AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do


[pdf] 
Datum predloga: 14.02.2019.
Predlagač: Vlada
[pdf] 
Datum predloga: 21.11.2018.
Predlagač: Vlada


Nijedan akt nije pronađen.