Raspodela glasanja

Za: 8 Protiv: 0 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Jahja Fehratović

Stranka pravde i pomirenja

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka demokratske akcije

...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Nenad Čanak

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje

...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara