Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

1. dan rada

23.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 09:40 do 01:45

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu
 • Odluka o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina
 • Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi
 • Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", Broj 25/19)
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Savez vojvođanskih Mađara

  Žombor Ujvari

  Savez vojvođanskih Mađara
  Dobro veče svima.

  Pred nama je danas set zakona o izmenama i dopunama Zakona iz oblasti prosvete. Uglavnom su u pitanju važne izmene i dopune pretežno usaglašavanja na osnovu dosadašnjih implementacija ovih zakona.

  Za vojvođansku mađarsku zajednicu koju predstavlja Narodnoj skupštini Republike Srbije ova oblast je veoma značajna. Naša poslanička grupa će podržati sva četiri zakona iz oblasti prosvete koji su na dnevnom redu.

  Savez vojvođanskih Mađara ima osam državnih sekretara je jedan od naših državnih sekretara upravo u Ministarstvu prosvete i obrazovanje je jako važno za nas.

  Veliki odjek u javnosti je dobio predlog da od sada odeljenja imaju maksimalno 28 učenika to će samo u maloj meri uticati na odeljenja na mađarskom nastavnom jeziku pošto je nažalost mali broj škola u kojima su odeljenja u potpunosti popunjena, ali treba da se naglasi da je obrazovni, a i vaspitani rad mnogo efikasniji u odeljenjima sa manjim broje od 28 i verujemo da će ova izmena doneti dobre promene.

  Iskoristio bih priliku, kad već govorimo o broju učenika u odeljenjima, da se zahvalim Ministarstvu prosvete što dugi niz godina afirmativno pristupa odobravanju odeljenja sa manjim brojem učenika.

  U javnosti se dosta priča i o potrebi povećanja broja stručnih saradnika, pedagoga i psihologa u školama što smatramo da je svakako pohvalno.

  Vezano za povećanje angažovanja stručnih saradnika, treba da podsetimo proporcionalna zapošljavanja koje je u skladu sa nacionalnim sastavom stanovništva.

  Na kraju da naglasim, poslanička grupa SVM će u danu za glasanje podržati set obrazovnih zakona. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Janko Veselinović, ne.
  Aleksandar Olenik, ne.
  Zagorka Aleksić, izvolite.
  ...
  Jedinstvena Srbija

  Zagorka Aleksić

  Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma
  Hvala uvaženi predsedniče, poštovane ministarke, uvaženi ministri, poslanička grupa JS smatra da će donošenjem ovih vrlo važnih zakona iz različitih oblasti da će se dodatno trasirati razvojni put ove države. Da ovaj budžet jeste, da tako kažem, planiran tako da se ne odustane od onoga što je rast, ali pre svega smatramo da je ovaj zakon o budžetu odraz stabilnosti i kontinuiteta, što je vrlo važno, u jednom širem kontekstu, iako posmatramo region i ako posmatramo Evropu, ali i šire, jer mi danas imamo ozbiljna dva ratna sukoba, i kažu da je na Bliskom istoku, na pomolu i humanitarna katastrofa. Takođe svedoci smo vrlo problematične i ozbiljne situacije u kojoj se nalazi naš narod, u našoj južnoj pokrajini. Sve nam ovo jasno pokazuje koliko je nama važan naš mir i koliko je neprocenjiv.

  Ova država nastavlja sa izgradnjom putne infrastrukture sa kapitalnim projektima, sa ulaganjem u poljoprivredu, u zdravstvo, u prosvetu, nastavlja se trend povećanja plata, penzija, kao i minimalne zarade i najjednostavnije rečeno to je jedno permanentno ulaganje u sve ključne oblasti života.

  Da li je lako? Ne kažem da je lako, ali u 2024. godinu ćemo ući sa jednom čvrstom finansijskom slikom, sa solidnim parametrima a moja koleginica iz SVM, gospođa Rozalija je istakla da je ključna reč kontinuitet i ja bih se sa tim složila, ali mi bismo tu dodali da je ključna reč i stabilnost, ona nam je sada preko potrebna i mislimo da je Vlada Srbije učinila sve da odoli raznim izazovima i ona dalje odoleva izazovima i ta stabilnost se čuva.

  Osvrnula bih se, ministarka Đukić Dejanović nije tu, i na njeno izlaganje i naravno da podržavamo pokušaj i stremljenja da vratimo položaj našim prosvetnim radnicima. Zašto kažem pokušaj? To je posao koji se neće dogoditi preko noći i važno je da se borimo protiv nasilja u školama, koje je na žalost mnogoj deci postalo stil komunikacije i model ponašanja a uvažena ministarka je govorila o trouglu roditelj, učenik, nastavnik, i mi bismo u tom lancu dodali i PP službu koja je vrlo važna za očuvanje tog kruga poverenja.

