Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2024.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 5. dnevnog reda.
Idemo sada na pretres u pojedinostima.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Diligentski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović, Verica Milanović, Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić, Đorđe Đorđić.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 7. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Diligentski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović i Verica Milanović.
Da li neko želi reč?
Verica Milanović.
Izvolite.
...
Srbija centar

Verica Milanović

SRBIJA CENTAR - SRCE
Poštovani građani, poštovane kolege poslanici, poslanička grupa „Srbija centar srce“ podnela je amandman na Zakon o dopunama Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku, na član 1. gde predlažemo da se nakon stav 1. doda stav 2. koji glasi.

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će na svojoj VEB prezentaciji objaviti Jedinstveni birački spisak za područje svake jedinice lokalne samouprave sa brojem i inicijalima birača upisanih u birački spisak po svakoj stambenoj jedinici, domaćinstvu i ove podatke će ažurirati jednom mesečno“.

Razlozi za ovakav amandman su više nego očigledni. Izbori koji su se održali 17. decembra su jasno pokazali da smo imali velike probleme sa fantomskim biračima. Ja dolazim iz Kraljeva. Sandučići u stambenim zgradama su bili zasuti biračkim listićima ljudi koje ni stanari, ni upravnici zgrada ne znaju ni da postoje.

Podnosili smo krivične prijave, tražili objašnjenja. Nikakve odgovore nismo dobili. Ovaj predlog omogućava da građani u svakom momentu mogu izvršiti uvid u birački spisak i videti ko je to prijavljen u njihovoj stambenoj jedinici, odnosno domaćinstvu.

Javna dostupnost ovih podataka bi omogućila uvid i smanjila mogućnost malverzacija za neki naredni period. Usvajanjem ovog amandmana daleko sveobuhvatnije bi se rešili problemi koji postoje u izbornom procesu. Na ovaj način bi rešili i druge probleme. Nije problem u biračkom spisku samo promena mesta prebivališta. Problem su i prijavljena lica koja su davno preminula, problem su nepostojeće adrese na kojima je prijavljen veliki broj građana, tako da bi na ovaj način sve ove nepravilnosti bile vidljive.

Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popvić, Tatjana Pašić, Đorđe Đorđić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Diligentski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović i Verica Milanović.
Da li neko želi reč?
Verica Milanović. Izvolite.
...
Srbija centar

Verica Milanović

SRBIJA CENTAR - SRCE
Poslanička grupa SRBIJA CENTAR – SRCE, podnela je amandman na član 2. da se dodaju novi stavovi 3, 4, 5 i 6. koji glase : birač kome je prijavljeno prebivalište u jedinici lokalne samouprave odnosno u gradskoj opštini nakon 3. jula 2023. godine, ujedno i stvarno prebivalište, nadležnom organu može dokazati zakonitost svog prebivališta u skladu sa propisima, kojima se uređuje prebivalište i boravište građana.

Republička izborna komisija se stara o primeni stava 1. ovog člana, svaki član RIK, ima pravo uvida u bilo koji podatak u jedinstvenom biračkom spisku uključujući i proveru stanja, promena u njemu od 2012. godine, RIK na predlog ovog svog člana po službenoj dužnosti vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska uključujući i upis brisanja, izmene i dopune ili ispravke u njemu.

Naime, usvajanjem ovog amandmana bi anulirali utisak koji se javio i okome su naše kolege prethodno govorile da se vrši generalizacija, odnosno da su sve promene koje su se odigrale u promenama prebivališta, koje su se odigrale u prethodnom periodu, nezakonite, ali i da predstavljaju zloupotrebu što nije tako.

Na ovaj način usvajanjem ovog amandmana omogućili bi svojim građanima koji su svoja prebivališta promenili na zakonit način, u jednoj zakonitoj i jednostavnoj proceduri i dokažu i ostvare pravo na glasanje.

