Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2024.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima Borko Stefanović.
...
Stranka slobode i pravde

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
Hvala.

Kolege narodni poslanici, slušao sam pažljivo i kolegu od prekoputa, slušao sam mnoga ovde izlaganja i nameće se sledeće pitanje – a što vi donosite ovaj zakon? Pošto sam zaista zatečen i iznenađen sam ovim lažnim busanjem u prsa i pričom o savršenim izbornim uslovima kako je sve fenomenalno, ne postoje fantomski birači, nije niko premeštan, sve je idealno, sve je odlično i onda još kažete kao vrhunac cinizma, bacite kolegama iz opozicije koji su ovo predložili u lice tu prljavu krpu i kažete im – pa, vi ste ovo predložili i mi ćemo vas pobediti pod vašim uslovima.

Pa, što donosite ovaj zakon ako je sve u redu? Slušao sam malopre ovde kako ništa nije se desilo, sve je bilo idealno i fenomenalno. Pa, šta će vam ovo onda? Čemu onda izveštaj MUP koji smo dobili? Ja vas pitam, zbog toga što ste jako suptilno oćutali ovu raspravu, prećutali ste dogovor koji imate sa delom opozicije na osnovu razgovora, tzv. pregovora, tajnih, zatvorenih, naravno. Prećutali ste činjenicu, ovde je govoreno niko se nije premestio. Evo, imamo izveštaj iz MUP Srbije ovde, samo da čujete neke od brojeva, kolega, Čukarica, period od 1. februara 2022. godine do 31.03. 2022. godine, prijava prebivališta, dakle, pre 3. jula 2023. godine, ovi ljudi ostaju netaknuti, gospodo, Čukarica 1590, Novi Beograd 2400, Palilula 2200, Rakovica 1087, Savski venac 516 samo, Stari grad 608 itd.

Onda vi tvrdite, drznete se ovde da kažete – ma kakvi, to ne postoji. Neka su neki od ovih ljudi potpuno legalno promenili prebivalište, to je jako mali broj i to pokazuju i brojevi za kasniji period.

Ono što vi nećete da priznate, od 2018. godine vršite nelegalno protivzakoniti transfer, organizovan, birača iz opština Srbije u gradove, najviše u Beograd, a ne samo isključivo iz Republike Srpske, kako ste rekli.

Kako ste to rešili? Nikako. Šta je sa onima koje ste nakon izbora u decembru, koje ste pokrali, počeli da vraćate u matične opštine isto organizovano da bi nastavili, recimo, da koriste socijalnu pomoć itd? Sada će po ovom predlogu zakona oni da se vrate u Beograd, da glasaju na ovim izborima 2. juna. I to treba da vam kažemo, čisto da znamo o čemu pričamo.

Dakle, ponovo vraćate one koje ste ispisali i na taj način zadržavate nelegalno upisane građane koji, ponavljam, nemaju zakonsko pravo da glasaju na lokalnim izborima, na lokalnim izborima.

Šta je sa nadzorom, o kojem je koleginica Tepić ovde pričala? Ne postoji izvršni nadzor nad ovim zakonom, ne postoji izvršni nadzor nad promenama jedinstvenog biračkog spiska. Ono što vi nudite je nadgledanje, ili da se izrazim precizno, stavićete papir pred kolege iz opozicije i pred CRTA na sto, na tom papiru će biti izvod iz jedinstvenog biračkog spiska i onda će oni da se nadgledaju, znači, nagnuće se napred i gledaće u papir. To ste im omogućili.

Šta ste im omogućili na medijima, u RTS-u? Ništa. Šta ste omogućili građanima Srbije, da zaustavite plaćanje glasova, kapilarne glasove i pritisak na zaposlene u javnim, ali i privatnim preduzećima? Ništa, nula. Šta ste uradili povodom činjenice, što su potvrdile i domaće i međunarodne posmatračke misije, a i vi, time što ćete glasati za ovaj predlog zakona, da su neki ljudi u MUP-u, SNS-u i Ministarstvu za državnu upravu organizovano, nelegalno prekrajali, kako volite da kažete, u stvari, krali izbore, ljude koji nemaju pravo da glasaju na lokalnim izborima?

Da li je iko odgovarao? Da li je jedna krivična prijava procesuirana a mnogo smo ih podneli? Samo do 2022. godine, po dokumentima koje je MUP, koje ste vi kontrolisali, koji i sad kontrolišete, preko 44 hiljade birača je pomereno bez ikakvog osnova. Mi što smo tražili i što tražimo, a što će vas sačekati, gospodo, neće pobeći od vas, verujte. Mora se uzeti ceo spisak. Mora se videti ko je upisan posle 2018. godine 1. januara. Mora se videti gde primaju platu, plaćaju porez, gde se leče, gde im deca idu u obdanište. Mora se otići i na adrese, ali ne samo policajac, pošto ste se to pokazalo da ne funkcioniše, već komisija u kojoj će biti predstavnici ove Radne grupe, recimo. To mora da se uradi.

Ako to ne uradimo, a nećemo uraditi pošto nema vremena i nema političke volje vlasti da bilo šta promeni do 2. juna. To je sada jasno i vrapcima na grani. Samo se pravite da vam nije jasno, jer ostaje Cicko? Ko je Cicko? Predsednik Opštine Sokolac koji je prijavljen, pazite sad, pre 3. jula 2023. godine Cicko prijavljen i Cicko će opet da glasa na Vračaru 2. juna, gospodo. Eto vam ga, a ima mnogo, hiljade Cicka i mnogih prijavljenih i kod vaših Mandića i kod vaše ekipice, da ne pričam o trafo-stanicama i ostalim mestima.

Sad ćete i ove što ste ispisali sa trafo-stanice da vratite u trafo-stanicu po slovu ovog predloga zakona. Koji je proizvod želje da se nešto pokuša u nemogućim uslovima u kratkom vremenskom roku? Ja to mogu da razumem, a pitate se sada u sebi, pošto na glas ne smete, a koji je to vremenski rok? Četiri dana, poštovane kolege, ostaje za uvid u birački spisak koji se zove – nadgledanje, bez izvršnih ovlašćenja i bez mogućnosti promene. Toliko ste ostavili velikodušno građanima Srbije da zaštite svoje osnovno pravo i da sačuvaju od ove zemlje, koju ste zarobili, Republiku. To ste ostavili. Četiri dana. Četiri dana uvida, zatvara se birački spisak, 3. jul 2023. godine, kad se zatvorio birački spisak? Prvog decembra. Pet meseci. Svaka vam čast. Ovo će biti neverovatno.

Ja znam kome pričam. Ja vas pozivam da ustanete kolega Jovanov i kažete šta imate, pošto ste, i time završavam, malopre u vašem izlaganju pokazali šta je suština svega ovoga. Suština svega ovoga i hvala vam, gospodine Jovanov, što ste to pokazali građanima Srbije jeste upravo ono što ste rekli, parafraziraću – dobićemo vas na uslovima koje ste vi tražili i niste nam da li nijednu veličanstvenu pobedu, svaku ste ukaljali našu proslavu. Ja vam kažem, kada ostvarite jednu poštenu pobedu, prvi ćemo vam čestitati. Do tada nećete nas se otarasiti i nikad uspeti nećete u daljem pljačkanju i uništavanju ove države. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Reč ima Tatjana Marković Topalović.
Izvolite.
...
Srbija centar

Tatjana Marković Topalović

SRBIJA CENTAR - SRCE
Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, poštovani predstavnici medija, poštovane dame koje vode stenogram i niko ih nikad ne pominje, a mislim da su one jedini pravi arhivari ovog vremena. Verovatno se ne bih javljala za reč da nisam naišla na nešto što je meni bilo jako neobično, a to je neka kumulacija funkcija poslanik – predsednik Skupštine. Pažljivo sam pročitala vaš predlog, poštovana predsednice, i rekla bih da ste bili neprecizni.

Prvo, nije mi jasno, mnogo ste zamaglili situaciju ovim zakonom. On je bitan. Zaboravili ste da ispod tog zakona postoji još četiri, pet vrlo bitnih odluka koje se donose i o kojima nismo danas raspravljali. Recimo, u Predlogu odluke Narodne skupštine Republike Srbije, a koju je podnela poslanička grupa Marković Palma, vi niste stavili rečenicu – ukoliko Narodna skupština prihvati da se ovaj predlog razmatra po hitnom postupku. Znači niste ga planirali po hitnom postupku.

Drugo, u petoj stavci ste napisali nešto što je meni gramatički prilično nejasno, budući da je usvojen Zakona o rodnoj ravnopravnosti, o rodno senzitivnom jeziku. Napisali ste ovako, podneli ste: „Narodna skupština Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama koji je podnela predsednika“. Podnela predsednica ili podneo predsednik. To je ono što je ispravno. Mislim, taj zakon je stupio na snagu, a primenjuje se za 11 dana, od 21. maja, tako da bi bilo lepo da budemo oprezni i pažljivi prema tome.