  Podneli smo i amandmane, o tome ću govoriti detaljnije u danu odgovarajućem za amandmane. Predsednik naše poslaničke grupe gospodin Dragan Marković je objasnio šta je glavni smisao naših amandmana. Ja bih dodala samo još nešto. Mi tu idemo ka jednoj reorganizaciji. Mislimo da je 25 učenika po odeljenju pravi broj. Zašto? Pristup učenicima bi bio bolji, individualniji i taj amandman je konstruisan u jednom cilju da se stvori prostor za poboljšanje individualnih kompetencija učenika.

  Takođe, bilo je reči i o nacionalnoj čitanci, kao i o promociji važnih nacionalnih sadržaja u udžbenicima o promociji nacionalnog i domaćeg u kulturi, o čemu je govorila i ministarka Gojković. To su jedne vrlo vidljive stvari.

  Nema dileme da postoji jedna sveobuhvatna intencija da se ovoj državi i ovom narodu vrati jedno nacionalno dostojanstvo i da se učvrsti nacionalni identitet. Naravno, to ne isključuje jedan skladni suživot i poštovanje svih prava i uvažavanje drugih naroda koji sa nama dele svakodnevnicu u Srbiji.

  Šta smatramo da je ključno u narednom periodu? Održati finansijsku i ekonomsku stabilnost, nastaviti sa ulaganjem i u poljoprivredu i u zdravstvo i u prosvetu i, naravno, ne odustajati od borbe za interese našeg naroda u našoj južnoj pokrajini.

  Predložene zakone sa ove sednice ćemo podržati.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima Đorđe Stanković.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Đorđe Stanković

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Hvala, predsedniče.

  Poštovani građani, evo upravo je prošlo 12 časova, odnosno ušli smo u 15. sat zasedanja ove sednice i to je samo jedna slika i prilika na koji način SNS pokušava da ukrade svima nama vreme, jer na taj način što jednu sednicu pokušava da pretvori u jedan dug dan i da svima ostalima uskrati mogućnost da pričaju u neko normalno vreme i da građani vide šta pričamo, oni gledaju da to radimo u pola noći očigledno.

  Ali, dragi naprednjaci, drugačije bi izgledala ova država da ste samo poštovali zakon. Ja ću sada reći nešto vezano za budžet, a u pitanju je Zakon o lokalnoj samoupravi, član 37. stav 1. On kaže da 1,7% budžeta mora da ide ka lokalnim samoupravama svake godine.

  Poslednji put kada se ova, da kažem, opcija koristila, odnosno kada se tačno 1,7% odvajilo za lokalne samouprave bilo je 2014. godine. Od 2014. godine do 2023. godine, ali i za 2024. godinu samo su prepisivani brojevi koji su 2014. godine usvojeni, što znači da je svaki grad i svaka opština oštećena. Na koji način? Na način što je budžet Srbije 2014. godine bio 33 milijarde evra, a sada je 63 milijarde evra, što znači da je duplo više.

  Uzeću samo primer grada Niša. Gradu Nišu je od strane Republike po Zakonu o lokalnoj samoupravi preneseno prošle godine 660 miliona dinara i neko bi rekao, eto, grad Niš je nešto dobio.

  Međutim, ono što je najveći problem od svega toga jeste što bi svake godine Niš trebao da dobije 4,5 milijardi dinara i to po zakonu. E, sada, tom matematikom kada vidite koliko je jedan grad za samo jednu godinu oštećen od strane države, možete da utvrdite da je za 11 godina Niš oštećen za skoro 300 miliona evra.

  Dragi građani, morate da znate da nije samo Niš oštećen, nego je oštećen i Leskovac, oštećeno je i Vranje, oštećen je ceo jugoistok, ali i svi ostali gradovi zato što se nije poštovao ovaj zakon, ali ne samo to, kada se pojavi Aleksandar Vučić ili bilo ko od naprednjaka i kaže – evo, mi smo to učinili za taj grad, ne vi ste nas oštetili.

