Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 139. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić i zajedno Milivojević, Jovančićević, Gavrilović i Miladinović.
  Član 140. ista grupa poslanika.
  Na član 141. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 142. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Danijela Nestorović i Nikolić.
  Na član 143. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 144. amandmane su zajedno podneli poslanic: Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 145. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 146. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 147. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 148. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 149. ista grupa poslanika.
  Na član 150. ista grupa poslanika.
  Na član 151. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 152. ista grupa poslanika.
  Na član 153. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 154. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 155. ista grupa poslanika.
  Na član 156. ista grupa poslanika.
  Na član 157. ista grupa poslanika.
  Na član 158. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Na član 159. amandmane su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović, Parandilović, Nestorović, Nikolić.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na pretres u pojedinostima Treće tačke Dnevnog reda – PREDLOGA ZAKONA O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović, Gavrilović, Rističević, Lutovac, Manojlović, Rakić, Miljanić, Đurđević Stamenkovski, Dragićević, Ristić, Erac, Bukumirović, Zečević, Nikolić, Aleksić, Jovanović, Novaković, Radovanović, Stanković, Nestorović, Nikolić, Parandilović, Jerković, Olenik, Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđić, Miketić, Zelenović, Nešić, Bakarec, Radenković i Simonović Bratić.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulture i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na osnovu člana 161. stav 1. i člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine kao nepotpun odbacio je amandman narodnog poslanika Tatjane Manojlović na član 4. Predloga zakona.
  Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Da li neko želi reč?
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč?
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Manojlović, Rakić.
  Tatjana Manojlović, izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Amandman na član 1. Predloga zakona – član 1. menja se i glasi – ovim zakonom uređuje se u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima organizacija i rad REM-a.

  Najpre ću da odgovorim ministru. To što ja vas pitam zašto još uvek, godinu dana ste ministar u ovom važnom ministarstvu i jasno mi je da vi ne razumete koliko je bitna ta funkcija koju ste preuzeli jer nikakvog profesionalnog iskustva u radu sa medijima i sa informisanjem nemate. Meni je jasno da ne razumete to, ali bi bilo korektno i odgovorno da ste imenovali lice koje ima to profesionalno iskustvo. Ne radi se o dodatnom zapošljavanju. Samo da ste nekoga ko je stručan organizovali da bude tu i da vam pomogne u ovom važnom poslu.

  Znači, tri meseca je prošlo od kada su dve radne grupe završile svoj rad na pripremi ovih medijskih zakona i tri meseca nakon toga ih niko nije informisao o bilo čemu, nije ih kontaktirao.

  Sada pokušavate u poslednjih 15 dana da završite sve ono za šta je trebalo nekoliko meseci. Onda smo došli u ovu situaciju da imamo ovako veliki broj amandmana na ovako važne zakone i ti amandmani nisu pripremani paušalno i tek tako, nego su rezultat ozbiljnog rada najstručnijih ljudi iz ove oblasti u našoj zemlji da ne bismo došli u situaciju…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta. Hvala.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, evo da nastavimo tamo gde smo malopre stali.

  Mi smatramo da su ovi medijski zakoni katastrofalni, da ih piše odlazeća vlast. Evo čuli ste da postoji poslanik koji je spreman da se zakune da više neće biti narodni poslanik i da se više neće baviti politikom ako i kada SNS izgubi.

  Nisi to kazao?

  Znači, kaže da ako izgubi, ne ako nego kada izgube izbore 17. decembra da se neće baviti politikom. Ajde da čujemo kako kažete – ako izgubite izbore 17. decembra 2023. jel napuštate politiku? Jel rekao to i Vučić 2008. godine kada se kandidovao protiv Đilasa? Jeste. Jel ispunio obećanje? Nije. Pa kako da vam verujemo. Kako da vam verujemo? Držite se vi onog obećanja da ćete biti zaštićeni svedok ili svedok saradnik. To vam bolje ide. Ova obećanja napuštate politiku, ne napuštate.

  Ljudi, vi ste se u crkvi zaklinjali na vernost Šešelju. Bila crkva, bila zakletva, bila Biblija, svi naređani u krug – nikada nećemo napustiti radikale. Pogledajte koliko vas ima radikala tu sada među naprednjacima.