Takođe usvajanjem ovog amandmana, došli bismo do toga da postoji organ koji će imati nadzor i izvršna ovlašćenja koji bi kontrolisao sve podatke koji se nalaze u jedinstvenom biračkom spisku, a po nama je za to najmerodavniji da bude RIK.

Republička izborna komisija bi svojim članovima mogao da da ovlašćenja da na predlog svakog od njih vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska čime bi omogućili i stvorili mehanizam da se promene i izmene u biračkom spisku kontrolišu.

Zahvaljujem.

Republička izborna komisija bi, takođe, svojim članovima mogla da da ovlašćenja da na predlog svakog od njih vrši reviziju jedinstvenog biračkog spiska, čime bi omogućili i stvorili mehanizam da se promene i izmene u biračkom spisku kontrolišu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Reč ima Jelena Milošević. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
Zahvaljujem.

Ovaj zakon je kao vaša lista u Nišu, gde ste promenili sve naprednjake i doveli nove, a zapravo politika ostaje ništa, odnosno ništa se suštinski ne menja.

Ja bih htela da vas upoznam sa jednom situacijom koju smo mi imali u Nišu, pre ovih decembarskih izbora, a to je da je kod nas došla jedna žena sa papirićem da je na njenoj adresi prijavljeno lice koje ne živi tu. Podneli smo krivičnu prijavu 9. januara, protiv tog lica i protiv "NN" službenog lica, kada je tužilaštvo odgovorilo da su pokrenuli predistražni postupak. U tom predistražnom postupku je došlo do toga da je tehničkom greškom, slični su nazivi ulice, lice umesto na svojoj adresi prijavljeno na tuđoj, što se dešava.

Ono što je strašno jeste da se to lice i danas, 10. maja, vodi na adresi kod te žene i u biračkom spisku je na istoj adresi. Kako? Tako što Uprava za građanska stanja, nadležna za birački spisak, ne može bez rešenja iz Ministarstva unutrašnjih poslova da to lice skloni iz biračkog spiska, a MUP od novembra do danas ne reaguje na zahteve koje ta žena upućuje.

Mene sad interesuje, ako to jedno lice se odjavljuje od novembra do današnjeg dana, kako ćemo tačno da iskontrolišemo i skinemo, odnosno vratimo ljude koje ste dovlačili u gradove i opštine gde se izbori održavaju za manje od tri nedelje? To je nemoguće.

Sa druge strane, koja će to komisija uspeti da za ovako kratak rok, recimo, utvrdi kako je tačno moguće da na adresi Mokranjčeva 22 u Nišu, u stanu od 36 kvadrata, bude prijavljeno 92 birača?

Gospodo, za to je potreban terenski rad. Za terenski rad je potrebno vreme. To znači da će ne samo MUP, jer to bi bilo kao kada biste dali kozi kupus na čuvanje, budući da su oni ta lica i prijavljivali, već MUP, vlast, opozicija i civilni sektor realno na terenu kontrolisati gde je ko prijavljen i gde ko živi, kako birački spisak ne bi ličio na kupusarnik nego na birački spisak i kako bismo napokon imali iole normalne uslove da idemo na izbore i da glas građana Nišlija, Leskovčana, Beograđana, zaista vredi.

Do tada, mi ćemo imati farse, vi ćete se žaliti da ne možete da slavite svoje krađe, vrtećemo se u krug. Ali, ja sam sigurna da će doći vreme, to znate predsednice i vi, da ćemo morati jednom da sredimo taj birački spisak, ne zbog nas, ne zbog vas, već zbog generacija koje dolaze, jer one ne zaslužuju da žive u ovome što smo od naše države napravili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Vi ste iz ove stranke koja ne izlazi na izbore a u stvari izlazi? Dobro.
Izvolite, Lazoviću.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd
Da ispratimo tradiciju, predsedavajuća, da pokušamo da ipak ne dobacujemo tako, član 100, ako želite da učestvujete, znate šta treba.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Hvala vam mnogo.
Hoćete da se izjasnimo?
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd
Nema potrebe, samo nemojte dobacivati poslanicima i sve je u redu.