Otvoreni Parlament | Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se, u skladu sa
odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj
20/12- prečišćen tekst), radi usklađivanja propisa Republike Srbije sa preporukama
Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF). Nedonošenje ovog
zakona po hitnom postupku moglo bi ostaviti nesagledive posledice i stavljanje
Republike Srbije na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u oblasti
borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Imajući u vidu navedeno stekli su se uslovi za donošenje ovog zakona po
hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predložene dopune Zakona o računovodstvu imaju za cilj usaglašavanje zakonske regulative Srbija sa novim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke) koje su donete 2012. godine od strane Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF).
Predloženo ja da osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja privrednog društva koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, ne može biti pravno lice koje je osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti. Dodatno, predloženo je da ni preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za nabrojana krivična dela.
Predlogom zakona uvodi se kaznena odredba (privredni prestup za pravna lica, odnosno prekršaj za fizička lica) za kršenje odredaba Zakona o poveravanju vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i novouvedene obaveze za osnivače i vlasnike „računovodstvenih agencija”.
Predlogom zakona određen je obveznicima Zakona period od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona da usklade svoje poslovanje sa dopunama zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 92
Protiv: 148
92%
148%
0%

Ključne novine

PROPISIVANJE KRIVIČNIH DELA KOJA SU PREPREKA ZA OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENE DELATNOSTI

Osnivač, vlasnik, član organa upravljanja privrednog društva koje obavlja računovodstve usluge, ne može biti pravno lice koje je osuđeno za krivično delo niti fizičko lice koje osuđeno za krivična protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti. Dodatno, predloženo je da ni preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za nabrojana krivična dela.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 132
Protiv: 111
132%
111%
0%

PRELAZNI PERIOD OD 6 MESECI ZA USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA DOPUNAMA ZAKONA

Privredna društva i preduzetnici registrovani za pružanje računovodstvenih usluga dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 6 meseci od dana stupanja Zakona na snagu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 120
Protiv: 119
120%
119%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.11.2022, 06:31