Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 11.04.2018.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

11.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:30 do 19:30

 • ZAKONI

 • Zakon o planskom sistemu Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)
 • Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark)
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakono potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu
 • Zakon o dopuni Zakona o reviziji
 • Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, „AIK BANKA” A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI S
 • Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije
 • Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti
 • Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Dobar dan, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 98 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika.
  Danas je svoj izostanak prijavila samo poslanica Sanda Rašković Ivić, nijedan drugi poslanik nije danas opravdano odsutan.
  Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri i usvoji predloge akata iz predloženog dnevnog reda.
  U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
  Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 125, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 11 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 124, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 13 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – jedan, uzdržan – niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 125, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 124, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 13 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, Banka „Inteza“ a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK banka“ a.d. Niš i „Unikredit“ banka Srbija, a.d. Beograd, po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 124, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 126, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o izboru Saveta Državne revizorske institucije.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Poslanička grupa SDPS je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 127, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.
  Prelazimo na dopune dnevnog reda.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.
  Da li želite reč?
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Hvala.

  Dame i gospodo narodni poslanici, malopre smo videli na mrežama podatak da se srušio vojni avion i ja izražavam duboko saučešće porodici poginulog i mislim da je to izuzetno loša vest za današnji dan.

  Predlažem izmene i dopune Zakona o odbrani. Ovo su izuzetno važne izmene i dopune Zakon o odbrani. Ja se zahvaljujem eminentnim stručnjacima iz ove oblasti koji su mi pomogli da predložim ove izmene i dopune Zakona o odbrani. Ovo nema veze ni sa jednom političkom partijom, ovo je dobro za celokupan sistem bezbednosti, pogotovo za sistem odbrane.

  Ovo je izuzetno važan zakon, kao što je sistem odbrane izuzetno važan sistem za funkcionisanje celokupne naše države. Odmah da kažem da ne očekujem da ćete usvojiti predložene izmene i dopune Zakona o odbrani, jer znamo kako se odnosite prema sistemu bezbednosti u celini. Kada je ministar odbrane Aleksandar Vulin, kada je direktor BIA Bratislav Gašić, to govori da ne pristupate sa dovoljno ozbiljnosti ovoj izuzetno važnoj temi od koje zavisimo svi mi u Srbiji.

  Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stava 1. i u tačkama 4, 6. i 9. Ustava Republike Srbije kojima je upravo predviđeno da Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost svih njenih građana. Zakon o odbrani je nedovoljno obuhvatan i ne pruža odgovore na suštinski važna pitanja. Jedan od razloga je i zastarelost osnovnih strateških dokumenata i mislim da je potrebno ponovo raditi na osnovnim strateškim dokumentima. Zato vas molim da sa dovoljnom ozbiljnošću razmotrite izmene i dopune Zakona o odbrani koja je predložena.

  Nužno je pre svega uspostaviti sklad sa drugim zakonima, kao što je Zakon o vanrednim situacijama. Nije normalno i nije prirodno da Zakon o odbrani ne bude kompatibilan sa Zakonom o vanrednim situacijama u ovoj 2018. godini. Mi smo podneli izmenu i dopunu osam članova i to je pre svega dobro za sistem bezbednosti u celini. Kažem još jednom, ovo nema veze ni sa jednom političkom partijom, ovo je čist profesionalni zakon. Zahvaljujem se ljudima koji su stručnjaci u sistemu odbrane koji su mi pomogli da izradimo ove izmene i dopune zakona. Ja se nadam da ćete predložiti da dođu na dnevni red. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Hvala.

  Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsedavajuća, Demokratska stranka predlaže izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi upravo zato što nam je život svih građana podjednako važan, bez obzira da li oni žive u Surdulici, Beogradu ili Subotici. Zbog toga je Demokratska stranka predložila izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi sa nekoliko konkretnih tema.

  Prva tema je da se svim lokalnim samoupravama vrati pet milijardi dinara koliko im je prošle godine oduzela vladajuća većina, na čelu sa SNS, jer su lokalne samouprave u izuzetno teškoj situaciji, nemaju dovoljno svojih finansijskih sredstava, još im je Vlada oduzela pet milijardi dinara. Zbog toga predlažem izmene i dopune Zakona, da se lokalnim samoupravama vrati pet milijardi dinara.

