64. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

16.04.2018.

Sednica broj: 64

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 16. aprila, razmotrio amandmane na predloge zakona koji se razmatraju na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, narodni poslanici su podneli 534 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio i da je svih 57 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i deset amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, osam amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji i sedam amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu.

Narodni poslanici su podneli 15 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, od kojih je Odbor šest odbacio kao nepotpune, a za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da je 153 amandmana narodnih poslanika i dva amandmana Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, podneto je 12 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih 16 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Odbor je ocenio i da je amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka“ a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Vesna Marković, dr Dragana Barišić, Srbislav Filipović, Elvira Kovač, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Diskutovano o aktima

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o dopuni Zakona o reviziji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark)

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, „AIK BANKA” A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI S

Zakono potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije

Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti

Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Poslednji put ažurirano: 17.04.2018, 07:33