Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2023.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

1. dan rada

23.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 09:40 do 01:45

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu
 • Odluka o izboru člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina
 • Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Odluka o izboru predsednika i članova Republičke komisije za energetske mreže
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi
 • Autentično tumačenje odredbe člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS", Broj 25/19)
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa Zakon o potvrđivanju Protokola od 30. novembra 1972. godine sa amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22.
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, Drugog protokola o izmenama Ugovora o prijateljstvu i
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Dunja Simonović Bratić

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS)
  Uvažene kolege i članovi Vlade, uvaženi građani, poslednjih par meseci smo svedoci velikog pritiska tzv. nezavisnih medija i onih koji ih podržavaju, da ne kažemo finansiraju, na javnost, tj. pokušaj istih da Zakon o javnom informisanju i medijima postane najvažnija tema, da ne kažemo biti ili ne biti svake građanke i građanina ove zemlje.

  Nakon majskih tragedija, održana je sednica na zahtev opozicije za smenu članova REM-a. Tu se videlo da su se ti zahtevi slučajno baš podudarili sa zahtevima Rezolucije Evropskog parlamenta u kojoj se tražilo da se ograniče sadržaji tzv. ruskog malignog uticaja, tj. kritika na račun „Hepi“ televizije, kao i „Pinka“.

  Takozvani građanski protesti koji su krenuli pod sloganom „Srbija protiv nasilja“, koji su u međuvremenu postali par ekselans politički skupovi prozapadne opozicije, sada već u osvit novih izbora za temu i dalje imaju smenu članova REM-a.

  Ovim predlogom zakona Skupština se razvlašćuje i kako je to kolega Bakarec danas rekao, a i na Odboru za kulturu i medije, uradili smo to sa pravosuđem, a sada i sa medijima, tj. članove REM, a podsetiću da je Skupština predlagala jednog člana, sada to svoje ovlašćenje prebacuje na Zaštitnika građana, Poverenika za ravnopravnost i Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, dalje koji su navedeni, bili su i u prošlim.

  Znači, tog velikog balasta iliti jednog člana Saveta REM-a koji se ovde birao više nema. Zanimljivo je da se i ovaj put aktivirao ne Evropski parlament, već Savet Evrope. Naime, pre par nedelja imali smo posetu izvestioca za monitoring za Srbiju i Savet Evrope koji je dva dana boravio u Beogradu i Novom Sadu i svoj preliminarni izveštaj izložio na sastanku za monitoring. To se dešavalo za vreme zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strazburu od 9. do 14. oktobra, znači, pre 10 dana, gde smo bili mi poslanici, članovi naše delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. To ne bi bilo ništa neobično da taj isti izvestilac nije na sastanku pred 50 ljudi dao svoj nacrt izveštaja poslaniku takozvane prozapadne opozicije da dopiše, tj. apostrofira gde treba naglasiti i pojačati pritisak na naše institucije i gle čuda, baš u delu vezanom za REM i RTS.

  Ovo je sada zanimljivo za ostatak opozicije, budući da je i tamo jasno ko je lider ove opozicije, tako da ne bude zabune među vama drugim liderima i građanima da može biti samo jedan, a zove se Đilas.

  Što se tiče glavnih zamerki, odnose se na državno vlasništvo u medijima, za nas iz SPS nema dileme i uvek ćemo biti pre za državno vlasništvo nego za privatno vlasništvo, kako u medijima, tako i u drugim oblastima naših života. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima Jelena Milošević.
  ...
  Stranka slobode i pravde

  Jelena Milošević

  PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
  Zahvaljujem.

  Kad je bio rebalans 2022. godine, govorila sam o nerazvijenim i devastiranim opštinama, ali i o drugim gradovima na jugu Srbije.

  Budžet 2022. godine takođe podnosila sam amandmane, rebalans 2023. godine, evo sad će budžet 2024. godine a mi se s mrtve tačke nismo pomerili.

  Ministre, mnogo puta ćete čuti transfere, nenamenske transfere ka lokalnim samoupravama zbog toga što je to ono što lokalne samouprave boli. Da postoji drugačiji sistem i da lokalne samouprave, odnosno gradova i opština obilazite u uslovima koji nisu kontrolisani, a nekontrolisani uslovi znače da ne odete na neki skup gde vas dočekaju simpatizeri koji neće reći koji je problem ili, takođe, predsednik opštine ili gradonačelnik kako ne bi ugrozio svoju poziciju, evo, ja ću vam reći, a sigurna sam da možete da proverite, potvrdiće kolege koji su iz nerazvijenih opština.

