Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Tamara Milenković Kerković.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Ne može ministar poslaniku da kaže da laže.

  (Boško Obradović: Valjda ima pravo na repliku.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vi ste se prijavili za reč, po svom amandmanu sam mislio da hoćete da govorite i zato sam vam dao.
  (Boško Obradović: Kažem da koleginica ima pravo na repliku…)
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Tražim da mi vratite vreme.

  (Boško Obradović: … onda imate pravo na repliku, valjda?)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo polako. Jel hoćete?
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Ja tražim da mi vratite vreme.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo izvolite.
  (Boško Obradović: Što se pravite ludi? Kažem vam da koleginica Vasić ima pravo na repliku na ovo što je ministar govorio. Šta vam nije jasno? Ministar je rekao – lažete. Jel postoji pravo na repliku u srpskom parlamentu?)
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Poštovani gospodine Orliću, prethodna koleginica, narodni poslanik je predstavnik volje naroda. Mi nismo ovde predstavnici narko- kartela da može da nam Siniša Mali kaže da lažemo.

  Prema tome, vratite moje vreme i dajte koleginici pravo na repliku. Ovo nije moje obraćanje, ja sam prinuđena da kažem ovu umesto važnog amandmana koji sam dala. Dakle, ne možete više da manipulišete da u ovoj zemlji postoje samo Aleksandar Vučić i Dragan Đilas, ne možete da manipulišete sa brojkama da ovi građani žive fantastično kad imaju najmanje zarade u Evropi i najveći indeks potrošačkih cena u Evropi a vi nama govorite da lažemo. Ko laže ovde?

  Dosta više sa manipulacijama i sa iživljavanjem nad građanima Srbije i iživljavanjem nad poslanicima opozicije. Ovde ne postoji politički kartel, ovde postoji nacionalno okupljanje koje vi pokušavate svojim lažima da sprečite da građani vide.

  Ovo nije moj amandman. Ja vas molim da mi vratite vreme i da koleginici date pravo na repliku jer je ministar koji treba, koga smo birali u ovoj Skupštini, narod ga je birao rekao koleginici da laže, a ona je iznela podatke. Da li lažem ja, gospodine Mali, zbog čega mi niste odgovorili? Da li je tačno da je prema da je konzjumerprajs indeks 360 odnosno 265 poena, da je to najviše u Evropi? Da imamo najmanji BDP po glavi stanovnika od 7.350 evra i vi govorite i vi govorite da mi živimo dobro.

  Ovo nije moj amandman.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  To je bilo dva minuta i plus ono vreme koje ste tražili. Ne znam šta je to. Znam po koma osnovu sam vam dao reč. Kad se sami za reč javite i dobijete i onda dramite i glumatate. Šta god da je, to je vaša stvar. Reč ima potpredsednik Vlade.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Dakle, jasno smo rekli da stanovi koji se grade za potrebe EKSPO-a gradi Republika Srbija, prodaje Republika Srbija i novac ide u budžet Republike Srbije. Zato sam i rekao da drugi ili treći put čujem da će se novac od prodaje stanova sliti u privatne džepove. O čemu vi govorite?
  Ko govori istinu, ja ili gospođa? Na osnovu kojih podataka? Kažete – izneli su podatke. Koje ste podatke izneli? Koje ste podatke izneli? Malopre vi obmanjujete građane Srbije i kažete – imamo najniže plate u Evropi. Ja juče 15 puta čitao kolike su plate samo u regionu. U Srbiji 840 evra prosečna plata sada, u Albaniji 490, u BiH 637, u Bugarskoj 762, u Makedoniji 575. Ja vam govorim o preciznim egzaktnim ciframa, a vi meni iznosite podatke koji ne postoje i onda mi kažete još jedno. Pazite sada, koliko smo puta pričali.
  Čuli ste sada šta ste imali priliku da čujete. Kažete – nama je BDP po glavi stanovnika sedam hiljada i nešto dolara ili evra, šta god da je rekla. Ljudi, dakle, mi imamo 68 milijardi evra BDP ove godine. Prosta matematika. Recimo, osnovna škola. Ako je 68 milijardi BDP, a imamo popis koji smo završili, gde, koliko ima građana Srbije, šest miliona 700 hiljada, pa podelite ta dva broja i videćete da prvi put u istoriji imamo BDP preko 10 hiljada evra ili 10 hiljada dolara, zavisi koju valutu gledate, po glavi stanovnika ili per kapita. Gde je vama cifra sedam hiljada?
  Posle kažete – mi ne govorimo istinu, nego ne znam šta. Vi manipulišete brojkama, manipulišete građanima Srbije. Naravno da ne govorite istinu. Nijedan jedini broj, nijedan jedini podatak niste dali tačan. Nijedan.