Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Jovan Marković

Jovan Marković

Demokratska stranka

Govori

Poštovani predsedavajući, ukazujem na povredu člana 107. st. 1. i 2. i svi ostali stavovi.
Zaista sam opet iznenađen, verovao sam da će bar večeras, kada razgovaramo o ovako važnom zakonu, vaša koncentracija biti tako na nivou da ispoštujete značaj ove rasprave…
Moram da obrazložim moj utisak. Kada čujemo uvrede da je neko krao, kao što je gospodin Arsić…  (Isključen mikrofon.)
Upravo sam pokušao da kažem da mi je utisak bio da vi pažljivo slušate raspravu i da ste registrovali kada je gospodin pomenuo da je neko krao… (Isključen mikrofon.)
Mislim da imamo veliki problem u komunikaciji.
Tražio sam povredu Poslovnika. Dali ste reč kolegi …
Ali saslušajte me jednom.
Da li možete da me saslušate bar dve rečenice.
Zbog čega kažem da imamo problem u komunikaciji?
Dakle, dali ste mi reč po amandmanu, pa ste onda dali reč gospodinu Đurišiću. Znači ja svoj amandman nisam ni predstavio, nisam ga obrazložio. Zbog toga kažem da je jako važno da me saslušate.
Pre toga sam se javio po Poslovniku, niste mi dozvolili. Ako niste po Poslovniku, onda sada tražim da se vrati vreme i da obrazložim amandman koji je trebalo malopre da obrazložim, pre nego što je ministarka uzela reč. Razumete?
Na član?
A Poslovnik? Po Poslovniku što sam se javio, to je
Za Poslovnik sam se javio po tački 107. jer kršite dostojanstvo Narodne skupštine zbog potpuno druge stvari, ali nije važno.
Da, ali vratite mi vreme.
Poštovana ministarko, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, moje kolege iz poslaničkog kluba DS i ja samo podneli dosta amandmana na predlog ovog zakona zato što smatramo da je ovo zaista loš Predlog zakona i da je atmosfera u kojoj se o njemu razgovara potpuno neprihvatljiva, ne samo što se tiče vremena u kome se to odnosi, nego i uopšte atmosfere u kojoj pričamo. Imajući u vidu da se radi sudbini 500.000 ljudi koji su sa ovim Predlogom zakona ponovo ugroženi sa svojim pravima smatrali smo da treba da podnesemo što veći broj amandmana.
Što se tiče člana 1, smatramo da je tačka 9. koju smo ovde predložili jako važna i gde se kaže da lica u radnom odnosu u drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, Pokrajina Vojvodina i lokalne uprave, da su obuhvaćene ovim zakonom, mi smo ukazali na to poštovana ministarko da ovde postoji jedan veliki prostor i službi i ljudi koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom.
Nismo znali kako najbolje da se izrazimo ali smo predložili da i agencije, stranke, razne asocijacije, razna udruženja budu obuhvaćena ovom tačkom 9. člana 1. ovog zakona zbog toga što smo svedoci da je pre svega Vlada Republike Srbije za budžet za 2016. godinu planirala 15 milijardi dinara koje su direktno namenjene za angažovanje ljudi koji su planirali za privremene i povremene poslove u raznim agencijama, udruženjima koje osniva razni nivo institucija ove države i koji nisu baš obuhvaćeni ovim zakonom.
Imate primere da su recimo radnici „Jumka“ u Vranju dobili otpremnine. Socijalni program je realizovan a onda stotine ljudi sa članskom kartom SNS dolazi u taj isti „Jumko“ dobijaju određene nadoknade, dobijaju određene poslove, zaduženja itd. i dolazimo u problem da li su oni obuhvaćeni ovim zakonom, odnosno zbog čega nisu ovde obuhvaćeni?
Druge stvari se tiču mnogih ljudi koji su zaposleni recimo u EPS ili u nekim drugim sistemima koji rade isključivo partijske zadatke, pogotovo u ovoj kampanji, tako da smo mislili da je naš doprinos upravo u tome da ne zaboravite sve te ljude i da na neki način uvrstite njihove zarade u ovaj zakon. Hvala.
Pa, očito je da gospodin Martinović nije dobro pratio moje izlaganje i nije čuo kada sam rekao da je problem upravo u tome što je ogroman broj ljudi u „JUMKO“ dobio socijalni program, dobili su otpremnine i onda su po uslovima koji su vladali otišli kućama, potpisali određene sporazume i to je bila realnost koja je bila pre nekoliko meseci.

Onda su upravo zbog toga što su ljudi prinuđeni da nemaju posao i upravo zbog toga što SNS ima jako važan cilj da se osvoji vlast u Vranju posle više godina, da uzmete vlast od koalicionih partnera iz SNS, onda ste odlučili i da u „JUMKO“ i u Vranju i u mnogim drugim mestima zahvaljujući svojim kadrovima i svojoj politici pozivate ljude koji imaju člansku kartu SNS da se zaposle na istim radnim mestima gde su i radili.

Ovde nije problem u tome da li ljude treba zaposliti. Naravno da je to neophodno i naravno da je to dobro, ali se radi o tome da se zanemaruje desetine hiljada ljudi koji su zbog vaše politike u Vranju poslednjih dve, tri godine ostali bez posla. Ti isti ljudi nemaju ista prava kao što imaju vaši članovi partije. To je ono što je suštinski problem.

Problem je što ste 15 milijardi dinara, koje ste odvojili u budžetu RS, umerili upravo u takve programe. Hvala vam.
Hvala gospodine predsedavajući.
Gospodine, kolega Martinoviću, ja vrlo dobro poznajem prilike u Srbiji i vrlo dobro poznajem prilike na jugu Srbije i vrlo sam upoznat sa namerom SNS da po svaku cenu i kroz ovakve aktivnosti preuzme vlast i u Vranju i u svim ostalim opštinama i vrlo sam upoznat sa svim aktivnostima koje imaju vaše kolege iz ministarstva koje paralelno radi na tim poslovima da se navodno unapredi privreda Vranja i juga Srbije i ako imaju veoma sumnjive biografije, sumnjivo završene fakultete itd, o tome nećemo da polemišemo, ali je takođe jako važan taj koncept koji ste kritikovali DS vi treba da znate da je gospodin Šutanovac u vremenu kada je bio ministar odbrane upravo svojim odlukama povezao poslovanje „JUMKO“ i izradu opreme itd. za Ministarstvo odbrane.
Gospodin Ćirić je takođe to radio što se tiče „Pošte“. To ljudi dobro znaju i u Vranju i u okolini, znaju koliko je taj koncept bio zasnovan na nekim normalnim, zdravim i realnim osnovama i koliko su bili ispoštovani svi ljudi, a ne samo članovi DS u tim poslovima.
Ono što je ovde problem i na šta hoću posebno da ukažem, jeste upravo ta činjenica, gospođo ministarka, da ste vi možda prevideli da postoje i ovakve stvari koje se dešavaju u Srbiji, da postoji armija ljudi zaposlenih ispred SNS-a, koji rade na nekim poslovima koji su isključivo vezani za partijski interes. Da li je to pisanje komentara, da li je to na neki drugi način promocija politike te stranke, to nije važno, ali postoji veliki broj ljudi koji su, pod navodnicima, zbog nekih privrednih aktivnosti dobili partijske poslove. Hvala.
Gospodine predsedavajući, zaista mislim da je krajnje vreme da pažljivo slušate ono što se govori i da se ne troši vreme…