Takođe, mislim da se kroz ovaj dokument ili predlog zloupotrebljava član 157. Član 157. Poslovnika kaže da bi trebalo imati načelni pretres ili šta već, pošto je ovo vaš dokument, za međusobno uslovljena rešenja i koja su međusobno povezana. Ja sam fizičar, ali niđe veze sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku i ostalim kadrovskim promenama koje pravite. To je prvi deo.

Znate li zašto mi je ovo neobično? Verovatno ne bih reagovala da je to bilo koji narodni poslanik, ali to ste vi i vi ste predsednik Skupštine. Očekujem i operativnost i pismenost, a bez želje da vas uvredim, prosto verujem da vam to neko drugi sastavlja.

Sledeća stvar koja predstavlja okruženje rada ove skupštine jeste hitnost. Sve ste nazvali hitnim. Čekate poslednji trenutak da biste nešto uradili. Ja ne znam koliko vi živite u realnom sistemu, ali ja dolazim iz potpuno realnog sistema, ne iz laboratorijskog. Narod ovo gleda i narod se pita šta je to vama hitno. Mi možemo da prihvatimo da je ovaj zakon jako bitan i jako hitan. Međutim, zakasnili ste u njemu, u svemu ste zakasnili, sve ste radili u poslednjem trenutku.

Međutim, vi koristite član 167. tako što manipulišete njime. Pročitaću vam član 167. kada smete hitno da zasedate. Po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a ne donošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost itd. Ja ne vidim da su ove personalne promene hitne i ne znam zašto to sebi dozvoljavate. Ako je hitno to je sad, a ne za dva, za tri, za pet meseci. Rastezanje od pet meseci, osim jedne tačke, ništa ovde nije hitno. Naravno da nije hitno donositi odluke o izborima, članovima, zamenicima itd.

Na šta smo sveli rad Skupštine? Da ne možete da se dogovorite kako će vaš predsednik Aleksandar Vučić da raspodeli vaše funkcije.

Molim vas, predsednice Skupštine, član 106. stav 3. kaže da je isključivo zabranjeno bilo kakvo dobacivanje bilo kom poslaniku. Molim vas da ga upotrebljavate i kod opozicije i kod pozicije. Znači, potpuno je nekorektno bilo šta dobacivati, jer sam ovde sedela i sedim uredno i nikome ništa nisam dobacila.

Dakle, ja sad postavljam pitanje hitnosti, bilo čega što ste uradili. Vama je jedino hitno da postavite nove poslanike, jer mi možemo sada da otvorimo ovde otvorenu učionicu ili prostor za poslanike koji na svakoj Skupštini polažu zakletvu. Prošlo je pet meseci od izbora i još uvek imate poslanike koji polažu zakletvu i koji se pomeraju na crti zato što niste uspeli da se dogovorite oko raspodele funkcija. Naravno, to je moja lična percepcija, ali mogu da vam kažem da narod podjednako isto to gleda.

Neću trošiti vreme više od onog koje je zakonsko. Ja hoću da vas podsetim na tu zakletvu koju ste položili, a položila je i jedna gospođa narodna poslanica, da smo se obavezali da radimo po Ustavu i po zakonu. Ja iskreno da vam kažem 31 godinu radim u učionici i očekujem da atmosfera bude kao u učionici, vi ste neki učitelj ovde i predsednik Skupštine. Bilo bi lepo da ovi ljudi ne govore, nego da slušaju, jer ih narod gleda.

Samo da vam kažem, prosek ljudi koji predstavljate jeste 30.000. Znači, 250 poslanika predstavlja 30.000 ljudi. Mislim da ste odgovorni prema svojih 30.000 ljudi. Ja sam odgovorna prema mojim. Prema tome, molim vas da prosto uredite rad Skupštine, da nema dobacivanja, da nema međusobnih razgovora, da se čujemo međusobno, ako želimo da radimo u nekom pozitivnom duhu.

Aristotel je davno rekao, a Ajnštajn je preuzeo i može da vam budu dosadni, mogu da vam budu dosadni citati intelektualaca, ali je rekao sledeću stvar: „Ne radite ništa, ne govorite ništa i budite ništa.“ Za 12 godina toliko ste obesmislili rad ove Skupštine da je ja nijednom nisam uključila. Ja čak i ne znam vaša imena i ne interesuju me. Vi ste narodni poslanici koji predstavljaju narod. Nemojte zaboraviti, narod vas gleda, narod vas plaća i narod će vam na kraju... Tako je, ja se tako i ponašam, tako se i ponašam bez želje da komuniciram sa poslanicima.

