24. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

23.03.2021.

Na sednici održanoj 23. marta 2021. godine, članovi Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja razmotrili su više prijava o povredi Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Članovi Odbora razmotrili su prijavu protiv narodnog poslanika prof. dr Marka Atlagića, koju je podnela Željka Cvejin, i većinom glasova doneli odluku da se prijava odbija kao neosnovana i da se obustavi postupak utvrđivanja odgovornosti narodnog poslanika.

Razmotrena je prijava o povredi Kodeksa ponašanja narodnog poslanika Nebojše Bakareca koju je podnela Tamara Branković. Odbor je, većinom glasova, doneo odluku da se prijava odbija kao neosnovana i da se obustavi postupak utvrđivanja odgovornosti narodnog poslanika.

Protiv narodnog poslanika dr Vladimira Orlića podneta je prijava od strane Lane Avakumović, a Odbor je većinom glasova doneo odluku da se prijava odbija kao neosnovana i da se obustavi postupak utvrđivanja odgovornosti narodnog poslanika.

Odbor je razmotrio i prijavu, koju je podneo Pavle Dimitrijević o poverdi Kodeksa protiv dr Aleksandra Martinovića. Odbor je, većinom glasova, doneo odluku da se prijava odbija kao neosnovana i da se obustavi postupak utvrđivanja odgovornosti narodnog poslanika.

Takođe, razmotrena je i prijava o povredi Kodeksa ponašanja koju je protiv Jelene Žarić Kovačević podnela „Transparentnost Srbija“, a članovi Odbora su većinom glasova doneli odluku da se prijava odbija kao neosnovana i da se obustavi postupak utvrđivanja odgovornosti narodnog poslanika.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr sci. med. Darko Laketić, Željko Tomić, Luka Kebara, Marijana Krajnović, Branimir Spasić, Viktor Jevtović, Uglješa Marković, Dijana Radović, Adam Šukalo, Veroljub Matić, Branimir Jovanović, Sandra Božić i Ivana Nikolić.

Sednici su prisustvovali i narodni poslanici: prof. dr Marko Atlagić, dr Vladimir Orlić, Nebojša Bakarec i Marijan Rističević.

Prisutni članovi

...

Darko Laketić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Marijana Krajnović

Srpska napredna stranka
...

Branimir Spasić

Srpska napredna stranka
...

Viktor Jevtović

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Adam Šukalo

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Matić

Srpska napredna stranka
...

Branimir Jovanović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Sandra Božić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 23.03.2021, 13:56