Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović.

Izvolite.

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
Izvolite.
Zahvaljujem.

Reč ima ministar gospodin Vukosavljević. Izvolite.

Pravo na repliku, narodni poslanik Neđo Jovanović.
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Hvala.

Reč ima ministar, gospodin Vukosavljević.

Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Reč ima narodni poslanik Mirjana Dragaš.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik, Srbislav Filipović.
Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić.

Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.