  Većina nerazvijenih i devastiranih opština je pred kolapsom, pred blokadom i pred bankrotom. Mislim da je Kikinda već, izvinjavam se ako grešim, znam za opštine na jugu Srbije, budući da su, recimo, bile pogođene poplavama, onda, recimo, Vlasotince je izdvojilo ogromna sredstva za eksproprijaciju. Sa ovim transferima, te opštine nemaju razvijenu privredu. Vi odlično znate da opštine koje nemaju razvijenu privredu, a takvih je 46 koje su uglavnom na jugu odnosno na jugoistoku Srbije, žive od transfera. Kako mislite da isplaćuju plate, odnosno da prate minimalac koji je od 2014. godine porastao, da prate inflaciju i da ulažu u razvoj?

  Znate, jugoistok se gasi i vi to odlično znate, gledali ste rezultate popisa. Jug Srbije se prazni. Na jugu Srbije nedostaju vrtići, na jugu Srbije nedostaje zdravstvena zaštita. Džabe nam zgrade kada većina seoskih ambulanti ne radi. Džabe nam novi klinički centar kada lekari apeluju da se obezbedi recimo mikroskop, kako bi mogli da ušivaju ljudima prste i da ukoliko neko poseče prste na jugu ne mora da ide u Beograd već da to može da se reši u Nišu. Zbog čega? Zbog toga što su, ministre, daleko Niš i Beograd, mnogo vremena prođe i ljudi uglavnom ostanu bez ekstremiteta. Zar su ljudi koji se leče u niškom kliničkim centru građani drugog reda? Zar Gadžin Han ne zaslužuje novi vrtić nego da deca iz Gadžinog Hana idu u Niš u vrtić i samim tim se sele dalje? Zar Merošina ne treba da ima vodu na leto? Ja to u ovom budžetu nisam videla.

  Najveći problem koji ja imam sa ovim budžetom je što u njemu ne vidim brigu za ljude. Kada kažem brigu za ljude, da, konkretno mislim na moj jug. Iako ćete vi reći da ste bili, ponavljam, ministre, bili ste u kontrolisanim uslovima i kada vaši funkcioneri dođu u problem, šta mislite, da smo mi sanjali ovo za lokalne transfere? Ne, ministre, onda se traže kanali do opozicije, kako bismo rekli da postoji problem sa transferima i da su vam opštine pred kolapsom.

  Zato apelujem na vas, apelujem i na kolege, posebno na kolege koji žive u nerazvijenim opštinama, vidim kolegu iz Gadžinog Hana, imate kolegu iz Svrljiga, oni će vam najbolje reći kakva je situacija u tim sredinama.

  Takođe, gledam budžet za razvoj za ministarstva za razvoj nerazvijenih opština, 450 miliona sa sve ministrom. Da li mislite da je taj iznos dovoljan da opskrbi 46 nerazvijenih opština? Naravno da nije.

  Zato još jednom pozivam da usvojite amandmane koje ću obrazlagati dodatno, jer ovo više nije politika, ovo je pitanje opstanka dela naše Srbije. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Znači, ugrubo, ako je oko dva miliona za izgradnju novog objekta, više od 300 vrtića je otišlo sa onih 619 miliona evra.
  Nataša Jovanović ima reč.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Nataša Jovanović

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Hvala vam, gospodine predsedniče.

  Gospodo ministri i ministarke, evo u ovo doba već posle ponoći, a juče smo u 10 sati počeli raspravu o budžetu i o ovim važnim zakonima, da pokušam, gospodine ministre, da bismo podvukli neku paralelu, da izvršim jednu vizuelizaciju, jer inspirator ponašanja ovih ljudi iz svih opozicionih stranaka je propali političar i tajkun Dragan Đilas.

  Ako vi sada pogledate sve ove ljude ovde i pošto je on valjda majstor za marketing, jer je na tome zaradio, pod znacima navoda, 619 miliona evra, mogao bi da napravi neki plakat jer svi idu u njegovoj koloni, on centralna figura, onako harizmatičan, znate već koliko je on harizmatičan kao pojava, i svi ovi ljudi oko njega i sad treba građani da se opredele za sve vas koji sedite tu, za predsednika Vučića, za ozbiljne ljude, političare sa dignitetom koje narod poštuje, koji uživaju ugled i međunarodni pre svega, i za sve ove ovde koji su zaista skupljeni s koca i konopca, jer oni sad ne znaju ni ko će da bude, ni da li će da bude.

