Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 19. Aleksandar Olenik.
  Na član 19. Miodrag Gavrilović.
  ...
  Demokratska stranka

  Miodrag Gavrilović

  Demokratska stranka - DS
  Moram da vam kažem da je bilo vrlo interesantno da sam čuo danas od ministra da imamo jednu ekonomsku politiku koja je internacionalistička politika, sa druge strane da imamo i politiku koja se bavi neoliberalizmom i imamo i jedno i drugo. Objašnjenje je da je to jedan spoj i to znate kako liči na jedan komad velike drame, po pisanju Siniše Kovačevića našeg kolege, gde se kaže, čovek je na Skadarskom jezeru ulovio pola ribu, pola đevojku. I, šta je posle bilo? Pa, kaže, ja sam je dva meseca mrka jeo.

  To vam je otprilike slika onoga što ste vi sada rekli, jer takav spoj kejnsijanizma i neoliberalne politike će sigurno dovesti do određenih problema, jer verovatno smo jedni od prvih manjih država koje se tako igra sa ekonomskom politikom. Ako mislite i dalje da je to dobra stvar, zašto onda pred javnosti ne kažete šta je to dobro od kejnsijanizma što ste direktno primenili u ekonomskoj politici, a šta je to dobro od neoliberalizma i kako imaju uticaj jedni na drugo.

  Moram vam reći, ove godine, odnosno na ovoj sednici, mi ćemo se zadužiti za dodatnih, ako ste računali, dve milijarde 19 miliona 755 hiljada evra. To zaduživanje, taj novac se transferiše uglavnom iz inostranstva. Imamo određene kredite koje je potpisujemo u zemlji. Primera radi, sa „Poštanskom štedionicom“, gde je kamata, koliko, 9,1% trenutno po vrednosti euribora koji ste naveli u svojim ugovorima. Sa druge strane, imate i ugovore i sa Kinezima, u kojima plaćate obradu kredita 785 hiljada evra.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Potpredsednik Vlade.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Hvala puno.
  Vi se šalite sa jednom veoma ozbiljnom temom. Dakle, kada sam rekao nešto oko državnog intervencionizma, recite vi meni, kada je krenula korona, da li biste vi onda pomogli privredu Srbije ili ne biste pomogli privredu Srbije? Da li biste onda obezbedili kao što smo mi obezbedili minimalne zarade za mikro, mala, srednja preduzeća za preduzetnika da prežive ili po vama, pošto to nije dobra politika, vi ne biste, nego biste pustili da samo tržište realizuje sve i da na kraju imamo milione nezaposleni kao što je bilo u mnogo razvijenijim zemljama od nas. To mi nismo dozvolili. Naravno, da smo intervenisali.
  Pa, kada se desila kriza prošle godine, kada su cene energenata otišle u nebo, a šta biste vi uradili? Samo recite da je to vaša politika? Vi biste rekli građani, nema struje jer nigde nema struje, nema gasa i cene gasa su na kraju krajeva deset puta ili pet ili šest puta otišle gore. Ili biste i vi uradili nešto kao što smo uradili mi, pa intervenisali da spasemo i građane, da sačuvamo životni standard, da na kraju krajeva obezbedimo gas i za funkcionisanje fabrika.
  Dakle, sprdate se sa sirenama, sa ribama, sa Skadarskim jezerom, na temi koja je izuzetno važna, a to je kako odgovorno država postupa u uslovima krize, interveniše jer ima rezerve, jer ima dovoljno novca, jer je do tada vodila odgovornu ekonomsku politiku, sve različito od onoga što se dešavalo od 2008. do 2012. godine kada je mnogo manja kriza desetkovala i broj zaposlenih u Srbiji i broj fabrika u Srbiji pri čemu nijedan jedini veliki infrastrukturni projekat niste imali, imali dvocifrenu inflaciju, imali kurs koji je otišao u nebesa.
  To je rezultat vaše politike. Kako god da je nazovete, kombinacija jedne, druge ili samo jedne ili samo druge, ali mi ćemo nastaviti da se odgovorno ponašamo, da vodimo odgovornu politiku, da zastupamo tržišne principe poslovanja, ali takođe da reagujemo u svakom trenutku kada to bude bilo potrebno kako bi zaštitili interese naše zemlje i životni standard naših građana.
  Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 20. amandman je podneo Aleksandar Olenik.
  Na član 20. amandman su podneli zajedno Milivojević, Rakić, Novaković, Lutovac, Miladinović, Mitrović.
  Reč ima Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, evo nas u odbrani vašeg prava da vas napredna mafija ne pljačka.

  Videli ste kako ovi napredni mafijaši ne mogu jutros da se probude da dođu na sednicu Skupštine u 10.00 sati i onda nas još uveravaju da je sednica počela sasvim normalno u 10.00 sati. Vatali su ih ovde lasom po hodniku. Za uši su ih hvatali. Jedva su ih doveli u salu ovako bunovne.

