Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Gojković zakazala vanrednu sednicu za 4. septembar

[27.08.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 17. vanredno zasedanje za sredu, 4. septembra, na predlog 156 narodnih poslanika.

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

 

Narodni poslanici razmatraće Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinama o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i zvaničnih/specijalnih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koje je podnela Vlada.

 

Zasedanje će se održati u Domu Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Gojković sazvala sednicu za ponedeljak, 9. septembar

[23.08.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Šesnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u jedanaestom sazivu za ponedeljak, 9. septembar, sa pet tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima. 

 

Narodni poslanici razmatraće i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima, kao i Predlog zakona i o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

 

Zasedanje će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Najava zaokreta u radu Narodne skupštine obeležila jun u parlamentu

[22.07.2019.]

Bojkot dela opozicionih poslanika nastavljen je i tokom juna meseca. Skupštinski odbori organizovali su dva javna slušanja, razmatrana su tri izveštaja nezavisnih institucija, a teme van dnevnog reda ponovo su zauzele vreme u govoru poslanika tokom sednica. 

Početak juna obeležio je godišnji Izveštaj Evropske komisije za 2019. godinu, koji je posebno naglasio zabrinjavajuće trendove u radu parlamenta, poput nedostatka međupartijske debate, bojkota opozicije i narušene kontrole nad radom Vlade, te pozvao na hitne izmene ove negativne prakse. Državni vrh, uključujući predsednicu Narodne skupštine, u prvoj nedelji juna najavio je zaokret u radu parlamenta i prestanak negativnih praksi. Tako su skupštinski odbori ovog meseca organizovali dva javna slušanja. Odbor za spoljne poslove organizovao je javno slušanje na temu “Predstavljanje prvog nacionalnog izveštaja o sporovođenju Ciljeva održivog razvoja”, a Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj sproveo je javno slušanje o Predlogu zakona o nauci i istraživanjima. Podsećamo da je ovaj kontrolni mehanizam korišćen samo po jednom u protekle dve godine.

Ipak, dnevno političke teme i dalje su predmet rasprave među poslanicima. Tako je tokom diskusije o predlogu zakona o nauci i istraživanjima diskutovano o akademskoj karijeri docenta Filozofskog fakulteta Jova Bakića. Bilo je rasprave i o privatizovanim preduzećima, istraživačkoj stanici Petnica i izvođaču radova “Behtel” na Mačvanskom koridoru Pojate - Prelijna.

Poslanici su tek drugi put u ovoj godini imali priliku da iskoriste institut postavljanja poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu. Na sednici je učestvovala i predsednica Vlade Ana Brnabić sa ministrima, dok potpredsednici Vlade nisu bili prisutni. Poslanici su predstavnike Vlade pitali o specijalizacijama za lekare, prodaji Komercijalne banke, sporazumima o izvozu poljoprivrednih proizvoda, reformi izbornog procesa.

Ovog meseca na posebnoj sednici usvojeni su godišnji izveštaji o radu tri nezavisne institucije: Državne revizorske institucije, Fiskalnog saveta i Komisije za zaštitu konkurencije. Započeto je i 12. vanredno zasedanje, a neki od akata na dnevnom redu su predlog zakona o komunalnoj miliciji i predlog zakona o nauci i istraživanjima. Iako je uočeno da praksa objedinjene rasprave o svim tačkama dnevnog reda više nije dominantna, ostaje pitanje da li će se zaista nastaviti sa unapređenjem rada u parlamentu imajući u vidu nedostatak međupartijskog dijaloga.


Gojković zakazala vanrednu sednicu za 22. jul, na dnevnom redu sednice i izbor Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

[19.07.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 15. vanredno zasedanje za ponedeljak, 22. jul, na zahtev 159 narodnih poslanika.

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

 

Narodni poslanici razmatraće Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna Makedonija), koji je podnela Vlada.

 

Na dnevnom redu sednice biće i Predlog odluke o prestanku dužnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje, kao i Predlog odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje.

 

Zasedanje će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Neprihvatljivo ponašanje poslanika u raspravi o godišnjem izveštaju Poverenika

[11.07.2019.]

Otvoreni parlament izražava zabrinutost zbog jučerašnje rasprave u Narodnoj skupštini povodom razmatranja izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nakon pet godina čekanja da izveštaji nezavisnih organa budu razmatrani u plenumu, poslanici SNS-a, Pokreta socijalista i opozicionih radikala sveli su jučerašnju raspravu na kritiku ličnosti bivšeg Poverenika i degradiranje institucije. Tokom 507 minuta koliko je trajao prvi dan sednice, imenom je Rodoljub Šabić pomenut čak 235 puta. 

Takvim ponašanjem obesmišljen je čin razmatranja izveštaja u skupštinskom plenumu i propuštena je prilika da se objektivno sagleda da li su i kako građani imali pristup informacijama od javnog značaja, kao i kako je država štitila lične podatke svojih građana.

Jučerašnja rasprava u plenumu najvišeg predstavničkog tela ukazuje na to da narodni poslanici ne poznaju osnove funkcionisanja demokratskog sistema i vrednosti dijaloga, niti poreklo svog mandata koji zloupotrebljavaju kako bi zadovoljili interese partije, a ne građana.

Da podsetimo, ni jedna vlast nije bila blagonaklona prema radu nezavisnih tela od momenta njihovog osnivanja, a njihove nalaze je skoro uvek zanemarivala čime je i ograničavala njihov stvarni doprinos boljem životu građana. Međutim, to ne predstavlja opravdanje, niti otklon od odgovornosti aktuelnog saziva i svih onih koji će doći posle njega.

Otvoreni parlament podseća da kontrola izvršne vlasti predstavlja jednu od ključnih funkcija parlamenta, a nezavisna tela ključnog partnera Skupštine u sprovođenju suštinske i delotvorne parlamentarne kontrole nad radom državnih organa i stanjem ostvarivanja prava građana.


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četrnaesto vanredno zasedanje u Jedanaestom sazivu

[10.07.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Četrnaesto vanredno zasedanje za ponedeljak, 15. jul, na zahtev Vlade Republike Srbije, sa pet tačaka dnevnog reda

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima.

 

Narodni poslanici razmatraće i Predlog zakona o trgovini, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskoj trgovini, kao i Predlog zakona o robnim berzama.

 

Zasedanje će biti održanо u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Gojković sazvala Posebnu sednicu za 10. jul, na dnevnom redu razmatranje izveštaja

[04.07.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 25. Posebnu sednicu Narodne skupštine za sredu, 10. jula.

Na dnevnom redu sednice biće razmatranje Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu, koji je podneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine

Narodna skupština razmatraće Redovni godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine.

Narodni poslanici razmotriće i Izveštaj o radu za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, koji je podnela Agencija za borbu protiv korupcije sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 13. juna 2019. godine i Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 17. juna 2019. godine. 

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 10 časova.


Gojković zakazala vanrednu sednicu za 8. jul

[28.06.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 13. vanredno zasedanje Narodne skupštine za ponedeljak, 8. jula, na zahtev 161 narodnog poslanika.

Na dnevnom redu biće Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Stranka moderne Srbije, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podnela Poslanička grupa Stranka moderne Srbije.

Narodna skupština razmatraće Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, kao i Predlog odluke o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Zasedanje će se održati u Domu Narodne skupštin, sa početkom u 11 časova.


Gojković zakazala vanrednu sednicu za 25. jun

[18.06.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 12. vanredno zasedanje za utorak, 25. jun, na zahtev Vlade Republike Srbije.

Na dnevnom redu biće Predlog zakona o nauci i istraživanjima, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonice Pojate-Preljina, Predlog zakona o komunalnoj miliciji, kao i Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Sednica Narodne skupštine biće održana u Domu Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Gojković sazvala sednicu za utorak, 18. juna

[11.06.2019.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je 24. Posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za utorak, 18. juna, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu biće razmatranje Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu, koji je podnela Državna revizorska institucija, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 31. maja 2019. godine.

 

Narodni poslanici razmatraće i Izveštaj o radu za 2018. godinu, koji je podneo Fiskalni savet, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 13. maja 2019. godine, kao i Izveštaj o radu za 2018. godinu, koji je podnela Komisija za zaštitu konkurencije, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 27. marta 2019. godine.