  Znam šta je namera SNS. Namera SNS je da uceni i da svi lokalni lideri ili predsednici opština i gradonačelnici budu zavisni od stava SNS. To smo videli u situaciji kada je gradonačelnik Subotice šamarao svoje zaposlene u svom kabinetu, naravno, nije snosio nikakve konsekvence i videli smo prošle nedelje kada je gradonačelnik Kraljeva pretukao građanina na ulici. Ja sam sinoć bio u Kraljevu, naravno da su građani Kraljeva zgroženi tim ponašanjem i da niko iz SNS nije reagovao na to, a ne želim da govorim o ovom geniju iz Brusa koji je zlostavljao svoje zaposlene u lokalnoj samoupravi, naravno, govorim o damama. Vidimo šta se dešava i meni je zaista fascinantno da niko ne reaguje na sve to što se danas dešava u Srbiji od strane lokalnih knezova i SNS.

  Naravno da vama ne odgovara da se prihvati ovaj zakon i da gradonačelnici i predsednici opština budu nezavisni. Evropska povelja koju je Srbija ratifikovala 2007. godine kaže da sve lokalne samouprave treba da imaju zagarantovanu administrativnu, finansijsku i političku nezavisnost. Nijedna lokalna samouprava nema zagarantovanu niti političku, niti finansijsku nezavisnost i to odgovara samo vladajućoj većini. To je loše generalno za funkcionisanje čitave države, kada znamo da u Evropskoj uniji polovina budžetskih sredstava i prihoda ide lokalnim samoupravama, a polovina vladi tih zemalja, dok u Srbiji 90% prihoda ide Vladi Republike Srbije, a samo 10% lokalnim samoupravama. Od 2012. godine SNS građankama i građanima i svim lokalnim samoupravama je oduzela preko 50 milijardi dinara, što je, naravno, izuzetno loše. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Hvala.
  Poštovana predsednice, shodno Poslovniku, želim da utvrdite kvorum.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  To može da traži samo šef poslaničke grupe.
  Izvolite, ako želite reč. Ako ne, nikom ništa.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Želim, javio sam se. Hvala.

  Demokratska stranka predlaže nekoliko sličnih zakona o informisanju i naravno da su ti zakoni em nedovoljno kvalitetni, em je SNS i ono malo kvalitetnog u tim zakonima što postoji potpuno pogazila.

  To možemo da vidimo da je Srpska napredna stranka, ili njeni tajkuni su vlasnici svih televizija sa nacionalnom frekfencijom. Da ne bude da samo govorimo o vladajućoj većini, mi govorimo o principu, Demokratskoj stranci je važan princip i zato je DS protiv toga da vladajuća većina 24 časa govori bez prava da neko iz opozicije odgovori na TV Pinku, kao što sam protiv toga da pojedine stranke iz opozicije 24 časa samo oni nastupaju na televiziji Naša. Ovim DS treba da pokaže i pokazuje princip, da nam je važan princip, da ako je neko nešto uradio što nije dovoljno dobro da mi to kritikujemo bez obzira da li je to uradio neko iz opozicije ili iz vlasti.

  Tako da vas molim da usvojite ovaj zakon. Znam, da vi to nećete uraditi zato što se plašite, zato što vama odgovara da maltretirate novinare, da maltretirate vlasnike medija, da nemate suprotstavljeno mišljenje, da kod vas ne postoji pravo na suprotno mišljenje, sloboda medija, sloboda govora i sloboda različitosti. Kod vas postoji samo direktiva iz SNS i to smo mogli da vidimo na različitim medijskim kanalima i u različitim izbornim kampanjama, pre svega predsedničkoj kampanji, gde je SNS imala 94% ukupnog vremena koliko je bilo određeno za političke partije.

  Još jedan od razloga što vi ne usvajate ovaj zakon to je što je tokom 2013 godine zabeleženo 23 napada na novinare, što je katastrofa. Naravno, da vi uvek idete brže, bolje, jače, ali po grbači naroda dokazuje i to da je tokom 2017. godine sa 23 napada broj napada na novinare skočio na 54 napada. Ne znam da li to vas uopšte tangira, doći ćete i vi u opoziciju, bez obzira da li ste vlast ili opozicija, ovo nije dobro. Ovo nije dobro ni za funkcionisanje države, ovo nije dobro ni za ljude koji žive u ovoj državi, ovo nije dobro ni za vas iz SNS, nego vi to trenutno ne shvatate.

