Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Boško Obradović

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, predstavnici Vlade, u amandmanima koje je poslanička grupa Srpski pokret Dveri – Patriotski blok predvidela u ovome članu mi smo, pre svega, imali u vidu dobit koju privredna društva u okviru našeg budžetskog sistema ostvaruju, smatrajući da bi sva ta dobit trebalo da se vrati u budžet, odnosno, da bude stavljena u funkciju nekih drugih budžetskih stavki koje su za građane Srbije od najvećeg značaja, kao što su, primera radi, socijalna, zdravstvena ili prosvetna politika.

  Da nam se ne bi dešavalo, kao što nam se danas dešava, da, recimo, „Telekom Srbija“ kupuje nekakve fudbalske lige, odnosno prava prenosa na nekakve fudbalske utakmice u nekim nenormalnim stotinama miliona evra, dok mi imamo problem da ljudi danas uopšte mogu da prežive sa ovako velikim i divljačkim skokom cena i inflacijom u Srbiji ili da, primera radi, isti taj „Telekom Srbija“ finansira nove muzičke albume jedne antizvezde, kao što je Jelena Karleuša, koji definitivno nemaju čak ni nikakve posebne veze sa muzikom, a da ne govorim sa bilo kakvom muzičkom umetnošću... Dakle, da li je to posao „Telekoma Srbija“ da se bavi otkupom prenosa fudbalskih utakmica i finansiranjem muzičkih albuma nekoga ko nema apsolutno nikakve veze sa muzikom, ali zato ima veze sa vladajućom SNS i služi i u funkciji je propagande vladajuće stranke i svuda i na svakom mestu na svojim javnim nastupima, naravno, podržava vladajući režim i napada opozicione predstavnike?

  Dakle, da li je to ideja trošenja dobiti iz javnog preduzeća? Da nam se to ne bi ponavljalo, mi u ovome amandmanu prelažemo da se ta dobit vrati u budžet, kako bismo odatle mogli da investiramo, primera radi, u sređivanje stanja u porodilištima u Srbiji. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Replika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  „Telekom“ je u vreme SNS postao prava srpska kompanija koja ozbiljno i odgovorno posluje i „Telekom“ u vreme SNS ne vode ljudi koji rade za Dragana Šolaka, to je razlika velika u odnosu na taj period.

  Šta je posledica toga kada „Telekom“ vode ljudi koji rade za Đilasove i Šolakove kompanije, pa to su prihodi Đilasovih firmi. Dakle, kad se sve sabere, to je od 2002. do 2022. godine milijardu evra. Vidite kako se novac građana pretače u privatne džepove. Dakle, kompletnu infrastrukturu „Telekoma“ su koristile Đilasove i Šolakove firme. Građani od toga nisu imali ništa, nisu plaćali nikakve obaveze. Postavljali su menadžment koji je rado na štetu „Telekoma“ i sada kada „Telekom“ konačno ima menadžment koji radi u interesu kompanije koja im daje plate, to je postao veliki problem.

  „Telekom“ je tržišno uspeo da proširi svoj uticaj na tržištu Srbije, uspeo u tržišnoj bici da pobedi konkurenciju, a to što je konkurencija u problemima, to što konkurencija ima ogromne dugove koji sad ozbiljno opterećuju njihov rad, to je problem konkurencije koja pokušava svojim političkom krilom, u liku Đilasove liste, da ponovo dođe na čelo „Telekoma“ da nastavi da ga pljačka i razara i da od njega napravi trećerazrednu kompaniju kakva je bila u vreme kada su oni bili na vlasti. To je bitka koju ćemo da bijemo 17. decembra. Dakle, da srpske kompanije rade u korist države Srbije, a ne da srpske kompanije rade za račun tajkuna koji i ne žive u Srbiji, nego žive u Švajcarskoj, koji žive u najbogatijem kraju u Švajcarskoj i čak i u toj najbogatijem kraju kažu da nema nikog bogatijeg od Šolaka. Zato je važno da Telekom ostane pod ozbiljnim i odgovornim rukovodstvom države Srbije i to garantuje politika SNS. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Borko Puškić.
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Radmila Vasić.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Radmila Vasić

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Hvala, predsedniče.

  Poštovani građani, poštovane kolege, u ime sedam hiljada radnika „Kablova“ pitam ministra finansija Sinišu Malog – gde su sredstva u budžetu i kada ćete izvršiti isplatu dugovanja prema svim radnima po osnovu rada, jubilarnih nagrada, troškova prevoza, otpremnina za odlazak u penziju, saglasno odredbama člana 90. Zakona o privredi iz 2016. godine, a koji je još uvek na snazi? Takođe, poručuju vam da su ova firma i mnoge druge preživele verujući obećanjima vlasti da dolaze bolja vremena i odlagali su svoja potraživanja za umanjene plate i neisplaćene zarade, otišli su u penziju i njihove penzije su sada 12.000 dinara.

  Ovo izlaganje, što se tiče budžeta, još jednom da utvrdimo od noćas, a to je da je budžet nedomaćinski i rasipnički i pozivam vas da zaustavite poguban projekat po pitanju novog zaduživanja građana zemlje u iznosu od jedne milijarde evra za izgradnju nacionalnog stadiona i nekih fabričkih hala u surčinskom polju na vodoizvorištu Beograda koji će glumiti Beogradski sajam.

  Rekla sam vam da nemate odluku Skupštine grada Beograda o prenosu vlasništva nad Beograd sajmom, tako da su sve vaše odluke Republike nezakonite. Takođe, rekli smo vam da Beogradski sajam ima kapacitete jer je građen za bivše tržište bivše Jugoslavije i može da održi sajamsku manifestaciju Ekspo 2027 i zbog toga vas pozivam da ovaj spomenik kulture, simbol grada Beograda ne rušite zarad izgradnje nekakvih fabričkih hala.

  Ono što želim na kraju da kažem jeste da će se najveći profit i zarada i ovaj kredit od jedne milijarde evra preliti u one privatne firme o kojima sam vam noćas govorila…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta, gospođo Vasić.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Radmila Vasić

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Mogu li da završim rečenicu?

  Znači, profit i kredit će se preliti u privatne firme koje će graditi stanove, a koji će se nakon završetka Ekspoa prodavati na tržištu po tržišnim cenama.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima potpredsednik Vlade.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno.
  Ako mislite na fabriku „Kablova“ Jagodina, pretpostavljam, pošto niste spomenuli u svom obraćanju, dakle, znate da se u fabrici završio unapred pripremljeni plan reorganizacije ili restrukturiranja. Ako se ne varam, možemo da proverimo. Radnici su zarad svojih potraživanja dobili udele u samoj fabrici, odnosno akcije. Sa te strane mislim da, shodno onome što je definisao sudski postupak, dakle, reorganizacije i unapred pripremljeni plan restrukturiranja, su na takav način oni zahtevi radnika ispunjeni. Moram da proverim još jedanput, ali mislim da je to apsolutno to.
  Što se tiče prelivanja nečega u privatne džepove, očigledno vi to polazite od sebe ili od vaših sponzora u liku Dragana Đilasa. Dakle, kada je izgradnja Ekspa u pitanju, sve radimo shodno postojećim zakonima. Te stanove, mislim da ste juče pomenuli, pretpostavljam opet iz neznanja, gradi državi za sebe. Stanove će prodavati nakon Ekspa. Ista ta države i novac od prodaje tih stanova ide u budžet Republike Srbije i molim vas samo da prestanete da lažete građane Srbije. Hvala puno.