Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 15 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

...

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
...

Nemanja Šarović

Srpska radikalna stranka
...

Nikola Savić

Srpska radikalna stranka
...

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
...

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
...

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Ljiljana Mihajlović

Srpska radikalna stranka
...

Miljan Damjanović

Srpska radikalna stranka
...

Marina Ristić

Srpska radikalna stranka
...

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Filip Stojanović

Srpska radikalna stranka
...

Ružica Nikolić

Srpska radikalna stranka
...

Aleksandar Šešelj

Srpska radikalna stranka
...

Zoran Despotović

Srpska radikalna stranka