AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 11.12.2018.
Predlagač: Visoki savet sudstva

[pdf] 
Datum predloga: 11.12.2018.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[pdf] 
Datum predloga: 11.12.2018.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu[pdf] 
Datum predloga: 29.11.2018.
Predlagač: Visoki savet sudstva


[pdf] 
Datum predloga: 21.11.2018.
Predlagač: Vlada


[pdf] 
Datum predloga: 20.11.2018.
Predlagač: Vlada

Nijedan akt nije pronađen.