Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.
Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nataša Mihajlović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.
Po Poslovniku, narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Smatram da nisam prekršio povredu Poslovnika. Ne želite da se Skupština izjasni o tome.
Reč ima narodni poslanik predlagač, Mirko Krlić.
Zatražite kolega reč.
Kolega Jokiću, smatram da nisam prekršio Poslovnik, ne mogu ja nekoga da naučim gramatici, to radi učiteljica, još kada ima 6 ili 7 godina.
Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić, predlagač.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Pravo na repliku.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Po Poslovniku.
Izvolite.
Smatram da nisam prekršio navedene odredbe Poslovnika.
Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić.
Izvolite.
Vi, kao ovlašćeni i kao predlagač imate pravo da govorite koliko dugo želite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Pravo na repliku.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Po Poslovniku, narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik gospođa Olena Papuga.
Izvolite.