  Slušamo srceparajuće govore pojedinaca ovde, valjda su shvatili konačno da će izbori ipak biti 17. decembra. Izbori će biti, a vama hvala što ste pred narodne poslanike, i to je prvi put u istoriji srpskog parlamentarizma, da tako rano predlagač dođe sa budžetom. Ja se sećam, dugo sam ovde, pa smo usvajali budžet i u pet minuta do ponoći 31. decembra. Bilo je raznih situacija, ali ovo sada što mi imamo pred nama je stabilnost i sigurnost za čitavu Srbiju, a ja ću da govorim o onome što se tiče mog rodnog grada, grada u kome živim, a to je Kragujevac i ogromnih investicija koje potpuno menjaju u istorijskom smislu sliku mog rodnog grada.

  Vi ste danas na početku, i hvala vam na tome, vašeg govora pomenuli Severnu obilaznicu. Pitale su me tu neke kolege kako to izgleda i šta to zapravo znači? To je zaista žila kucavica za novi razvoj Kragujevca, ne samo zbog toga što je to nova trasa puta, puta koji se naslanja na auto-put prema Batočini i koja spaja Kragujevac sa Gružanskim koridorom, odnosno kasnije na petlji, neki vole da kažu "Mrčajevci" ali ona zapravo to nije nego je petlja "Katrga", to kažem zbog toga što je to moje selo, odakle su moji Jovanovići. Dakle, to je zaista jedan strateški projekat za budući razvoj čitavog tog kraja.

  Gospodine ministre, verovatno ste to čuli na sednici Vlade, mi smo pred ovo podnošenje ostavke aktuelnog gradonačelnika imali sednicu i usvojili smo detaljan regulacioni plan za Severnu obilaznicu. To zapravo znači da smo mi definisali nove industrijske zone, jer Kragujevac je, pod vlašću SNS i pod rukovodstvom Aleksandra Vučića i njegovim ličnim zalaganjem, vašim, premijerke Brnabić, dobio ogromne investicije.

  Mi samo od "Vaker nojsena" očekujemo još novih 1.400 radnih mesta, a ovo što se tiče poteza oko Severne obilaznice i svih tih mogućnosti da se grad razvija zaista nam daje veliku šansu i kako nama, tako i svim drugim privrednicima koji uspešno posluju, kako na tom potezu, tako i u drugim industrijskim zonama.

  Ono što je veoma važno da istaknem, pošto ću iskoristiti priliku da je tu sve vreme danas sa nama i ministar Mihailo Jovanović, ali najpre da vam kažem, gospodine ministre, kao član resornog Odbora za kulturu i informisanje, i da vam čestitam, vama i vašim saradnicima, na jednom temeljnom i zaista izuzetnom zakonu, što se tiče medija, zapravo ova dva medijska zakona.

  Mi smo juče o tome detaljno raspravljali. To je školski primer kako se najviše demokratske vrednosti implementiraju u jedan zakon i da je to tako govori i javna rasprava koja je između ostalog održana u Kragujevcu, a gde ni predstavnici NUNS-a nisu imali apsolutno nikakve primedbe, a kako i da imaju primedbe kada je prvi put Savet koji se tiče njih samih, novinara, kao nosioca onoga što treba da napišu kroz izgovorene javne reči nas funkcionera zaista predviđen na najbolji mogući način, kao i način na koji se biraju članovi REM-a koje su oni pokušali da diskredituju i jednostavno ljudi, evo, kraj je, nisu shvatili kako su prethodni članovi REM-a izabrani, a tek sada verujem da uopšte ne shvataju ni po ovom zakonu kako će budući da se biraju.

  Ono što je veoma važno, pored ove Severne obilaznice, a to je da budžet za sledeću godinu predviđa i početak izgradnje inovacionog distrikta koji se naslanja na najveći data centar jugoistočne Evrope, a koji je u Kragujevcu napravljen i taj inovacioni distrikt znači, sa druge strane, ovo je industrijski i putni razvoj Kragujevca, Severna obilaznica i ove industrijske zone, a ovo je tehnološki razvoj neviđenih razmera.

  Tu će biti, zapravo, nacionalni centar za informacionu bezbednost. To je jedan veliki prostor koji se prostire na više od 50 hektara zemljišta, koji vredi skoro 200 miliona evra, kao i obilaznica koja će biti u vrednosti od skoro 300 miliona evra. Sad zamislite vi onu sliku Kragujevca, a vi ste svi dolazili ranije, koja je bila jedna dolina gladi i sada.