  Koliko je puteva moglo da se uradi u Nišu ili u bilo kom drugom gradu da se samo poštovao ovaj zakon? Koliko je vrtića moglo da se izgradi? Koliko je škola moglo da se izgradi? Koliko je kanalizacije moglo da se napravi, da jednostavno svaki od tih gradova bude daleko bolji nego što jeste? A zašto nije? Pa, zato što ste vi gledali kako da raspoređujete taj novac za sebi potrebne stvari, zato što ste vi gledali da gradite Beograd, da gradite EKSPO, da gradite stadione gde vi hoćete i da predstavljate to kako vi to gradite, a gradili ste od naših para.

  Ono što je važno da ljudi znaju jeste da ovo neće trajati doveka, a kada se bude završilo smatram da je neophodno da se nadoknadi onim gradovima koji su oštećeni sve ovo.

  Mislim da će pravda morati da bude zadovoljena. Ovo građani na ovim izborima moraju da kazne.

  Ponavljam, Niš je oštećen za 300 miliona evra za ovih 11 godina od strane SNS-a. Sve što su dali, dali su malo, a nisu uradili ništa.

  Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Moram da priznam da ste nas pošteno zabavili sa ovom opaskom malopre, da SNS, kako ste rekli, krade vreme zato što vi govorite sada.
  Znači, govorili ste četiri minuta i vaš je zaključak da četiri minuta vam nešto kraće traju ako govorite noću, nego četiri minuta da ste govorili danju? Ne znam šta ste imali vi iz fizike vi u vašoj poslaničkoj grupi? Da li je bilo opet na avgust iz fizike?
  Pravo na repliku, Milenko Jovanov.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  To što se neko maskira u šumara ne znači da smo mi veverice, pa da ćemo da prihvatimo sve… ili da pobegnemo ili da prihvatimo svaku njihovu podvalu.

  Dakle, sednica, kao što sam već jednom rekao, traje onako kako ste tražili. Potpisali ste ovde akt kojim ste tražili od predsednika Republike da se raspišu izbori do kraja godine. Posle toga ste se setili da niste tražili da se raspišu, nego da se održe. Izašao je u susret vašem zahtevu i ova sednica mora da se završi u vremenu koje je predviđeno za raspisivanje izbora da bi mogli da se održe 17. decembra, pošto je 24. katolički Božić, a posle toga ide Nova godina i nema više termina da se izvrši ono što ste tražili. Šta vama tu sada nije jasno?

  O tome da li je minut minut pre i posle podne, uveče ili u bilo koje drugo doba dana, ne vredi da trošimo reči. To je valjda jasno, a možda i nije.

  S druge strane, sami ste pravili raspored vaših govornika. Pa, što vas nisu kolege malo niže stavili na toj listi? Možda biste govorili u neko drugo vreme.

  Dakle, prestanite već jednom da za sopstvene propuste, sopstvene zahteve i sve ostalo što promašite, što ne znate da uradite, što ne umete da organizujete, optužujete nas.

  Ponovo kažem, ne zato što se toga plašimo, jer iako se šumar pojavi, ne pobegnu sve veverice tog momenta u svoje kućice.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima Đorđe Todorović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Đorđe Todorović

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Hvala, predsedniče.

  Veselo veče. Hteo bih samo svom imenjaku odmah da kažem da to kako percipirate vreme više je, u stvari, odnos vaš i prema temi, ali i prema građanima koji su vas birali, tako da ako niste prisutni na sednici u bilo koje doba dana, to je ipak više do vas.

  Ono što bih ja hteo večeras i građanima da kažem, a svakako se odnosi na teme današnjeg dnevnog reda i, pre svega, veliki pozdrav ministrima koji su u sali i predstavnicima Vlade kojih, kada bismo brojali, ima više nego predstavnika opozicije u ovim časovima, ono što je važno da napomenem da pored Zakona o budžetu, koji je veoma važan, koji se danas nalazi na dnevnom redu, imamo i set drugih zakona koji su obrazlagali ministri iz Vlade i svako od nas je imao priliku da čuje i da pita nešto što ne razume i da mu ministri iz Vlade to objasne onako potanko, da razumeju jednostavno sve detalje zakona, koji će suštinski promeniti krvnu sliku naše zemlje. Pre svega, govorim o tome da će ljudi, građani Republike Srbije živeti mnogo bolje, a posebno mnogo bolje nego do 2012. godine ili do vremena kada su oni koje vi predstavljate vodili ovu zemlju.

  Ono što svakako je jasno svima u Srbiji, uzimajući u obzir da nakon izbora, a posebno onih od prošle godine, govorim o beogradskim izborima, da svima bude jasno, i ovi predstojeći 17. decembra su ključni iz prostog razloga što nikome ovde, a pričam o drugoj strani, ne predstavlja problem da se ujedine zajednički, bez obzira pripadali levima, desnima, pa čak i sa Kurtijevim Kamberijem da se udruže, ne bi li na taj način se suprotstavili, pre svega Srbiji.

