Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovani dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Osamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa žele da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mijatović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Danijela Stojadinović. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Izvolite.
Pošto se više niko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Miladin Ševarlić i Dejan Radenković.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda - Predlogu zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Bojan Tubić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.

Izvolite, koleginica Jovanović.

Zahvaljujem.
Reč ima koleginica Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
Reč ima koleginica Ljiljana Malušić. Izvolite.

Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojmirović. Izvolite.

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
Polako koleginice, prvo pravo na repliku narodni poslanik Neđo Jovanović.
Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić, pa zatim Vjerica Radeta.
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Po Poslovniku, narodni poslanik Mihailo Jokić.