Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom
167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen
tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija
čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili
uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati
pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u
vođenju poreske politike.

Predlagač: Vlada

14%
15%
0%
Poslednji put ažurirano: 19.05.2019, 14:36