  Međutim, mi smo vazda budni kada treba sprečiti narodnu pljačku. A ko sprovodi narodnu pljačku? Pa, narodnu pljačku sprovodi ona stranka koja je u tabolidu „Velika Srbija“, u izdanju SRS, označena kao tajkunska stranka.

  Oni svog glavnog šefa i ideologa Aljbina Kurtija ne mogu da stave da bude nosilac liste, ali zato je mrtva trka da li će nosilac liste biti Aleksandar Vučić, Stanko Subotić, Veljko Belivuk ili neko od poznatih kriminalnih klanova.

  Evo, u svojim rukama imam remek delo srpske književnosti „Kako sam gazio Tomu i Vučića“. Tu je opisano šta ova politička organizacija radi. Tu se kaže – SRS tvrdi i raspolaže dokazima, i mi smo spremni da vam te dokaze ustupimo, da je kurir između šefa mafija Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam i Stanka Subotića Caneta Žabca, kralj duvanske mafije Aleksandar Vučić. On je išao u Moskvu, on je išao u Ženevu i u Cirih po pare, on se sastaje sa Canetom Žabcem i prenosi informacije od Joce Amsterdama Canetu i obrnuto.

  To kaže Aleksandar Martinović, ovde prisutan ministar, evo ga ove sedi čovek i on nema nikakvih dilema da je tada bio u pravu. Naravno, sada on to može da negira, da nije kazao, da to nije takva stranka, da je to neka bolja stranka.

  Građani Srbije, ovi što ne mogu da se probude ujutru u 10.00 sati, a hoće da rade od 02.00 ujutru. Ne mora da brinu, u Zabeli ide u 10.00 uveče.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zamislite tek da su legli pod klupe da spavaju, kao neki ovde.
  Pravo na repliku, Milenko Jovanov.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Ja neću ponavljati ono što sam već rekao, imali su građani prilike svojim očima da vide, ali od čoveka koji ne odustaje od svoje želje da brata i sina Aleksandra Vučića strpa u šaht, ne možemo očekivati da odustane od laganja o tome da ih je danas u sali bilo više od šest, tako da neću na to ni da se osvrćem.

  Što se tiče ostalih, doduše, jedan poslanik mi se javio jutros da će kasniti iz Kruševca, jer su otvarali i rešavali neka pitanja azila za pse u Kruševcu i na ulazu u taj azil postoji samo jedna slika jednog čoveka iz Kruševca na kome piše „zabranjen ulaz“, jer se boje za te životinje da bi mogle da završe na jedan ružan način.

  Ono što je bitno sa druge strane to je da se ja nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti da se njegovo ime nađe u nazivu naše liste na izborima 17. decembra, a isto tako se nadam da će Dragan Đilas konačno pokazati hrabrost jednom u životu i kandidovati se imenom i prezimenom na izborima koji dolaze, da se ne krije više iza javnih ličnosti, glumaca, sportista, više ne znam koga, dakle, da izađe lepo imenom i prezimenom, da stavi pored sebe sve primerke bivšeg režima, da se okruži lepo njima i kaže – evo, mi smo ta snaga koja će da donese dobro Srbiji, pa ko im poveruje neka glasa za to.

  Dakle, da ne podvaljuje više i da nam u narednom mandatu ne spremaju, kao sad što rade u hodnicima, da ljudi, prosto, čuju, napravili su Đilasa u prirodnoj veličini od stiropora, neka lutka, pa hoće da ga unesu u salu, što naravno nije moguće po Poslovniku ove Skupštine. Nemojte Đilasa od stiropora, uvedite Đilasa od krvi i mesa ovde. Dajte da uđe pravi Đilas, da ga pitamo za prihode, da ga pitamo za firme, da nam odgovori na neka pitanja, a vi sa njegovim slikama stavljajte ih na srce, ovde, gde vam je najtoplije, to radite, to nije problem naš, a nama dajte ovo pravog da malo porazgovaramo. Valjda ima toliko hrabrosti.

  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Narodni poslanik Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, ja sam apsolutno siguran da će napredna mafijaška organizacija svom gazdi Kurtiju uspeti da uz Banjsku upakuje i Zvečan i Kosovsku Mitrovicu i verovatno ponuditi Rašku ne bi li on stao na listu i konačno se pokazao ko stoji iza liste tog projekta državotvorne stranke za državu veliku Albaniju.

  Ja sam apsolutno uveren da će Kurtiju dati deo ovih opljačkanih para, a samo je Kokeza opljačkao milijardu evra sa carine i apsolutno sam uveren da će biti para i od EKSPA, da će biti para i od nacionalnog stadiona za njihovog gazdu Kurtija i da će se Kurti i Vučić dogovoriti da konačno Kurti stane na tu listu i pokaže ko je nosilac liste za veliku Albaniju.