgovornost Višeg suda i Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu zbog puštanja na slobodu trojice uhapšenih terorista koji su naoružani do zuba, prešli sa teritorije Kosova i Metohije u pokušaju da sprovedu određene akcije. Dok se naši goloruki Srbi hapse, brutalno prebijaju i tamniče bez učinjenog bilo kakvog krivičnog dela, dotle naše Ministarstvo pravde pušta uhapšene naoružane teroriste čime su narušili i ugled države Srbije i narušili su bezbednost naših građana i naše zemlje i poslali poruku da šta god da uradite Srbi nećete biti kažnjeni, zbog čega ministar pravde mora da podnese ostavku i da odgovara.

Zbog dramatične situacije na Kosovu i Metohiji, zbog neviđene represije, zbog terora, zbog brutalnog prebijanja Srba na Kosovu i Metohiji, zbog hapšenja Srba pozivam vas sve, pozivam sve političke organizacije, sva udruženja građana, sve građane da dođu sutra na Vidovdan u 19.00 časova ispred crkve Sv. Marka kako bismo pružili podršku našoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji i kako bismo jasno, glasno i nedvosmisleno rekli – stop teroru, stop nasilju nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

Ministarstvo prosvete je u odgovoru koji mi je dostavljen 18. novembra 2022. godine, potvrdilo da Ministarstvo prosvete ne poseduje kodove, šifre ili ključeve sistema za elektronski dnevnik i da je preporuka DRI da Ministarstvo prosvete preuzme ceo sistem do kraja decembra 2022. godine. Da li je Ministarstvo prosvete preuzelo ceo sistem Esdnevnik i zaštitilo podatke o našoj deci? Da li će MUP ispitati nezakonitosti u okviru potpisanog ugovora sa „Tesla“ firmom koja je uvela sistem Esdnevnik i bivšeg ministra prosvete Mladena Šarčevića koji je potpisnik ovog ugovora? Hvala. Još jednom vidimo se sutra u 19.00 časova ispred crkve Svetog Marka, stop nasilju nad Srbima na Kosovu i Metohiji.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Reč ima Zaip Redžepović.
...
Stranka pravde i pomirenja

Zaim Redžepović

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Poštovani predsedniče, dame i gospodo uvaženi građani Republike Srbije, želim pre svega da iskoristim priliku i da čestitam nastupajući Kurban bairan vrhovnom poglavaru islamske zajednice u BiH, gospodinu Huseinu Kavazoviću. Takođe da čestitam bajram predsedniku Mešihata u Srbiji, gospodinu Dudiću, kao i svim građanima Republike Srbije koji obeležavaju ovaj dan. Takođe, poseban selan, pozdrav i posebnu čestitku šaljem našim ljudima u dijaspori i širom sveta.

Mnogo pitanja i mnogo stvari ima koje interesuje građane koji su mene poslali ovde da govorim u njihovo ime i nekako bi moglo da se krene od toga šta se konkretno radi i šta se dešava sa graničnim prelazom između Tutina i Petnice. To bi mnogo stvari olakšalo i što se tiče nekakvog raspoloženja jednostavno nema više argumenata da se sa tim ne požuri. Ne znam dokle se stiglo i to je nešto što me zanima.

Takođe građane zanima šta se dešava sa Osnovnim sudom u Tutinu, dokle smo stigli sa time da se konačno ispravi ta nepravda i da se Osnovni sud u Tutinu vrati. Isto važi i za Prekršajni sud gde bi rekao da ima još manje argumenata da se održava ovo stanje koje je aktuelno sada.

Pitanje šumske uprave u Tutinu ili gazdinstva koje se nalazi u Raškoj je takođe aktuelno. Svi se pitaju da li će i kakve su šanse da se ova takođe nepravda ispravi, jer argumenti su apsolutno na strani opštine Tutin da gazdinstvo bude u Tutinu i zbog sirovine koja se koristi i zbog svih drugih argumenata.

Međutim, ja sam danas odabrao da moje konkretno pitanje bude nešto drugo, a tiče se bivšeg policajca Sefedina Ragipovića, koji je radni vek proveo u Kraljevu, gde je i penzionisan. O tome su pisali mediji, o tome se dosta govorilo, bivši ministar policije je čak obećao da će taj njegov problem sa stanom da reši. On je preživeo jako teške stvari. Svoj život je posvetio poslu i ceo život je radio na uspostavljanju javnog reda i mira i služio ovoj državi na najčasniji i najbolji mogući način. Radi se o čoveku koji je iz jedne ugledne i časne porodice koja ima ozbiljnu tradiciju.

Nažalost, danas, uoči Bajrama, ja moram da govorim o tom težem delu, a to je da je on danas suočen sa problemom da bude izbačen iz stana u kome je proveo 19 godina, gde se 17 godina odbijalo tada iz Fonda solidarnosti od njega, zapravo ne 17 godina, nego, koliko ja znam, 17 hiljada maraka tadašnjih je odbijeno njemu dok se to nije ukinulo. On je neko ko je, prema mojim informacijama, u razgovoru sa mojim prijateljima iz Kraljeva uzoran i primeran čovek i u Kraljevu.

Mislim da ova država i nadležno ministarstvo moraju da urade sve što mogu da ovaj čovek ostane u tom stanu. Nije to luksuzan stan, niti je kvalitetan, niti tu ima mnogo kvadrata, a država, čini mi se, polaže jedan od najvažnijih ispita i pokazuje kakav je njen odnos prema ljudima koji su ovu državu na neki način zadužili.