  Kada govorim već o Kurtiju, samo kratko da napomenem da je i danas predsednik SNS Miloš Vučević rekao da je epicentar narko kartela u Prištini, našta mu je Kurti posle napada da je Beograd organizovao navodno Banjsku, pa da je to uradio Vučić, pa posle Vučića Danilo Vučić. Danas smo čuli da je Banjsku organizovao Miloš Vučević. Ono što bih hteo da kažem javno, Banjska nije bila organizovana, u Banjskoj se srpski narod suprotstavio Kurtijevom teroru.

  To je ono što mi pričamo ovde. Žao mi je što neki iz anarholiberalne koalicije, iz opozicionih redova guraju priču o tome da su tobože ljudi, odnosno ljudi koji su bili na severu Kosova i Metohije, navodno teroristi. Ja ću reći otvoreno, oni su heroji, oni su žrtve, ljudi koji su poginuli, ljudi koje su ubili krvnički, to su žrtve, žrtve Kurtijevog terora, kao što su žrtve i deca koja je prethodno da ista Kurtijeva vlast i upucavala i zlostavljala i ugnjetavala.

  I mnogo vam pomaže Kurti, budući da je i ovaj napad na Miloša Vučevića, napad na SNS, naravno napad i na Aleksandra Vučića, napad i na Srbiju, nekako izjednačavaju se sa vašim napadima. Ja bih hteo, možda ako uopšte imate i malo svesti o tome da napravite bilo kakav otklon od vlasti u Prištini.

  Da se vratim na temu budžeta. Ono što mi je drago što sam od 2020. godine, kada sam učestvovao u prvim kampanjama, onako javno govorio, pa čak i sa ministrom Malim učestvovao u raznim emisijama u kojima smo govorili o tom napretku Srbije i što sam u ove protekle, sada već četiri godine govorio o tom rastu i učestvovao u tome dok je rast plate bio sa tih 500 evra, sada već na 750, pa će već od decembra, januara biti na 850 i zato što težimo onim ciljevima koje smo tada zacrtali je cilj, plan Srbija 2025 koji govori o prosperitetu i boljoj budućnosti.

  Drago mi je što na tom putu, nismo se samo jedino usredsredili na plate, već u razvoj u oblasti infrastrukture, što smo značajna sredstva opredelili za pronatalitetnu politiku, što smo radili na tome da pomognemo i poljoprivrednicima i majkama, da kažem vojnom sektoru, posebno unapređujući taj sektor i penzije.

  Meni je drago danas govorim i razgovaram sa penzionerima, kada im dođem na vrata, kada oni dođu i pristupe na štandu SNS, što ja vidim da oni razumeju i državu i razumeju kako i na koji način je država bila ili slaba u periodu do 2012, 2013. godine u Beogradu i kakva je država danas i da u budžetu imamo sredstva da organizujemo i EKSPO i da možemo da radimo obilaznicu oko Kragujevca i da završavamo obilaznicu oko Beograda i Ruma-Šabac i „smajli“ u Vojvodini. Zaista sam ponosan što sam deo takve politike.

  Mislim da je poruka koju želim da pošaljem ovde večeras, a odnosi se na izbore koji će biti održani u decembru, da ljudi razumeju da je najvažnija, ali zaista najvažnija sinergija predsednika Vlade i predsednika Republike.

  Moja poruka, nekoga ko je bio mlad, bio sam u srednjoj školi, taj period 2008. godine i kohabitacije, šta je doneo Srbiji i tu secesiju i moralni sunovrat i ekonomski pad. Poruka je da kohabitacije ne sme biti. Zato građani 17. decembra treba da glasaju, moja želja je da glasaju za sinergiju predsednika Vlade i predsednika Republike, jer samo to može da donese i dalji prosperitet i dalji rast plata i dalji rast penzija, gde država može da brine i o mladima i o starima i da dalje privlačimo investicije i dalje rastu plate. To je suštinski politika predsednika Vučića, to je politika svih nas. Ja se nadam da ćemo tog 17. decembra na taj način svesno, gledajući u budućnost, a ne u onu mračnu prošlost odlučivati. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Sledeća na listi je Marina Lipovac Tanasković. Ne.
  Onda Zoran Sandić. Nije tu.
  Reč ima Dunja Simonović Bratić.