Hvala vam na pažnji, hvala vam na ovome što ste me saslušali i hvala vam što me niste prekidali i nadam se da ste shvatili da je sve ovo bilo u okviru teme.

Znači, vaš dokument i hitnost uopšte ne odgovaraju ovom zasedanju. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Hvala vam.
Idemo dalje.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đorđević. Nije tu.
Reč ima narodna poslanica Tatjana Pašić. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde
Poštovane kolege, poštovani građani, usvajanje izmene Zakona o biračkom spisku ima jedan jedini cilj i to je da sada ispadne da ispunjavate zahteve opozicije i da ste baš izašli u susret opoziciji, a u stvari prikrivate vaše malverzacije i izborni inženjering i već planirate nove.

Zanima me, kako smo uopšte došli u ovu situaciju i ko je odgovoran za haos koji je nastao sa promenama prebivališta u kojem su učestvovali i Ministarstvo za lokalnu samoupravu i Ministarstvo unutrašnjih poslova?

Problem je što je ova izmena zakona oročena samo za ove lokalne izbore, pa se pitam šta je bilo prethodnih godina, čak od 2018. godine i šta će se dešavati na nekim budućim izborima? Nastaviće se praksa promene prebivališta, selidba iz opštine u opštinu u izborne svrhe, nastaviće se krađa i neregularni izborni uslovi.

Kako se desilo da se zakoni menjaju u toku izborne kampanje, tri nedelje pred izbore? Birački spisak se zatvara 17. maja 2024. godine i ima četiri radna dana da se spisak očisti. Da stvarno želite da se poboljšaju izborni uslovi, uradili biste to mnogo ranije.

Šta ćemo sa nasiljem na svakom koraku? To moram da pomenem zato što je danas u mom komšiluku, u centru grada, naoružana grupa ili maskirani kriminalci sa metkom u cevi, obračuni kriminalnih grupa, ne znam šta se tu desilo, prebijen je profesor u školi, otkačio se ringišpil, muž izboo ženu, to su vesti koje imamo sada ova dva, tri dana. Dokle mislite da će ovaj narod to sve da trpi?

Ništa se nije promenilo, jer se najviše plašite slobodnih i demokratskih izbora. Na tim izborima biste izgulili i vlast i slobodu. Sigurna sam da će i to brzo doći, mnogo brže nego što očekujete.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Branko Miljuš. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Branko Miljuš

Stranka slobode i pravde
Hvala.

Poštovane građanke i građani Srbije važno je da znate da predloženim zakonom o izmenama i dopunama tog zakona neće biti promenjen izborni inženjering, neće se zaustaviti migracije birača i neće se sprečiti upotreba biračkog spiska kao alatke za prevaru.

Da probam da vam to i objasnim. Problem biračkog spiska se pominje u 11 ODIHR-ih izveštaja. On se pominje i u Rezoluciji Evropskog parlamenta koja je donesena nakon izborne prevare i krađe koju smo dokazali i mi iz opozicije i ljudi iz nevladinog sektora, ali i međunarodni posmatrači koje je Vlada čiji ste vi bili predsednik, gospođo Brnabić, pozvala u Srbiju.

S tim u vezi, želim da građanima skrenem pažnju na neke citate iz tih ODIHR-ih izveštaja. Prvo, na ODIHR-ov konačni izveštaj iz 2020. godine, gde na strani 11. se kaže da je radna grupa formirana kako bi izvršila reviziju biračkog spiska uz učešće Organizacije civilnog društva, praktično okončala mandat, a da nije uradila ništa. Traži se detaljna provera biračkog spiska. U sledećem ODIHR-ovom izveštaju iz 2022. godine se konstatuje da niste pozvali ni ljude iz Civilnog društva u tu radnu grupu.

Oprostite, jeste li meni nešto rekli? Gospođo Brnabić, ako bi ste mogli, vidim da nešto drugo radite i poštujem, ali postoji nekoliko poslanika od kojih ne može da se govori sa ove strane. Da ih ja ne bih sada pozivao po imenu...
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Ja vas pažljivo slušam, samo mi recite smeta vam što govore?
...
Stranka slobode i pravde

Branko Miljuš

Stranka slobode i pravde
Meni uopšte ne smeta, samo što to nije pristojno, pa bih vas ja molio...