Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ne može i meni i ministru. Samo onome ko vodi sednicu.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  … čije je ponašanje povredilo Poslovnik. Član 107. da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Slušam vas.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Podatke koje sam iznela našla sam u „Trejd ekonomisku“ koji si-ef-ej čarter holding Siniša Mali zna šta znači i zna da tamo stoji 7.350 evra po glavi stanovnika. Juče je govorio da je BDP 63 milijarde evra, a sada kaže da je 68.

  Dakle, pogledajte šta kaže za konzumjer prajs indeks „Trejd ekonomiks“ …
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dobro. To je sada replika.
  Znači, moram da primetim mnoštvo stranih izraza, a sve neki zapadni jezici. Nema to nikakve veze sa Poslovnikom. Ali i to što radite nema baš mnogo veze sa pristojnošću, ali nema to veze. To je vaše lice. Nema veze ni sa kim drugim u ovoj Skupštini. Samo sa vama, ali razumem da ste ushićeni zbog nacionalnog okupljanja oko Dragana Đilasa.
  Na član 16. amandman je podneo Milovan Jakovljević.
  Na član 16. amandman je podneo Strahinja Erac.
  ...
  Srpska stranka Zavetnici

  Strahinja Erac

  Srpska stranka Zavetnici
  Poštovani građani Srbije, u svom poslednjem obraćanju u ovom sazivu želim da vam se zahvalim što ste mi dali mogućnost da vam služim i evo vidite ponovo se smeju ljudi iz SNS, dobacuju. To je njihova politika, politika podela, politika mržnje, a naša politika je politika pobeda i ja ću vas pozvati da 17. decembra glasate za one ljude koji vas nikada nisu izneverili, koji su se uvek za vas borili, a vi to dobro znate.

  Iskoristiću ovu priliku da raširim zastavu grada iz kojeg dolazim, zastavu koja se nikada nije videla u ovoj sali i da se zahvalim mojim sugrađanima koji mi pružaju ovih dana ogromnu podršku – 17. decembra idemo u pobede. Nama dobro, a nikome zlo. Živelo Kraljevo, živela Srbija. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Signalizirali smo da je naopačke. Jeste, pogledajte snimak posle.
  Na član 16. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.
  ...
  Demokratska stranka

  Miodrag Gavrilović

  Demokratska stranka - DS
  Šta reći? Možemo da postavimo pitanje, pošto pričamo o tome da će sledeće godine, kako kaže Vlada, a i Fiskalni savet beleži, je planirala da rast BDP bude 3,5% iako je sada po izveštaju koji imamo, Fiskalnog saveta, 1,5%, taj optimistični rast od 2%, odnosno 3,5% ukupno kao prognoza je nešto što je nerealno potpuno iz više razloga. A najnerealnije je to što ste obećali da ćete spustiti inflaciju na 4,9% sledeće godine. Spustiti inflaciju 4,9% sa tempom koji je bio ubrzan u julu, avgustu je nemoguće.

  Pored toga bilo bi dobro da se dogovore ministar finansija i predsednik Odbora za finansije kolika je prosečna plata i koliko se ona u iznosima evrima i dinarima ovde saopštava. Naime, pre neki dan na Odboru za finansije predsednik Odbora za finansije je rekao da je u maju bila prosečna plata bruto 123 hiljade dinara, a danas čujemo ovde da je 850 evra. Da li 850 evra neto ili bruto? Da li je 120 hiljada dinara nešto što operišete vi sa tom informacijom ili ne? Ne može Odbor za finansije da ima jedne informacije, a ministarstvo druge. Ili ministarstvo nije dostavilo informacije Odboru za finansije, pa Odbor za finansije barata informacijama koje nisu tačno. To dovodi na kraju do pogrešnih rezultata u obračunu budžeta i svega ostalog.

  Znači, dogovorite se između sebe kao što bi trebalo da se dogovorite da li vodite kenzijansku politiku ili vodite liberalnu politiku. Ne možete u istom trenutku da vodite politiku državnog intervencionizma i politiku potpunog neoliberalizma.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Potpredsednik Vlade ima reč.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno.
  Dakle, da ne zamaram građane Srbije oko toga šta je politika kenzionizma, odnosno neoliberalizma, mi vodimo nešto što je kombinacija jedne i druge jer je to jedini recept za uspeh u ovim uslovima ogromne nikada veće globalne krize. Za one koji ne znaju, što se tiče kenzionizma podrazumeva ta politika državni intervencionalizam, da na bilo koji način država upravlja svim tokovima jedne ekonomije.
  Ono što se mi trudimo, naravno da to ne radimo s obzirom da zastupamo teze tržišne ekonomije, ali takođe ne dozvoljavamo da se država ne pita u smislu kontrole šta se i kako se dešava kako bi se obezbedio stabilan rast i kako bi se izbegle krize s obzirom na to da u protekle u tri godine, četiri već imate ogromne krize sa kojima se svet nikada pre nije suočavao.
  Tako da, kada vidite šta naša država radi poslednje četiri godine imamo dve stvari. Jedno su visoke kapitalne investicije, dakle na takav način zapošljavamo našu građevinsku industriju, održavamo visoku i pozitivnu stopu rasta, obezbeđujemo punu zaposlenost, naravno doprinosimo i razvoju infrastrukture i kvalitetu života u našoj zemlji.
  S druge strane, imajući i visoku likvidnost na računu, imajući i mogućnost tzv. bafera da iskoristimo o kojima govori Međunarodni monetarni fond i ostale međunarodne finansijske institucije, imamo mogućnost i rezervu da reagujemo ako treba da se nabave vakcine, ako treba da se grade bolnice, ako treba da se nabavi dodatno i gas i da se obezbedi struja, da se obezbedi gorivo, da se obezbedi sve što je neophodno za normalan život građana Srbije, uprkos ogromnim krizama i izazovima sa kojima se suočava ceo svet.
  Dakle, odgovor na pitanje ili na konstataciju uvaženog poslanika, dakle ono što mi radimo jeste kombinacija oba pristupa ono što u ovom trenutku jedino omogućava ovaj stabilan rast, uz održavanje makroekonomske stabilnosti.
  Hvala puno.