Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa
odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj
20/12 - prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama
Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog
zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje
Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti
borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po
hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predložene izmene i dopune Zakona o igrama na sreću imaju za cilj usaglašavanje zakonske regulative Srbija sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF).
Predloženim izmenama i dopunama predviđeno je da osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima pravo na priređivanje igara na sreću, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična dela protiv prava, po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.
Zakonom je precizirano da nadzor nad sprovođnjem Zakona vrši isključivo Uprava za igre na sreću.
Predlogom zakona određen je obveznicima Zakona period od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona da usklade svoje poslovanje sa izmenama i dopunama zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 149
Protiv: 176
149%
176%
0%
Poslednji put ažurirano: 10.04.2024, 23:38