42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

11.04.2018.

Na sednici od 11. aprila, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su predloge zakona, koji su predloženi za dnevni red Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Na predlog zamenika predsednika Odbora Milana Lapčevića, članovi Odbora odlučili su da obave zajedničku raspravu o svih 16 tačaka dnevnog reda sednice.

Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, istakao je da se pred Odborom nalazi set finansijskih zakona u kojima su budžetski i fiskalni efekti dobro odmereni, usklađeni sa zahtevima koji se odnose na sprečavanje pranja novca, dok se poreski zakoni odnose na reformu Poreske uprave.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju vrši se usaglašavanje sa odredbama SSP-a radi slobodnog kretanja kapitala, što je važno zbog pripreme i otvaranja pregovaračkog Poglavlja 4. Ovaj Predlog se pre svega odnosi na poslovanje menjačnica, kao i na prenos nadležnosti kontrole njihovog poslovanja sa Poreske uprave na Narodnu banku Srbije.

Predlozima zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, o dopuni Zakona o reviziji i o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu, uvažava se preporuka koja se odnosi na nadzor nad nefinansijskim sektorom, a društva koja se bave ovim delatnostima moraju u roku od šest meseci svoje propise da usaglase sa predloženim izmenama.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću ima mali broj promena i one se odnose na definisanje lica koja mogu da priređuju igre na sreću.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji donosi pet grupa promena, koje se odnose na uslove za realizaciju programa transformacije Poreske uprave, uslove za podizanje efikasnosti naplate poreza od strane poreskog organa, regulisanje radno pravnog statusa zaposlenih u Poreskoj upravi, prenos nadležnosti kontrole poslova menjača sa Poreske uprave na Narodnu banku Srbije i ostale izmene, među kojima je najvažnija, uspostavljanje jedinstvenog registra za praćenje naplate poreza na nivou lokalnih samouprava.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost vrši se, između ostalog, usklađivanje sa Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom, poresko oslobađanje na promet dobara kod određenih kategorija proizvođača, uvođenje niže kamatne stope oporezivanja hrane za životinje, ali i uvođenje uslova za povraćaj PDV-a stranim obveznicima.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama vrši se trajno oslobađanje plaćanja akcize za određene naftne derivate, koji se koriste u industrijskoj proizvodnji.

Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark) odnosi se na projekat vredan 96 miliona evra, od kojih 16 miliona izdvaja EPS, dok se 80 miliona evra obezbeđuje iz zajma. Ovaj zajam ima fiksnu kamatnu stopu od 0,85 odsto godišnje i rok dospeća od 15 godina.

Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "AIK Banka" a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad donosi se zbog činjenice da je OTP banka kupila Vojvođansku banku, kod koje su još 2014. godine uzeta sredstva u iznosu od 20 miliona dolara, od kojih je veći deo već vraćen.

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke predstavlja direktnu obavezu Republike Srbije, i u iznosu je od 134 miliona evra, od čega se 73 miliona evra obezbeđuje iz Fonda za Zapadni Balkan, a 61 milion evra iz budžeta. Kamatna stopa je, i fiksno i varijabilno, 1,6 odsto, poček je pet godina, a rok otplate 25 godina.

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj iznosi 14 miliona evra za izmeštanje železničke infrastrukture. Kamata je šestomesečni euribor, plus 1 odsto fiksna marža, sa rokom dospeća od 15 godina i počekom od 3,5 godina.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta) odnosi se na zajam u iznosu od 20 miliona evra za nekoliko lokalnih samouprava u Srbiji koje će preći na grejanje na biomasu. Kamatna stopa je fiksna od 1,1 odsto godišnje, rok dospeća je 2021. godina, a rok otplate 2032. godina.

Predlogom zakona o planskom sistemu Republike Srbije vrši se povezivanje politike planiranja sa politikom budžeta i uvodi jedinstveni informacioni sistem koji pomaže u planiranju i praćenju.

Po obavljenoj raspravi, članovi Odbora prihvatili su, u načelu, Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Takođe, članovi Odbora prihvatili su, u načelu, i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark) i Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "AIK Banka" a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta).

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Milan Lapčević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Srbislav Filipović, Olivera Pešić, Đorđe Milićević, Goran Kovačević, Zoltan Pek, Zoran Bojanić, Momo Čolaković, Sonja Vlahović, Ivan Manojlović i Goran Ćirić.

Prisutni članovi

...

Milan Lapčević

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Ivan Manojlović

Srpska napredna stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka

Diskutovano o aktima

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o dopuni Zakona o reviziji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark)

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, „AIK BANKA” A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI S

Zakono potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije

Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti

Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Poslednji put ažurirano: 11.04.2018, 13:40