  Molim vas da usvojite ove predložene izmene i dopune Zakona kako bismo zajedno radili na poboljšanju.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  (Marko Đurišić: Poslovnik.)
  Nema Poslovnika sada.
  Zaključujemo glasanje.
  Samo momenat u toku je glasanje, ne ispunjavamo ovde želje muzičke, nego glasamo.
  Za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Samo polako, konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje, za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom –Predlog zakona o dopunama Zakona o radu.
  Stavljam na glasanje predlog.
  (Marko Đurišić: Tražim kvorum po Poslovniku.)
  Molim vas, samo polako. Ima dovoljno, pa 138 je prisutno, imam prava na glasanje. Molim vas nemojte da vičete na mene dok vodim sednicu, jer to jasno.
  (Marko Đurišić: Imam pravo da tražim da se glasa.)
  Dok vodim sednicu nemojte vikati sa mesta niste dobili reč, Poslovnik je vrlo jasan, nemojte vikati.
  (Marko Đurišić: Nemojte vi na mene da vičete, ja tražim kvorum.)
  Bez vikanja, ne čujem kad neko viče na mene, zaista ne čujem.
  Prisutno je 139 narodnih poslanika u sali.
  (Marko Đurišić: Po članu 88. tražim da se utvrdi kvorum, jer izražavam sumnju u postojanje kvoruma.)
  Molim poslanike da omoguće normalan rad i da ne ometaju tok glasanja kako bi pročitala, a sada vam izričem opomenu. Marko Đurišić, izričem vam opomenu zbog ometanja u radu Narodne skupštine Republike Srbije.
  (Marko Đurišić: Ja vas molim da utvrdimo kvorum po članu 88. Poslovnika. Izražavam sumnju u postojanje kvoruma i molim vas da utvrdite kvorum.)
  Važi, samo da završim tok glasanja i da pročitam koliko nije ljudi glasalo za ovaj predlog.
  (Marko Đurišić: Tražim pravo po Poslovniku da se utvrdi kvorum, jer izražavam sumnju u postojanje kvoruma.)
  Izričem vam još jednu opomenu, jer mi je teško da vodim sednicu u ovakvim uslovima.
  Zaključujem glasanje, za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nisu glasala 138 narodnih poslanika, što znači da kvorum iznosi 139 poslanika i da sam završila ovaj krug glasanja.
  (Marko Đurišić: Tražim pravo po Poslovniku, po članu 88. da se utvrdi kvorum.)
  Izričem vam treću opomenu, jer zaista ne mogu da radim ovako.
  (Marko Đurišić: Molim vas, pročitajte član 88. Poslovnika.)
  Po tome što urlate na predsedavajućeg i ne dozvoljavate… pa, nisam ja kriva što Balša Božović ne dolazi na sednice.
  (Marko Đurišić: Sram vas bilo, ja ne urličem, ja izražavam sumnju u postojanje kvoruma. Pročitajte član 88. Poslovnika. Morate da mi date reč.)
  Hvala, možete da govorite kada vam budem dala reč. Molim vas, vi ste dobili tri opomene.
  Dobili ste Marko Đurišiću tri opomene.
  (Marko Đurišić: Molim vas, pročitajte član 88. Poslovnika. Pročitajte član 88. Poslovnika.)
  Da li ste završili sa vikanjem na predsedavajućeg?
  Zahvaljujem se, mislim da omogućite da možemo civilizovano da radimo bez urlanja, vikanja i bez vikanja u toku glasanja, u toku procesa glasanja.
  Kada ste u parlamentima širom sveta, u međunarodnim, znam da ste vrlo tihi i mirni i da poštujete pravila te vas pozivam da tako poštujete i svoj nacionalni parlament, a ne da se ponašamo drugačije u Briselu i Strazburu, a kad smo u Beogradu onda pravimo haos.
  (Marko Đurišić:Molim vas, utvrdite kvorum, to se vi tako ponašajte, ponizno, sram vas bilo.)
  Opšte sam poznata po tome. Hvala vam na tome, sram vas bilo, a sad vam izričem meru udaljenja sa sednice jer ne dozvoljavam da bilo ko vređa predsednika parlamenta, kako god da se zove. Srećan put.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Stavljam na glasanje predlog.
  I, da vam kažem da neću dozvoliti, niti da ovaj parlament, niti da bilo koji predsedavajući bude otirač ovde za pojedine poslanike.
  U redu, ne želite da glasate, dakle, glasanju nije pristupio niko, protiv - niko, uzdržanih – nema.
  Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.
  Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici…