Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Reč ima narodni poslanik gospođa Maja Gojković.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospodin Branko Ružić. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite.
Zahvaljujem, kolega.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Čanak, Nenad Konstantinović, Olena Papuga, Nada Lazić i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika, potrebno je da se izjasni Narodna skupština u Danu za glasanje.
Narodni poslanik Branka Stamenković, na sednici 8. maja 2020. godine, u 11.00 sati, ukazala je na povredu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Đorđe Vukadinović, na sednici 10. maja 2020. godine, u 13 sati i 10 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – jedan, uzdržanih – nema, od ukupno 131.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Pravo na repliku, narodni poslanik Neđo Jovanović.

Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Zahvaljujem.

Pitam da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne)

Prelazimo na redosled po spisku.

Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, kao ovlašćeni predstavnik. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić.

Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Reč ima ministar Lončar. Izvolite.
Pravo na repliku, narodni poslanik Miladin Ševarlić, na osnovu diskusije gospodina Vukadinovića.