  Evo, ja ću u neko doba noćas, verovatno oko 03, da se vratim u moj grad sa ove sednice. Meni je srce puno kada vidim da to sve blista jer ja prvo tamo dođem do tog dela gde kreće severna obilaznica, gde su već pripremni radovi u toku, gde vidim sve te nove, i „Tehnu“ i „Vakernojseve“ i sve te fabrike, gde znam da ljudi rade, da imaju sigurnost, oni i njihova deca, njihovi članovi porodica.

  Penzije, plate i sve ono što će da usledi kroz povećanje od 1. januara sledeće godine je potvrda da narod zna vrlo dobro kome veruje. Narod će da se opredeli za jednu takvu politiku sigurnosti i budućnosti.

  Apsolutno sam sigurna da lobiji, Đilasovi potrčci i oni koji kažu da to nisu, a biće sigurno, nemaju šta da traže jer narod zna kome će da da glas i kome sigurno ostavlja Srbiju u svojim rukama.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Planirate do Kragujevca oko 03?
  Šalimo se ovde.
  Pitam – jel žurite negde? Šala, naravno.
  Danijela Nestorović, nije tu.
  Vladeta Janković, takođe.
  Ljubinko Đurković?
  Slaviša Ristić?
  Ni Slavica Radovanović.
  Vladimir Gajić?
  Nenad Tomašević?
  Marija Lukić?
  Reč ima Stefan Jovanović.
  ...
  Narodna stranka

  Stefan Jovanović

  Narodna stranka
  Zahvaljujem.

  Možda nećemo, ja nemam toliko vremena da govorim do 03 ujutru, ali možemo da diskutujemo.

  Govorili smo o budžetu. Malopre sam svoj govor počeo time da se u Savetu bezbednosti UN večeras održala sednica o KiM. Za one građene koji nisu gledali prenos, a i poslanike, tamo je bilo reči o tome, i obratila se premijerka, ali ona u svom govoru nije rekla neke stvari koje su nužne da se kažu, a to je da Srbija nikad neće priznati nezavisnosti Kosova i nije pozvala stalne članice Saveta bezbednosti UN, Rusiju i Kinu, da stave veto. Kada jednom na dnevni red, iako ikad dođe, pitanje KiM u UN da stave veto na prijem tzv. Kosova u tu svetsku organizaciju.

  Gospodine Mali, budžet je svakako jedna od tema. Danas smo diskutovali o budžetu i ja sam vam rekao da je taj budžet nedomaćinski zbog toga, naravno i predizboran je, zbog toga što u tom budžetu vi predviđate ogromnu potrošnju, ogromno zaduživanje.

  Govorili smo o životnom standardu građana i vi ste danas o tome puno govorili. Vratiću ću se na tu temu, vezano za to kako zapravo su građani Srbije opterećeni budžetom i kako zapravo građani Srbije teško žive.

  Oni kada odu u prodavnice oni vide kolike su cene i kolika je inflacija i vide to koliko su trgovinski lanci zaradili u prethodnoj godini.

  Vi ste danas celog dana govorili kako je inflacija uvezena i da je inflacija u Srbiji ovolika zbog krize, kako su cene u Srbiji ovolike zbog pandemije koja je bila i ukrajinske krize i da su te cene toliko zbog toga što su one uvezene. To prosto nije tačno zato što proizvode koji se proizvode u Srbiji možete po mnogo nižim cenama da kupite u zemljama u regionu. Ti proizvodi koji se proizvode u Srbiji jeftiniji su u Severnoj Makedoniji, jeftiniji su u Crnoj Gori, u BiH.

  Kako to da su ti proizvodi toliko skupi u Srbiji? Pa, zbog toga što su tolike trgovinske marže, zbog toga što ti trgovinski lanci svetskih korporacija koje rade u Srbiji ovde potpuno nekontrolisano imaju marže i zarađuju na muci ovog naroda. Oni su iskoristili inflaciju da u prethodnoj godini, u 2022. godini, naprave ogromne profite. Dakle, „Dis“, „Maksi“, „Deleze“, zapravo, „Idea“, itd. Svi su oni imali preko 130% prihoda u 2022. godini.

