43. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

16.04.2018.

Na sednici od 16. aprila, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su, u pojedinostima, više predloga zakona koji su na dnevnom redu Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije podneto je 534 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili četiri amandmana.

Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od 57 amandmana koji su podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Takođe, ni 10 amandmana podnetih na Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Ni osam amandmana podnetih na Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji nisu prihvaćeni ni od strane Vlade, ni od stane Odbora.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu podneto je sedam amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću podneto je 15 amandmana. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan podneti amandman.

Od 153 amandmana koji su podneti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan, a Odbor je podneo dva svoja amandmana na Predlog zakona, i to na članove 81. i 84.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost podneto je 12 amandmana koje Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Ni 16 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama Vlada i Odbor nisu prihvatili.

Odbor je na Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "AIK Banka" a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad podneo jedan svoj amandman, i to na član 3. Predloga zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Zoltan Pek, Zoran Bojanić, Momo Čolaković, Sonja Vlahović, Veroljub Arsić, Đorđe Kosanić, Duško Tarbuk, Dušan Bajatović i Milan Lapčević.

Prisutni članovi

...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija
...

Duško Tarbuk

Nova Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
...

Milan Lapčević

Nova Demokratska stranka Srbije

Diskutovano o aktima

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o dopuni Zakona o reviziji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark)

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, „AIK BANKA” A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI S

Zakono potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije

Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti

Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Poslednji put ažurirano: 17.04.2018, 07:31