SISTEMSKA REŠENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI – SRBIJA 2017-2027 - DEFINISANJE PROBLEMA U OBLASTI UPRAVLJANJA VODAMA

30.11.2016.

U organizaciji Odbora za zaštitu životne sredine održano je treće javno slušanje na temu „Sistemska rešenja u životnoj sredini – Srbija 2017-2027 - definisanje problema u oblasti upravljanja vodama“.

Dr Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, istakao je da je cilj okupljanja sagledavanje problema u oblasti upravljanja vodama u Republici Srbiji. Između ostalog, naveo je da je od krucijalnog značaja podizanje ekološke svesti svih građana o potrebi zaštite, značaju i očuvanju voda. Takođe, ukazao je na činjenicu da se samo mali procenat voda adekvatno prečišćava i dodao da je neophodno privući strane investicije koje bi pomogle u stvaranju povoljnije investicione klime.

U diskusiji koja je usledila, učesnici su izneli svoje predloge i sugestije, kao i mere koje bi trebalo primeniti u cilju rešavanja problema u oblasti upravljanja vodama. Između ostalog, navedeno je da je neophodno adekvatno implementirati važeće propise, doneti strateška planska dokumenta, ojačati kadrovske kapacitete, institucionalnu i organizacionu strukturu i obezbediti bolju međusektorsku saradnju. Akcenat je stavljen na neophodnost izrade projekata, na osnovu kojih bi se apliciralo za sredstva iz fondova Evropske unije.

Prisutni su se složili da bez unapređenje međusektorske saradnje, nema ni dobrog upravljanja u sektorima koji se tiču zaštite životne sredine.

Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, zahvalio se prisutnima na učešću i na iznetim predlozima i dodao da će prisutni dobiti informaciju sa javnog slušanja, a na narednom javnom slušanju će se pristupiti razmatranju predloga i rešenja tako definisanih problema.

Javnom slušanju prisustvovali su članovi Odbora, brojne nevladine organizacije i predstavnici relevantnih institucija.

Prisutni poslanici

...

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Petković

Srpska napredna stranka
...

Radoslav Cokić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Borka Grubor

Srpska napredna stranka
...

Ivan Karić

Zeleni Srbije
...

Miroslava Stanković-Đuričić

Srpska radikalna stranka
...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Nenad Milić

Demokratska stranka Liberalno demokratska partija
...

Goran Čabradi

Zelena stranka
...

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 30.11.2016, 15:16