Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 14 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Miodrag Stojković

Demokratska stranka
...

Jovana Joksimović

Demokratska stranka
...

Ivan Karić

Zeleni Srbije
...

Dušan Obradović

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka