Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 14 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Zajedno za Srbiju

Samostalni poslanici