63. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

11.04.2018.

Sednica broj: 63

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 11. aprila, razmotreno je 15 predloga zakona koje je predložila Vlada i jedan Predlog odluke koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine.

Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlog zakona o dopunama Zakona o računovodstvu, Predlog zakona o dopuni Zakona o reviziji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark), Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka“ a.d Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, po zaduženju javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, Predlog zakona o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu, koi je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona opotvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore.

Članovi Odbora su ocenili i da je Predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, dr Dragana Barišić, Vesna Nikolić Vukajlović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Ivan Manojlović, Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Ivan Manojlović

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Diskutovano o aktima

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o dopuni Zakona o reviziji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac - vetropark)

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, „AIK BANKA” A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI S

Zakono potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko - putničke stanice (TPS) Zemun - faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije - Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije

Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti

Odluka o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Poslednji put ažurirano: 11.04.2018, 13:39