  Tako da, nemojte te priče za malu decu vi napuštate politiku i vi ste verni svojoj zakletvi. Jedina zakletva u koju ja zaista verujem da ste joj vi verni to je ona zakletva koju sam prepodne čitao na Kurtijev ustav da ćete braniti teritorijalnu celovitost nezavisnog Kosova. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Da, ja sam to rekao, ali vidim da niko od vas neće da se usudi tako isto da kaže i taj deo mi apsolutno nije jasan. Jel ste vi uvereni u pobedu ili niste?

  Dakle, ja sam uveren u pobedu Srpske napredne stranke, a ako do toga ne dođe i ja moram da snosim odgovornost kao neko je bio medijski i te kako prisutan i u tom kontekstu to mislim i da uradim.

  Sad ja vas pitam evo, bilo kod od vas samo da ustane da kaže evo i ja se priključujem, a nećete to čuti. Nećete to čuti zato što oni jednostavno nemaju nikakvu želju da urade nešto da postignu nešto, nego je njima bitno to da budu prisutni zbog svog prisustva. Znači, ni zbog čega drugog. Hajde, evo, ja sam rekao i ponovio i rekao sve u redu, evo, sad recite vi, a pošto vi niste ni Vučić ni ja i pošto vi držite do svoje reči, vi nećete kako ste izmislili maločas, izneveriti to, pošto smo mi eto skloni tome, vi ste za razliku od nas jedna moralna gromada i vi ćete svoju reč naravno sprovesti u delo bez ikakvih problema.

  Hajde, vi onda ponovite moje reči dakle, ja Srđan Milivojević ukoliko stranka ili koalicija na čijoj listi budem bio ili koju podržavam ne bude pobedila na izborima 17.12., ja napuštam politiku. Šta je to teško reći? Hajde, izvolite, evo, dao sam vam osnov za repliku, dakle, evo, spominjem vas ponovo Srđan Milivojević da to kaže da dobije repliku dakle, da izgovori tu jednu jednostavnu rečenicu i da se na taj način obrati svojim biračima i kaže – ja sam ljudi uveren u pobedu, mi pobeđujemo 100% pa. Nemoj da mi prebiraš sad po tim slikama i sličicama, to sam već pričao šta radiš sa tim i kako se igraš? Tako da nije ništa sporno. Samo reci i sada će da mi kaže – ti si pre osam godina rekao ne znam ni ja šta. Jesam sve sam potpisao, znate šta nikada nisam rekao, da Vučićev i brat i sin završe u šahtu kao Gadafi. To nikada nisam rekao, to nikada nisam rekao, to nikada nisam poželeo, to nikada nisam pomislio da bilo čiji brat i sin završe u šaktu kao Gadafi.

  Tako da, to je ta razlika verujem da ne razumeš, ali evo, tu jednu jednostavnu rečenicu, ja Srđan Milivojević neću biti u politici ako ne budemo pobedili na tim izborima i druga stvar, obmanjivao sam i pretio ovim ljudima ovde tri dana, bez ikakvog osnova.

  Hvala.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, ja znam da vam je izgleda mnogo lako da obećavate kada se prezivate Vučić ili Jovanov, možete da obećavate šta hoćete. Da li je Vučić obećao da će da napusti politiku ako ga pobedi Dragan Đilas? Jeste. Da li ga je pobedio Dragan Đilas? Jeste. Da li je plakao u Zemunu, na obali Dunava? Jeste. Da li je lio gorke suze? Jeste. Da li se kajao zbog toga što je rekao? Jeste. Da li mu je žao što je izgubio od Dragana Đilasa? Jeste, šta sad ja da mu radim kada ga je pobedio Dragan Đilas?
  Jedan jedini put kada se sa nekim merio na poštenim izborima Aleksandar Vučić je izgubio. Ja mu nisam tu kriv, ja njemu nisam kriv što on ne drži obećanja. Jel obećao da će u Kinu da izveze svinjske uši i pileće nogice, a otuda da doveze leteće automobile? Jeste. Jel dovezao leteće automobile? Sudeći po spotu Vladimira Orlića, jeste. Orlić je u spotu SNS vozio leteći automobil. Još kaže - garaža, otvori se, garaža se otvori. Kada imate bujnu maštu, vi možete sve da smislite.
  Ja vas opet pitam – ko pored Milenka Jovana obećava da će biti svedok saradnik? Znači svi. Svi ćutite, ćutanje je znak odobravanja, znači svesni ste da gubite izbore. Dobro je to za vaše birače da čuju. Ne bih da pričam o ovim budalaštinama o šahtu, ja svakom bratu želim dobro zdravlje, porodičnu sreću. To šta vi želite vašem predsedniku što neće da vas uzme u novi pokret, to je vaše legitimno pravo da mu to želite, to se vi sa njim dogovorite šta kome želi. Ako mu neko preti valjda bi trebalo da ga prijavite sudu. Makar tom Specijalnom sudu za organizovani kriminal, gde ćete biti zaštićeni svedok.
  I stvarno, što se vi plašite da odete u Specijalni sud, evo ja ću da vas odvedem ako se plašite, da na vreme uzmete mesto posle 17. decembra.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Nema gospodine Orliću, džaba moje nastojanje, džaba moj trud, čuli ste gomilu nebuloza, svašta smo čuli, svašta izmislio samo da ne kaže tu jednu jedinu rečenicu. Evo ja se neću baviti politikom ako ova koalicija Đilasova ne pobedi na izborima.

