Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 17 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka

Zajedno za Srbiju

...

Dušan Petrović

Zajedno za Srbiju