Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.

Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Marinković, zatim Aleksandar Šešelj.
Izvolite.
Zahvaljujem.

Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Marinković.
Zahvaljujem.

Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Zahvaljujem.

Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

Reč ima narodni poslanik Olivera Pešić. Izvolite.
Po amandmanu, narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite.

Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Izvolite, kolega.
Zahvaljujem.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Na član 12. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu. Izvolite.