  Dakle, samo kažem, zašto ste onda, ako već ne verujete da je to moguće, zašto ste nam pretili tri dana? Evo i sada pričate o svedocima saradnicima, ako stvarno mislite da ćete među nama da tražite svedoke saradnike od 18. decembra, obećajte da smo nećete biti u politici ako se to ne desi. Samo to. I da se onda za razliku od nas, evo mi smo najgori na svetu i Vučić i ja, a vi tako divni ćete se toga držati, ja sam u to siguran. Samo sam to rekao, ništa više ni jednu jedinu reč preko, niti sam ulazio u to šta ste radili, gde se radili, ništa mi nije tema samo to da kada već pretite tri dana, tri dana te pretnje slušamo, samo kažete – ako ne budem došao u tu situaciju, ja preuzimam odgovornost napuštam politiku. Ali nećete to reći.

  Odustajem od toga da to više i zahtevam pošto očigledno gubimo vreme na to, pa da se vratimo na tačku dnevnog reda i na amandmane.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Nema tu više šta više da se pita ili zahteva, jer je Srđan Milivojević dobio priliku da u dva minuta pokaže da veruje u tu svoju pobedu – jeste. Da li je to Srđan Milivojević uradio – nije.
  Na član 3. amandman je podnela ista grupa poslanika.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Što to sami sebi radite gospodine Orliću? Da vas pita čovek, jel ste vi neki mazohista? Ja ne znam čoveka koji ovo sam sebi radi. A zna da ću posle njega da dobijem dva minuta. Ja bih posle njega ćutao, pravio bih se, gledao bih tamo koliko ima sati, pravio bih se da spavam, šta god bih radio.

  Dakle, ja sam po ovom amandmanu tražio da se briše zato što donosite skandalozne medijske zakone, a po pitanju šta ko obećava za vas gospodine Orliću ne znam šta biste mogli kao svedok saradnik da kažete osim oko te Više škole medicinske u Ćupriji, ali to su u odnosu na ove vaše kolege sitnice.

  Što se tiče ovog što se uplašio i što se predomislio što neće više na ovu temu da raspravlja kada smo došli do Vučića i njegovog obećanja, evo ga, već se povukao, digao ručnu i kao ručna na metrou, stao metro na početnoj stanici i došao Toma da poništi karte, ali stoji ono pitanje – što bre kada ste takve moralne gromade i ljudi od karaktera taj Aleksandar Vučić nije podneo ostavku kada ga je pobedio Dragan Đilas? Što nije podneo ostavku lepo i rekao – ljudi, povlačim se iz politike. Kako bi vi sada bili svi srećni, vi bi gospodine Jovanov i dalje mogli da govorite one divne reči nekom drugom, nikako Vučiću da vam je cilj obaranje režima Aleksandra Vučića ...

  Što se ti sada javljaš?

  Ti si viđen za svedoka saradnika.

  Pa viđen si, veruj mi.

  Ti toliko toga znaš o Beogradu, znam, viđen si za svedoka saradnika. Verujem ti, ti ćeš biti dobar svedok saradnik, samo vežbaj pevanje i lepo sve da opevaš kako treba. Nemoj slučajno nešto da zaboraviš.

  Whoops, looks like something went wrong.