  Ono što jeste zadatak države je da zaštiti svoje građane, a ne velike trgovinske lance. To znači da je država trebala da donese zakon o ekstraprofitu kojim bi zapravo oporezivala sve to što su ti trgovinski lanci zarađivali koristeći, zloupotrebljavajući i tu inflaciju, zloupotrebljavajući težak ekonomski položaj građana, a da PDV na hranu i na osnovne životne namirnice sa 10% smanji na 1% kako bi omogućili građanima da dođu do osnovnih životnih namirnica. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Idemo dalje, Uglješa Mrdić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Uglješa Mrdić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Zahvaljujem predsedniče Orliću.

  Uvaženi potpredsedniče Vlade, gospodine Mali, uvaženi ministri sa saradnicima, kolege narodni poslanici i dragi građani Srbije, jasno je da se pred nama nalaze dve politike, jedna politika za Srbiju, jedna politika protiv Srbije.

  Moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve su lepo prezentovali tokom jučerašnjeg dana i tokom ovih skoro sat vremena ovog utorka 24. oktobra sve dobre razloge zašto treba da podržimo budžet, zašto treba da podržimo Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za narednu godinu.

  Ja ću ovom prilikom da istaknem meni najvažnije razloge, prvenstveno rast plata od 10% u javnom sektoru, potom rast penzija od 14,8%, povećanje minimalca na preko 400 evra, prosečna plata koja će dostići 950 evra u decembru 2024. godine. Onda nastavak izgradnje devet autoputeva i brzih saobraćajnica u Srbiji. Potom istorijsko izdvajanje za poljoprivredu koje će da čini 6,8%, potom nastavak rekordnih izdvajanja za lečenje dece koja boluju od retkih bolesti i najveći BDP u istoriji Srbije koji će na kraju iduće godine iznositi oko 75 milijardi evra.

  To su neki od meni najvažnijih razloga zašto podržavam ovaj budžet, ali oni koji su protiv Srbije, koje smo imali prilike da čujemo koje plaća Dragan Đilas, koji plaćaju Đilasovi saborci i tajkuni, oni čine sve i da dođu na vlast da ne bi imali ovaj razvojni budžet, nego da bi imali opet situaciju da Dragan Đilas otima novac od građana Srbije, da ponovo dođe u priliku da otme novih 619 miliona evra, da njegovi plaćenici na lokalu otimaju nove milione evra, da nastave da sarađuju sa svojim saborcem i koalicionim partnerom Aljbinom Kurtijem, da sa pozicije vlasti daju Kurtiju podršku što se tiče otimanja KiM, da štite Kurtija i njegove narko kriminalne klanove čije je sedište u Prištini i da nastave da podržavaju sve one koji napadaju one ljude koji čestito vode Srbije. Da podržavaju Kurtija zajedno sa Đilasom i sve one koji napadaju predsednika države Aleksandra Vučića, koji napadaju čestitog ministra odbrane i potpredsednika Vlade Miloša Vučevića da dođu na vlast da budu glavna karika u lancu rušenja Srbije. I ekonomskog rušenja Srbije, što smo imali prilike da vidimo od 2000. godine do 2012. godine, da vidimo uništavanje Srbije, da vidimo nastavak politike otimanja KiM od Srbije.

  To je ta njihova politika. Ali na sreću, građani Srbije, narod zna istinu, narod ih je pročitao, narod ih je i provalio. Zato 17. decembra narod će da bira između dve politike, jedna je politika za Srbiju, druga je politika protiv Srbije. Ova politika protiv Srbije, to je politika Dragana Đilasa i njegovih plaćenika ovde u parlamentu i njegovih saboraca i u parlamentu i izvan parlamenta, koji je u stanju jednu ili dve kolone da okupi i tzv. levicu i tzv. desnicu, sve pod jednu kapu, sa namerom da ruše politiku Aleksandra Vučića i da ruše Srbiju.

  Ali, narod ima i drugi izbor, a to je da podrži onu politiku za Srbiju, politiku za budućnost Srbije, politiku za našu decu, politiku za jaču Srbiju, za bolju budućnost Srbije, a to je ona politika koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, zajedno sa Vladom Republike Srbije.

  Prema tome, nadam se 17. decembra da će narod dati podršku onoj politici ne zbog interesa SNS, nego zbog interesa Srbije, a od interesa za Srbiju je da se 17. decembra podrži najbolja politika u novijoj srpskoj istoriji, to je politika Aleksandra Vučića. Zahvaljujem. Živela Srbija.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Vladimir Obradović.