Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 18 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
...

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Goran Ćirić

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Jovan Marković

Demokratska stranka
...

Vesna Marjanović

Demokratska stranka

Samostalni poslanici

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije

...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Blagoje Bradić

Zajedno za Srbiju
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka
...

Ninoslav Stojadinović

Socijaldemokratska stranka

Socijalistička partija Srbije

...

Ivan Karić

Zeleni Srbije

SDA Sandžaka – PDD

...

Sabina Dazdarević

Stranka demokratske akcije