Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 16 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Jovana Joksimović

Demokratska stranka
...

Ivan Karić

Zeleni Srbije
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije