Otvoreni Parlament | Zakon o dopuni Zakona o reviziji

Zakon o dopuni Zakona o reviziji

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa
odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj
20/12 - prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama
Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog
zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje
Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti
borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po
hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predložene dopune Zakona o reviziji imaju za cilj usaglašavanje zakonske regulative Srbije sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF).
Predlogom zakona uvodi se zabrana da osnivači, odnosno vlasnici društava za reviziju budu pravno lice koje je osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela ili fizičko lice koje je pravosnažno osuđivano za krivična dela krivična dela koja ih čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova (krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti). Predlagač zakona smatra da bi se na ovaj način predupredilo da krivično kažnjena fizička tako i pravna lica, budu u mogućnosti da makar i kao manjinski vlasnici budu uključena u ovu delatnost.
Predlogom zakona određen je obveznicima Zakona period od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona da usklade svoje poslovanje sa dopunama zakona kao i obaveza da Komori ovlašćenih revizora podnesu obaveštenje o usklađenosti.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 136
Protiv: 164
136%
164%
0%
Poslednji put ažurirano: 29.01.2023, 07:48