Sa ovog mesta apelujem na MUP da uradi sve što može da se ovom čoveku pomogne, da pokažemo da ljudi koji su radili dobre stvari i koji su služili ovom narodu ne treba da brinu kada odu u penziju zbog nekakvih procedura koje su poprilično nakaradne. Ne može neko ko je oboleo i došao do invalidske penzije da bude tretiran na način da je vrlo realno da ostane bez krova nad glavom, a pri tome i taj krov nad glavom je on lično finansirao.

U tom kontekstu, ja sam siguran da ću dobiti podršku i od drugih kolega koji ga znaju, ali ja vam kažem, jedna od snažnijih poruka iz Sandžaka danas jeste da se ovom čoveku, građaninu ove zemlje, bivšem policajcu, patrioti, pomogne i učini sve što se može da on ne brine o krovu nad glavom. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Đorđe Miketić.

Đorđe Miketić

MORAMO - ZAJEDNO
Zahvaljujem se, predsedniče.

Zahvaljujem se i kolegi poslaniku na podsećanju, čestitam Kurban-bajram svim vernicima u Srbiji.

Moje pitanje je sledeće. Da li se sećate Uroša Panića, kuma, odnosno kumića Aleksandra Vučića, kako bi on rekao, iz starog kumstva sa Petrom Panićem Panom, Šešeljevim telohraniteljem, koji se sad negiraju? Ko se seća, Uroš Panić je onaj momak što je divljao „lamburdžinijem“ i vređao policajce. Za taj automobil prosečnom radniku u Srbiji potrebno je 45 godina da radi da bi mogao da ga priušti. Na snimku je ponižavao beogradsku policiju, pozvao ih da dođu pod rotacijom da ga jure, da vide kako im beži: „Hajde, panduri, kupite se, da vam pokažem šta je beogradski fantom. On je došao iz Kamenice, on mene da stigne? Ne možeš ti mene da stigneš, druže, nismo ti i ja isto.“

Nakon ovakvog snimka, policija je izgovorila, odnosno zvanično izjavila, da su podnete prekršajne prijave u saobraćaju protiv Uroša Panića. I slagala. Evo ga dokaz. Naime, 20. aprila 2023. godine pitao sam ministra Gašića šta je sa krivičnom prijavom protiv Uroša Panića koju smo mi podneli. Dobio sam odgovor, nakon što su uhapsili auto, umesto Uroša Panića, a nakon toga i pustili taj auto vlasniku. Vlasnik je navodno „Fors rent“, rentakar, gde je čovek potvrdio da je on vozio, neki Ž. M, 11. aprila vozilo koje je napravilo sve ove prekršaje. Što znači, pitanje je ovde i za Prekršajni sud, pored dokaza, zašto nije podneta krivična prijava za lažno svedočenje? Cela Srbija je mogla da gleda u lajv prenosu i kasnije na svim mrežama ovo divljanje bahatog vozača Uroša Panića kako se sprda sa beogradskom policijom, a beogradska policija uhapsila auto, a onda verovatno od drugog čoveka izmamila priznanje da je on vozio.

Što se tiče Uroša Panića, dva puta su se vodili postupci u Prekršajnom sudu u Beogradu zbog vređanja policajaca pre ovog slučaja. Svedočili su da im je govorio da će da im skine uniforme, a u jednom slučaju i da je kum predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Istraživački novinari CINS-a su utvrdili na nema u ovom trenutku saobraćajni prekršaj protiv Uroša Panića.

Postavljam pitanje ministru Gašiću zašto je slagao građane Srbije. Krajem septembra 2020. godine policija je zaustavila „audi“ na Novom Beogradu, vozio ga je dotični Stefan Savić, dok se kao vlasnik „audija“ pojavio Uroš Panić, koji se pojavio na licu mesta. Rekli su mu da je vozilo neispravno, a on je rekao: „Ja sam Vučićev kum, smeniću te, naći ću ti novo radno mesto, skinuću ti uniformu, nećeš je nositi, ići ćeš na raport kod Stanića“. Zbog toga je policija podnela prekršajnu prijavu, ali nećete verovati, zastarela je.

U međuvremenu, 2021. godine, Panić je ušao u raspravu, kako policija tvrdi, sa poznanikom i udario ga pesnicom u glavu. Prilikom privođenja, prema prijavi policije, rekao je: „Pušite onu stvar, ostaćete bez posla, skinuću vam uniformu“. U tom slučaju se pred sudijom pojavio jednom, nepunih mesec dana pred zastaru postupka i priznao, međutim, uprkos tome, opet nećete verovati, slučaj je zastareo. Predsednica Prekršajnog suda u Beogradu Olivera Ristanović kaže da u tom slučaju sudije u proseku imaju hiljadu predmeta i da sami biraju prioritete. Panić je izgovorio: „Kada sam prestao da pijem lekove više nemamo takvo ponašanje i obećavam da se ovako nešto ubuduće neće ponoviti“. Međutim, vidimo da se ponavlja. Stoga, da li sa lekovima ili bez, nasilničko ponašanje se ponovilo u živom prenosu.

Pitam ministra – kada će ovaj nasilnik biti uhapšen za nasilničku vožnju. Potvrdili ste, naravno, gospodine ministre, na sednici ne vidim datum, izvinjavam se, da je Petar Panić predsednikom poznanik, ali verovatno nije kum. Nebitno je da li je kum ili ne, pitanje je – kada će ovaj nasilnik da odgovara i zašto je iznad zakona? Takođe pitanje i za Prvo osnovno javno tužilaštvo – šta je sa krivičnom prijavom koju smo mi morali da podnesemo protiv ovog nasilnika?

Zato pozivam sve građane, koji nemaju „lamburdžini“, koji za svoje prekršaje idu u sud, da nađu u subotu ili u petak ili koji drugi dan najbližu blokadu, najbliži protest i da se pridruže protestu „Srbija protiv nasilja i nasilnika“. Hvala vam.